logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters
 • Alle artikelen

  1|...|242|243|244|...|575

  Goed leven

  Er bestaat een verscheidenheid aan woorden, meetinstrumenten en modellen om aan te geven hoe goed het met mensen gaat (Veenhoven, 2000). Vaak zijn deze gelinkt aan kwaliteit van leven, welzijn, gezondheid, gelukkig voelen. Een eenduidige definitie en betekenis, en hoe het te meten is, is er echter niet. Modellen en definities overlappen geregeld en worden aangepast naar context en doelgroep, waaronder ouderen. Duidelijk is in elk geval dat het multidimensionaal is, en over méér dan alleen gezond leven gaat. Goed leven is een term die recht doet aan een holistische benadering maar, wat is dát dan en wat kunnen we ermee?
  1,95
  lees meer

  Een positieve psychologische kijk op dementie

  Dementie staat hoog in de hiërarchie van het leed. Het denken, het voelen en het zelf worden zo bedreigd dat de persoon ten prooi valt aan angst, neerslachtigheid, betekenisloosheid of apathie. Dat is het beeld dat leeft bij het algemene publiek. Wat kan de positieve psychologie betekenen in de omgang met dit noodlottige ziektebeeld?
  1,95
  lees meer

  Staying flexible while aging

  De vergrijzing wereldwijd neemt toe en dit is een grote uitdaging waar ook Nederland de komende jaren voor staat. Begin 2019 was 19% van de totale bevolking in Nederland 65 jaar of ouder. Naar verwachting zal in 2030 een kwart van de bevolking 65 jaar of ouder zijn (CBS, 2018). De laatste decennia zijn er wat betreft visie op ouder worden zowel wereldwijd als landelijk belangrijke veranderingen te bemerken. Zo is er de vernieuwde definitie van de World Health Organization (WHO, 2018) waarin Healthy Ageing wordt gezien als een proces van ontwikkelen en behoud van functionele vaardigheden, waardoor ouderen in staat zijn om welbevinden te ervaren ondanks ziekten en tegenslagen. De functionele vaardigheden zorgen ervoor dat ouderen kunnen blijven doen wat zij waardevol vinden. Hierbij aansluitend is de nieuwe definitie van gezondheid van Machteld Huber (Huber et al., 2011), waarin gezondheid wordt gezien als het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven. Bij beide definities wordt veerkracht beschouwd als een belangrijke eigenschap en ligt de nadruk op het ervaren van welbevinden in plaats van het elimineren van ziekten of andere ongemakken (Huber et al., 2011; Keyes, 2005; WHO, 2018). Vanuit een interventie-perspectief is hier ook een parallel te trekken met het concept psychologische flexibiliteit afkomstig uit de Acceptance en Commitment Therapie (ACT) welke gericht is op het bevorderen van psychologische flexibiliteit (veerkracht) en algeheel welzijn (Hayes, Strosahl, & Wilson, 1999).
  1,95
  lees meer

  Sterker in je Kracht

  Chronische ziektes tasten de levenskwaliteit van veel ouderen ernstig aan. Positieve interventies waarbij mensen leren gebruik te maken van hun sterke kanten, talenten en persoonlijke doelen, kunnen deze impact mogelijk verkleinen. Daarom ontwikkelde de Universiteit van Twente in samenwerking met het Agis Innovatiefonds en psychologenpraktijk Vitaal Mensenwerk de stepped care interventie ‘Sterker in je Kracht’. Deze interventie helpt patiënten met een chronische ziekte hun sterke kanten in te zetten om hun welzijn te vergroten. In dit artikel beschrijven wij de kwalitatieve resultaten van het eerste effectonderzoek naar de interventie ‘Sterker in je Kracht’.
  1,95
  lees meer

  Kom vanavond met verhalen

  Het maatschappelijke discours over ‘oud’, ‘ouderen’, ‘ouder worden’ en ‘veroudering’ wordt vaak gedomineerd door negatieve beeldvorming, zelfs als het gaat om welgestelde ouderen. ‘Ouder worden‘ wordt vaak vooral als een probleem gezien, in relatie tot zaken als vergrijzing, ziekte en gebreken, dementie, afhankelijkheid, verminderde inzetbaarheid op het werk, en (kosten van) gezondheidszorg, pensioenen, woningen en voorzieningen. En ouderen zelf worden vaak méér gezien als afhankelijke lijdende voorwerpen met (een van) die problemen, dan als autonome, competente mensen die nog steeds volwaardig meedoen in de samenleving. Of ze worden beschouwd als welgestelde levensgenieters die de pensioenen van volgende generaties opmaken, maar evenmin serieus genomen als het om werk en belangrijke beslissingen gaat.Maar ouder worden hoeft niet louter een negatieve ontwikkeling te zijn, als we het nader bekijken. De filosofie, de ‘moeder’ van de wetenschappen, kan bijdragen tot een positief beeld van ouder worden. Door minder nadruk te leggen op de ‘objectieve’ chronologie en de biologie van het ouder worden, en meer aandacht te besteden aan de ‘subjectieve’ biografie (de verhalen) van het ouder worden. Om te beginnen door meer te luisteren naar ouderen dan te praten óver ouderen, om te variëren op een slogan van de Raad van Ouderen. Vanuit de filosofie kunnen we leren van de verrassend frisse ‘antieke’ ethiek, die zich meer richt op een persoonlijke, positieve, autonome manier van leven (de waarden) dan op het collectief naleven van spelregels (de normen), en die meer positieve perspectieven biedt voor het ouder worden.
  1,95
  lees meer

