logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters

Alle artikelen

1|...|210|211|212|...|558

Reiki

“Ik heb geen fysieke klachten, maar ik wil ervaren wat reiki voor mij kan betekenen bij het verwerken van het intense verdriet over het verlies van mijn partner.” “Dat kan”, zegt Margriet Bunnik als ik haar bel voor een afspraak. Twee maanden geleden is mijn relatie totaal onverwacht uitgegaan. Al snel had ik het gevoel dat ik méér kon doen dan alleen maar huilen, praten, luisteren en wachten. Dat de tijd alle wonden heelt, geloof ik best, maar dat betekent niet dat ik daar op wil wachten. Mijn verdriet moet eruit, het moet stromen. En reiki laat energie stromen, het ontstopt dichtgeslipte energiekanalen, dus waarom die twee niet met elkaar combineren?
1,95
lees meer

Voorzienigheid

Tot iemand zich ergens mee verbindt, is er aarzeling, de mogelijkheid om terug te krabbelen, en in ieder geval ondoelmatigheid. Voor alle initiatieven die genomen worden (en alle zaken die tot stand worden gebracht) geldt één elementaire waarheid, en als men die niet kent, worden talloze ideeën en prachtige plannen in de kiem gesmoord: Du moment dat iemand ergens ondubbelzinnig voor gaat, komt de Voorzienigheid ook in beweging. Er gebeurt van alles om diegene te helpen, dingen die anders nooit zouden zijn gebeurd. Een stroom van voorvallen vloeit voort uit die beslissing, en ten voordele van die persoon worden allerlei onvoorziene omstandigheden en ontmoetingen en materiële steun op gang gebracht, waarvan geen mens had durven dromen dat ze op zijn pad zouden komen. Ik heb me een diep respect eigen gemaakt voor een strofe van Goethe: “Wat je ook kunt, of droomt dat je kunt: ga het doen.” Stoutmoedigheid bestaat uit genialiteit, kracht en magie. Uit: The Scottish Himalayan Expedition. W.H. Murray, Londen, Dent, 1951
Gratis
lees meer

Wegenwacht in beweging

Wegenwachten en hun leidinggevenden gaan meer eigen verantwoordelijkheid dragen. Daar hoort een andere vorm van leiderschap bij. Om dat proces te ondersteunen volgden de leidinggevenden een negendaagse leergang. Is het mogelijk om coaching in te voeren in een operationele organisatie? Een verslag uit de praktijk.
1,95
lees meer

Procesversnelling met actiemetaforen

Taal schiet nogal eens tekort als we attitudes en gedrag van mensen willen (doen) veranderen. Veranderingsbereidheid kan in coaching goed worden gestimuleerd via de inzet van metaforen (beelden) die je de cliënt zelf aan den lijve laat ervaren.
1,95
lees meer

De wondervraag

Instrumenten kunnen een houvast bieden bij het handelen van een coach. Een tool is als een hamer: je kunt er een spijker mee in een stuk hout slaan, maar je kunt er ook iemand zijn hersens mee inslaan. Technieken zijn dus niet zonder risico’s. “Als je alleen maar een hamer hebt zie je overal spijkers.” De rubriek beoogt u aan het denken te zetten over het al dan niet inzetten van tools en nodigt u tegelijkertijd uit om coaching als ambacht verder te ontwikkelen.
1,95
lees meer

Geproefd: Coachen en zelfsturend leren

Transfer van kennis naar de praktijk vindt vaak onvoldoende plaats. Kennisoverdracht zorgt niet automatisch voor toepassing in de praktijk. Zelfsturend leren heft deze belemmering op door de praktijk als uitgangspunt te nemen. Capaciteiten worden daardoor beter benut. Een coach gaat ervan uit dat mensen het beste leren als zij zelf verantwoordelijk zijn voor hun leerproces en daar sturing aan geven. Zelfsturend leren is daarmee een onmisbare methode voor coaching: de coach leert eerst zelf sturing te geven aan zijn eigen ontwikkeling alvorens de coachee te coachen.
Gratis
lees meer

Executive coaching kun je niet leren

Op een middag heeft een gezelschap mannen en vrouwen zich rond de uiterst verzorgde dis verzameld in een befaamd restaurant in het centrum van Leiden. Op uitnodiging van Marijke Lingsma van School voor Coaching komen zij praten over een stelling van Johanna Räkers, ‘Executive coaching kun je niet leren!’
1,95
lees meer

Vermoeidheid in de herfst van de loopbaan

Case: Mira is een vrouw van 56 jaar. Na een loopbaan van circa 30 jaar als secretaresse – eerst enige jaren bij een ideële organisatie, later als directiesecretaresse bij een grote overheidsinstelling – is zij wegens een aaneenschakeling van pijnlijke gebeurtenissen in de privé-sfeer vanaf haar 50e erg vermoeid geweest. Zij heeft zich helaas meerdere periodes ziek moeten melden. In een opwelling om de langdurende stagnaties in haar leven te doorbreken, nam zij op haar 53e een functie buiten de organisatie aan. Dit bracht haar echter niet de impuls die zij zich wenste, waarna zij nog tweemaal van organisatie is veranderd. Mira bemerkt dat zij vanwege haar ervaring en accuratesse bij veel organisaties welkom is, maar ze is en blijft moe.
1,95
lees meer

Collega-coaching binnen de overheid

Stel je bent leidinggevende binnen de overheid en je zit met een aantal vragen over je functioneren. Of je bent juist een ervaren leidinggevende binnen de overheid en wilt deze ervaring met anderen delen, om hem optimaal te benutten. Tieneke Dijkstra zag een match tussen deze twee en richtte in 2001 InterCoach op: een interdepartementaal initiatief met als motto ‘voor en door de overheid’.
1,95
lees meer

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

Congres Positieve Psychologie

Thema: Dynamiek in Relaties

Datum: 29 november 2019
Locatie: De Reehorst, Ede

Informatie & aanmelden »