logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters
 • Alle artikelen

  1|...|258|259|260|...|537

  Beter script herkennen in taal

  Met dit artikel wil ik jullie meenemen in een andere manier van luisteren naar cliënten. De taal die cliënten gebruiken, verwijst naar hun script. Ik leg uit waarnaar je kunt luisteren om belangrijke scripteigenschappen van je cliënten te herkennen zodat je gerichter te werk kunt gaan. Na een beschouwing van de klassieke benadering van het script, concentreer ik mij in dit artikel specifiek op het herkennen van de injuncties.
  1,95
  lees meer

  Betekenisgeving door taal als uniek menselijk talent

  Taal is een prachtige humane verworvenheid die ons helpt ons te verbinden met anderen en te begrijpen wat er gebeurt in de wereld om ons heen. Maar soms..., soms werkt taal niet voor, maar juist tegen ons. Over die paradox: taal als zegening of als vloek, gaat dit interview.
  1,95
  lees meer

  Geweld in de verzorging

  De onderstaande foto van Jolanda Venema (afbeelding 1) veranderde vanaf 1988 de gehandicaptenzorg in Nederland. Jolanda’s ouders vonden hun dochter tijdens een bezoek in het zorgcentrum bloot en aan de muur vastgebonden. De strijd van haar ouders en de grote media-aandacht heeft in Nederland geresulteerd in een meer menswaardigere houding tegenover gehandicapte mensen en de zorg die nodig is. Vastbinden van cliënten is inmiddels per wet verboden. Niet in alle Europese landen is de behandeling van cliënten en de daarbij horende regels en zorg verbeterd. In mijn Duitse praktijk heb ik ervaren dat verstandelijk gehandicapte mensen nog steeds aan dergelijke erbarmelijke omstandigheden blootgesteld worden.
  1,95
  lees meer

  Vandaag: Matti Sannen

  In deze vaste interviewrubriek praten we met een gecertificeerde TA Trainer en/ of Supervisor over wat TA voor hen betekent.
  1,95
  lees meer

  TA-nieuws, editie juni 2017

  In deze rubriek: - Eric Berne Archief online beschikbaar - Adrienne Lee ontvangt de 2017 Muriel James Living Principles Award - Inkijk in een origineel Berne-seminarie - Klein LevensABC - Voorpaginanieuws - Betaalbare supervisie voor TA-studenten onder contract voor CTA - Voorzitterswissel bij ITAA - TA-examens in regio Amsterdam - IJTAR publiceert over Research & Practice
  Gratis
  lees meer

  Wie ben ik Zelf? (volledige uitgave, 7 artikelen)

