logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters

Alle artikelen

1|...|225|226|227|...|556

De staat van supervisie (volledige uitgave, 10 artikelen)

lees meer

Supervisor, neem je maatschappelijke verantwoordelijkheid!

Supervisie is een zinnige professie die voor veel mensen veel heeft opgeleverd. Dat maakt ook nieuwsgierig naar wat de invloed is van het superviseren, als vak, op en in onze maatschappij. Dit vraagt enerzijds aandacht voor de kernpunten van de supervisiemethodiek en anderzijds oog hebben voor relevante maatschappelijke ontwikkelingen en de onderlinge relatie hiertussen. De auteur betoogt dat het tijd wordt voor een metareflectie over de methodiek, op zoek naar morele en antropologische vooronderstellingen, en voor verantwoordelijkheid voor de aldus ontdekte invloed op onze maatschappij.
lees meer

Supervisie in ontwikkeling

Het is inmiddels bijna twintig jaar geleden dat de auteur van start ging met de supervisorenopleiding in Nijmegen. Binnen zijn supervisiepraktijk begon hij steeds meer te werken met spelvormen. De wens om te begrijpen wat hij daarmee eigenlijk deed, was aanleiding voor een proefschrift over dit onderwerp. Als lector is hij nu betrokken bij het opleiden van studenten tot supervisor. Wat is er in die twintig jaar gebeurd met het vak van de supervisiekunde en hoe heeft het zich ontwikkeld?
lees meer

Veranderende professionaliteit in zorg en welzijn

De domeinen zorg en welzijn zijn continu in beweging. Professionals moeten zich leren bewegen in een sterk veranderende maatschappij, waarbij oude rollen en routines niet zelden moeten worden losgelaten. Veranderende wetgeving en paradigma’s wat betreft gezondheid, vergrijzende bevolking en de opkomst van technologie in de zorg vragen om de ontwikkeling van netwerkprofessionaliteit en kritische professionals. Supervisie, intervisie en coaching, middelen die ingezet worden om het leren op de werkplek te stimuleren, kunnen een belangrijke rol spelen in de begeleiding van professionals naar deze nieuwe professionaliteit.
lees meer

In staat van ontbinding?

Over een helder supervisorisch methodiekconcept blijken nogal wat supervisoren-in-opleiding niet te beschikken. Wel is er behoefte aan werkvormen, liefst een ‘supermarkt’ vol. In welke context en vanuit welke behoeften supervisie is ontstaan, blijkt veelal onbekend. Met dit artikel willen de auteurs tegenwicht bieden aan de versnippering van supervisie tot een grabbelton van werkvormen, het feit dat opleidingen nauwelijks dragende concepten of theorie aanbieden, en het gebrek aan historisch bewustzijn onder supervisoren.
lees meer

De Weg

In dit onderdeel van Ontmoeting vertellen begeleidingskundigen over wat hen maakte tot wie zij zijn. Via welke weg kwamen ze in het vak terecht? Wat waren beslissende kruispunten? Welke ontmoetingen, reisgenoten, films, beelden of boeken waren belangrijk? En waren er ook dwaalwegen? In deze aflevering vertelt Kees Faber daarover. Hij is intern adviseur, coach, (leer)supervisor en docent begeleidingskunde bij de Hanzehogeschool Groningen en redactielid van dit tijdschrift.
lees meer

De huidige tijd vraagt mer zelfsturing van professionals'

In deze bijdrage aan de rubriek Ontmoeting staan de auteurs stil bij de staat van de supervisieopleidingen. Welke ontwikkelingen doen zich daar voor? Hoe gaat het met de instroom? En waar komen supervisoren terecht? Deze en andere vragen legden zij voor aan enkele coördinatoren en docenten van supervisieopleidingen, wat leidde tot interessante gezichtspunten.
lees meer

Een vak met toekomst

‘Als ik terugkijk naar de afgelopen twee decennia, dan is een van de opvallende ontwikkelingen in organisaties dat er een steeds grotere behoefte aan reflectie is ontstaan. (...) Inmiddels heeft ongeveer iedereen een coach - en als je die niet hebt, dan bén je er waarschijnlijk een’, aldus Van Oss in haar column. ‘Managers hanteren bij voorkeur een coachende stijl van leidinggeven. (...) Adviseurs zijn de coach van hun opdrachtgever. En vrijwel iedere manager, trainee of adviseur heeft wel in een intervisiegroep gezeten. We reflecteren wat af met elkaar.’
lees meer

Hoe supervisie in Nederland ontstond en zich ontwikkelde

De geschiedenis van supervisie in Nederland is nauwelijks beschreven en daardoor vrijwel onbekend, stelt de auteur. Een beroepsgroep die terugblikken van belang vindt om van te leren, mag de geschiedenis van het eigen vakgebied echter niet veronachtzamen. Zicht op het verleden openbaart ontwikkelingssamenhangen en -tendensen die ook nu en in de toekomst van belang kunnen zijn voor de identiteit en methodiek van het vakgebied. Bovendien wordt zichtbaar hoe de ontwikkeling vormgegeven werd door maatschappelijk geëngageerde collega’s.
lees meer

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

Congres Positieve Psychologie

Thema: Dynamiek in Relaties

Datum: 29 november 2019
Locatie: De Reehorst, Ede

Informatie & aanmelden »