logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters
 • Alle artikelen

  1|...|236|237|238|...|523

  Menselijke Maat

  Het instrument Menselijke Maat is bedoeld om organisaties te ondersteunen die werken aan de kanteling ‘van klacht naar kracht’. Het is gebaseerd op de Zelf Determinatie Theorie, een van de leidende theorieen in de positieve psychologie. Wat zijn de uitgangspunten en werking van Menselijke Maat en hoe speelt betrokkenheid daarin een rol?
  1,95
  lees meer

  Op eigen kracht (volledige uitgave, 20 artikelen)

  INHOUDSOPGAVE THEMA 'OP EIGEN KRACHT' (oktober 2015) Inleiding: Sterke kanten, Jan Walburg Krachtgericht coachen, Fred Korthagen & Ellen Nuijten Bevlogen blijven, Arnold Bakker Interview met Anton Philips: Een onverbeterlijke wereldverbeteraar, Ad Bergsma & Jacqueline Boerefijn Column: Ockhamvraag, Hein Zegers Stilstaan bij schoonheid, Marius Hogendoorn WETENSCHAP Compassie als motor van geluk, Ernst Bohlmeijer, Hester Trompetter, Marijke, Schotanus-Dijkstra & Stans Drossaert Talentmanagement vanuit een sterkepuntenbenadering, Christina Meyers Congres IPPA, Sanne Lamers, Ernst Bohlmeijer & Jan Walburg Veerkracht en posttraumatische groei in de hulpverleningspraktijk, Sanne Peeters, Johan Lataster, Mayke Janssens & Nele Jacobs Leren omgaan met studie-uitstelgedrag, Lennart Visser, Fred Korthagen & Judith Schoonenboom Hoe talenten werken, Marianne van Woerkom, Michelle Dirksen, Christina Meyers, Mara Spruyt & Nina Timmermans Proefschrift: Online positieve psychologie, Linda Bolier PRAKTIJK Uniekies: je beperking als superkracht, Pieter Desmet Sterke kanten meten in de GGZ, Sanne Lamers Barbara Fredrickson in geprek met Steven Hayes, Hein Zegers Positieve supervisie, Fredrike Bannink Hoe je met positieve psychologie de leiders van de toekomst opleidt, Matthijs Steeneveld Interview met Bram Schaper van de NS: Samenwerken vanuit invloed en motivatie, Erik Overdick Stappenplan voor ontwikkeling sterke kanten, Djoerd Hiemstra & Jelle Dijkstra Van de redactie Voor u ligt het nieuwe Tijdschrift Positieve Psychologie. Het eerste Nederlandstalige tijdschrift dat het hele domein van de positieve psychologie omvat. In Nederland en België is de positieve psychologie sterk in opkomst. Dat wordt duidelijk uit de wetenschappelijke belangstelling van steeds meer onderzoekers en evenzeer uit de talloze toepassingen op school, op het werk, in de gezondheidszorg en op andere plaatsen. Wij, als redactie, hebben als missie om met dit tijdschrift wetenschappelijk gefundeerde toepassingen van de positieve psychologie te stimuleren en om over alle aspecten daarvan van gedachten te wisselen. Het tijdschrift wil een inspirerend platform zijn voor wetenschappers en mensen die met de toepassing aan de slag gaan. Wij vinden het van belang om die toepassingen aan te moedigen omdat we overtuigd zijn van de waarde die de positieve psychologie kan hebben bij het stimuleren van bloei en ontwikkeling van individuen en van instituties. Wij denken dat individuele mensen tot bloei kunnen komen ongeacht hun problemen of maatschappelijke positie of leeftijd of wat dan ook. We denken zelfs dat dit nodig is om een sterke concurrerende kenniseconomie te stimuleren. En dat het om meer gaat dan mensen ondersteunen in het oplossen van hun problemen, hoe zinvol dat natuurlijk ook is. De praktijk laat zien dat mensen hun problemen graag opgelost zien maar vooral de ontwikkeling willen ingaan die ze zich voorstellen. Dat ze hun perspectief op hun toekomst dichterbij kunnen brengen. Dat ze met plezier kunnen leren en hun maatschappelijke bijdrage kunnen leveren, op het werk en in hun omgeving. In die zin gaat positieve psychologie om veel meer dan om geluk en positieve emoties. We nodigen u als lezer van harte uit om te reageren en om bijdragen te leveren. Die zijn meer dan welkom. Dat is bij voorkeur een goed onderbouwde toepassing maar kan ook een opinie zijn of een kritische reflectie. We willen het tijdschrift graag samen met u vormgeven en dat is ook de reden dat we vooral een internetmedium zijn. Regelmatig zullen we aandacht besteden aan bepaalde thema’s, zoals de sterke-kantenaanpak en veerkracht en toepassingen zoals in het onderwijs en het bedrijfsleven.

