logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters
 • Alle artikelen

  1|...|224|225|226|...|574

  ‘Aan de rand van het dorp’

  Voor deze aflevering van Ontmoeting gingen de auteurs in gesprek met een ‘supervisieketen’, bestaande uit een supervisant, een supervisor, een leersupervisor en een docent supervisiekunde over hun ervaringen in deze keten. Een tweede thema in de ontmoeting is de plek van het muzisch-ludische binnen supervisie. Hoe heeft men de gelaagdheid in deze supervisieketen ervaren en welke plek had het muzisch-ludische in hun supervisieleren?
  lees meer

  Lidmaatschap en ik

  De auteur heeft gemerkt dat hij steeds meer vraagstukken op zijn bord krijgt die zowel gaan over eigen verantwoordelijkheid als over gezamenlijkheid. Dat levert hem vaak hoofdbrekens en frustraties op. In dit artikel filosofeert de auteur over reizen naar China, waar zijn dochter verblijft. Het culturele contrast tussen oost en west confronteert hem met zichzelf en laat hem volop twijfelen over wat hij tegenkomt in zijn begeleidingspraktijk.
  Gratis
  lees meer

  Ontzorgen of ontwikkelen?

  Adviseren moet anders. Niet alleen bij multipartijvraagstukken in de steeds complexere maatschappelijke ketens en netwerken. Ook organisaties ‘vernetwerken’: grote organisaties lijken wat betreft functioneren vaak meer op de Europese Unie dan op een klassieke top-downpiramide. Veel adviseurs, extern en intern, blijven zich echter concentreren op de inhoud van hun adviezen en sluiten zich af van de politiek-procesmatige complexiteit. Om er vervolgens in vast te lopen. Hoe komt dat? Wat zijn de effecten? En wat kun je eraan doen als adviseur, manager of organisatiebegeleider?
  Gratis
  lees meer

  Wie spreekt?

  ‘Onlangs werd ik bij een hogeschool teamleider van een team dat zich op centraal niveau gaat bezighouden met studentenwelzijn. (...) De oplossing wordt gezocht in het netjes inrichten van een keten van begeleiding (...) voor als het echt lastig wordt. En de keten loopt door buiten de hogeschool, want bij meervoudig complexe vragen vinden we dat studenten hulp moeten zoeken bij de ggz.’ Aldus begeleidingskundige Maartje de Vries. ‘Het werken in een dergelijke keten heeft ook gevaarlijke kanten. Kanten die we misschien liever niet zien, omdat ze ons idee ondermijnen dat er voor elk probleem een oplossing is.’
  lees meer

  Transities handen en voeten geven met netwerksturing

  Of het nu gaat om het verminderen van de plasticsoep, het tegengaan van obesitas of het verbeteren van de luchtkwaliteit: voor steeds meer maatschappelijke problemen geldt dat ze niet door één partij afzonderlijk zijn op te lossen. In dit artikel laat de auteur zien op welke manier netwerksturing een vruchtbare methodiek kan zijn om aan dit soort transities toch concreet handen en voeten te geven. Hij deelt een aantal lessen en doorontwikkelde inzichten van deze methodiek, aan de hand van een casus.
  lees meer

  Ruimte (volledige uitgave, 10 artikelen)