  Het spijkerjack dat om je geeft

  Hij stierf tragisch jong, maar bleef onsterfelijk als de Rebel Without a Cause – James Dean, het prototype van de emotioneel verwarde tiener. De film was ook een keerpunt voor zijn broek. Door bluejeans te dragen, gaf hij de banale werkbroek van Levi Strauss in één klap een flinke dosis sexappeal. En zo werd in 1955 denim gelanceerd als mode-item, inmiddels uitgegroeid tot een wereldwijd fenomeen. In 2015, zestig jaar na het uitkomen van de film, lanceerde Levi Strauss (samen met Google) iets nieuws: een ‘intelligent spijkerjack’. Door middel van geleidende stof in de mouw, kun je met gebaren je smartphone bedienen. Denk hierbij aan het afspelen van muziek en het bedienen van je navigatie-app; best handig gezien het huidige telefoon-verbod-tijdens-het-fietsen in Nederland.
  1,95
  lees meer

  Oplossingsgericht werken met ouderen

  De focus in het werken met ouderen is verschoven van een paternalistische houding naar een werkwijze waarin (behoud van) de eigen regie centraal staat. In de psychogeriatrie en ouderenpsychiatrie zien we een toename van competentiegerichte benaderingen, waarvan oplossingsgericht werken er één is. In dit artikel beschrijven we deze werkvorm, waarbij de focus ligt op het bouwen aan wat er goed gaat, op sterke kanten, veerkracht en (resterende) mogelijkheden (van individuele cliënten en van het zorgteam) en niet op pathologie, beperkingen en symptoomreductie.
  1,95
  lees meer

  Zien genieten is doen genieten

  Met het ouder worden van de bevolking neemt ook het aantal mensen met dementie wereldwijd snel toe (Alzheimer International, 2015). In Nederland leven tussen de 254.000 en 270.000 mensen met dementie (Alzheimer Nederland, 2014). Veruit de meeste mensen met dementie wonen zelfstandig. Zeventig procent van de mensen met dementie wordt bijgestaan door een mantelzorger (Peters et al., 2016). Vaak is dat de partner, maar 43% van de mantelzorgers zorgt voor een (schoon)ouder met dementie (Van der Heide et al., 2018). Thuis wonende mensen met dementie en hun mantelzorgers krijgen in Nederland vaak ondersteuning van een (wijk)verpleegkundige of casemanager. Het zorgen voor een persoon met dementie is belastend en leidt regelmatig tot lichamelijke en psychische klachten bij mantelzorgers (Peters et al., 2016; Etters et al., 2008; Chiao et al., 2015).
  1,95
  lees meer

  Zingeving(volledige uitgave, 11 artikelen)

  ZIN IS IN...  Zin. Zingeving. Naar de essentie. Waar het leven echt om draait. Waar het in het leven om te doen is. Eudaimonia. Waarom we leven. Meaning in life. The meaning of life. Dat is het thema van dit nummer van het Tijdschrift Positieve Psychologie. Een heel actueel thema: ‘zin’ is de kern van Positieve Psychologie 2.0., de zogenaamde tweede golf Positieve Psychologie. Zin is ‘hot’. Heeft u ook zin in zin? Lees de volledige inleiding op dit themanummer   INHOUD ‘Zingeving’    WETENSCHAP Ockhamvraag: Zin versus geluksgevoelens?, Hein Zegers “Wat heeft het leven nog voor zin, mevrouw?”, Jessie Dezutter & Laura Dewitte Op zoek naar existentiële zin, Emmy van Deurzen (vertaling: Hein Zegers) Zingeving, Gerben Westerhof Zingeving in de laatste levensjaren in verpleeghuizen, Crétien van Campen & Pepijn van Houwelingen PRAKTIJK Interview met Paul T. P. Wong: Ik lijd, daarom ben ik gelukkig, Lilian Jans-Beken Het Wonder Woman Effect, Dieuwertje Lucas & Rebecca de Leeuw Voer uw kat een beetje liefde, Pieter Desmet Voor meer rust en zin in jouw leven, Hein Zegers Zinvol leven met psychische kwetsbaarheid, Ad Bergsma, Titus Beentjes & Marijke Brugman  

  5,95
  lees meer

  Zin is in

  Zin. Zingeving. Naar de essentie. Waar het leven echt om draait. Waar het in het leven om te doen is. Eudaimonia. Waarom we leven. Meaning in life. The meaning of life. Dat is het thema van dit nummer van het Tijdschrift Positieve Psychologie. Een heel actueel thema: ‘zin’ is de kern van Positieve Psychologie 2.0., de zogenaamde tweede golf Positieve Psychologie. Zin is ‘hot’. Heeft u ook zin in zin?
  Gratis
  lees meer

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

  Op weg naar ruimte en vrijheid

  Crisis als aanleiding om inzicht te vergroten in (je) identiteitswerk

  Datum:
  Locatie:

  Download gratis deze white paper