logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters
 • Alle artikelen

  1|...|254|255|256|...|571

  Positieve gezondheid

  Patiëntgerichte zorg is zorg die is afgestemd op de voorkeuren, behoeften en waarden van de patiënt. Zij vormt een centraal uitgangspunt in de kwaliteit van zorg en is als zodanig al sinds 1996 in de wet verankerd. Dit artikel beschrijft hoe positieve gezondheid, zoals gekarakteriseerd door Huber et al. (2011), een model vormt dat kansen biedt om de geestelijke gezondheidszorg (ggz) meer patiëntgericht te maken. Positieve psychologie is compatibel met positieve gezondheid en is zeer geschikt om het model inhoudelijk en praktisch meer invulling te geven binnen de sector.
  1,95
  lees meer

  Mindfulness

  Als ik een workshop of training in mindfulness geef, vraag ik altijd wat mensen denken dat mindfulness is. Er antwoordt steevast iemand met: “In het hier en nu zijn.” Hoe verhoudt dat zich tot een toekomstperspectief? Je zou zeggen dat dat een tegenstelling is. Als positief psycholoog die werkt met toekomstgerichte interventies over hoop en de gewenste toekomst van appreciative inquiry en als mindfulnesstrainer wil ik daar graag mijn idee over delen.
  Gratis
  lees meer

  Onderwijs (volledige uitgave, 13 artikelen)

  INHOUD THEMA ‘ONDERWIJS’ (januari 2017) Weerbaarheid en welbevinden op school, Linda Bolier, Karin Monshouwer, Jeroen Lammers, Simone Onrust & Marloes Kleinjan Ockhamvraag: In leerlingen geloven, werkt dat? Hein Zegers Mentale fitheid in het onderwijs, Jacqueline Boerefijn Beter onderwijs met behulp van positieve psychologie, Jacqueline Boerefijn WETENSCHAP Hoe kun je floreren in je alledaagse leven? Marijke Schotanus-Dijkstra Focus op je sterke kanten? Djoerd Hiemstra Het Positief Educatief Programma, Jochem Goldberg, Marjolein Blomesath-Prenger, Aleisha Clarke, Teuntje Elfrink, Karlein Schreurs & Ernst Bohlmeijer Teamflow, Jef van den Hout PRAKTIJK Met aandacht voor de klas, Marjolein Blomesath-Prenger Ambassade van de Jeugd, Pieter Desmet Gelukskoffer, Clara den Boer & Pascalle Kaljé Heleschoolbenadering positieve psychologie, Rinka van Zundert Onderwijs Educatie is gericht op de bevordering van de persoonlijke ontplooiing ten dienste van het maatschappelijk functioneren van volwassenen door de ontwikkeling van kennis, inzicht, vaardigheden en houdingen op een wijze die aansluit bij hun behoeften, mogelijkheden en ervaringen alsmede bij maatschappelijke behoeften.” Aldus artikel 1.2.1. van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs. Vanuit de positieve psychologie hadden we dat doel nauwelijks beter kunnen formuleren: persoonlijke ontplooiing en een breed begrip van de kennis en vaardigheden die tot ontwikkeling kunnen komen. Lees de volledige inleiding op dit themanummer

  5,95
  lees meer

  Onderwijs

  Educatie is gericht op de bevordering van de persoonlijke ontplooiing ten dienste van het maatschappelijk functioneren van volwassenen door de ontwikkeling van kennis, inzicht, vaardigheden en houdingen op een wijze die aansluit bij hun behoeften, mogelijkheden en ervaringen alsmede bij maatschappelijke behoeften.” Aldus artikel 1.2.1. van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs. Vanuit de positieve psychologie hadden we dat doel nauwelijks beter kunnen formuleren: persoonlijke ontplooiing en een breed begrip van de kennis en vaardigheden die tot ontwikkeling kunnen komen.
  Gratis
  lees meer

  Weerbaarheid en welbevinden op school

  Investeren in de kwaliteit van het onderwijs betekent ook investeren in de mentale weerbaarheid en het welbevinden van de leerlingen. Maar hoe doe je dat? Welke soorten programma’s zijn effectief en wat zijn effectieve ingrediënten? In dit artikel zetten we de resultaten van het effectonderzoek op een rij.
  1,95
  lees meer

  In leerlingen geloven, werkt dat?

