logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters
 • Alle artikelen

  1|...|237|238|239|...|560

  Waarderend teamcoachen

  In mijn praktijk als executive coach begeleid ik ook leiderschapsteams in organisaties. En deze teams roepen vaak heel verschillende gevoelens bij me op. Bij sommige teams voel ik me gespannen, bij anderen verveeld en bij weer anderen juist provocerend of confronterend. Inmiddels heb ik geleerd deze gevoelens serieus te nemen, want ze zeggen natuurlijk iets over mij, maar vooral ook iets over wat er speelt of ontbreekt in de desbetreffende groep
  Gratis
  lees meer

  Oplossingsgerichte en probleemgerichte vragen in coaching

  Heeft u er weleens bij stilgestaan welke van uw vragen in coaching het meest effectief zijn? Uit onderzoek blijkt dat oplossingsgerichte vragen effectiever zijn dan probleemgerichte vragen. Ze zorgen voor zowel afname van negatief affect als toename van positief affect, toename van self-efficacy en inzicht in het probleem, terwijl probleemgerichte vragen weliswaar zorgen voor afname van negatief affect en toename van self-efficacy, maar niet voor toename van positief affect en inzicht in het probleem.
  1,95
  lees meer

  Dankbaarheid als bron van veerkracht en welzijn

  Dankbaarheid is een van de kernthema’s binnen de positieve psychologie. Het wordt beschouwd als een belangrijke bron van veerkracht en welzijn. De laatste tien jaar is veel onderzoek gedaan naar dankbaarheid. Zo zijn er verschillende vragenlijsten ontwikkeld die dankbaarheid meten, zijn er theorieën ontwikkeld en getoetst over de betekenis van dankbaarheid voor welzijn en voor sociale relaties, en is er veel onderzoek gedaan naar de effecten van dankbaarheidsinterventies op de mentale gezondheid van mensen. In dit artikel geven we eerst een kort overzicht van het onderzoek naar dankbaarheid. Vervolgens presenteren we de eerste resultaten van een onderzoek naar een zesweekse dankbaarheidsinterventie in Nederland.
  1,95
  lees meer

  De MHC-SF in de klinische praktijk

  Er wordt veel onderzoek gedaan naar en discussie gevoerd over wat duurzame mentale gezondheid is (Walburg, 2017). Gaat het nu om de afwezigheid van ernstige psychopathologie, gaat het om adaptief vermogen, de aanwezigheid van welbevinden of een combinatie daarvan? Is het een staat van zijn of een capaciteit? Het twee-continua model, dat in toenemende mate wordt onderzocht, stelt dat naast een lage mate van psychopathologie de aanwezigheid van voldoende welbevinden nodig is om te kunnen spreken van duurzame mentale gezondheid (Keyes, 2005).
  1,95
  lees meer

  De verschillende effecten van probleem- en oplossingsgericht coachen

  Steeds meer mensen schakelen de hulp in van een coach voor persoonlijke of professionele problemen. Als jij de coach bent, wil je dan eerst de oorzaak van het probleem achterhalen? Of richt jij je liever direct op het oplossen ervan?
  1,95
  lees meer

  Vergeving en de kunst van het loslaten

  “But what is my forgiveness? I like it. It is an act of self-healing, self-liberation, self-empowerment. All victims… all hurt, feel hopeless, feel helpless, feel powerless. I want everybody to remember that we cannot change what happened. That is the tragic part. But we can change how we relate to it”
  1,95
  lees meer

  Mindfulness en sterke kanten

  Mindfulness en positieve psychologie worden geregeld in een adem genoemd. Toch is die samenvoeging eigenlijk vreemd. Mindfulnessexperts onder leiding van Bishop (2004) hebben namelijk de volgende tweedelige definitie opgesteld: ten eerste het richten van de aandacht op wat er nu is – het hier en nu – en daarbij aansluitend een vriendelijke, nieuwsgierige en open houding. Mindfulness is dus niet per se gericht op je welbevinden, op je sterke kanten of op floreren zoals positieve psychologie dat is. Sterker nog, de meest gebruikte toepassingen van mindfulness zijn ontwikkeld als behandelmethode voor mensen met chronische pijnklachten of fysieke klachten. Hoe zit dat met mindfulness voor mensen zonder klachten?
  1,95
  lees meer

  Ontwikkel je vermogen, niet je probleem

  Psychische klachten en lijden kunnen een signaal zijn van een gezonde zoektocht naar zin en betekenis. Oog hebben voor zingeving vraagt om een manier van kijken waarin niet primair de symptomen, het functioneren of het gedrag, maar de persoonlijke betekenis centraal staat. Zingeving is te zien als een vermogen dat je kunt ontwikkelen. Wat houdt het vermogen tot zingeving in? Wat levert dit op en hoe zet je dit essentiële vermogen in in begeleiding en coaching?
  1,95
  lees meer

  Veiligheid als portaal naar optimale integratie van zelf en ander

  Uit grootschalig onderzoek binnen Google kwam een verrassend resultaat op de vraag: wat maakt teams binnen Google effectief? Het bleek tegen de verwachtingen in niet zozeer te gaan om IQ, persoonlijkheid of demografie, maar om psychologische veiligheid. Het onderzoek bij Google bevestigt wat onderzoekers al vaker zagen: psychologische veiligheid vergroot het succes van innovatie, de leercapaciteit van teams en de betrokkenheid van werknemers (Duhigg, 2016). En ook bij succesvolle psychotherapie blijkt het belang van veiligheid. Een veilige en empathische therapeutische relatie blijkt significant meer bepalend voor succesvolle therapie dan de gebruikte therapeutische methodiek (Wampold, 2015).
  1,95
  lees meer

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

  Congres Positieve Psychologie

  Thema: Dynamiek in Relaties

  Datum: 29 november 2019
  Locatie: De Reehorst, Ede

  Informatie & aanmelden »