logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters

Alle artikelen

1|...|21|22|23|...|556

Trainerstool: Bezieling in de praktijk

Wanneer je bezieling tot uiting komt in je dagelijks handelen, heb je plezier in wat je doet en heb je een enthousiasmerend en inspirerend effect op de mensen in je omgeving. Toch lukt het ons doorgaans niet om zeven dagen per week, vierentwintig uur per dag vol bezieling aan het werk te zijn. Soms vragen we ons af ‘waar we het eigenlijk voor doen’. Een andere keer raken we flink geïrriteerd door andermans gedrag en op een ander moment komen onze goede intenties niet tot uiting in het gedrag dat anderen van ons zien. In deze trainerstool vind je een aantal werkvormen om hiermee aan de slag te gaan.
1,95
lees meer

Learn or Lose

Het zijn spannende tijden waarin wij leven, tijden die aanpassingen vragen in het leren in organisaties. Met dat besef als leidend principe aanvaardde prof. dr. Nick van Dam op 25 november 2016 zijn ambt als hoogleraar corporate learning & development aan de Nyenrode Business Universiteit. Van Dam werkt ruim dertig jaar in het strategisch hrd-werkveld, waarvan twintig jaar in de Verenigde Staten. Mogelijk is daardoor zijn naam relatief onbekend in het Nederlandse leer- en ontwikkelveld. Tijd voor een nadere kennismaking met deze fanatieke scholar practitioner, die in zijn werkzame leven praktijk en wetenschap combineert
1,95
lees meer

Transformatief leren

Bestuur: “We willen met onze teamleiders graag de stap maken van operationeel manager naar meer strategische denkers. Responsief leiderschap is misschien een goed woord voor die nieuwe rolinvulling.” Begeleiders: ”Interessante vraag. Dan moeten we dus een transformatief leerproces vormgeven.” Teamleider: “Mijn bestuurder zei me dat dit mij ging helpen, maar ik heb geen idee wat responsief leiderschap is en wat we dan hier gaan doen.”
1,95
lees meer

’Chaordische’ structuur voor wendbare organisaties

Organisaties proberen te overleven in een dynamische omgeving. In zo’n omgeving moeten medewerkers en leidinggevenden flexibel en breed inzetbaar zijn, kansen proberen te pakken en continu de buitenwereld in de gaten houden. In al deze bewegingen en onrust biedt de organisatiestructuur volgens sommigen een stabiele houvast. Anderen beweren juist dat de organisatiestructuur de benodigde flexibiliteit moet faciliteren om te overleven in een dynamische omgeving. In dit artikel verkennen we aan de hand van zes casestudies hoe wendbare organisaties in de praktijk hun organisatiestructuur vormgeven. Wat zijn de kenmerken, welke voordelen behalen ze hiermee en hoe lossen ze de bijbehorende nadelen op?
1,95
lees meer

Politie, klassieke muziek en leren

“Als kennis van de empirische werkelijkheid begint en eindigt met ervaring, dan hebben we niet alleen logisch denken nodig, maar vooral ook onze open waarneming om die kennis te vergroten.” Met dit aan Einstein ontleende citaat eindigde de lectorale rede van Annika Smit op 28 oktober bij de Politieacademie. Kern van haar betoog is dat je altijd waarneemt door een filter. Je bewust zijn van dat filter helpt je om opener waar te nemen. Een samenvatting van en een persoonlijke reflectie op haar rede.
Gratis
lees meer

Mentale vermoeidheid zit tussen je oren

Wanneer je mentaal vermoeid raakt speelt motivatie een grotere rol dan je zou denken. Hoewel het er soms op lijkt dat je ‘batterijtje’ leeg is, blijkt een goede dosis motivatie weer genoeg brandstof te leveren om een taak nog een tijdje vol te houden. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van organisatiepsycholoog Jesper Hopstaken van de Erasmus Universiteit Rotterdam.
Gratis
lees meer

Creating developmental space for better team results

Nu het werk steeds complexer en vaak te complex wordt voor één individu, heeft teamwerk een vlucht genomen. Onderzoekers zoeken naarstig naar theorieën en modellen die teamwerk verklaren en die helpen om betere teamresultaten te behalen. Dit proefschrift draagt daaraan bij door de vraag te beantwoorden hoe teams ontwikkelruimte kunnen creëren, met als doel het best mogelijke resultaat te behalen
Gratis
lees meer

Alliander leert

Alliander Opleidingen zorgt voor leer- en ontwikkelinterventies voor haar zevenduizend medewerkers. Er zij vier uitvoeringslocaties, waarvan drie voor technische opleidingen en een voor niet-technische opleidingen. Voor deze niet-technische opleidingen heeft Alliander sinds januari 2017 een nieuwe locatie in Arnhem. Die was aanleiding om principiële vragen te stellen over de nieuwe huisvesting. Want heb je nog wel een leer- en ontwikkelcentrum nodig in de steeds meer digitaal lerende wereld. En zo ja, hoe moet die er dan uitzien? Daarmee begon de reis naar wat Alliander Opleidingen is gaan aanduiden als ‘onze’ route naar een leerredenering, die onze visie op leren en ontwikkelen binnen Alliander tot uitdrukking brengt.
1,95
lees meer

Wendbaar per 1 januari

Twee jaar geleden kreeg ik het verzoek van een middelgrote zorginstelling om feedback te geven op hun strategisch plan. De notitie begon als volgt: “De wereld verandert in een snel tempo. Mede onder invloed van de voortrazende technologie stellen onze cliënten, medewerkers en andere belanghebbenden ingrijpend andere eisen aan onze organisatie. De huidige organisatiestructuur stelt ons onvoldoende in staat om daar snel op in te spelen. Er is daarom een noodzaak om wendbaarder te kunnen opereren, daartoe heeft het bestuur besloten de organisatie om te vormen naar een netwerkorganisatie. Deze nieuwe organisatievorm gaat op 1 januari in…..”
Gratis
lees meer

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

Congres Positieve Psychologie

Thema: Dynamiek in Relaties

Datum: 29 november 2019
Locatie: De Reehorst, Ede

Informatie & aanmelden »