logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters
 • Alle artikelen

  1|...|241|242|243|...|582

  Waarderende diagnostiek

  In de gezondheidszorg besteden we de meeste tijd en geld aan mensen met chronische problemen. Het gaat dan om ziektes waarbij over het algemeen geen uitzicht is op volledig herstel. Deze financiële prioriteit kan moeilijk anders want in Nederland hadden in 2018 bijna 10 miljoen mensen één of meer chronische ziektes. Dat is 58% van de bevolking (VWS, 2020). Dat heeft ook voor de diagnostiek nogal wat gevolgen.
  1,95
  lees meer

  Visiedocument medisch specialist 2025

  ‘Eén doel: het beste voor de patiënt’ … laat dat nu ook de ambitie van de positieve psychologie zijn! In dit artikel geef ik een samenvatting van het Visiedocument Medisch Specialist 2025, in 2017 uitgegeven door de Federatie Medisch Specialisten. Het betreft een ambitieuze visie die voor álle medisch specialisten moet gaan gelden. Daarbij staat het concept Positieve Gezondheid centraal (Huber et al., 2011). Of die ambitie – en dan binnen vijf jaar - gehaald gaat worden moeten we afwachten. Het is een visie, dus de lat mag hoog liggen. Desalniettemin valt het te prijzen dat medisch specialisten de behoefte van de patiënt meer centraal willen stellen, een betere samenwerking met patiënten en andere zorgprofessionals wensen en zich meer willen inzetten voor preventie en innovatie.
  1,95
  lees meer

  De therapeut in de broekzak

  Wat doet ertoe als men nadenkt over gezondheid? Wanneer voelt iemand zich goed en hoe communiceer je hierover met anderen? In dit artikel wordt ingegaan op de veranderende zorgvisie die het denken vanuit het perspectief van positieve gezondheid ons biedt, het belang van het dagelijks functioneren en de toevoeging van de experience sampling methodiek voor individuen op weg naar herstel. Door zelf bij te houden hoe je je voelt, wat je doet op een dag en door aan de slag te gaan met deze informatie, krijg je grip op je gezondheid en welzijn.
  1,95
  lees meer

  De positieve focus in psychotherapie

  Tot ons genoegen zien we dat stromingen in de psychotherapie met een positieve focus meer en meer gewaardeerd en toegepast worden, óók (en juist) met mensen met ernstige psychische problematiek. We zien ook dat er inmiddels een grote diversiteit aan stromingen voorhanden is. Van methodieken waarin weleens de oefening ‘dankbaarheidsdagboek’ meegegeven wordt tot methodieken die werken op basis van Acceptance & Commitment Therapy (ACT) of oplossingsgerichte gespreksvoering. In dit artikel willen we een overzicht bieden van wat er aan deze stromingen beschikbaar is, zonder overigens te beweren dat dit volledig is. Voor elke stroming geven we een korte beschrijving. Achtereenvolgens bespreken we: ACT, positieve psychologie, positieve psychiatrie, cliëntgerichte therapie, motiverende gespreksvoering, oplossingsgericht werken, welbevindentherapie, positieve cognitieve gedragstherapie, COMET en MBCT.
  1,95
  lees meer

  Meer compassie beschermt tegen burn-out

  Stel je mag kiezen. Je krijgt (A) een arts die warm en vriendelijk is, of je wordt behandeld door (B) een arts die koel en afstandelijk is maar wel de hoogste cijfers had bij zijn opleiding tot arts. Veel mensen zullen voor optie B kiezen: de specialist die niet sociaal vaardig of communicatief is maar wel goed kan snijden. In hun recente boek beargumenteren Trzeciak en Mazzarelli (2019) overtuigend dat optie A wel eens de betere keuze zou kunnen zijn. Patiënten van artsen die compassievol zijn genezen sneller, hebben minder serieuze complicaties en maken veel minder gebruik van medische voorzieningen (gemiddeld 50% minder).
  Gratis
  lees meer

