logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters
 • Alle artikelen

  1|...|213|214|215|...|533

  In de werkelijke ontmoeting ontstaat de ruimte om te leren'

  De auteurs voeren een interessant en diepgaand gesprek met Wibe Veenbaas, oprichter van Phoenix Opleidingen, een opleidingsinstituut voor begeleiders die in hun werk anderen begeleiden met zingevingsvraagstukken. Kernpunt is zijn visie op ‘het grotere geheel’, het thema van dit nummer. Wat is dat voor hem als begeleider? Welke maatschappelijke uitdagingen ziet hij voor de begeleidingskunde? Wat is zijn advies aan begeleiders? Een gesprek met op de achtergrond een belangrijk markeringsmoment voor Veenbaas: het overdragen van zijn opleidingsinstituut aan een nieuwe leider.
  lees meer

  Wat is je inspiratiebron?

  ‘Begeleiden vanuit het geheel’ nodigt je uit om je als begeleidingskundige de vraag te stellen: wat is mijn inspiratiebron? Met welk geheel voel je je zodanig verbonden, dat je je werk als begeleidingskundige erdoor laat bepalen? Een aantal generaties of eeuwen terug zou je waarschijnlijk geantwoord hebben: Gods liefde. Dankzij Freud zeggen we nu gemakkelijk ‘het gezin van oorsprong’, maar dat is natuurlijk geen inspiratiebron te noemen. Wat zijn de hogere doelen van coaches, begeleiders en hulpverleners dan? Welk verschil willen ze maken in welk groter geheel? Aldus Rudy Vandamme in zijn column voor dit nummer.
  lees meer

  Verandering vanuit het fundament

  Met deze bijdrage wil de auteur laten zien dat veranderingen zeer gewenst kunnen zijn, maar toch niet altijd vanzelf plaatsvinden. Zij richt zich op individuen en teams die willen veranderen, en onderzoekt de logica van dit niet-veranderen. De onbewuste angst voor verandering huist wellicht in de angst een vanzelfsprekende plek te verliezen in een systeem waar men bij hoort. Daarom kijk de auteur naar het ‘deel’ in samenhang met het grotere geheel. Ook geeft zij aan wat een (team)coach kan doen om een individu of team te helpen zicht te krijgen op wat beschermd wordt.
  lees meer

  De scène begrijpen

  ‘Szenisch verstehen’ is een begrip uit de psychoanalyse dat gebruikt wordt om de onbewuste relatie tussen therapeut en cliënt te begrijpen. De auteur verkent in dit artikel literatuur over szenisch verstehen en kijkt aan de hand van dit begrip naar non-verbale momenten (scènes) uit de eigen coachingspraktijk. Hij onderzoekt of het instrument te gebruiken is om non-verbale momenten meer in het coachingsproces te betrekken. Szenisch verstehen kan de coach helpen de interactiedynamiek in de coachingsrelatie waar te nemen en begrijpen, om zo een doorbraak in het coachingsproces te bereiken.
  lees meer

  De staat van supervisie (volledige uitgave, 10 artikelen)

  lees meer

  Supervisor, neem je maatschappelijke verantwoordelijkheid!

  Supervisie is een zinnige professie die voor veel mensen veel heeft opgeleverd. Dat maakt ook nieuwsgierig naar wat de invloed is van het superviseren, als vak, op en in onze maatschappij. Dit vraagt enerzijds aandacht voor de kernpunten van de supervisiemethodiek en anderzijds oog hebben voor relevante maatschappelijke ontwikkelingen en de onderlinge relatie hiertussen. De auteur betoogt dat het tijd wordt voor een metareflectie over de methodiek, op zoek naar morele en antropologische vooronderstellingen, en voor verantwoordelijkheid voor de aldus ontdekte invloed op onze maatschappij.
  lees meer

  Supervisie in ontwikkeling

  Het is inmiddels bijna twintig jaar geleden dat de auteur van start ging met de supervisorenopleiding in Nijmegen. Binnen zijn supervisiepraktijk begon hij steeds meer te werken met spelvormen. De wens om te begrijpen wat hij daarmee eigenlijk deed, was aanleiding voor een proefschrift over dit onderwerp. Als lector is hij nu betrokken bij het opleiden van studenten tot supervisor. Wat is er in die twintig jaar gebeurd met het vak van de supervisiekunde en hoe heeft het zich ontwikkeld?
  lees meer

  Veranderende professionaliteit in zorg en welzijn

  De domeinen zorg en welzijn zijn continu in beweging. Professionals moeten zich leren bewegen in een sterk veranderende maatschappij, waarbij oude rollen en routines niet zelden moeten worden losgelaten. Veranderende wetgeving en paradigma’s wat betreft gezondheid, vergrijzende bevolking en de opkomst van technologie in de zorg vragen om de ontwikkeling van netwerkprofessionaliteit en kritische professionals. Supervisie, intervisie en coaching, middelen die ingezet worden om het leren op de werkplek te stimuleren, kunnen een belangrijke rol spelen in de begeleiding van professionals naar deze nieuwe professionaliteit.
  lees meer

  In staat van ontbinding?

  Over een helder supervisorisch methodiekconcept blijken nogal wat supervisoren-in-opleiding niet te beschikken. Wel is er behoefte aan werkvormen, liefst een ‘supermarkt’ vol. In welke context en vanuit welke behoeften supervisie is ontstaan, blijkt veelal onbekend. Met dit artikel willen de auteurs tegenwicht bieden aan de versnippering van supervisie tot een grabbelton van werkvormen, het feit dat opleidingen nauwelijks dragende concepten of theorie aanbieden, en het gebrek aan historisch bewustzijn onder supervisoren.
  lees meer

  De Weg

  In dit onderdeel van Ontmoeting vertellen begeleidingskundigen over wat hen maakte tot wie zij zijn. Via welke weg kwamen ze in het vak terecht? Wat waren beslissende kruispunten? Welke ontmoetingen, reisgenoten, films, beelden of boeken waren belangrijk? En waren er ook dwaalwegen? In deze aflevering vertelt Kees Faber daarover. Hij is intern adviseur, coach, (leer)supervisor en docent begeleidingskunde bij de Hanzehogeschool Groningen en redactielid van dit tijdschrift.
  lees meer

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

  Dag van de Coach - 2020

  Thema - WERK-DRUK

  Datum: 4 juni 2020
  Locatie: De Reehorst, Ede

  Informatie & aanmelden »