logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters
 • Alle artikelen

  1|...|222|223|224|...|574

  Authentiek leiderschap

  Het ontbreekt in organisaties niet aan opvattingen over goed leiderschap. Veel denkbeelden over leiderschap vertrekken echter vanuit een geromaniseerd en atomistisch mensbeeld, waarbij één persoon met bijzondere kwaliteiten een groep aanvoert. In dit artikel kiezen de auteurs voor het perspectief van leiderschap als een systemisch fenomeen, als uiting van een onderliggende dynamiek tussen mensen.
  lees meer

  Ken je dat?

  ‘In begeleidingssituaties bekruipt me weleens het gevoel dat wat de cliënt zegt niet overeenkomt met het onderbuikgevoel dat ik bij de boodschap krijg’, aldus Tijn Ponjee in haar column. ‘Laatst bijvoorbeeld een vrouwelijke cliënt: ze vertelt honderduit over een man in de sportschool met wie ze zo’n goede klik heeft. Op mijn vraag: “Heb je een affaire met hem?”, volgt een glasharde ontkenning. Ze vertelt snel verder, dat haar man hem ook kent en dat hij laatst iets voor hen in huis heeft gedaan. Op zo’n moment bekruipt me dan een gevoel van: ben ik nou gek?’
  lees meer

  Inclusie is ook een keuze

  In de literatuur wordt het thema inclusie met name belicht vanuit de context van de (werk)omgeving. Ook het beleid voor diversiteit en inclusie van veel organisaties is gericht op de context van de organisatie als geheel. De auteur vindt echter dat de te includeren doelgroep ook zelf een verantwoordelijkheid heeft en een bijdrage kan leveren aan de eigen inclusie. In dit artikel beschrijft hij de resultaten van een onderzoek naar mogelijke interventies die gericht zijn op lhbt-medewerkers en die de inclusie van deze groep beogen te bevorderen.
  Gratis
  lees meer

  Hoogbegaafd: wel anders maar niet gek

  ‘Ik ben toch niet gek?’, vraagt men zich weleens af. Voor sommige mensen heeft deze uitspraak een letterlijke betekenis, bijvoorbeeld als iemand tot een minderheidsgroep behoort. In dit artikel worden de termen ‘normaal’ en ‘gek’ nader onderzocht. Als voorbeeld van een minderheidsgroep bespreekt de auteur hoogbegaafde volwassenen. Zij krijgen vaak (onterecht) een psychiatrische diagnose en kunnen ook last hebben van hun bijzondere kenmerken. Het artikel besluit met praktische aanbevelingen voor begeleiders.
  Gratis
  lees meer

  Verlies (volledige uitgave, 10 artikelen)

  Wie had kunnen denken, toen we ‘verlies’ als thema voor dit nummer kozen, dat een jaar later de hele wereld geconfronteerd zou worden met verlieservaringen? We kregen tijdens de coronapandemie te maken met verlies van gezondheid, fysiek contact, werk, inkomen, bewegingsvrijheid, vanzelfsprekendheden en soms verlies van dierbaren. Dat betekende afscheid nemen, loslaten, rouwen, betekenis zoeken, resetten en het vinden van een nieuw evenwicht. Uiteindelijk opende het ook deuren naar meer tijd voor de natuur en voor jezelf en naar nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden. Al deze aspecten van verlies komen voorbij in dit nummer. In het hoofdartikel beschrijft Ronald Wolbink wat de Franse filosoof Michel de Montaigne ons kan leren over omgaan met de coronacrisis. Redactielid Paul Kloosterboer zet zo zijn vraagtekens bij de reset na corona: ‘We mogen weer’ lijkt daarbij ‘Wat kan er?’ al snel te overstemmen. Collega-redactielid Kees Faber en ik gingen ieder in gesprek met een uitvaartondernemer. Waar in Groningen het leven gewoon doorging, belandde men in het zuiden in het oog van de corona-orkaan. Beide verhalen laten zien hoe ook dit vak eigen verlieservaringen kent. Dat geldt ook voor Fabers andere bijdrage: mensen begeleiden bij verlieservaringen, confronteert predikanten met eigen verlieservaringen. Het helpt dan om ervaringen te delen. Niet alle bijdragen in dit nummer zijn gerelateerd aan de coronacrisis. Zo beschrijft Janske van Eersel de resultaten van haar promotieonderzoek naar rouw bij baanverlies, een nog redelijk onontgonnen gebied. Simoon Fransen en Natasha Groot vertellen hoe zij, stapsgewijs vanuit de Theorie U, een groep bestuurders begeleidden bij het loslaten van waarheden en vanzelfsprekendheden, om vervolgens tot creatieve oplossingen te komen. Anke van Helden vertelt over de dood van haar dochtertje en hoe begeleidingskundigen zo’n intensieve verlieservaring kunnen begeleiden. Tijn Ponjee bespreekt ‘Dagboek van de ziel’ van Hendriksen en Tirion-Ietswaart, over de reis langs zeven levensfasen. Jakob van Wielink gaat in op ‘Attachment informed grief therapy’ van Kosminsky en Jordan, die hechtgeschiedenis koppelen aan omgaan met verlieservaringen. Als gerenommeerd deskundige op het gebied van onder andere verlies en rouw blikt Riet Fiddelaers-Jaspers in De Weg terug op haar werkzame leven. Alles wat we in dit nummer aangereikt krijgen, neem ik zelf ook mee. Ik neem namelijk afscheid van de redactie van dit tijdschrift; dit was mijn laatste nummer in die rol. ​​​​​​​Marie-José Geenen