  Van werkdruk naar werkplezier

  De trainer schetst het volgende scenario aan een groep zorgprofessionals van het Isala ziekenhuis: “Stel het is eind 2020 en het gaat in je team helemaal zoals jij wilt. Je gaat met plezier naar het werk, je voelt je uitgedaagd, je benut je talenten en gaat aan het einde van de dag met een voldaan gevoel naar huis. Op het werk is alles dusdanig geregeld dat je je werk tot aan je pensioen wilt en kunt blijven doen.” Er klinkt wat gegniffel uit de groep. Een enkeling merkt op dat dat wel heel rooskleurig klinkt. En dat klopt, want in deze opdracht van de teamtraining ‘van Werkdruk naar Werkplezier’ mag worden gedroomd. In de brainstorm die daarop volgt wordt in subgroepen alle belangrijke voorwaarden genoteerd die nodig zijn om de gedroomde situatie te bereiken. Het blijft even stil, maar al snel komen de eerste antwoorden: meer salaris, meer gespecialiseerd personeel, niet meer thuis gebeld worden om diensten op te lossen...
  1,95
  lees meer

  Hospitality in de gezondheidszorg

  Wat is hospitality? Hoe zetten we de patiënt (of moeten we zeggen ‘gast’?) centraal in de gezondheidszorg? Hoe ziet gastvrij leidinggeven eruit? En wat zegt de positieve psychologie erover? Je leest het allemaal in dit artikel.
  1,95
  lees meer

  Consoler toujours

  ‘Hoe houd je dit vol?’ De onderdrukte trilling in de stem van de coassistente is nog net hoorbaar. Als ik me naar haar toe draai, zie ik de rode blossen op haar wangen en de tranen in haar ooghoeken. Het is haar tweede week in het ziekenhuis, eindelijk, na drie jaren in de collegebanken. Ze is kordaat en consciëntieus. We komen net uit een heftig gesprek met een man van tegen de tachtig. Sinds kort is bekend dat hij longkanker heeft, met uitzaaiingen door zijn hele lichaam. We hebben hem twee dagen opgenomen om het vocht weg te halen dat zich achter zijn long verzameld had. Meer dan vier liter hebben we verwijderd. De procedure was een succes, de opluchting van de man spreekt boekdelen. Zijn benauwdheid is afgenomen.
  Gratis
  lees meer

  De kracht van placebo

  Twintig jaar geleden publiceerde Science een artikel over een baanbrekend nieuw type antidepressivum (Kramer, 1998). Het middel met de mysterieuze naam MK-869 was ontwikkeld door het farmaceutische bedrijf Merck. Dit zou hét ​​nieuwe millennium medicijn worden voor miljoenen mensen die dagelijks antidepressiva nemen. Dat bleek echter niet het geval. Kort voor de lancering besloot Merck het middel op de plank te leggen, en daar is het gebleven. Wat is er gebeurd? MK-869 werd getroffen door "de vloek van het placebo-effect" (Enserink, 1999). In een persbericht verklaarde Merck dat ze hadden ontdekt dat patiënten die een neppil hadden geslikt het onverwacht goed hadden gedaan in de klinische proef. In feite deden ze het bijna even goed als de patiënten die MK-869 hadden gekregen, waarmee de fundering voor het nieuwe medicijn in één klap was weggevaagd.
  1,95
  lees meer

  Positieve stad (volledige uitgave)

  Christopher Peterson, een van de grondleggers van de positieve psychologie, vatte deze positieve psychologie ooit samen als: ”Other people matter.” Jules Deelder, de in december jl. overleden nachtburgermeester van Rotterdam, formuleerde het volgende: “De omgeving van de mens is de medemens.” Dat deze medemensen in de stad dichter op elkaar wonen, betekent echter niet automatisch dat ze meer medelevend met elkaar zijn dan in een dorp of op het platteland.....   INHOUD "De positieve stad" WETENSCHAP Ockhamvraag: De gelukkigste plek ter wereld? Hein Zegers Welbevinden in Nederlandse steden, Jan Walburg Het geluk van het platteland en de beloften van de stad, Martijn Burger & Emma Pleeging Bloei en welbevinden in de stad, Jan Walburg Samen stadmaken, Ingrid Mulder Positieve stad, veerkrachtige stad, Herman van den Bosch Harderwijk is een positieve stad, Ruth Deddens-Berentschot PRAKTIJK Fysieke aspecten van de positieve stad, Sjoerd Soeters Onderwijs om sterker te staan, Paul Kortman Hoe ontwerp je een gelukkige stad? Pim van der Ven Make You Move zet Rotterdamse jongeren in beweging, Ludette el Barkany Reis naar je toekomstige zelf, Pieter Desmet Welzijn op Recept, Miriam Heijnders & Jan Joost Meijs

  5,95
  lees meer

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

  Op weg naar ruimte en vrijheid

  Crisis als aanleiding om inzicht te vergroten in (je) identiteitswerk

  Datum:
  Locatie:

  Download gratis deze white paper