logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters
 • Alle artikelen

  1|...|231|232|233|...|575

  Omgaan met macht in begeleiding vanuit karakterstructuren

  In de begeleidingsrelatie krijg je geregeld te maken met macht in de verhouding, op verschillende manieren en op verschillende niveaus. Op de eerste plaats heb je als begeleider de rol om voor te gaan, om gids te zijn voor de ander. Dit is een leidende positie in het contact, waarbij je invloed hebt op de ander. Als je dan met een cliënt te maken krijgt die ook gewend is een leidende positie in te nemen, moet je ‘van goeden huize’ komen. Het voorgaan is dan niet per definitie een vanzelfsprekendheid. Voor je het weet, kom je terecht in eigen valkuilen en ingesleten patronen.
  lees meer

  De positieve kracht van macht

  Macht wordt zelden ‘ondertiteld’ in organisaties. En oefenen met macht gaat vaak gepaard met vallen en opstaan, waarbij experimenten leiden tot ofwel een les, ofwel een resultaat. Toch valt er wel taal te geven aan macht, wat kan helpen om zelf het machtsspel meer doordacht te spelen. Een scherpere kennis van begrippen waarmee macht aangeduid wordt kan de mist doen optrekken die vaak hangt rond machtsspelen, aldus de auteurs van dit artikel.
  lees meer

  De Weg

  In dit onderdeel van Ontmoeting vertellen begeleidingskundigen over wat hen maakte tot wie zij zijn. Via welke weg kwamen ze in het vak terecht? Wat waren beslissende kruispunten? Welke ontmoetingen, reisgenoten, films, beelden of boeken waren belangrijk? En waren er ook dwaalwegen? In deze aflevering vertelt Jaap van ’t Hek daarover. Hij is adviseur, onderzoeker, publicist, opleider, interim-manager en coach te Maarssen.
  lees meer

  Daar waar macht gebruikt wordt, is heel vaak onmacht in het spel'

  In deze bijdrage gaat de auteur in op het begeleiden van professionals werkzaam in een forensisch psychiatrische kliniek, waar patiënten verblijven die kampen met een psychiatrische stoornis en die een fors delict op hun naam hebben staan. Dat vereist werken volgens twee sporen: vanuit een hiërarchische positie handhaven van veiligheidsmaatregelen en tegelijkertijd investeren in een relatie die bijdraagt aan behandeling en uiteindelijke resocialisatie in de samenleving. Naar aanleiding hiervan wordt voor deze bijdrage gesproken met twee begeleidingskundigen: Pim Suijdendorp (Van der Hoeven Kliniek) en Annet van den Broek (Pompekliniek).
  lees meer

  Vecht en bewonder

  ‘Geboren in 1959 ben ik van een generatie die van origine niet zo heel veel op heeft met macht. Net als de populisten van nu, was de stemming dat het establishment maar eens een toontje lager moest zingen. Anders dan de huidige populisten vonden we echter dat de samenleving toleranter en verder gedemocratiseerd moest worden. Ook vroeger thuis waren mijn ervaringen met macht verwarrend’, aldus Paul Kloosterboer in zijn column. Hij besluit: ‘Zo blijkt mijn relatie tot macht en gezag als alles waar een mens zich tegen afzet: hoe harder het verzet, des te inniger ben je ermee verbonden.’
  lees meer

  Onmacht: een verkenning

  We leven in een wereld van tegenstellingen en tegenstrijdigheden op alle niveaus van de samenleving. Dit kan gevoelens van onmacht oproepen. Organisatie- en veranderkundig zoeken we naar antwoorden waarmee we die ‘nieuwe’ eigenschappen van onze wereld het hoofd kunnen bieden. Het zijn pogingen om ongemak en onmacht in onzekere tijden te verminderen. Toch zien wij veel onmacht om ons heen. In dit artikel proberen de auteurs dat te begrijpen. Zij maken zichtbaar hoe impliciete oude waarden botsen met nieuwe en hoe dat kan leiden tot onmacht. Daarnaast verkennen zij wat dit betekent voor organiseren en veranderen.
  lees meer

  Over macht van emoties in de publieke ruimte

  Emoties in de publieke ruimte kunnen zo ‘geharnast’ zijn, dat ze een gesprek blokkeren. Mensen die al boos zijn, bijvoorbeeld doordat zij zich onmachtig voelen over heel veel zaken, kunnen zich daardoor extra onmachtig voelen. Wie met hen in gesprek wil, krijgt dit dan juist níet voor elkaar. Dit artikel is geschreven vanuit een begeleidingskundige optiek. Het focust dus niet op de achtergrond of aanleiding van boosheid, maar op de dynamiek rond boze burgers en hoe daar als proces mee om te gaan. De auteurs doen dat aan de hand van een simulatiespel.
  lees meer

  Anders begeleiden in verwaarloosde organisaties

  Dit artikel beoogt een bijdrage te leveren aan de begeleidingskunde als praktijkwetenschap, door te reflecteren op de rol van de begeleider in de context van een verwaarloosde organisatie. De auteur heeft daartoe orthopedagogische kennis over de rol van de hulpverlener gespiegeld aan kennis omtrent de klassieke rol van de begeleider van organisatieontwikkeling. Dit levert een aantal inzichten op die kunnen bijdragen aan de effectiviteit van het begeleiden van organisaties met een ontwikkelingsachterstand. Belangrijkste inzicht is wellicht dat de begeleider, in tegenstelling tot een procesadviseur, positie dient te kiezen en grenzen stelt. Daartoe moet hij wel permissie krijgen van de hoogste leiding.
  lees meer

  Begeleiden vanuit het geheel (volledige uitgave, 9 artikelen)

  lees meer

  Zelfonthulling van de begeleider

  Wat laat je als begeleider zien van jezelf binnen een begeleidingscontext? Die vraag wil de recensent centraal stellen in deze bijdrage, aan de hand van twee boeken: In therapie. Beschouwingen van psychiater en patiënt van Irvin Yalom en Ginny Elkin (1974) en Dagboek van een psycholoog. Meeluisteren in de spreekkamer van Jefffrey Wijnberg (2017). Zij concludeert dat beide boeken zeer de moeite waard zijn en de lezer uitnodigen het eigen handelen en spreken in de begeleidingsrelatie te beschouwen. Zo kan worden onderzocht wat men van zichzelf onthult en hoe dat al dan niet bijdraagt aan het veranderproces van de cliënt.
  lees meer

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

  Op weg naar ruimte en vrijheid

  Crisis als aanleiding om inzicht te vergroten in (je) identiteitswerk

  Datum:
  Locatie:

  Download gratis deze white paper