  “Ik geloof in mijn leerlingen!” Met die woorden begon Marva Collins vaak haar lessen in de groezelige klasjes in de achtergestelde buurten van Chicago. Succesvolle lessen, want veel van haar ‘probleemleerlingen’ behaalden naar verluidt uiteindelijk een diploma (Collins & Tamarkin, 1990). Maar werkt dat echt, ‘in leerlingen geloven’? Dat is de Ockhamvraag die we hier wetenschappelijk proberen te beantwoorden: zo eenvoudig mogelijk, maar niet eenvoudiger dan dat.
  Gratis
  lees meer

  Mentale fitheid in het onderwijs

  “De tijd is er rijp voor”, aldus Leonard de Mol Otterloo, directeur van Stichting Mentale Fitheid 2020 (MF2020). “Er zijn steeds meer signalen dat we een andere koers moeten gaan varen in het onderwijs om kinderen beter toe te rusten voor onze complexe maatschappij met haar vele prikkels en hoge prestatiedruk.” In 2014 organiseerde De Mol Otterloo met een aantal gelijkgestemden een conferentie over mentale fitheid in het onderwijs, die veel belangstelling trok. Na de conferentie kwam de vraag: hoe nu verder?
  1,95
  lees meer

  Beter onderwijs met behulp van positieve psychologie

  In Nederland bestaat geen eenduidig antwoord op de vraag wat het doel van onderwijs is. Dit heeft te maken met onze vrijheid van onderwijs, die in artikel 23 van de Grondwet is vastgelegd. Scholen hebben hiermee de vrijheid en de gelegenheid om eigen doelen te koppelen aan onderwijs. Sinds 1993 moeten scholen wel een aantal kerndoelen hanteren, door Stichting Leerplan Ontwikkeling geformuleerd voor de grotere leergebieden, zoals de talen, rekenen wiskunde, oriëntatie op jezelf en wereld, kunstzinnige oriëntatie en bewegingsonderwijs (SLO).
  1,95
  lees meer

  Hoe kun je floreren in je alledaagse leven?

  Mijn proefschrift gaat over ‘floreren’, maar wat is dat eigenlijk? Floreren wordt in de literatuur gedefinieerd als het hebben van een hoge mate van hedonisch welbevinden (ook wel subjectief welbevinden: gelukkig en tevreden zijn met jouw leven) in combinatie met een hoge mate van eudaimonisch welbevinden (ook wel sociaal en psychologisch welbevinden: een zinvol leven leiden waarin je betekenisvol en vriendelijk bent voor jezelf en voor anderen) (o.a. Keyes, 2002). Floreren of tot bloei komen lijkt een soort ultiem doel: hoe zorgen we ervoor dat mensen zich gelukkig voelen én dat ze optimaal functioneren als individu en in de maatschappij?
  1,95
  lees meer

  Focus op je sterke kanten?

  Het idee om te ‘focussen op je sterke kanten’ heeft de afgelopen jaren, onder de invloed van de positieve psychologie, veel weerklank gevonden in de praktijk van het onderwijs. Maar werkt het ook echt? Doen studenten meer hun best als ze leeractiviteiten ondernemen op het gebied van hun sterke in plaats van hun zwakke kanten? En zo ja, hoe kunnen we dit verklaren?
  Gratis
  lees meer

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

  Op weg naar ruimte en vrijheid

  Crisis als aanleiding om inzicht te vergroten in (je) identiteitswerk

  Datum:
  Locatie:

  Download gratis deze white paper