logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters
 • Alle artikelen

  1|...|223|224|225|...|571

  Ruimte (volledige uitgave, 10 artikelen)

  Als 68-jarige ervaar ik het thema ‘ruimte’ nadrukkelijk. Door het wegvallen van verplichtingen en vanzelfsprekendheden ontstaat er ruimte in mijn leven. Wat te doen: vertrouwd werk doorzetten, nieuwe dingen aanpakken, de verveling koesteren? Ruimte ervaren is enerzijds een vervulling van een langgekoesterde wens, anderzijds is er ook sprake van ‘horror vacui’, de angst voor de leegte. Een begrip dat staat voor de neiging van een kunstenaar om elk leeg plekje op te vullen: witangst. Meer filosofisch gaat het om het zoeken van mensen naar zekerheid op basis van angst voor het onbekende, voor het leven met onbeantwoorde vragen. Verlangen en angst: ruimte is een paradoxaal begrip en tegelijkertijd ook onderdeel van onze dagelijkse taal als begeleiders. Boeiende kost en U zult zien dat elke bijdrage aan dit (overigens op gerecycled papier gedrukte) nummer een eigen licht werpt op dit thema. Het hoofdartikel van Joris Brenninkmeijer en Mieke Voogd laat zien op welke manier vragen stellen reflectieve ruimte kan bieden aan cliënten – ruimte voor leren. De column van Ferry Wilting zet ons aan het denken door te wijzen op de gelaagdheid van het begrip ruimte met het onderscheid in bedachte, waargenomen en geleefde ruimte. Michiel de Ronde houdt, via ‘muzisch onderzoeken’, een pleidooi voor het creëren van ruimte door middel van spel. Spelen is verleidelijk, geheimzinnig en plezierig en het leidt ons naar een ander weten. Michelle Kurzenacker sluit hier op aan met een voorbeeld vanuit haar werkplaats. Haar stelling: ‘Hoe beter je jezelf en je lichaam kent, hoe groter de handelingsruimte.’ Cees Sprenger benadrukt de noodzaak van ruimte voor rust en herstel van mensen, organisaties en onze planeet. Dit om de eigen stuurkracht te verstevigen. Een andere invalshoek, die van een specifieke doelgroep, bieden Joy Boelens en Marga Kelbling door aandacht te besteden aan de ruimte voor hoogsensitieve mensen binnen ons begeleidingskundige werk. In het interview komt Margriet Wentink aan het woord; ze is specialist in traumabehandeling. Ruimte maken voor het verwerken van trauma’s betekent de weg weer vrij maken voor levensenergie, stelt ze. Jikke de Ruiter en Sijtze de Roos vragen aandacht voor de politieke, de maatschappelijke ruimte van onszelf en onze cliënten: ‘We hebben niet de psyche maar de macht zichtbaar te maken.’ André Wierdsma benadrukt in De Weg de ruimte tussen mensen, de kwaliteit van het ‘in between’ van relaties en verbindingen. De boekenbespreking van Jacco van Uden wijst ons ten slotte op het gebruik van metaforen om speelruimte te creëren binnen organisatieontwikkeling. Heel veel leesplezier! Kees Faber

  lees meer

  Spel, verwaarlozing en andere metaforen

  Voor de rubriek Gelezen schreef de auteur een gedegen bijdrage over het werk van de Canadese organisatietheoreticus Gareth Morgan, dat tijdens zijn studie bedrijfskunde op zijn pad kwam. Hij zet dit af tegen de inmiddels ook klassieke publicaties van Jaap Boonstra en Joost Kampen.
  lees meer

  Het alziend oog en de onzichtbare hand

  Voor de rubriek Gelezen schreven de auteurs een bespiegeling op het wezen van coaching, aan de hand van filosofen als Jeremy Bentham en Adam Smith. Het artikel is een bewerking van de lezingen van de auteurs bij de presentatie van ‘Coaching in context’ op 3 juli 2019 te Ede.
  lees meer

  Ruimte maken voor het lichaam in de begeleidingskunde

  Ruimte durven innemen om je authentieke zelf te ontdekken, in de zin van jezelf voelen, denken en handelen. Met daarbij oprechte belangstelling voor anderen. Gefocust op persoonlijke echtheid, eigenheid, geloofwaardigheid, oorspronkelijkheid en zelfrespect. Jezelf in deze leerruimte mogen laten zien en horen. Dat is de grote ontdekkingsreis die de auteur als docent presentie en lichamelijkheid en leersupervisor in de Master Begeleidingskunde aan de Hogeschool Rotterdam aanmoedigt en begeleidt. In dit artikel vertelt zij over haar werkplaats voor presentie en lichamelijkheid.
  lees meer