  lees meer

  Nieuwe antwoorden op oude vragen

  De auteur bespreekt in deze bijdrage Attachment informed grief therapy. The clinician’s guide to foundations and applications van Phyllis Kosminsky en John Jordan (2016). Hij is er enthousiast over: zij schreven volgens hem een zeldzaam goed, diepgaand en inspirerend boek over een van de belangrijkste, ingewikkeldste en uitdagendste vragen: hoe werkt onze hechtingsgeschiedenis door in de wijze waarop we als volwassenen omgaan met impactvolle verliezen? Ze brengen volgens hem een synthese aan die niet eerder zo compact, helder overzichtelijk werd samengebracht.
  lees meer

  De zeven levensfasen van de levensschool

  De auteur bespreekt in deze bijdrage Dagboek van de ziel. De zeven levensfasen van Bertie Hendriks en Mirjam Tirion-Ietswaart (2013). Dit boek is bedoeld als hulp- en inspiratiebron om je te ontwikkelen als mens. Met het bewust worden van patronen ontstaat er ruimte om te leren en zich te ontwikkelen. De auteur bespreekt het werk aan de hand van de in het boek beschreven zeven fasen. Ze is enthousiast, maar er zijn ook kritiekpunten te noteren.
  lees meer

  De Weg

  In dit onderdeel van Ontmoeting vertellen begeleidingskundigen over wat hen maakte tot wie zij zijn. Via welke weg kwamen ze in het vak terecht? Wat waren beslissende kruispunten? Welke ontmoetingen, reisgenoten, films, beelden of boeken waren belangrijk? En waren er ook dwaalwegen? Dit keer komt Riet Fiddelaers-Jaspers aan het woord: ‘Ik weet inmiddels hoe belangrijk het is om werkelijk afscheid te nemen, want pas dan kun je de nieuwe weg welkom heten. Het is een van de kernpunten van mijn werk geworden: welkom en afscheid zijn onlosmakelijk verbonden.’
  Gratis
  lees meer

  ‘Ik zit ook wel eens met tranen in mijn ogen – dat mag’

  Een beroepsgroep die bij uitstek te maken heeft met het begeleiden van verlies is die van de uitvaartondernemers. De auteurs spraken met twee van hen over het gevoel van wederzijdsheid in hun werk, het omgaan met lastige situaties en het begeleiden van uitvaarten in de coronacrisis.
  lees meer

  ‘We hebben soms een pijnlijk beroep’

  Deze bijdrage verkent de plek van verlies in het werk van predikanten en wat dat betekent voor de begeleidingskundige kant van hun werk. Dit bespreekt de auteur aan de hand van een supervisorische nascholing voor acht predikanten, waarbij men aansluitend in gesprek ging over het thema ‘verlies’.
  lees meer

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

  Op weg naar ruimte en vrijheid

  Crisis als aanleiding om inzicht te vergroten in (je) identiteitswerk

  Datum:
  Locatie:

  Download gratis deze white paper