logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters
 • Alle artikelen

  1|...|221|222|223|...|537

  Positieve relaties

  Waarom zijn positieve relaties belangrijk? Het antwoord is: omdat er maar weinig positieve dingen gebeuren waarbij alleen jij, in je eentje, betrokken bent. In dit artikel, gebaseerd op mijn boek Beter Leven. Hoe Dan? (2019), bespreek ik de derde van de vijf pijlers van de welbevinden-theorie en beschrijf ik vier toepassingen. Bij positieve relaties gaat het zowel om partnerrelaties als om relaties met je gezin, familie, vrienden, buren en collega’s.
  1,95
  lees meer

  Liefde voor je vak

  Özgür Eylen is een bijzonder mens en een bijzondere leidinggevende. Hij hoort bij de vijf beste general managers wereldwijd in de hospitality business. Hij zich richt op de sterke kanten en positieve eigenschappen van zijn medewerkers. Zijn medewerkers komen voor hem op de eerste plaats in de organisatie: hij geeft ze alle liefde. Hij staat open voor innovatie en schroomt niet om veranderingen aan te gaan op het gebied van leidinggeven en technologie. Als voormalig top-basketballer gaat hij uitdagingen niet uit de weg en wil hij graag winnen. Zijn leiderschapsstijl is te omschrijven als een vorm van positief leiderschap, waarin we gemakkelijk kenmerken van de positieve psychologie terugvinden. Wat maakt Ozgür tot zo’n goede leidinggevende? Waarom werd hij genomineerd tot beste general manager wereldwijd? Eline Kuiper, zelf werkzaam als hr-manager in een hotel, interviewde hem.
  1,95
  lees meer

  “Ik houw van jou”

  Voor mij staat een jonge papa. Hij heeft aandachtig geluisterd naar mijn lezing over geluk en komt me vertellen hoe hij elk woord herkent. Dan vertelt hij over zijn zoon van zeven. Toen die drie jaar was moest hij een nieuw hart krijgen. Een bijzonder ernstige operatie waarvoor zij met hun jonge gezin drie jaar door een hel gingen. Maar de operatie is geslaagd. Iedereen blij. Een stralende zoon van zeven nu. Enige bemerking: de dokters voorspellen dat zijn hart ongeveer vijftien jaar zal meegaan en dat het nadien heel lastig, waarschijnlijk onmogelijk, zal worden om een nieuwe harttransplantatie uit te voeren.
  1,95
  lees meer

  Ouder worden (volledige uitgave, 12 artikelen)

  “Iedereen wil graag oud worden, maar niemand wil oud zijn” Oud zijn wordt in eerste instantie vaak geassocieerd met aftakeling, ziekte en verlies. En dat is ook wel begrijpelijk. Immers, met toenemende leeftijd worden we geconfronteerd met fysieke en cognitieve achteruitgang, met chronische ziekten, alsook met verlieservaringen zoals het verlies van een werkomgeving, van vrienden en kennissen. Sociale isolatie en eenzaamheid kunnen dan op de loer liggen. Lees de volledige inleiding op dit themanummer   INHOUD ‘Positief ouder worden’   WETENSCHAP Human Resources Management en duurzame inzetbaarheid, Karen Pak, Dorien Kooij, Annet de Lange & Marc van Veldhoven Ockhamvraag: En ze leefden nog lang en gelukkig? Hein Zegers Positieve psychologie in het woonzorgcentrum, Noortje Kloos Succesvol ouder worden op het werk, Annet de Lange & Dorien Kooij Goed leven: een holistische visie op ouder worden, Franka Bakker, Annelies Harps- Timmerman, Mieke Veerman, Annemieke van den Berg & Carolien Smits Een positieve psychologische kijk op dementie, Ad Bergsma   PRAKTIJK Staying flexible while aging, Jennifer Reijnders, Marianne Simons, Tim Batink, Mayke Janssen, Sanne Peeters, Johan Lataster & Nele Jacobs Een positieve interventie voor mensen met een chronische ziekte, Eline Dorrestijn, Yvon Simone van Veen, Nienke Peeters, Ernst Bohlmeijer & Christina Bode Ouder worden als waardevolle biografie, John Arkenbout Issho: Het spijkerjack dat om je geeft, Pieter Desmet Oplossingsgericht werken met ouderen, René den Haan & Fredrike Bannink Zien genieten is doen genieten, Willeke van de Ruitenbeek, Carolien Smits, Thóra B. Hafsteinsdóttir  

  5,95
  lees meer

  Iedereen wil graag oud worden ,maar niemand wil oud zijn maar niemand wil oud zijn