  Ruimte voor hoogsensitief zijn

  Intelligentie, assertiviteit en rationaliteit worden gewaardeerd in onze cultuur. Maar gevoeligheid kan ondergewaardeerd worden of als probleem worden gezien. Hoogsensitiviteit is echter ook een talentvolle eigenschap. In dit artikel bespreken de auteurs aandachtspunten die begeleiders kunnen ondersteunen bij begeleidingstrajecten met HSP’ers. Supervisoren en coaches zijn meestal wel gericht op het verkennen van gevoelens die iemand heeft, maar hoe begeleid je iemand die zoveel waarneemt en zich zo betrokken voelt? En hoe kan een organisatie meer ruimte bieden aan de HSP’er?
  lees meer

  De Weg

  In dit onderdeel van Ontmoeting vertellen begeleidingskundigen over wat hen maakte tot wie zij zijn. Via welke weg kwamen ze in het vak terecht? Wat waren beslissende kruispunten? Welke ontmoetingen, reisgenoten, films, beelden of boeken waren belangrijk? En waren er ook dwaalwegen? ‘Mijn professionele weg is als een trektocht: ik ben nieuwsgierig, test graag grenzen, zoek naar samenhang en onderzoek de gelaagdheid van de werkelijkheid. Ik benut kansen en creëer kansen’, aldus emeritus hoogleraar André Wierdsma in deze aflevering van De Weg.
  lees meer

  ‘Uit de verstarring komen geeft ruimte’

  Begeleidingskundigen houden zich bij uitstek bezig met veranderingsprocessen bij mensen, teams en organisaties. Trauma’s kunnen zo’n veranderingsproces echter in de weg staan. De redactie sprak met Margriet Wentink, eigenaar van Interakt te Tiel, een bureau dat zich richt op traumabehandeling. Ruimte maken voor het verwerken van trauma’s betekent bij haar: de weg weer vrijmaken voor levensenergie. Op welke wijze creëert zij ruimte door het verwerken van trauma’s?
  lees meer

  Ruimte maken als vitaliserend leerproces

  De auteur zet uiteen hoe hij zich gedurende zijn loopbaan steeds meer bewust is geworden van twee benaderingen die kunnen worden gebruikt bij leer- en veranderingsprocessen. Hij realiseerde zich dat er allerlei verandervragen zijn die niet met een ontwerpplan op te lossen zijn. Daarom is hij zich gaan professionaliseren in het werken vanuit de ontwikkelbenadering. Als professional is hij steeds gericht op ruimte maken en de regie houden in veranderings- en begeleidingprocessen.
  lees meer

  Ruimte voor spel

  Binnen de Masteropleiding Begeleidingskunde in Rotterdam en Nijmegen gebeuren mooie en ontroerende dingen, aldus de auteur. Jaarlijks levert men een bijdrage leveren aan de leerlijn begeleidingskundig handelen, waarbij de (volwassen) studenten een ‘speelse’ werkvorm ontwikkelen en inzetten in het kader van het vooronderzoek van hun afstudeeropdracht. Volgens de auteur bevatten het spel en de muzen een eigenaardige, zelfs geheimzinnige kracht. Hoe kan men deze kracht aanwakkeren in het serieuze werk van begeleidingskundig handelen?
  lees meer

  Gelaagde ruimte

  ‘Als begeleidingskundige wordt mij geregeld gevraagd of ik mijn werk als grafisch ontwerper niet mis – een vraag die verwijst naar een schijnbaar opmerkelijke cross-over. Zelf ervaar ik die als een natuurlijke beweging van het ene ontwerpdomein naar het andere. Tegenwoordig werk ik nog steeds vanuit dezelfde attitude en principes als destijds in mijn rol als ontwerper’, aldus de Groningse begeleidingskundige Ferry Wilting in zijn column. ‘De kunst is om ook stil te staan bij de innerlijke wereld. Het blijkt namelijk dat de geleefde ruimte veelal de minste aandacht krijgt. Dat geeft te denken’, besluit hij.
  lees meer

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

  Op weg naar ruimte en vrijheid

  Crisis als aanleiding om inzicht te vergroten in (je) identiteitswerk

  Datum:
  Locatie:

  Download gratis deze white paper