logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters
 • Alle artikelen

  1|...|235|236|237|...|545

  De invloed van eetgedrag op depressie

  Depressie is een groot maatschappelijk probleem en wordt in verband gebracht met overgewicht en ongezonde voedingsgewoonten. Mindfulness wordt vaak ingezet om zowel fysieke als mentale gezondheid te bevorderen. Domeinspecifieke mindfulness is meestal effectiever in het behandelen van specifieke problemen, en daarnaast ook makkelijker en sneller aan te leren. Mindfulness gericht op eetgedrag zou daarom van grote invloed kunnen zijn op gezonde voedingsgewoonten, maar wellicht ook op het daarmee samenhangende mentaal welbevinden. Mindful eten wordt gekenmerkt door eten met aandacht en attentie, zonder afleiding, en met aandacht voor honger- en verzadigingssignalen. Kan mindful eten worden ingezet ter bevordering van ons mentaal welbevinden?
  1,95
  lees meer

  Positieve psychologie in de huisartsenpraktijk

  Een aanzienlijk deel van de Nederlandse bevolking krijgt op een zeker moment te maken met een chronische ziekte. Hoewel klachtvermindering van groot belang is, verdient het welbevinden van deze groep eveneens aandacht. Hoe kunnen chronisch zieken binnen de beperkingen die hun ziekte met zich meebrengt, een plezierig, betekenisvol en betrokken leven (blijven) leiden? Het aanbod van de praktijkondersteuner van huisartsen voor de geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ) is op dit moment sterk in ontwikkeling. Dat biedt mogelijkheden voor positief psychologische interventies. In dit artikel worden de effecten en toepasbaarheid van de cursus Dit is jouw leven als blended care binnen de werksetting van de POH-GGZ besproken.
  1,95
  lees meer

  Kunst en positieve gezondheid

  Hoewel de maatschappelijke waarde van kunst en cultuur in de langdurige zorg en ondersteuning breed wordt gedragen, is de kennis erover versnipperd. Om deze kennis in kaart te brengen is de laatste stand van zaken op gebied van beleid, onderzoek en praktijk onderzocht aan de hand van drie vragen: Wat is de huidige praktijk en wat is het beleid rond culturele interventies in de Nederlandse langdurige zorg en ondersteuning? Wat is bekend over de effecten van culturele interventies op positieve gezondheid van deze cliënten? En wat zijn kansrijke onderzoeks- en ontwikkelrichtingen op het gebied van culturele interventies in deze zorgsectoren? Hogeschool Windesheim, Movisie en het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) deden hier onlangs onderzoek naar. De opdracht werd gegeven door het ministerie van OCW en via ZonMw aangestuurd. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek wordt met de stakeholders door ZonMw een kennisagenda voor kansrijke onderzoeks- en ontwikkelrichtingen opgesteld.
  1,95
  lees meer

  Actief en plezierig ouder worden

  Het is algemeen bekend dat een actieve levensstijl erg belangrijk is voor onze fysieke gezondheid. Maar niet iedereen vindt het leuk om te bewegen. Geïnspireerd door de principes van positieve gezondheid onderzocht Miriam Cabrita hoe technologie fysieke activiteit en emotioneel welbevinden kan bevorderen om zo het actief en gezond ouder worden te ondersteunen in het dagelijkse leven. Kan technologie mensen ondersteunen bij het actief en plezierig ouder worden?
  1,95
  lees meer

  Arbeid als medicijn

  De nieuwe Generieke module: Arbeid als medicijn helpt patiënten, behandelaren en andere betrokken professionals om werk in te zetten bij de behandeling en het herstel van psychische problemen. In april 2017 werd de module gepubliceerd door het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz. In dit artikel gaan we in op de achtergrond, werking en bijwerkingen van arbeid als medicijn. Verder besteden we aandacht aan de huidige inzet van dit medicijn in de ggz en besluiten we met de kansen die de nieuwe module biedt om herstel van patiënten te bevorderen en hen te ondersteunen bij het (her)vinden van werk.
  1,95
  lees meer

