logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters
 • Alle artikelen

  1|...|262|263|264|...|537

  Versterking van autonomie van cliënten met een verstandelijke beperking, de begeleider aan zet

  Begeleiders die werken in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking leveren veel goede en inventieve zorg, zelfs in zeer lastige omstandigheden. Op agressie en onbegrepen gedrag reageren begeleiders echter ook regelmatig vanuit beheersing: een negatief Kritische Ouder en een steeds sterker agerend negatief Aangepast Kind. Cliënten en begeleiders die samen deze weg inslaan, raken gemakkelijk verstrikt in zichzelf versterkende negatieve patronen waarin onmacht de boventoon gaat voeren. In dit artikel laten we zien hoe TA ons helpt te begrijpen en te benoemen wat er mis gaat, maar ook wat helpende interventies zijn. Door dit te kunnen analyseren en bespreken met betrokkenen kan het proces richting gezondheid versterkt worden met herstel van autonomie.
  1,95
  lees meer

  Trauma Informed Parenting: psychologische training helpt pleegouders

  Billy was een wegloper. Hij was 10 en liep regelmatig 's avonds laat weg van huis bij zijn pleegouders en bleef de hele nacht spoorloos. Zijn meest recente pleegouder merkte dat hij telkens wegliep nadat hij thuis problemen had gehad. Ook zij werd keer op keer gek van angst als hij verdween omdat ze niet wist waar hij die nacht zou zijn. Toen besloot ze om naar haar eigen aandeel in Billy's gedrag te kijken. Zij realiseerde zich dat hij altijd wegliep nadat ze hem zei: "Ga naar boven en ik reken straks met je af." Billy vertelde dat zijn ouders altijd zeiden: “ga naar je kamer en dat hij dan wist dat een van hen naar boven zou komen en hem een pak slaag zou geven. Na haar eerste schok besloot deze pleegmoeder om niet meer hem zo naar boven te sturen. Wat hielp deze pleegouder om verder te kijken dan het gedrag van het pleegkind in plaats van het als zoveelste pleegouder op te geven?
  1,95
  lees meer

  TA-nieuws, editie juni 2016

  In deze rubriek: ITAA stimuleert TA-leren School, thuis en TA France Brécard ontvangt de Raymond-Hostie prijs Educational Transactional Analysis Spelen met ruimte EATA zoekt publiek en supervisie-klanten voor de CTA-trainer examens in Genève Persoonlijke effectiviteit in het basisonderwijs Super school
  Gratis
  lees meer

  De grens over (volledige uitgave, 9 artikelen)