  Gratis
  lees meer

  Sterke kanten

  Het eerste nummer van het Tijdschrift Positieve Psychologie heeft als thema: op eigen kracht. Hoofdredacteur Jan Walburg schetst waar deze aanpak vandaan komt. En leidt de lezer rond langs de artikelen en de auteurs.
  Gratis
  lees meer

  Krachtgericht coachen

  De positieve psychologie laat zien hoe belangrijk een focus op kracht is. Aandacht voor positieve gevoelens en kernkwaliteiten (character strengths) bevordert groei van mensen. Indrukwekkende onderzoeksresultaten prikkelen tot een vertaalslag naar de dagelijkse praktijk van coaching. Tot voor kort bestond daarvoor nauwelijks een methodische uitwerking. De methodiek ‘Krachtgericht coachen’ biedt die wel. Een korte kennismaking.
  Gratis
  lees meer

  Bevlogen blijven

  De Positieve Organisatiepsychologie houdt zich bezig met de vraag hoe werknemers optimaal kunnen functioneren tijdens hun werk. Hierbij staat het welzijn en de ontwikkeling van het talent van werknemers centraal. Hoe kunnen positieve kenmerken van de omgeving en van werknemers worden ingezet om stressfactoren het hoofd te bieden en uitdagingen aan te gaan?
  Gratis
  lees meer

  Een onverbeterlijke wereldverbeteraar

  Merkwaardig dat de meeste mensen op eigen houtje een loopbaan plannen, zonder dat iemand ooit systematisch heeft gekeken hoe zij het best uit de verf komen. Dit vraagstuk kreeg Anton Philips in zijn greep op 48-jarige leeftijd. Tegenwoordig is hij als tachtigplusser nog altijd actief met het stimuleren van werkgeluk.
  Gratis
  lees meer

  Ockhamvraag

  Op eigen kracht. Ons verplaatsen met de fiets. In Vlaanderen en Nederland doen we het massaal. Maar worden we daar nu gelukkig van, van al dat peddelen? Op die hamvraag zoeken we hier een antwoord.
  Gratis
  lees meer

  Stilstaan bij schoonheid

  Schoonheid is een complex fenomeen. De term roept, vaak uiteenlopende, associaties op. Jaren geleden, na een half beroepsleven op het gebied van communicatieonderzoek en een omzwerving in de mode, maakte ik een vragenlijst over de dilemma’s omtrent schoonheid. Aanleiding: nieuwsgierigheid naar de verborgen tegenstellingen die in de term verscholen lijken te zitten. De vragenlijst bestaat uit open en gesloten vragen en werd met hulp van een genereuze sponsor gepubliceerd als online webenquête.
  Gratis
  lees meer

  Compassie als motor van geluk

  Compassie is een veelbelovend thema in de positieve psychologie, zo blijkt uit onderzoek. Er zijn goede aanwijzingen dat compassie bijdraagt aan geluk en floreren. Wat maakt compassie zo bepalend? Een bespreking van de twee belangrijke theoretische opvattingen, de bevindingen uit het onderzoek en de interventies die compassie kunnen versterken.
  Gratis
  lees meer

  Van exclusief naar inclusief

  Talentmanagement is een van de meest belangrijke, hedendaagse onderwerpen binnen humanresourcesmanagement (hrm). Een groot aantal bedrijven in Nederland heeft een officieel talentmanagementbeleid en maakt gebruik van talentmanagementpraktijken zoals leiderschapstrainingen. In de meerderheid van deze bedrijven is talentmanagement ‘niet voor iedereen’, maar slechts voor een selecte groep werknemers die uitstekend presteren of veel leiderschaps- of groeipotentieel vertonen. Een dergelijke, exclusieve benadering is in tegenstrijd met een van de meest centrale aannames in de positieve psychologie: de aanname dat iedereen op een of andere manier getalenteerd is. Geïnspireerd door deze aanname pleit ik in mijn proefschrift voor een nieuwe, inclusieve benadering van talentmanagement waarbij rekening wordt gehouden met de unieke sterke punten van alle medewerkers.
  Gratis
  lees meer

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

  Dag van de Coach - 2020

  Thema - WERK-DRUK

  Datum: 4 juni 2020
  Locatie: De Reehorst, Ede

  Informatie & aanmelden »