  Ontwikkelen van positieve gezondheid via je psychologisch kapitaal

  Gezondheid is meer dan slechts de afwezigheid van ziekte. Een logische vraag is hoe positieve gezondheid versterkt kan worden. Hierbij komt de theorie van ‘psychologisch kapitaal’ mogelijk van pas. Psychologisch kapitaal zijn de positieve, (gedeeltelijk) ontwikkelbare eigenschappen optimisme, hoop, veerkracht en self-efficacy (wel vertaald als taakspecifiek zelfvertrouwen) (Luthans & Youssef, 2004).
  1,95
  lees meer

  Fizzy & Stickz

  Pieter Desmet is hoogleraar Positive Design aan de TU Delft. Met collega’s en studenten van het Delft Institute of Positive Design exploreert hij hoe ontwerpers een positieve bijdrage kunnen leveren aan het welzijn van individuen en gemeenschappen. In zijn terugkerende rubriek beschrijft hij inspirerende welzijn-gedreven producten die zijn ontworpen door studenten Industrieel Ontwerpen.
  1,95
  lees meer

  Positieve Psychiatrie

  In dit artikel beschrijven we de positieve visie op (geestelijke) gezondheid. Daarin staat niet de pathologie, maar het welbevinden van patiënten centraal. Dit uitgangspunt wordt uitgebreider beschreven in het concept van Huber et al. (2011), en de aanpassingen op dat concept van Walburg (2015) en van Bannink en Jansen (2017). Alle concepten hebben het ‘vermogen’ (competenties) van de patiënt als centraal begrip. Deze positieve visie, die inmiddels ook in de psychiatrie aan een opmars begonnen is onder de noemer ‘positieve psychiatrie’, zou weleens kunnen leiden tot grensverleggende vernieuwing en kostenbesparing in de zorg.
  1,95
  lees meer

  Online (volledige uitgave, 13 artikelen)

  INHOUD THEMA ‘ONLINE’ (augustus 2017) Daar zijn waar de patiënt is, Alexander Waringa, Jorne Grolleman & Marc Coenen Toolkit voor professionals, Jacqueline Boerefijn Ockhamvraag: Maakt Facebook gelukkig? Hein Zegers WETENSCHAP Smarter phones, happier people? Nele Jacobs, Mayke Janssens, Jennifer Reijnders, Sanne Peeters & Johan Lataster Meer dan een online dagboek, Iris ter Haar, Anneke Sools & Gerben Westerhof Acceptance en Commitment Therapie als eHealth, Wendy Pots De geboorte van de zelfmetende zorgconsument, Jorne Grolleman & Liza Cornet PRAKTIJK Leren in flow, Anne Zagt, Steven de Rooij & Djoerd Hiemstra De Goedzak, Pieter Desmet Een losse flirt of een gelukkig huwelijk? Jarno Meijer Hoe smart is werkgerelateerd smartphone gebruik eigenlijk? Daantje Derks De toekomst van duurzame ontwikkeling, Anne Ribbers & Marc Coenen Positieve psychologie en technologie We staan, als het gaat om het versterken en bevorderen van de mentale gezondheid, nog maar aan het begin van de toepassing van internettechnologie en sociale media. De grootste bedrijven van de wereld zijn nu Apple, Alphabet, Microsoft, Amazon en Facebook. De toepassing rond gezondheid houdt met deze spectaculaire ontwikkeling geen gelijke tred. Dat heeft alles te maken met de enorme investeringen die nodig zijn om diensten te leveren die naadloos aansluiten en zelfs anticiperen op de behoeftes van consumenten. Investeringen die nog niet rendabel zijn in de zorg of in coaching. Lees de volledige inleiding op dit themanummer

  5,95
  lees meer

  Positieve psychologie en technologie

  We staan, als het gaat om het versterken en bevorderen van de mentale gezondheid, nog maar aan het begin van de toepassing van internettechnologie en sociale media. De grootste bedrijven van de wereld zijn nu Apple, Alphabet, Microsoft, Amazon en Facebook. De toepassing rond gezondheid houdt met deze spectaculaire ontwikkeling geen gelijke tred. Dat heeft alles te maken met de enorme investeringen die nodig zijn om diensten te leveren die naadloos aansluiten en zelfs anticiperen op de behoeftes van consumenten. Investeringen die nog niet rendabel zijn in de zorg of in coaching.
  Gratis
  lees meer

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

  Op weg naar ruimte en vrijheid

  Crisis als aanleiding om inzicht te vergroten in (je) identiteitswerk

  Datum:
  Locatie:

  Download gratis deze white paper