logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters
 • Alle artikelen

  1|...|217|218|219|...|537

  Een vak met toekomst

  ‘Als ik terugkijk naar de afgelopen twee decennia, dan is een van de opvallende ontwikkelingen in organisaties dat er een steeds grotere behoefte aan reflectie is ontstaan. (...) Inmiddels heeft ongeveer iedereen een coach - en als je die niet hebt, dan bén je er waarschijnlijk een’, aldus Van Oss in haar column. ‘Managers hanteren bij voorkeur een coachende stijl van leidinggeven. (...) Adviseurs zijn de coach van hun opdrachtgever. En vrijwel iedere manager, trainee of adviseur heeft wel in een intervisiegroep gezeten. We reflecteren wat af met elkaar.’
  lees meer

  Hoe supervisie in Nederland ontstond en zich ontwikkelde

  De geschiedenis van supervisie in Nederland is nauwelijks beschreven en daardoor vrijwel onbekend, stelt de auteur. Een beroepsgroep die terugblikken van belang vindt om van te leren, mag de geschiedenis van het eigen vakgebied echter niet veronachtzamen. Zicht op het verleden openbaart ontwikkelingssamenhangen en -tendensen die ook nu en in de toekomst van belang kunnen zijn voor de identiteit en methodiek van het vakgebied. Bovendien wordt zichtbaar hoe de ontwikkeling vormgegeven werd door maatschappelijk geëngageerde collega’s.
  lees meer

  Een andere visie op reflectie

  Het thema reflectie houdt begeleidingskundigen al decennialang bezig; het is daarom goed dat Luken in ‘Reflecteren over reflectie’ kritisch stilstaat bij dit thema, aldus de auteur. Hij is het met Luken eens dat reflectie te veel wordt benaderd vanuit cartesiaans, dualistisch denken en soms negatieve effecten heeft. Maar hij verschilt van mening wat betreft de visie op het belang van reflectie en op de oorzaken van de negatieve verschijnselen. Hij licht dat in deze reactie toe met behulp van inzichten uit onderzoek.
  lees meer

  Reflecteren over reflectie

  Reflecteren is misschien wel het belangrijkste onderdeel van supervisie. Als we ons afvragen wat de staat is van supervisie, kunnen we beginnen met de vraag wat de staat is van reflecteren. Dit artikel biedt stof voor de beantwoording van die vraag. Vanuit twee verschillende definities van reflecteren wordt het fenomeen kritisch onder de loep genomen. Hierbij komen onverwachte effecten en discutabele vooronderstellingen ter sprake. Tevens wordt een nieuw perspectief op de menselijke natuur geschetst, dat hopelijk kan inspireren tot nieuwe inzichten en praktijken.
  lees meer

  Positieve geneeskunde (volledige uitgave)

  Gezonde en florerende mensen. Dat is het doel van de positieve psychologie. Gezonde en florerende mensen is ook het doel van de geneeskunde. In deze bizarre tijden van het coronavirus lijkt dat doel belangrijker dan ooit. De positieve psychologie en geneeskunde zijn beide wetenschappelijke disciplines, die ‘evidence-based’ en ‘evidence-informed’ hoog in het vaandel hebben staan. Ze hebben dus meerdere raakvlakken. Dit themanummer verkent dit vruchtbare grensgebied. Hoe verhouden ze zich tot elkaar? Hoe kunnen ze elkaar versterken? Bestaat er wel zoiets als positieve geneeskunde? En hoe ziet die er dan uit? INHOUD 'POSITIEVE GENEESKUNDE' WETENSCHAP Ockhamvraag: Is jouw geluk voor 50% genetisch bepaald? Hein Zegers Zwarte zwaan Corona Pieter Jansen & Fredrike Bannink Bouwen op unieke kwaliteiten Marianne van Woerkom Omgaan met (probleem)gedrag in het verpleeghuis Marion Klaver Waarderende diagnostiek Jan Auke Walburg PRAKTIJK Visiedocument medisch specialist 2025 Fredrike Bannink De therapeut in de broekzak Simone Verhagen De positieve focus in psychotherapie Fredrike Bannink, Sergio van der Pluijm, Jeffrey van der Starre, Matthijs Steeneveld & Hein Zegers Meer compassie beschermt tegen burn-out Onno Hamburger Van werkdruk naar werkplezier Marita van Polen Hospitality in de gezondheidszorg Fredrike Bannink & Eline Kuiper Consoler toujours Sander de Hosson Positive Design: De kracht van placebo Pieter Desmet

  5,95
  lees meer

  Is jouw geluk voor 50% genetisch bepaald?

