logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters

Alle artikelen

1|...|226|227|228|...|556

Een andere visie op reflectie

Het thema reflectie houdt begeleidingskundigen al decennialang bezig; het is daarom goed dat Luken in ‘Reflecteren over reflectie’ kritisch stilstaat bij dit thema, aldus de auteur. Hij is het met Luken eens dat reflectie te veel wordt benaderd vanuit cartesiaans, dualistisch denken en soms negatieve effecten heeft. Maar hij verschilt van mening wat betreft de visie op het belang van reflectie en op de oorzaken van de negatieve verschijnselen. Hij licht dat in deze reactie toe met behulp van inzichten uit onderzoek.
lees meer

Reflecteren over reflectie

Reflecteren is misschien wel het belangrijkste onderdeel van supervisie. Als we ons afvragen wat de staat is van supervisie, kunnen we beginnen met de vraag wat de staat is van reflecteren. Dit artikel biedt stof voor de beantwoording van die vraag. Vanuit twee verschillende definities van reflecteren wordt het fenomeen kritisch onder de loep genomen. Hierbij komen onverwachte effecten en discutabele vooronderstellingen ter sprake. Tevens wordt een nieuw perspectief op de menselijke natuur geschetst, dat hopelijk kan inspireren tot nieuwe inzichten en praktijken.
lees meer

Ouder worden (volledige uitgave, 12 artikelen)

INHOUD ‘Positief ouder worden’ (augustus 2019)   WETENSCHAP Human Resources Management en duurzame inzetbaarheid, Karen Pak, Dorien Kooij, Annet de Lange & Marc van Veldhoven Ockhamvraag: En ze leefden nog lang en gelukkig? Hein Zegers Positieve psychologie in het woonzorgcentrum, Noortje Kloos Succesvol ouder worden op het werk, Annet de Lange & Dorien Kooij Goed leven: een holistische visie op ouder worden, Franka Bakker, Annelies Harps- Timmerman, Mieke Veerman, Annemieke van den Berg & Carolien Smits Een positieve psychologische kijk op dementie, Ad Bergsma     PRAKTIJK Staying flexible while aging, Jennifer Reijnders, Marianne Simons, Tim Batink, Mayke Janssen, Sanne Peeters, Johan Lataster & Nele Jacobs Een positieve interventie voor mensen met een chronische ziekte, Eline Dorrestijn, Yvon Simone van Veen, Nienke Peeters, Ernst Bohlmeijer & Christina Bode Ouder worden als waardevolle biografie, John Arkenbout Issho: Het spijkerjack dat om je geeft, Pieter Desmet Oplossingsgericht werken met ouderen, René den Haan & Fredrike Bannink Zien genieten is doen genieten, Willeke van de Ruitenbeek, Carolien Smits, Thóra B. Hafsteinsdóttir   “Iedereen wil graag oud worden, maar niemand wil oud zijn” Oud zijn wordt in eerste instantie vaak geassocieerd met aftakeling, ziekte en verlies. En dat is ook wel begrijpelijk. Immers, met toenemende leeftijd worden we geconfronteerd met fysieke en cognitieve achteruitgang, met chronische ziekten, alsook met verlieservaringen zoals het verlies van een werkomgeving, van vrienden en kennissen. Sociale isolatie en eenzaamheid kunnen dan op de loer liggen. Lees de volledige inleiding op dit themanummer
5,95
lees meer

Iedereen wil graag oud worden ,maar niemand wil oud zijn maar niemand wil oud zijn

Oud zijn wordt in eerste instantie vaak geassocieerd met aftakeling, ziekte en verlies. En dat is ook wel begrijpelijk. Immers, met toenemende leeftijd worden we geconfronteerd met fysieke en cognitieve achteruitgang, met chronische ziekten, alsook met verlieservaringen zoals het verlies van een werkomgeving, van vrienden en kennissen. Sociale isolatie en eenzaamheid kunnen dan op de loer liggen.
Gratis
lees meer

