logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters
 • Alle artikelen

  1|...|236|237|238|...|537

  Mentale fitheid in het onderwijs

  “De tijd is er rijp voor”, aldus Leonard de Mol Otterloo, directeur van Stichting Mentale Fitheid 2020 (MF2020). “Er zijn steeds meer signalen dat we een andere koers moeten gaan varen in het onderwijs om kinderen beter toe te rusten voor onze complexe maatschappij met haar vele prikkels en hoge prestatiedruk.” In 2014 organiseerde De Mol Otterloo met een aantal gelijkgestemden een conferentie over mentale fitheid in het onderwijs, die veel belangstelling trok. Na de conferentie kwam de vraag: hoe nu verder?
  1,95
  lees meer

  Beter onderwijs met behulp van positieve psychologie

  In Nederland bestaat geen eenduidig antwoord op de vraag wat het doel van onderwijs is. Dit heeft te maken met onze vrijheid van onderwijs, die in artikel 23 van de Grondwet is vastgelegd. Scholen hebben hiermee de vrijheid en de gelegenheid om eigen doelen te koppelen aan onderwijs. Sinds 1993 moeten scholen wel een aantal kerndoelen hanteren, door Stichting Leerplan Ontwikkeling geformuleerd voor de grotere leergebieden, zoals de talen, rekenen wiskunde, oriëntatie op jezelf en wereld, kunstzinnige oriëntatie en bewegingsonderwijs (SLO).
  1,95
  lees meer

  Hoe kun je floreren in je alledaagse leven?

  Mijn proefschrift gaat over ‘floreren’, maar wat is dat eigenlijk? Floreren wordt in de literatuur gedefinieerd als het hebben van een hoge mate van hedonisch welbevinden (ook wel subjectief welbevinden: gelukkig en tevreden zijn met jouw leven) in combinatie met een hoge mate van eudaimonisch welbevinden (ook wel sociaal en psychologisch welbevinden: een zinvol leven leiden waarin je betekenisvol en vriendelijk bent voor jezelf en voor anderen) (o.a. Keyes, 2002). Floreren of tot bloei komen lijkt een soort ultiem doel: hoe zorgen we ervoor dat mensen zich gelukkig voelen én dat ze optimaal functioneren als individu en in de maatschappij?
  1,95
  lees meer

  Focus op je sterke kanten?

  Het idee om te ‘focussen op je sterke kanten’ heeft de afgelopen jaren, onder de invloed van de positieve psychologie, veel weerklank gevonden in de praktijk van het onderwijs. Maar werkt het ook echt? Doen studenten meer hun best als ze leeractiviteiten ondernemen op het gebied van hun sterke in plaats van hun zwakke kanten? En zo ja, hoe kunnen we dit verklaren?
  Gratis
  lees meer

  Mindfulnesstraining voor leraren en leerlingen

  In het onderwijs wordt veel werkdruk ervaren door leraren. Ze voelen stress en gejaagdheid, terwijl goed onderwijs gebaat is bij leraren die met rust voor de klas staan. Mindfulnesstrainingen kunnen leraren inzicht bieden in gedachtenpatronen, reacties, (automatisch) handelen en gemoedstoestanden en de invloeden hiervan op het welbevinden danwel het ervaren van stress. Ze leren bewuster keuzes te maken in plaats van automatisch te reageren. Hierdoor worden stressprikkels eerder opgevangen en ervaren leerkrachten meer balans. Een leraar die met rust en aandacht voor de klas staat, kan beter zorg dragen voor een positieve, veilige leeromgeving voor kinderen.
  1,95
  lees meer

  Het Positief Educatief Programma

  De basisschool vormt een unieke context die bijdraagt aan de persoonlijke ontwikkeling van kinderen. De school associëren we in eerste instantie met leren. Dan gaat het om basisvaardigheden als rekenen, taalbeheersing, lezen en om kennis over onderwerpen als geschiedenis, landen en culturen. Deze competenties en kennis zijn onontbeerlijk om te slagen in het leven. Maar persoonlijke ontwikkeling omvat meer. Wanneer je aan ouders vraagt wat zij het liefste wensen voor hun kinderen, zeggen de meeste ouders: “Geluk.” Hoe kun je als basisschool bijdragen aan het geluk van leerlingen nu en later?
  1,95
  lees meer

  Team Flow

  Teams moeten vandaag de dag goed draaien, maar de praktijk wijst uit dat teams ook heel slecht kunnen draaien, en zo een grote negatieve invloed hebben op zowel individuele medewerkers als de organisatie als geheel (Carton & Cummings, 2012, Hackman, 1998). Dit vaak als gevolg van overmatige procedures, beleid, planning en control of doordat organisaties zelfsturende teams oprichten en de teamleden vervolgens aan hun lot overlaten (Weggeman, 2007). Hierdoor is de kans op het ontstaan van disfunctioneren, burn-outs, stress en verzuim groter. In heel veel gevallen moet je teamleden dus meer ondersteuning bieden in de samenwerking. De vraag naar hulpmiddelen om teams binnen professionele organisaties autonoom succesvol te laten functioneren neemt binnen veel organisaties daarom enorm toe.
  1,95
  lees meer

  Ambassade van de Jeugd

  Pieter Desmet is hoogleraar Positive Design aan de TU Delft. Met collega’s en studenten van het Delft Institute of Positive Design exploreert hij hoe ontwerpers een positieve bijdrage kunnen leveren aan het welzijn van individuen en gemeenschappen. In zijn terugkerende rubriek beschrijft hij inspirerende welzijn-gedreven producten die zijn ontworpen door studenten Industrieel Ontwerpen.
  1,95
  lees meer

  Gelukskoffer

  In het onderwijs is een kentering waar te nemen. De voortdurende onzekerheid in de huidige samenleving vraagt erom dat kinderen zichzelf nieuwe vaardigheden aanmeten. Waar het primaire doel van het onderwijs was om mensen zo hoog mogelijk op te leiden, zie je nu dat er steeds meer vraag is naar hoe een kind gelukkig kan zijn met wat hij doet en heeft, en van daaruit een goed bestaan kan opbouwen. De focus op scholen is langzaamaan aan het verschuiven van exacte vakken en Nederlands naar vaardigheden om gelukkig te zijn, socialer te worden en te voelen dat je zelf invloed hebt op je eigen geluk en ook op dat van anderen
  1,95
  lees meer

  Heleschoolbenadering positieve psychologie

  Zoals al eerder beschreven in het Tijdschrift Positieve Psychologie is het versterken van veerkracht en het vergroten van welbevinden van iedereen op school van essentieel belang voor het onderwijs. Waarom? Omdat daarmee psychosociale problematiek verminderd en voorkomen kan worden, het de leerprestaties kan vergroten, het ziekteverzuim onder leerlingen en onderwijsprofessionals terugdringt en het werk- en leerplezier vergroot – en dat is hard nodig in tijden van hoge druk onder zowel leerlingen als leerkrachten. In dit vervolgartikel wordt ingegaan op de ‘heleschoolbenadering welbevinden’ op basis van de positieve psychologie. Wat houdt een heleschoolbenadering welbevinden in en hoe geef je dat vorm? Waarom kiezen scholen eigenlijk voor een dergelijke aanpak en wat zijn bevorderende en belemmerende factoren voor het slagen ervan?
  1,95
  lees meer

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

  Dag van de Coach - 2020

  Thema - WERK-DRUK

  Datum: Maandag 7 september
  Locatie: De Reehorst, Ede

  Informatie & aanmelden »