logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters
 • Alle artikelen

  1|...|230|231|232|...|575

  Praktische wijsheid en begeleidingskunde

  Met deze bijdrage wil de auteur het begrip praktische wijsheid onder de aandacht van begeleidingskundigen brengen. Eerst introduceert hij het begrip praktische wijsheid, waarbij ook de begrippen doel, praktijk en institutie aan bod komen. Dit theoretiserende deel heeft als doel de lezer van begrippen en gedachtegangen te voorzien om de praktijk beter te kunnen waarnemen. Vervolgens laat de auteur de relevantie ervan voor mensgerichte beroepen zien, aan de hand van ons onderzoek naar de praktische wijsheid van huisartsen aan het ziek- en sterfbed van patiënten. Ten slotte komt het belang van praktische wijsheid voor begeleidingskundigen aan bod.
  lees meer

  Faciliteren van een onderzoekende houding bij Lesson Study-teams

  De afgelopen jaren zijn er in Nederland verschillende initiatieven ontplooid op het gebied van professionalisering van leraren. Lesson Study richt op het gezamenlijk en systematisch werken aan de kwaliteit van het eigen onderwijs, door expliciete en gedetailleerde aandacht voor het denken en leren van leerlingen en het observeren van leerlingen tijdens de les. In dit artikel lichten de auteurs Lesson Study nader toe en zoomen vervolgens in op gespreksvoering. Daarna wordt ingegaan op wat maakt dat een onderzoekende houding niet vanzelfsprekend is voor leraren, en hoe een begeleider hierop in kan spelen.
  lees meer

  Wat is wijsheid?

  Tja, wat is wijsheid? Een vraag die ik mezelf maar ook aan anderen soms stel. Als iemand mij bijvoorbeeld een dilemma voorlegt. Of spijt heeft van een gemaakte keuze. Als je de vraag wat wijsheid is heel letterlijk neemt, dan is het antwoord niet zo gemakkelijk te geven. Want wat is het? Is wijsheid dat je het meest verstandige doet? Of datgene waar je uiteindelijk het meest gelukkig van wordt? Of datgene dat het beste resultaat oplevert? Vragen die de columnist van deze aflevering zich stelt.
  lees meer

  Mindfulness als ingang naar wijsheid

  Wijsheid is misschien wel het meest onmisbare ingrediënt in goede professionele begeleiding. Maar ze is ook ongrijpbaar en niet altijd toegankelijk. Het is het eigen brein dat ons vaak de toegang tot wijsheid belet. Mindfulness kan een presente houding ondersteunen, waarbij wijsheid zich kan ontvouwen. Aan de hand van een praktijkvoorbeeld laat de auteur zien dat het je als begeleider kan overkomen dat de wijsheid even ver te zoeken is. Hoe komt dat toch? En valt het te voorkomen?
  lees meer

  De stem van de ziel als gids op het levenspad

  In het kader van het thema van dit nummer (wijsheid) gingen de auteurs in gesprek met Bertie Hendriks, opleider bij en tot voor kort directeur van het Instituut voor Toegepaste Integrale Psychologie (ITIP) te Zutphen. Onlangs stapte Hendriks uit zijn rol van bestuurder, om zich voortaan te concentreren op opleiden, zijn gezin en zijn andere grote liefde: Afrika. Vijf jaar geleden publiceerde Hendriks Dagboek van de ziel, dat handelt over de levensfasen van de mens. Hendriks is van origine natuurkundige en heeft ook een theateropleiding gevolgd.
  lees meer

  Modern boedhisme bij supervisoren en coaches

  Is er sprake van modern boeddhisme bij supervisoren en coaches? Hoe kan een ingewikkelde, oosterse, spirituele en religieuze stroming zoveel invloed krijgen op westerse begeleiders? Deze vraag ligt aan de basis van dit artikel. De auteur vertelt eerst iets over zijn persoonlijke affiniteit met het boeddhisme, om het boeddhisme vervolgens een plaats te geven in de grote wijsheidstradities. Vervolgens gaat hij in op het boeddhisme in het westen en de relatie van het boeddhisme met de begeleidingskunde.
  lees meer

  Wijsheid

  Is wijsheidsontwikkeling de kern van de begeleidingskunde? Een mooie opmerking gemaakt in een bijeenkomst van redactie en redactieraad rondom het thema wijsheid. Een bijeenkomst om dit voor velen sympathieke begrip in beeld te brengen en wat meer kleur te geven. Wat is wijsheid en waarom is het belangrijk voor de begeleidingskunde? Hoe geven we het een plek in ons werk? Duidelijk wordt dat het ‘oude’ begrip wijsheid bijzonder actueel is, omdat het sterk verwant lijkt aan hedendaagse begrippen als professionele identiteit, bezielde professionaliteit en de krachtige professional.
  lees meer

  Macht ( volledige uitgave, 10 artikelen)

  lees meer

  Zoektocht naar een bedding voor macht en onmacht

  De auteur bespreekt Autoriteit van Paul Verhaeghe (2015). Verhaeghe ziet de traditionele verschijningsvorm van autoriteit in de samenleving verdwijnen; het vertrouwen in instituties en in elkaar neemt af. Dit roept onrust, spanning en frustraties op. De gevolgen daarvan ziet Verhaeghe terugkomen in zijn spreekkamer als psychotherapeut. Dit heeft hem gemotiveerd tot dit boek, het tweede in een drieluik. Kloosterboer vat de publicatie samen en schetst vervolgens een aantal inzichten die de discussie over autoriteit verder kunnen verrijken.
  lees meer

  Massa, macht en zelfmanifestatie

  Binnen de beroepsgroep van coaches, trainers, supervisoren en andere begeleiders heeft het idee van persoonlijke ontwikkeling een centrale plaats. Rond deze zelfontwikkeling en manifestatie van individualiteit doet zich echter een paradox voor: het Zelf en het daaraan verbonden idee van zelfrealisatie lijken onderdeel te zijn geworden van massaliteit. Persoonlijke ontplooiing is een massaproduct geworden. In dat kader werpt de auteur weer eens een blik op klassieke literatuur over de macht van de massa: Massa en macht van Elias Canetti (1960) en Massapsychologie en Ik-analyse van Sigmund Freud (1921).
  lees meer

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

  Op weg naar ruimte en vrijheid

  Crisis als aanleiding om inzicht te vergroten in (je) identiteitswerk

  Datum:
  Locatie:

  Download gratis deze white paper