Human Resources Management en duurzame inzetbaarheid

Aangezien er veel negatieve stereotypen bestaan rondom oudere medewerkers is deze groep in het verleden vaak gestimuleerd om vroeg met pensioen te gaan om plaats te maken voor jongere medewerkers (Taylor & Earl, 2016). De bevolking in de meeste Westerse landen is echter aan het vergrijzen (United Nations, 2017). Hierdoor dreigt er een tekort aan arbeidskrachten te ontstaan en wordt het voor overheden steeds belangrijker dat oudere medewerkers langer doorwerken. Bedrijven staan nu voor de uitdaging om hun medewerkers te helpen op een positieve en duurzame manier ouder te worden op het werk door meer gebruik te maken van de sterke punten van oudere medewerkers. Veel onderzoekers en managers gaan ervan uit dat organisaties dit kunnen bereiken door het gebruik van Human Resources Management (hrm), bijvoorbeeld door trainingen of gezondheid bevorderende activiteiten aan te bieden. Echter, er ontbreken richtlijnen over welke hrm-activiteiten ingezet zouden moeten worden om duurzame inzetbaarheid te stimuleren. Daarom wordt in deze literatuurstudie onderzocht wat er al bekend is over het effect van hrm op uitkomsten die gerelateerd zijn aan duurzame inzetbaarheid.
1,95
lees meer

En ze leefden nog lang en gelukkig?

Lang en gelukkig leven. Het lot van menig sprookjesfiguur. Maar in hoeverre is dit een sprookje? Wat zegt de wetenschap? Zijn mensen die lang leven ook gelukkig? En omgekeerd: leven gelukkige mensen ook langer? Dat is de Ockhamvraag over onze ‘gelukkige oude dag’ die we hier proberen te beantwoorden. Zo eenvoudig mogelijk maar niet eenvoudiger: hoe verhouden zich ons geluk met onze oude dag?
Gratis
lees meer

Positieve psychologie in het woonzorgcentrum

Mede door de Wet Langdurige Zorg is het woonzorgcentrum een plek geworden waar je naartoe gaat als het thuis echt niet meer gaat. De bewoners van woonzorcentra zijn daardoor steeds fragieler, veelal met meerdere ernstige lichamelijke beperkingen en geheugenklachten. De zorgmedewerkers hebben vaak te maken met stress door de hoge werkdruk, personeelstekorten en aggressie. Dit heeft negatieve gevolgen voor de eigen gezondheid, de kwaliteit van de zorg en het welbevinden van bewoners. Dit alles gebeurt tegen de achtergrond van wereldwijde vergrijzing en tekorten aan opgeleide zorgmedewerkers. Wij onderzochten hoe positieve psychologie kan bijdragen aan het welbevinden in woonzorgcentra.
1,95
lees meer

Succesvol ouder worden op het werk

Door achterblijvende geboortecijfers, een hogere levensverwachting en een stijgende pensioenleeftijd is succesvol ouder worden op het werk de afgelopen jaren een belangrijk thema geworden.. In dit artikel willen wij stilstaan bij een positief psychologisch perspectief op het thema ouder worden op het werk door na te gaan wat er bekend is over succesvol ouder worden op het werk en welke definities, theorievorming en mogelijke interventies bekend zijn uit eerder onderzoek. We eindigen met een aantal lessons learned.
1,95
lees meer

Goed leven

Er bestaat een verscheidenheid aan woorden, meetinstrumenten en modellen om aan te geven hoe goed het met mensen gaat (Veenhoven, 2000). Vaak zijn deze gelinkt aan kwaliteit van leven, welzijn, gezondheid, gelukkig voelen. Een eenduidige definitie en betekenis, en hoe het te meten is, is er echter niet. Modellen en definities overlappen geregeld en worden aangepast naar context en doelgroep, waaronder ouderen. Duidelijk is in elk geval dat het multidimensionaal is, en over méér dan alleen gezond leven gaat. Goed leven is een term die recht doet aan een holistische benadering maar, wat is dát dan en wat kunnen we ermee?
1,95
lees meer

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

Congres Positieve Psychologie

Thema: Dynamiek in Relaties

Datum: 29 november 2019
Locatie: De Reehorst, Ede

Informatie & aanmelden »