logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters
 • Alle artikelen

  1|...|236|237|238|...|533

  Hoop en optimisme op de werkvloer

  Op iedere werkvloer krijgen medewerkers te maken met dingen die niet gaan zoals verwacht, bijvoorbeeld door veranderingen of tegenslagen. Sommige medewerkers hebben dan de kracht om te blijven proberen hun doelen te bereiken. Die kracht komt vaak voort uit hoop en optimisme. In dit artikel bespreken we de resultaten van wetenschappelijk onderzoek naar deze fenomenen op de werkvloer en gaan we vervolgens in op hoe hoop en optimisme van medewerkers beïnvloed kunnen worden.
  1,95
  lees meer

  De vele gezichten van hoop en geluk

  Hoop en geluk lijken nauw met elkaar verbonden. Een hoopvolle instelling zorgt er doorgaans voor dat we ons gelukkiger voelen en wanneer we gelukkig zijn, versterkt dit vaak ook onze hoop op een goede toekomst. Maar zowel geluk als hoop kunnen verschillende vormen aannemen en de relatie tussen hoop en geluk is niet altijd eenduidig, hoop kan bijvoorbeeld ook juist gebruikt worden als afweermechanisme door ongelukkige mensen in tijden van crisis en valse hoop draagt doorgaans niet bij aan een gelukkig leven. Wat weten we tot nu toe over de relatie tussen hoop en geluk en hoe kunnen we deze complexe relatie beter begrijpen?
  1,95
  lees meer

  Mijn ideale leven

  Eén van de best onderzochte concepten binnen de positieve psychologie is optimisme. Gedurende decennia van onderzoek is telkens opnieuw aangetoond dat een meer optimistische levensinstelling vele voordelen heeft. Is optimisme te leren, of moeten we het beschouwen als een moeilijk veranderbare persoonlijkheidstrek?
  1,95
  lees meer

  Verrassend combineren

  Enthousiasme en creativiteit zijn kernbegrippen in Serieuze Opmontering. Centraal in de hierbij toegepaste aanpak staat de positieve dialoog van denkers en ervaringsdeskundigen. De verrassende combinaties van hun inzichten leidt tot nieuwe kennis en waardecreatie. Juist voor het zoeken naar onderbouwde oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken is een omgeving nodig waarin bewust positieve energie wordt opgewekt. Het Instituut voor Serieuze Opmontering werkt aan systematische kennisopbouw en overdraagbaarheid van de aldus opgedane kennis.
  1,95
  lees meer

  Ontwikkel hoop verminder stress

  Psychologisch kapitaal, kortweg PsyCap, bestaat uit vier positieve en trainbare eigenschappen. In dit artikel beschrijven we onze drie studies naar de relatie tussen de vier PsyCap-subschalen en werkstress. In het onderzoek kijken we ook naar wat het effect is van een PsyCap-training op het verlagen van werk- en studiestress.
  1,95
  lees meer

  Wetenschappelijke webcursussen over positieve psychologie

  Op internet worden gratis universitaire cursussen aangeboden op het gebied van positieve psychologie. Deze ‘Massive Open Online Courses’ geven een goed overzicht van de huidige wetenschappelijke inzichten en technieken. Wat houdt die nieuwe vorm van onderwijs in en voor wie is dit geschikt? Een overzicht.
  1,95
  lees meer

  Billy Cash: sparen voor geluk

  Geld maakt niet gelukkig. Of toch? Onderzoek heeft aangetoond dat het onze activiteiten zijn die ons gelukkig maken, niet de producten waarmee we ons omringen. Een nieuwe tv, smartphone, keukenmachine, een nieuw paar schoenen of een auto: dat alles maakt ons kortstondig blij, maar het gelukseffect is niet blijvend. Activiteiten en de nieuwe ervaringen die we daarmee opdoen hebben een veel langduriger effect op ons geluk. Met andere woorden, als je wilt investeren in je geluk, besteed je geld dan niet aan nieuwe producten maar aan nieuwe activiteiten en ervaringen. Maar hoe zit het dan met sparen?
  1,95
  lees meer

  Kennis van je brein leidt tot optimisme

  Een populaire neuromythe luidt dat we maar 10 procent van ons brein gebruiken. Ook al is deze mythe ondertussen uitgebreid weerlegd, toch blijft hij hardnekkig rondzingen. Het idee dat we maar een klein deel van onze hersenen zouden gebruiken, appelleert aan de hoop dat we slimmer kunnen worden dan we zijn. Toch is dat gemakkelijker dan het lijkt als we leren hoe plastisch ons brein is.
  1,95
  lees meer

  De zin van vervreemdende toekomstverbeelding

  Een brief vanuit de toekomst schrijven is een instrument uit de positieve psychologie dat zowel voor onderzoeks- als voor interventiedoeleinden kan worden ingezet. Welke rol speelt de utopie daarbij? En wat is het belang van evaluatie en het doorbreken van het vertrouwde? Een pleidooi voor ‘sense of coherence’, zingeving die een rol speelt bij de wijze waarop de deelnemers aan een schrijfworkshop de toekomst hebben verbeeld.
  1,95
  lees meer

  Veerkracht (volledige uitgave, 14 artikelen)

  INHOUDSOPGAVE THEMA 'VEERKRACHT' (april 2016) Welbevinden als veerkracht, Sanne Lamers & Corey Keyes Positieve psychologie in Suriname, Tom Hendriks, Manon Sanches & Tobi Graafsma Column: OckhamvraagWat me niet doodt, maakt me sterker? Hein Zegers Twijfel aan de zin van het leven als katalysator van zingeving, Sheila Adjiembaks WETENSCHAP Mantelzorg voor je partner, Nadine Köhle & Stans Drossaert Inzicht in een dynamisch proces, Richta IJntema Dankzij eigenwaarde veerkracht in het dagelijks leven, Sanne Peeters, Mayke Janssens, Johan Lataster & Nele Jacobs Veerkracht en het‘palliatieve palet’, Michael Portzky PRAKTIJK De Snuffel-Knuffel helpt bij inslaapritueel, Pieter Desmet Veerkracht in jeugdhulpverlening en onderwijs, Eva Kuiper & Fredrike Bannink Mentale veerkracht breed bekend maken… een haalbare kaart? Nicolette van der Zouwe, Yvonne Rietkerk & Jan Hulzinga Imaginatie en creatieve expressie bij kanker, Jan Taal Veerkracht op school, Rinka van Zundert Veerkracht Het vergroten van veerkracht is een van de grote opgaven van deze tijd. Voor organisaties is het een belangwekkende vraag hoe medewerkers optimaal kunnen blijven functioneren en gezond blijven, in een context van continue verandering en toenemende arbeidsproductiviteit. Grootschalig onderzoek in Nederland laat zien dat 12 procent van de werknemers serieuze uitputtingsklachten ervaart (CBS-Statline, 2013). Dit is een signaal van onvoldoende veerkracht bij een grote groep mensen. Lees de volledige inleiding op dit themanummer

  5,95
  lees meer

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

  Dag van de Coach - 2020

  Thema - WERK-DRUK

  Datum: 4 juni 2020
  Locatie: De Reehorst, Ede

  Informatie & aanmelden »