  Als 68-jarige ervaar ik het thema ‘ruimte’ nadrukkelijk. Door het wegvallen van verplichtingen en vanzelfsprekendheden ontstaat er ruimte in mijn leven. Wat te doen: vertrouwd werk doorzetten, nieuwe dingen aanpakken, de verveling koesteren? Ruimte ervaren is enerzijds een vervulling van een langgekoesterde wens, anderzijds is er ook sprake van ‘horror vacui’, de angst voor de leegte. Een begrip dat staat voor de neiging van een kunstenaar om elk leeg plekje op te vullen: witangst. Meer filosofisch gaat het om het zoeken van mensen naar zekerheid op basis van angst voor het onbekende, voor het leven met onbeantwoorde vragen. Verlangen en angst: ruimte is een paradoxaal begrip en tegelijkertijd ook onderdeel van onze dagelijkse taal als begeleiders. Boeiende kost en U zult zien dat elke bijdrage aan dit (overigens op gerecycled papier gedrukte) nummer een eigen licht werpt op dit thema. Het hoofdartikel van Joris Brenninkmeijer en Mieke Voogd laat zien op welke manier vragen stellen reflectieve ruimte kan bieden aan cliënten – ruimte voor leren. De column van Ferry Wilting zet ons aan het denken door te wijzen op de gelaagdheid van het begrip ruimte met het onderscheid in bedachte, waargenomen en geleefde ruimte. Michiel de Ronde houdt, via ‘muzisch onderzoeken’, een pleidooi voor het creëren van ruimte door middel van spel. Spelen is verleidelijk, geheimzinnig en plezierig en het leidt ons naar een ander weten. Michelle Kurzenacker sluit hier op aan met een voorbeeld vanuit haar werkplaats. Haar stelling: ‘Hoe beter je jezelf en je lichaam kent, hoe groter de handelingsruimte.’ Cees Sprenger benadrukt de noodzaak van ruimte voor rust en herstel van mensen, organisaties en onze planeet. Dit om de eigen stuurkracht te verstevigen. Een andere invalshoek, die van een specifieke doelgroep, bieden Joy Boelens en Marga Kelbling door aandacht te besteden aan de ruimte voor hoogsensitieve mensen binnen ons begeleidingskundige werk. In het interview komt Margriet Wentink aan het woord; ze is specialist in traumabehandeling. Ruimte maken voor het verwerken van trauma’s betekent de weg weer vrij maken voor levensenergie, stelt ze. Jikke de Ruiter en Sijtze de Roos vragen aandacht voor de politieke, de maatschappelijke ruimte van onszelf en onze cliënten: ‘We hebben niet de psyche maar de macht zichtbaar te maken.’ André Wierdsma benadrukt in De Weg de ruimte tussen mensen, de kwaliteit van het ‘in between’ van relaties en verbindingen. De boekenbespreking van Jacco van Uden wijst ons ten slotte op het gebruik van metaforen om speelruimte te creëren binnen organisatieontwikkeling. Heel veel leesplezier! Kees Faber

  lees meer

  Spel, verwaarlozing en andere metaforen

  Voor de rubriek Gelezen schreef de auteur een gedegen bijdrage over het werk van de Canadese organisatietheoreticus Gareth Morgan, dat tijdens zijn studie bedrijfskunde op zijn pad kwam. Hij zet dit af tegen de inmiddels ook klassieke publicaties van Jaap Boonstra en Joost Kampen.
  lees meer

  Het alziend oog en de onzichtbare hand

  Voor de rubriek Gelezen schreven de auteurs een bespiegeling op het wezen van coaching, aan de hand van filosofen als Jeremy Bentham en Adam Smith. Het artikel is een bewerking van de lezingen van de auteurs bij de presentatie van ‘Coaching in context’ op 3 juli 2019 te Ede.
  lees meer

  Ruimte maken voor het lichaam in de begeleidingskunde

  Ruimte durven innemen om je authentieke zelf te ontdekken, in de zin van jezelf voelen, denken en handelen. Met daarbij oprechte belangstelling voor anderen. Gefocust op persoonlijke echtheid, eigenheid, geloofwaardigheid, oorspronkelijkheid en zelfrespect. Jezelf in deze leerruimte mogen laten zien en horen. Dat is de grote ontdekkingsreis die de auteur als docent presentie en lichamelijkheid en leersupervisor in de Master Begeleidingskunde aan de Hogeschool Rotterdam aanmoedigt en begeleidt. In dit artikel vertelt zij over haar werkplaats voor presentie en lichamelijkheid.
  lees meer

  Ruimte voor hoogsensitief zijn

  Intelligentie, assertiviteit en rationaliteit worden gewaardeerd in onze cultuur. Maar gevoeligheid kan ondergewaardeerd worden of als probleem worden gezien. Hoogsensitiviteit is echter ook een talentvolle eigenschap. In dit artikel bespreken de auteurs aandachtspunten die begeleiders kunnen ondersteunen bij begeleidingstrajecten met HSP’ers. Supervisoren en coaches zijn meestal wel gericht op het verkennen van gevoelens die iemand heeft, maar hoe begeleid je iemand die zoveel waarneemt en zich zo betrokken voelt? En hoe kan een organisatie meer ruimte bieden aan de HSP’er?
  lees meer

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

  Op weg naar ruimte en vrijheid

  Crisis als aanleiding om inzicht te vergroten in (je) identiteitswerk

  Datum:
  Locatie:

  Download gratis deze white paper