logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters
 • Alle artikelen

  1|...|23|24|25|...|546

  En wat kan ik dan later worden?

  Het promotieonderzoek gaat in op het studiekeuzeproces van eerstejaars juridische hbo-studenten en de relatie met studiesucces. Een belangrijke conclusie is dat het niet loont om het toekomstige beroep leidend te laten zijn bij de studiekeuze. Teleurstellingen en studie-uitval zijn dan een vrij waarschijnlijk gevolg. Voor haar onderzoek volgde van Beelen-Slijper 89 hbo-studenten Rechten en Sociaal Juridische Dienstverlening, voorafgaand aan en na de overstap naar het hbo. Deze opleidingen zijn representatief zijn voor de uitvalproblematiek van een sector met een hoog risico op studiestaking of omzwaai na één jaar.
  Gratis
  lees meer

  Meta Matters in Interactive Storytelling and Serious Gaming

  Verhalen, in games, romans, films en alle vergelijkbare media helpen ons om de wereld te begrijpen. In dit proefschrift onderzoek ik het gebruik van verhaaltechnieken in de domeinen van interactieve verhaalsystemen en educatieve spellen. Mijn hoofdthese is dat meta-informatie belangrijk is tijdens het interageren met zulke systemen.
  Gratis
  lees meer

  Invloed binnen het directieteam

  Invloed is een belangrijk thema, zeker voor ontwikkelaars (adviseurs, coaches, interim-managers en opleiders) die werken aan de top van organisaties. Want daar gaat het vaak over wie de meeste invloed heeft: binnen de organisatie. En natuurlijk gaat het ook over invloed binnen het directieteam. Directieteams zijn bijzondere teams. Voor een deel speelt daar dezelfde dynamiek als in ieder ander team, maar ze hebben toch ook een aantal bijzondere kenmerken.
  Gratis
  lees meer

  Integriteit verdient invloed

  Voor het themanummer van TvOO over vakmanschap (2016-2), deed de redactie een oproep aan lezers om te helpen met het samenstellen van een top tien van vakmannen of -vrouwen op het gebied van leren en ontwikkelen. Daarop kregen we diverse reacties. Een ervan kwam van Marcel Vroomen, decaan van de academie voor duale accountancy van de Belastingdienst en het Centrum voor kennis en communicatie in Utrecht. Hij droeg Margreeth Kloppenburg voor als zeer betrokken opleider met een missie.
  1,95
  lees meer

  Verslaafd aan organiseren

  Organisch veranderen, de werkvloer de verandering laten ‘aanjagen’, sturen op kaders en niet op de inhoud: het zijn prachtige slogans die menig veranderplan domineren. Als we de managementboeken moeten geloven, zitten we middenin een golfbeweging waarin verandering fundamenteel anders wordt vormgegeven, aangestuurd en begeleid. Het gaat tegenwoordig om lean en agile changemanagement en de vakman dient centraal te staan. Het verbaast mij dat er zo’n groot verschil zit tussen hoe we denken over verandering en wat we in de praktijk aan gedrag en handelingsrepertoire laten zien.
  1,95
  lees meer

  De waarde van informeel leren

  Kennis in een organisatie wordt pas waardevol als de kennis gedeeld wordt. Het heeft weinig nut om als organisatie te roepen dat kennis gedeeld moet worden. De vraag is hoe je kennisdeling kunt faciliteren. Wat is nodig om medewerkers te stimuleren om te gaan nadenken over hun eigen behoefte aan uitwisseling? De faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam bracht kennisdeling in de dagelijkse praktijk. Wat waren de uitgangspunten, hoe kwam het project bottum-up tot stand en hoe faciliteerde het management hierin?
  1,95
  lees meer

  Inspiratie over invloed

  De boekenrubriek heeft een nieuw jasje gekregen. Recensies van nieuw verschenen boeken in de breedte van ons vakgebied kun je nog steeds vinden in de nieuwsbrief van TvOO. In het tijdschrift gaan we de diepte in en laten we ons inspireren door het thema. We laten ons daarbij graag leiden door de deskundigen die met een artikel of interview aan het nummer hebben meegewerkt. Een aantal van hen heeft op ons verzoek een aanbeveling geschreven voor een boek, website, film of andere bron met betrekking tot het thema invloed. Het resultaat: een inspirerend lijstje dat we graag met je delen. Het zijn heel persoonlijke keuzes, vaak verrassend en vanuit verschillende invalshoeken. Lees, kijk en laat je inspireren deze zomer!
  Gratis
  lees meer

  24/7 (volledige uitgave, 13 artikelen)