  Oud zijn wordt in eerste instantie vaak geassocieerd met aftakeling, ziekte en verlies. En dat is ook wel begrijpelijk. Immers, met toenemende leeftijd worden we geconfronteerd met fysieke en cognitieve achteruitgang, met chronische ziekten, alsook met verlieservaringen zoals het verlies van een werkomgeving, van vrienden en kennissen. Sociale isolatie en eenzaamheid kunnen dan op de loer liggen.
  Gratis
  lees meer

  Human Resources Management en duurzame inzetbaarheid

  Aangezien er veel negatieve stereotypen bestaan rondom oudere medewerkers is deze groep in het verleden vaak gestimuleerd om vroeg met pensioen te gaan om plaats te maken voor jongere medewerkers (Taylor & Earl, 2016). De bevolking in de meeste Westerse landen is echter aan het vergrijzen (United Nations, 2017). Hierdoor dreigt er een tekort aan arbeidskrachten te ontstaan en wordt het voor overheden steeds belangrijker dat oudere medewerkers langer doorwerken. Bedrijven staan nu voor de uitdaging om hun medewerkers te helpen op een positieve en duurzame manier ouder te worden op het werk door meer gebruik te maken van de sterke punten van oudere medewerkers. Veel onderzoekers en managers gaan ervan uit dat organisaties dit kunnen bereiken door het gebruik van Human Resources Management (hrm), bijvoorbeeld door trainingen of gezondheid bevorderende activiteiten aan te bieden. Echter, er ontbreken richtlijnen over welke hrm-activiteiten ingezet zouden moeten worden om duurzame inzetbaarheid te stimuleren. Daarom wordt in deze literatuurstudie onderzocht wat er al bekend is over het effect van hrm op uitkomsten die gerelateerd zijn aan duurzame inzetbaarheid.
  1,95
  lees meer

  En ze leefden nog lang en gelukkig?

  Lang en gelukkig leven. Het lot van menig sprookjesfiguur. Maar in hoeverre is dit een sprookje? Wat zegt de wetenschap? Zijn mensen die lang leven ook gelukkig? En omgekeerd: leven gelukkige mensen ook langer? Dat is de Ockhamvraag over onze ‘gelukkige oude dag’ die we hier proberen te beantwoorden. Zo eenvoudig mogelijk maar niet eenvoudiger: hoe verhouden zich ons geluk met onze oude dag?
  Gratis
  lees meer

  Positieve psychologie in het woonzorgcentrum

  Mede door de Wet Langdurige Zorg is het woonzorgcentrum een plek geworden waar je naartoe gaat als het thuis echt niet meer gaat. De bewoners van woonzorcentra zijn daardoor steeds fragieler, veelal met meerdere ernstige lichamelijke beperkingen en geheugenklachten. De zorgmedewerkers hebben vaak te maken met stress door de hoge werkdruk, personeelstekorten en aggressie. Dit heeft negatieve gevolgen voor de eigen gezondheid, de kwaliteit van de zorg en het welbevinden van bewoners. Dit alles gebeurt tegen de achtergrond van wereldwijde vergrijzing en tekorten aan opgeleide zorgmedewerkers. Wij onderzochten hoe positieve psychologie kan bijdragen aan het welbevinden in woonzorgcentra.
  1,95
  lees meer

  Succesvol ouder worden op het werk

  Door achterblijvende geboortecijfers, een hogere levensverwachting en een stijgende pensioenleeftijd is succesvol ouder worden op het werk de afgelopen jaren een belangrijk thema geworden.. In dit artikel willen wij stilstaan bij een positief psychologisch perspectief op het thema ouder worden op het werk door na te gaan wat er bekend is over succesvol ouder worden op het werk en welke definities, theorievorming en mogelijke interventies bekend zijn uit eerder onderzoek. We eindigen met een aantal lessons learned.
  1,95
  lees meer

  Goed leven

  Er bestaat een verscheidenheid aan woorden, meetinstrumenten en modellen om aan te geven hoe goed het met mensen gaat (Veenhoven, 2000). Vaak zijn deze gelinkt aan kwaliteit van leven, welzijn, gezondheid, gelukkig voelen. Een eenduidige definitie en betekenis, en hoe het te meten is, is er echter niet. Modellen en definities overlappen geregeld en worden aangepast naar context en doelgroep, waaronder ouderen. Duidelijk is in elk geval dat het multidimensionaal is, en over méér dan alleen gezond leven gaat. Goed leven is een term die recht doet aan een holistische benadering maar, wat is dát dan en wat kunnen we ermee?
  1,95
  lees meer

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

  Dag van de Coach - 2020

  Thema - WERK-DRUK

  Datum: Maandag 7 september
  Locatie: De Reehorst, Ede

  Informatie & aanmelden »