  INHOUD THEMA ‘WIE BEN IK ZELF?’ (maart 2017) Voorwoord, Marleen Dehondt en Patrick Odendaal Editorial, Sari van Poelje TA nieuws, Annick Vanhove Interview: Gloria Noriega - Hoeveel Zelf is er tussen cultuur en familiescript?, Sari van Poelje en Annick Vanhove Onderzoekscasus: Hoe TA bijdraagt aan talent spotting, Betty Lutke Schipholt Interview: Helena Hargaden – Het Zelf in ontwikkeling, Karen Bruyn Interview: Richard Erskine - Het Vitale, Kwetsbare en Sociale Zelf, Jacobien Geuze Interview: Chitra Ravi - Een Indiase blik op het Zelf, Koen Bosschaerts Een tipje van de sluier: Opleider Piet van Haaster aan het woord, Tin Vanderhoeven Verenigingsnieuws, Annick Vanhove Vooraankondiging Wie ben ik Zelf? In het Nederlandse taalgebied bestaat er al sinds 1979 een tijdschrift over Transactionele Analyse, eerst onder de naam Strook, en sinds vorig jaar onder de naam TA magazine. Dit was altijd een uitgave in eigen beheer van de Nederlandse Vereniging voor Transactionele Analyse (NVTA) en het Vlaamse Instituut voor Transactionele Analyse (VITA). Dit is het eerste nummer dat uitgegeven wordt door uitgeverij Kloosterhof. En daar zijn we trots op! Het thema van het voorliggende nummer is het Zelf en de invloed van familie en cultuur hierop. De redactie kwam op dit thema vanuit de vaststelling dat de spanning tussen wij-denken en ik-denken groter lijkt te worden. Op wereldniveau lijkt het alsof sommige politici aansturen op het sluiten van grenzen en het bouwen van muren, terwijl aan de andere kant burgers zich steeds meer organiseren om gezamenlijk actie te voeren. Ook in organisaties is die spanning zichtbaar. We zien organisaties groeien van het enkel aanbieden van eigen producten, naar het aanbieden van producten die in partnerschap zijn gecreëerd, naar een volledige deel (sharing) economie. Denk aan Apple computers, waar Steve Jobs uiteindelijk toestond dat er apps door derden werden ontwikkeld, en waardoor nu apps meer en meer worden gebruikt door mensen om kennis en kunde gratis te delen. Terwijl er een groeiend besef is, onder andere uit het ontrafelen van het menselijke gen, dat het verschil tussen mensen wezenlijk heel klein is, lijken mensen zich steeds nadrukkelijker als Zelf te willen profileren, onder andere op social media. Onder invloed van deze ontwikkelingen, is TA magazine op zoek gegaan naar Transactioneel Analisten die iets wilden delen over hoe het Zelf gezien wordt in hun cultuur. Wordt het Zelf gezien als kern van identiteit, waarin culturele invloeden alleen een buitenste schil vormen? Of bestaat er überhaupt een Zelf zonder een relatie tot de Ander? Met andere woorden, construeren we iedere keer een Zelf afhankelijk van met wie we in contact zijn? We zijn trots dat vier bekende TA-denkers uit verschillende werelddelen hun gedachten over het Zelf met ons willen delen: Gloria Noriega belicht de invloeden van generaties van familiescript op ons Zelf-concept; Helena Hargaden legt de relatie tussen de ontwikkeling van een kind, volgens Daniel Stern, en de overdracht en projectie die daar later uit voortvloeien; Richard Erskine legt de link tussen het Vitale, Kwetsbare en Sociale Zelf; Chitra Ravi ziet het Zelf als een collectie eigen ervaringen die onze identiteit vormen en onze relatiepatronen tot anderen bepalen. Daarnaast in dit nummer, naast opleidings- en verenigingsnieuws, een tipje van de sluier over opleider Piet van Haaster en de onderzoekscasus van Lutke Schipholt over het herkennen van talent en groeipotentieel.

  5,95
  lees meer

  Maak kennis met: Piet van Haaster

  In deze vaste interviewrubriek praten we met een gecertificeerde TA Trainer en/of Supervisor over wat TA voor hen betekent.
  1,95
  lees meer

  Een Indiase blik op het Zelf

  Chitra Ravi, een Indiase psychotherapeute, creëert binnen organisaties en in haar psychotherapiepraktijk mogelijkheden voor haar klanten om beperkende denk- en gedragspatronen af te schudden. Reflecteren over het Zelf - “Wie ben ik?”, “Waarom denk, voel en gedrag ik me zoals ik doe?” - maakt hier onderdeel van uit. In dit interview illustreert Ravi met voorbeelden uit een Indiase context hoe zij Transactionele Analyse zowel persoonlijk als professioneel toepast in het werken met het Zelf.
  1,95
  lees meer

  Het Vitale, Kwetsbare en Sociale Zelf

  Dr. Richard Erskine is de grondlegger van de Integratieve School in de Transactionele Analyse. Hij legt het verband met meer psychoanalytische concepten en richt zich in zijn werk met name op het herstellen van de relationele verwaarlozing van zijn cliënten.
  1,95
  lees meer

  Het Zelf in ontwikkeling

  Helena Hargaden is een van de oprichters van de Relationele School binnen TA. In 2007 kreeg ze de Eric Berne Memorial Award voor het werk dat ze samen met Charlotte Sills ontwikkelde over ‘the domains of transference’. Haar bijdrage laat zien hoe het Zelf wordt gevormd in de relatie, via subtiele vormen van overdracht en tegenoverdracht.
  1,95
  lees meer

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

  Dag van de Coach - 2020

  Thema - WERK-DRUK

  Datum: Maandag 7 september
  Locatie: De Reehorst, Ede

  Informatie & aanmelden »