  INHOUD THEMA ‘24/7’ (juni 2017) Welkom bij de vierde industriële revolutie, Jim van Hulst Trainerstool: Feedback geven en ontvangen begint bij het mt, Jacob van der Meulen Werken en leren als knowmad, Joitske Hulsebosch & Sibrenne Wagenaar “Het is tijd voor de rehabilitatie van slaap” - Interview met slaaponderzoeker Ysbrand van der Werf, Astrid de la Fuente Blijven sleutelen of innoveren? Marion Reijerink Artificiële Intelligentie en de invloed op hrd, Ger Driesen 24/7 leren, Saskia Görtz WETENSCHAP Veerkrachtige innovatieteams - Interview met Peter Oeij, Els Oosthoek Communicatieve vaardigheden trainen met een game - Interview met professor Johan Jeuring, Ger Driesen Promotie: Geen sociale innovaties zonder individuele leerprocessen, Jan Hoeben Promotie: Voor altijd inzetbaar, Jasmijn van Harten VARIA Column: Gepersonaliseerd leren is de toekomst, François Walgering Boeken Leren met en zonder technologie Dit themanummer gaat over technologie en leren. Door technologie kunnen we 24 uur per dag leren, zonder dat daar een trainer of een boek aan te pas komt. Sommigen spreken wel van een vierde industriële revolutie. In zijn intro op dit nummer gaat Jim van Hulst in op de definitief anders wordende wereld waarin technologie, snelheid en wetenschap hand in hand gaan. Hierdoor zijn volgenshem veranderingen te verwachten die nu nog niet te voorspellen zijn. Een aantal andere auteurs gaat in op fenomenen als knowmadisch werken (Joitske Hulsebos & Sibrenne Wagenaar), blended leertoepassingen (Saskia Görtz en Marion Reijerink) en leren van een game (interview met Johan Jeuring). Ondertussen zien we in het nieuws dat de apps op je telefoon inmiddels zelflerend zijn en zich aanpassen op basis van gebruik. In deze rijkdom van technologie is straks geen nee meer te koop. Leren wat en wanneer je maar wilt. Geheel gepersonaliseerd. In je telefoon of smartwatch. En straks wellicht geüpload naar een geïmplanteerde chip? Dat kennis straks 24/7 beschikbaar is, staat buiten kijf. Maar is er dan ook leren? Hoe zit dat met dialoog (in de zin van gezamenlijke betekenisgeving) en reflectie. En met de zo in de belangstelling staande eenentwintigste-eeuwse vaardigheden? Zeker, de technologie biedt voldoende mogelijkheden om hier vorm aan te geven. Maar worden die mogelijkheden spontaan gebruikt? Hier lijkt nu nog een belangrijke rol weggelegd voor een coach, begeleider of adviseur van vlees en bloed. Maar wordt zo’n rol wellicht in de toekomst overgenomen door – steeds meer op een mens lijkende – robots? De toekomst komt sneller dichterbij dan we denken, dat is een ding dat zeker is. Dat heeft invloed op het werk van de leerprofessional, ook dat is duidelijk. Met grote, maar ook kleine verschuivingen die we nu nog niet kunnen voorzien voor onze beroepsgroep. Met veel nieuwe mogelijkheden om sneller en beter te leren. En ook, zo nu en dan, nog te profiteren van de voordelen van het ‘oude’ leren. We wensen u veel digitaal leesplezier en mocht het u ontgaan zijn, ook TVOO is 24/7 beschikbaar.

  5,95
  lees meer

  Welkom bij de vierde industriële revolutie

  U wist vast al dat we getuige en deelnemer zijn van een nieuwe revolutie, ook wel industrie 4.0 genoemd. De revolutie van robots, algoritmes, cybersystemen, bots en het internet van slimme dingen. Professor Klaus Schwaab, grondlegger en voorzitter van het World Economic Forum, noemt deze revolutie De Vierde Industriële Revolutie, waarin hij schrijft: “A revolution that is fundamentally changing the way we live, work and relate to one another.” Dat is nogal wat, de manier waarop we leven, werken en met elkaar omgaan gaat fundamenteel veranderen.
  1,95
  lees meer

  Trainerstool

  Voor me zit een mt klaar voor de training waar ze om hebben gevraagd. Ze geven leiding aan een bedrijf dat met een omzet van een slordige vijftig miljoen meetelt in zijn sector. Doel van de training is antwoorden te krijgen op hun vragen: Sluit onze manier van communiceren en leidinggeven aan bij de behoeften van onze medewerkers? En zo niet, hoe dan wel? Dit bedrijf draait in continudienst, mensen werken er 24/7 en 24/7 delen ze informatie met elkaar.
  1,95
  lees meer

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

  Op weg naar ruimte en vrijheid

  Crisis als aanleiding om inzicht te vergroten in (je) identiteitswerk

  Datum:
  Locatie:

  Download gratis deze white paper