logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters

Alle artikelen

1|...|234|235|236|...|551

Tinytask

Pieter Desmet is hoogleraar Positive Design aan de TU Delft. Met collega’s en studenten van het Delft Institute of Positive Design exploreert hij hoe ontwerpers een positieve bijdrage kunnen leveren aan het welzijn van individuen en gemeenschappen. In zijn terugkerende rubriek beschrijft hij inspirerende welzijn-gedreven producten die zijn ontworpen door studenten Industrieel Ontwerpen.
Gratis
lees meer

Wijkverpleegkundige verstaat haar vak in duurzame samenleving

Wijkverpleegkundigen kunnen meewerken aan duurzame ontwikkeling van de samenleving, op individueel niveau, wijkniveau en zelfs op niveau van de samenleving kunnen zij de kwaliteit van leven van mensen bevorderen en zo invulling geven aan hun rol van gezondheidsbevorderaar (opleidingsprofiel Bachelor of Nursing 2020). De wijkverpleegkundige is onderdeel van de transitie in de zorg en kan er mede vorm aan geven. Door hierin initiatief te nemen, toont de wijkverpleegkundige leiderschap en draagt bij aan de kwaliteit en aantrekkelijkheid van het wijkverpleegkundig beroep.
1,95
lees meer

Positieve gezondheid (volledige uitgave, 14 artikelen)

INHOUD THEMA ‘POSITIEVE GEZONDHEID’ (november 2017) Van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag, Carl Verheijen Oplossingsgericht werken in de huisartsenpraktijk, Fredrike Bannink & Pieter Jansen Gezonde leerlingen presteren beter, Huub Braam Ockhamvraag: En ze leefden nog lang want gelukkig? Hein Zegers Positieve gezondheid kritisch beschouwd, AnneLoes van Staa, Mieke Cardol en Angelique van Dam WETENSCHAP Mindful eten en mentaal welbevinden, Laura Winkens Positieve psychologie in de huisartsenpraktijk, Marion Sommers-Spijkerman & Ernst Bohlmeijer Kunst en positieve gezondheid Actief en plezierig ouder worden ondersteund door technologie, Miriam Cabrita PRAKTIJK Vergeet de bijsluiter niet! Ard van Oosten & Lex Burdorf Psychologisch kapitaal, Matthijs Steeneveld Fizzy & Stickz, Pieter Desmet Positieve Psychiatrie, Fredrike Bannink & Frenk Peeters Positieve psychologie en positieve gezondheid Positieve gezondheid’ is een redelijk recent begrip dat vanuit verschillende perspectieven in ontwikkeling is. Het begrip wordt in het begin van de 20e eeuw voor het eerst genoemd vanuit de invalshoek van de publieke gezondheid: positieve gezondheid staat gelijk aan gezond gedrag. Helder. Al snel wordt dat aspect verder uitgewerkt en introduceert Antonovsky het begrip ‘Salutogenese’. Salutogenese is een combinatie van persoonlijke veerkracht bij herstel van ziekte en het in stand houden van gezondheid en het vermogen om te kunnen gaan met de vele complexe situaties van het dagelijkse leven. Daarna komen twee invalshoeken op: vanuit de positieve psychologie en vanuit de medische wetenschappen. Lees de volledige inleiding op dit themanummer
5,95
lees meer

Positieve psychologie en positieve gezondheid

‘Positieve gezondheid’ is een redelijk recent begrip dat vanuit verschillende perspectieven in ontwikkeling is. Het begrip wordt in het begin van de 20e eeuw voor het eerst genoemd vanuit de invalshoek van de publieke gezondheid: positieve gezondheid staat gelijk aan gezond gedrag. Helder. Al snel wordt dat aspect verder uitgewerkt en introduceert Antonovsky het begrip ‘Salutogenese’. Salutogenese is een combinatie van persoonlijke veerkracht bij herstel van ziekte en het in stand houden van gezondheid en het vermogen om te kunnen gaan met de vele complexe situaties van het dagelijkse leven. Daarna komen twee invalshoeken op: vanuit de positieve psychologie en vanuit de medische wetenschappen.
Gratis
lees meer

Van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag

De zorg van de toekomst draait om het voorkomen van ziektes, niet om het repareren van aandoeningen, vindt Carl Verheijen, samen met Machteld Huber directeur van het Institute for Positive Health. “De laatste dertig jaar gaat het er steeds meer om, om beter en efficiënter te repareren”, vertelt de voormalig topsporter. “De benadering 'Positive Health' brengt ons weer terug naar de basis: kijken naar de gezondheid als geheel en niet meer uitsluitend naar de klacht.”
1,95
lees meer

Oplossingsgericht werken in de huisartsenpraktijk

Het concept ‘Positieve Gezondheidszorg’ verbindt het medische met het oplossingsgerichte model. We bespreken dit vanuit het perspectief van onzekerheid, en de beperkingen van oorzakelijkheid. De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) publiceerde onlangs haar rapport Zonder context geen bewijs: Over de illusie van evidence-based practice in de zorg. Hierin stelde ze de dominante positie van evidence-based practice (EBP) in de gezondheidszorg ter discussie. We raden u van harte aan dit rapport te lezen, want: “Hoewel formeel EBP een integratie is van externe kennis, klinische expertise en voorkeuren van de patiënten, heeft de EBP-beweging onvoldoende aandacht besteed aan hoe dit moet.”
Nu: Gratis Actie geldig t/m 31-12-2019
lees meer

Gezonde leerlingen presteren beter

“Gezonde leerlingen presteren beter!” is de slogan van de Gezonde School. In het gebouw waar de PO- en VO-raad zitten heb ik een afspraak met Arianne Westhuis en Judith de Meij, beiden werkzaam voor het programma de Gezonde School, over het nut en noodzaak van dit programma. Ik ben nieuwsgierig naar wat het programma precies inhoudt en hoe hiermee het geluk en welbevinden van de leerlingen wordt bevorderd.
1,95
lees meer

En ze leefden nog lang want gelukkig?

“...en ze leefden nog lang en gelukkig.” Menig sprookje eindigt op deze vrolijke noot. Maar hoe verhouden zich precies ‘lang’ en ‘gelukkig’? Leven de sprookjesprins en -prinses lang omdat ze gelukkig zijn? Dat is de Ockhamvraag die we hier wetenschappelijk proberen te beantwoorden, zo eenvoudig mogelijk, maar niet eenvoudiger dan dat: leven gelukkige mensen langer?
Gratis
lees meer

Positieve gezondheid kritisch beschouwd

Positieve gezondheid heeft de wereld van het Nederlandse gezondheidszorgbeleid in stormachtig tempo veroverd. Gemeentes, provincies, ministerie van VWS, KNMG: allemaal omarmen ze kritiekloos deze ‘nieuwe kijk’ van Huber en collega’s (2014). Positieve gezondheid is het nieuwe ‘hoera-woord’ in gezondheidsbeleid en het is hoog tijd daarover het debat te gaan voeren. Daarom geven we in dit artikel een beknopt overzicht van de belangrijkste bezwaren tegen het concept ‘positieve gezondheid’ aan de hand van drie thema’s: kritiek op conceptueel en methodologisch niveau, op de praktische uitwerking en toepassing, en een waarschuwing voor de mogelijke gevolgen van deze positieve gezondheidsmassage.
1,95
lees meer

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

Congres Positieve Psychologie

Thema: Dynamiek in Relaties

Datum: 29 november 2019
Locatie: De Reehorst, Ede

Informatie & aanmelden »