logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters
 • Alle artikelen

  1|...|250|251|252|...|571

  Oplossingsgericht werken in de huisartsenpraktijk

  Het concept ‘Positieve Gezondheidszorg’ verbindt het medische met het oplossingsgerichte model. We bespreken dit vanuit het perspectief van onzekerheid, en de beperkingen van oorzakelijkheid. De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) publiceerde onlangs haar rapport Zonder context geen bewijs: Over de illusie van evidence-based practice in de zorg. Hierin stelde ze de dominante positie van evidence-based practice (EBP) in de gezondheidszorg ter discussie. We raden u van harte aan dit rapport te lezen, want: “Hoewel formeel EBP een integratie is van externe kennis, klinische expertise en voorkeuren van de patiënten, heeft de EBP-beweging onvoldoende aandacht besteed aan hoe dit moet.”
  1,95
  lees meer

  Gezonde leerlingen presteren beter

  “Gezonde leerlingen presteren beter!” is de slogan van de Gezonde School. In het gebouw waar de PO- en VO-raad zitten heb ik een afspraak met Arianne Westhuis en Judith de Meij, beiden werkzaam voor het programma de Gezonde School, over het nut en noodzaak van dit programma. Ik ben nieuwsgierig naar wat het programma precies inhoudt en hoe hiermee het geluk en welbevinden van de leerlingen wordt bevorderd.
  1,95
  lees meer

  En ze leefden nog lang want gelukkig?

  “...en ze leefden nog lang en gelukkig.” Menig sprookje eindigt op deze vrolijke noot. Maar hoe verhouden zich precies ‘lang’ en ‘gelukkig’? Leven de sprookjesprins en -prinses lang omdat ze gelukkig zijn? Dat is de Ockhamvraag die we hier wetenschappelijk proberen te beantwoorden, zo eenvoudig mogelijk, maar niet eenvoudiger dan dat: leven gelukkige mensen langer?
  Gratis
  lees meer

  Positieve gezondheid kritisch beschouwd

  Positieve gezondheid heeft de wereld van het Nederlandse gezondheidszorgbeleid in stormachtig tempo veroverd. Gemeentes, provincies, ministerie van VWS, KNMG: allemaal omarmen ze kritiekloos deze ‘nieuwe kijk’ van Huber en collega’s (2014). Positieve gezondheid is het nieuwe ‘hoera-woord’ in gezondheidsbeleid en het is hoog tijd daarover het debat te gaan voeren. Daarom geven we in dit artikel een beknopt overzicht van de belangrijkste bezwaren tegen het concept ‘positieve gezondheid’ aan de hand van drie thema’s: kritiek op conceptueel en methodologisch niveau, op de praktische uitwerking en toepassing, en een waarschuwing voor de mogelijke gevolgen van deze positieve gezondheidsmassage.
  1,95
  lees meer

  De invloed van eetgedrag op depressie

  Depressie is een groot maatschappelijk probleem en wordt in verband gebracht met overgewicht en ongezonde voedingsgewoonten. Mindfulness wordt vaak ingezet om zowel fysieke als mentale gezondheid te bevorderen. Domeinspecifieke mindfulness is meestal effectiever in het behandelen van specifieke problemen, en daarnaast ook makkelijker en sneller aan te leren. Mindfulness gericht op eetgedrag zou daarom van grote invloed kunnen zijn op gezonde voedingsgewoonten, maar wellicht ook op het daarmee samenhangende mentaal welbevinden. Mindful eten wordt gekenmerkt door eten met aandacht en attentie, zonder afleiding, en met aandacht voor honger- en verzadigingssignalen. Kan mindful eten worden ingezet ter bevordering van ons mentaal welbevinden?
  1,95
  lees meer

  Positieve psychologie in de huisartsenpraktijk

  Een aanzienlijk deel van de Nederlandse bevolking krijgt op een zeker moment te maken met een chronische ziekte. Hoewel klachtvermindering van groot belang is, verdient het welbevinden van deze groep eveneens aandacht. Hoe kunnen chronisch zieken binnen de beperkingen die hun ziekte met zich meebrengt, een plezierig, betekenisvol en betrokken leven (blijven) leiden? Het aanbod van de praktijkondersteuner van huisartsen voor de geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ) is op dit moment sterk in ontwikkeling. Dat biedt mogelijkheden voor positief psychologische interventies. In dit artikel worden de effecten en toepasbaarheid van de cursus Dit is jouw leven als blended care binnen de werksetting van de POH-GGZ besproken.
  1,95
  lees meer

  Kunst en positieve gezondheid

  Hoewel de maatschappelijke waarde van kunst en cultuur in de langdurige zorg en ondersteuning breed wordt gedragen, is de kennis erover versnipperd. Om deze kennis in kaart te brengen is de laatste stand van zaken op gebied van beleid, onderzoek en praktijk onderzocht aan de hand van drie vragen: Wat is de huidige praktijk en wat is het beleid rond culturele interventies in de Nederlandse langdurige zorg en ondersteuning? Wat is bekend over de effecten van culturele interventies op positieve gezondheid van deze cliënten? En wat zijn kansrijke onderzoeks- en ontwikkelrichtingen op het gebied van culturele interventies in deze zorgsectoren? Hogeschool Windesheim, Movisie en het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) deden hier onlangs onderzoek naar. De opdracht werd gegeven door het ministerie van OCW en via ZonMw aangestuurd. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek wordt met de stakeholders door ZonMw een kennisagenda voor kansrijke onderzoeks- en ontwikkelrichtingen opgesteld.
  1,95
  lees meer

  Actief en plezierig ouder worden

  Het is algemeen bekend dat een actieve levensstijl erg belangrijk is voor onze fysieke gezondheid. Maar niet iedereen vindt het leuk om te bewegen. Geïnspireerd door de principes van positieve gezondheid onderzocht Miriam Cabrita hoe technologie fysieke activiteit en emotioneel welbevinden kan bevorderen om zo het actief en gezond ouder worden te ondersteunen in het dagelijkse leven. Kan technologie mensen ondersteunen bij het actief en plezierig ouder worden?
  1,95
  lees meer

  Arbeid als medicijn

  De nieuwe Generieke module: Arbeid als medicijn helpt patiënten, behandelaren en andere betrokken professionals om werk in te zetten bij de behandeling en het herstel van psychische problemen. In april 2017 werd de module gepubliceerd door het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz. In dit artikel gaan we in op de achtergrond, werking en bijwerkingen van arbeid als medicijn. Verder besteden we aandacht aan de huidige inzet van dit medicijn in de ggz en besluiten we met de kansen die de nieuwe module biedt om herstel van patiënten te bevorderen en hen te ondersteunen bij het (her)vinden van werk.
  1,95
  lees meer

  Ontwikkelen van positieve gezondheid via je psychologisch kapitaal

  Gezondheid is meer dan slechts de afwezigheid van ziekte. Een logische vraag is hoe positieve gezondheid versterkt kan worden. Hierbij komt de theorie van ‘psychologisch kapitaal’ mogelijk van pas. Psychologisch kapitaal zijn de positieve, (gedeeltelijk) ontwikkelbare eigenschappen optimisme, hoop, veerkracht en self-efficacy (wel vertaald als taakspecifiek zelfvertrouwen) (Luthans & Youssef, 2004).
  1,95
  lees meer

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

  Op weg naar ruimte en vrijheid

  Crisis als aanleiding om inzicht te vergroten in (je) identiteitswerk

  Datum:
  Locatie:

  Download gratis deze white paper