  “50% van jouw geluk is door jouw genen bepaald, 10% door omstandigheden en 40% door dingen die je zelf doet.” Deze uitspraak hoor je regelmatig in populariserende praatjes over positieve psychologie. Dikwijls vergezeld van een taartdiagram met drie bonte partjes van 50%, 10% en 40%. Maar klopt deze uitspraak? Kort antwoord: neen. Bovenstaande uitspraak is een voorbeeld van een overdreven vereenvoudiging van medisch-wetenschappelijk onderzoek. Daarom is het onze Ockhamvraag die we hier wetenschappelijk proberen te beantwoorden, zo eenvoudig mogelijk maar niet eenvoudiger dan dat: is jouw geluk voor 50% genetisch bepaald?
  Gratis
  lees meer

  Zwarte zwaan Corona

  Schijnbaar uit het niets is daar plotseling SARS-CoV-2. Het zet de wereld op z’n kop. Ongekende maatregelen worden genomen, die helaas niet kunnen voorkomen dat veel mensen ziek worden of sterven. De gezondheidszorg wordt zwaar op de proef gesteld. Ook de economie krijgt klappen en ons sociale leven is volledig ontregeld.
  1,95
  lees meer

  Bouwen op unieke kwaliteiten

  Op 24 januari jongstleden hield Marianne van Woerkom haar oratie Bouwen op unieke kwaliteiten: versterken van ontwikkeling en welbevinden in organisaties aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, ter aanvaarding van de leerstoel Positieve Organisatie Psychologie. Dit artikel is gebaseerd op een deel van haar oratie en gaat in op onderzoek naar de relatie tussen (het gebruik van) sterke punten, ontwikkeling en welbevinden van medewerkers. Dit artikel valt buiten het thema, maar is wel interessant voor mensen die werken in de zorg.
  Gratis
  lees meer

  Omgaan met (probleem)gedrag in het verpleeghuis

  Teams hebben dagelijks te maken met allerlei vormen van gedrag van cliënten. Een deel van het gedrag van cliënten draagt niet bij aan het welbevinden van cliënten, gedrag dat ook wel probleemgedrag of onbegrepen gedrag genoemd wordt. Een deel van het gedrag van cliënten draagt juist wel bij aan welbevinden, zogenaamd gewenst of helpend gedrag. In de literatuur en de dagelijkse praktijk gaat de aandacht vaak primair uit naar probleemgedrag: hoe analyseer en behandel je dit gedrag en wat kan het zorgteam doen of denken om dit gedrag in de juiste richting te beïnvloeden om het welbevinden van een cliënt te bevorderen (Verenso, 2018, Zwijsen et al., 2014). Welbevinden betreft echter niet alleen het verminderen van probleemgedrag maar ook het versterken van de sterke kant van cliënten, zoals krachten, talenten en gewenst gedrag. Deze visie op welbevinden past bij de nieuwe ontwikkelingen die horen bij het begrip ‘positieve gezondheid’. Het is dus wenselijk om in de behandeling en omgang met cliënten breder te analyseren en interveniëren dan alleen de klachtenkant. Daarnaast is een probleemgerichte aanpak van probleemgedrag ingewikkeld en vooral een multidisciplinaire aangelegenheid. Dit maakt zorgteams in eerste instantie afhankelijk van de inzet en het meedenken van andere disciplines, wat gevolgen heeft voor de emancipatie en het versterken van zorgteams in de omgang met (probleem)gedrag. In dit artikel leggen we de aandacht op het verstevigen van zorgteams in het bevorderen van welbevinden van cliënten. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van interventies uit de positieve psychologie en de oplossingsgerichte therapie die op een mediatieve manier worden ingezet.
  1,95
  lees meer

  Waarderende diagnostiek

  In de gezondheidszorg besteden we de meeste tijd en geld aan mensen met chronische problemen. Het gaat dan om ziektes waarbij over het algemeen geen uitzicht is op volledig herstel. Deze financiële prioriteit kan moeilijk anders want in Nederland hadden in 2018 bijna 10 miljoen mensen één of meer chronische ziektes. Dat is 58% van de bevolking (VWS, 2020). Dat heeft ook voor de diagnostiek nogal wat gevolgen.
  1,95
  lees meer

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

  Dag van de Coach - 2020

  Thema - WERK-DRUK

  Datum: Maandag 7 september
  Locatie: De Reehorst, Ede

  Informatie & aanmelden »