logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters

Alle artikelen

1|...|23|24|25|...|533

Ieder zijn vak!

De laatste jaren staat vakmanschap weer stevig op de kaart. Brancheverenigingen verstevigen en ontwikkelen vakmanschap binnen hun sector. Denk bijvoorbeeld aan het programma ‘vakmanschap en veiligheid’ van Defensie, en ‘werk en vakmanschap’ binnen de techniek. Ook het onderwijs (vmbo en mbo) agendeert vakmanschap hoog. En zelfs in het regeerakkoord van het huidige Nederlandse kabinet (2012) staat: “Een sterke economie heeft baat bij een hoge kwaliteit van dienstverlening door de overheid. Dat kan alleen als we vakmanschap meer ruimte en waardering geven.” In dit artikel leest u een concrete hedendaagse omschrijving van vakmanschap en hoe in organisaties meer ruimte gegeven kan worden aan vakmanschap.
1,95
lees meer

Wie zijn de echte winnaars?

Een arbeidscontract geeft een werkgever recht op het gebruik en de exploitatie van het vakmanschap van individuen. Voor organisaties is het lucratief om op die manier het vakmanschap van medewerkers optimaal te benutten. Eruit halen wat erin zit. Zij zullen daartoe moeten investeren in mensen die vakmanschap in zich dragen. Vakmanschap is immers het eigendom van individuen. Hij of zij heeft dat zelf ontwikkeld, door kansen te benutten en keuzes te maken die in die richting wezen. Een voorbeeld hiervan is het tot de verbeelding sprekende vakmanschap van een voetballer. Zo’n professional is eigenaar van zijn vakmanschap en kan daarmee geld verdienen. Hoe beter het vakmanschap, hoe hoger de inkomsten? Niet altijd.
1,95
lees meer

Je wapenen tegen toxische leiders

Leiderschap is zowat het meest onderzochte en tegelijkertijd minst begrepen begrip uit de organisatiepsychologie (Robbins & Judge, 2013). Omdat we er allemaal direct of indirect mee te maken hebben, vormt leiderschap een speerpunt voor vele onderzoekers, hr-managers en adviseurs (Yukl, 2010). Vanuit deze invalshoeken wordt de nadruk gelegd op de positieve effecten van leiderschap en hoe leiders een scharnierfunctie vervullen in het waarmaken van de organisatiestrategie. Om de haverklap wordt een nieuwe leiderschapsstijl in het leven geroepen die nog beter zou zijn dan de vorige. Daarbij moeten we ons durven afvragen of het soms niet over oude wijn in nieuwe zakken gaat.
1,95
lees meer

Organisatieontwikkeling bij woningcorporaties

Sinds het moment waarop woningcorporaties in 1995 werden losgekoppeld van de overheid, hebben zij zelf en hun prestaties veel aandacht gehad van politiek, ambtenaren, extern toezicht en niet in de laatste plaats van huurders. Woningcorporaties zijn hybride organisaties. Zij vermengen logica’s van marktorganisaties met die van overheidsorganisaties. Van hybride organisaties is bekend dat zij zowel intern als extern spanningen ondervinden. Intern uiten spanningen zich in samenwerking tussen afdelingen en bij het stellen van prioriteiten. Extern bijvoorbeeld in afname van legitimiteit, de parlementaire enquête over misstanden in de corporatiesector duidt hierop.
Gratis
lees meer

Wendbaar vakmanschap

Uit de boxen van mijn autoradio klinkt luid de volgende vraag: hoe wendbaar is uw organisatie? Oeps, daar gaan we met onze doordachte noties over wendbaarheid, denk ik meteen. Het wendbaarheidsvraagstuk lijkt al opgelost en geïnstrumentaliseerd. Je haalt de organisatie door een assessment en krijgt te horen wat je te doen staat. Mooi meegenomen is wel de aandacht voor het thema wendbaarheid. Ook de term agility valt en wordt gekoppeld aan de prestatie van de organisatie als geheel. Wendbaarheid is een zaak van het collectief. Misschien is die reclame zo gek nog niet.
Gratis
lees meer

Eigenaarschap mobiliseren

De structuur was al ingrijpend gewijzigd en nu is het de hoogste tijd voor de noodzakelijke cultuurverandering, vond de directie. Alsof je eerst het een en dan het ander zou kunnen veranderen. En alsof er geen werking vanuit gaat als je iets cultuurverandering noemt: de boodschap is toch dat wat men tot nu toe op de werkvloer deed niet deugt. En dat vond de directie van deze instelling in feite ook: medewerkers moesten meer gaan samenwerken en ook klantgerichter gaan werken. Een stuurgroep werd ingesteld om de cultuuromslag vorm te geven. Drie bureaus werden uitgenodigd om een offerte te doen voor een begeleidingstraject en wij werden uitgekozen.
1,95
lees meer

Toen was rust nog heel gewoon

Het is de vorige eeuw. Nederland ligt er kalm bij. Op het platteland lijkt de tijd hier en daar stil te staan. De nette ordening van dijken, beken, weilanden, straten en huizen weerspiegelen orde en regelmaat. Net als de hiërarchisch gestuurde organisaties waarin rust, regelmaat en een formele cultuur beeldbepalend zijn. Kennisbezit is macht en toegang tot de top en relevante stakeholders is voorbehouden aan het doorgaans niet erg transparante old boys network. Het onderwijs en de trainingswereld krijgen in de twintigste eeuw een forse impuls qua professionalisering en theorievorming. Op de golven van deze impuls ontstaat een duidelijke focus op het formele leren. Met onder meer als gevolg dat in de trainingswereld de werelden van werken en leren van elkaar gescheiden worden.
Gratis
lees meer

Virtual reality creëert nieuwe realiteit voor leren

Virtual reality (vr) is bezig met een grote opmars in de wereld. Bijna alle ‘techreuzen’, zoals Google en Facebook, werken aan toepassingen voor virtual reality. De technologie wordt steeds toegankelijker. Het is zelfs al mogelijk om met je telefoon, een oude pizzadoos en twee zeer goedkope lensjes een bril te maken. Virtual reality biedt een hele nieuwe vorm van ervaren. Je belandt in een hele nieuwe wereld. Een wereld die je zelf kunt bouwen! Dit heeft NCOI samen met Ordina gedaan. Conclusie: de voordelen van zowel e-learning als klassikaal trainen kunnen gecombineerd worden! In dit artikel lees je wat virtual reality is, onze eigen ervaring ermee bij leren en de potentie die ik zie met de technologie.
1,95
lees meer

Boeken thema ´Vakmanschap´

In deze uitgave een bespreking van de volgende boeken: Het DODO-effect: Over menselijk gedrag in organisaties, Gyuri Vergouw  Houston, we’ve got a problem: Leiderschapslessen uit films, Rozemarijn Dols  IK2 De beste versie van jezelf: Ontwikkel je hersenen en bereik je doelen met het EFFECT-programma, Margriet Sitskoorn  Wie krijgt wat en waarom: De nieuwe economie van koppelen en marktontwerpen, Alvin E. Roth  Brainstormen: 50.000 ideeën per dag, Koen de Vos  Zelfregie terug in het werk: Een inspirerend concept van professionaliteit en organisatieontwikkeling, Gerard Donkers
Gratis
lees meer

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

Dag van de Coach

Thema: Stress

Datum: 6 juni 2019
Locatie: De Reehorst, Ede

Informatie & aanmelden »