  INHOUD THEMA ‘PERSPECTIEVEN OP IMMIGRATIE EN INTEGRATIE’ (maart 2016) Even voorstellen…De nieuwe redactie Voorwoord: Responsible connectedness, Sari van Poelje TA-nieuws Column: We merken er niets van, Karen Bruyn Als de communicatie er is, doet de inhoud er niet meer toe, Linda Hoeben High Five: Integratie van asielzoekers in Vlaanderen, Joke Deprez, Mil Rosseau, Rik Rosseau Autonomie is ook afhankelijkheid, Lieuwe Koopmans Sociale dialoog – werken met immigranten families in Italie, Roberto Bestazza en Dela Ranci Guerilla Aid - Nieuws van het front, Marieke Splinter CTA in de praktijk - Het vergelijkend scriptstelsel in praktijk, Florence Roisin - Van Loon Een tipje van de sluier... - Interview met Marijke Arendsen Hein, Tin Vanderhoeven Opleidingsagenda - maart-juni 2016 Responsible connectedness Toen ik een aantal maanden geleden verhuisde naar Zweden, wist ik niet dat ik van geprivilegieerde wereldreizigster zou verworden tot een migrant. Ik heb in tien verschillende landen gewoond, spreek zes talen en beschouw de wereld als mijn speelveld. Toch had ik niet de impact verwacht van het verlies aan familie, vrienden, taal en culturele identiteit. Ik sta in de rij met alle andere migranten om een bankrekening te openen, voor de tandarts, voor een SOFI-nummer. Ik voel me soms bevrijd, soms verloren en kan me slecht indenken hoe je deze verwarrende regelgeving door komt als je uit een volstrekt andere cultuur komt. In 2009 waren er ongeveer 19 miljoen immigranten in de EU. Jaarlijks kwamen er ongeveer 500,000 illegale migranten de EU binnen. Vorig jaar trok meer dan een miljoen vluchtelingen naar Europa. De meesten komen uit Syrië, Soedan en Somalië. De verwachting is dat deze golf van migratie nog jaren gaat duren. Op menselijk vlak bloed mijn hart als ik de verhalen hoor uit de vluchtelingenkampen op Lesbos, of in Hongarije en Vlaanderen. Onze fundamentele waarde in Transactionele Analyse ‘Ik ben OK, Jij bent OK’ is als meer abstract begrip makkelijk vol te houden. Maar een antwoord vinden op de sociale, politieke of economische vragen die de migrantengolf oproept vind ik moeilijker. We lijden onder de paradox van begrenzing. In de transactionele analyse hebben wij het over externe en interne grenzen van een systeem. De bedoeling van Europa was om het ‘goede verkeer’ over de interne nationale grenzen te stimuleren, zoals handel, arbeidskrachten en materialen. En om het ‘slechte verkeer’ over de externe grens naar Europa gezamenlijk te verminderen, zoals criminaliteit. Maar als je tegelijkertijd aan de permeabiliteit van je interne en externe morrelt, creëer je onveiligheid, agitatie en intrige. De paradox tussen openheid voor anderen versus behoud van eigen identiteit is niet oplosbaar. We kunnen alleen samen in dialoog een optimale balans vinden. Iedereen begrijpt dat mensen die door oorlog of een grof gebrek aan mensenrechten vluchten uit hun eigen land, onder de VN conventies recht hebben op internationale hulp. Maar... Wie biedt de hulp? Aan wie? Wanneer? Voor hoe lang? Wat het verwarrend maakt is dat wij vier dialogen tegelijk voeren: Een humanitair debat over hulpverlening, menselijk leed en het delen van rijkdom. Een veiligheidsdebat over terreurdreiging en begrenzing. Een arbeidsmarkt debat over  de mogelijk negatieve effecten  op inkomen, pensioen, sociale  zekerheid versus positieve effecten  op ondernemerschap, demografie  en arbeidskrachten. Een sociaal cultureel debat over  (diffusie van) waarden en identiteit.  Dit leidt tot discussies over  de noodzaak om integratie criteria  te verscherpen en soms tot  polarisering van extremisme en  nationalisme. Een van mijn dilemma’s is wiens  rechten de overhand krijgen. Tijdens  de Nieuwjaars festiviteiten  in Duitsland, maar ook in Zweden en Finland, hebben bendes jonge mannen, merendeels migranten, georganiseerde seksuele molesterings campagnes gevoerd tegen vrouwen. Meer dan 1000 vrouwen hebben aangifte gedaan.  De veronderstelling is dat veel  meer vrouwen lastiggevallen zijn.  De Duitse politiechef in Keulen  heeft deze berichten proberen te  onderdrukken. Hij is uiteindelijk  ontslagen, maar de berichtgeving  over deze aanvallen op vrouwen  haalde aanvankelijk nauwelijks  het nieuws. De angst was dat anti  migrant sentimenten  in Europa  zouden op laaien en dat de sympathie voor  DAESH (voormalig ISIS) zou groeien.  Hoe verhouden de rechten van  vrouwen zich ten aanzien van de  rechten van migranten in Europa?  Wie maakt deze afweging nu? We leven in een complex web van  onderlinge afhankelijkheid. We  kunnen geen van allen onschuldig  en onafhankelijk blijven in deze  dialoog. Mijn grootste zorg is dat  deze debatten niet worden gedifferentieerd,  en dat mensen liever  grijpen naar simplistische moraliteit  boven meerdimensionele ethische complexiteit. Ik hoop dat we met dit TA magazine een bijdrage kunnen leveren aan deze dialoog.

  5,95
  lees meer

  Maak kennis met: Marijke Arendsen Hein

  In deze vaste interviewrubiek praten we met een gecertificeerde TA Trainer en/of Supervisor over wat TA voor hen betekent. We lichten een tipje van de sluier van Marijke Arendsen Hein.
  1,95
  lees meer

  CTA-case: Mijn script, jouw script

  De therapeut is in de therapeutische relatie niet scriptvrij. Het is echt een competentie als hij openstaat om zichzelf tegen te komen en te laten raken. Haakt het script van de cliënt bij hem aan, dan kan supervisie en (leer)therapie helpen om zich te bevrijden van een negatief aspect van zijn script. Het vergelijkend scriptsysteem helpt om het therapeutisch relationele veld in kaart te brengen."
  1,95
  lees meer

  Guerilla Aid: vluchtelingenopvang op Lesbos

  We zijn in Moria. Honderden mensen staan in de rij. We hebben onze tassen vol broodjes. We weten niet of we ze uit kunnen delen zonder bestormd te worden. Gewoon maar ergens beginnen. Mensen in de modder zonder water en eten. Ze wachten al twee, drie dagen. We delen broodjes uit en niemand graait, niemand bestormt. Ze maken ruimte voor ons om langs te lopen. Ze wijzen aan wie nog niet heeft gehad. Iemand weigert een broodje: “Thank you, I am full”.
  Gratis
  lees meer

  TA begeleiding van immigratiegezinnen

  De auteurs beschrijven de ervaringen die zij de afgelopen 15 jaar hebben opgedaan tijdens hun werk met immigrantengezinnen in Milaan. Zij gaan in op de theorie en interventiemethodes en de innovaties die in hun instituut Terrenuove zijn ontwikkeld op basis van transactionele analyse. Het werk dat bij Terrenuove wordt verricht, wordt geïllustreerd aan de hand van het verhaal van een Afrikaans immigrantengezin dat werd bijgestaan door de Psychologische en Etnopsychiatrische Counselingdienst voor Immigranten. Voortbouwend op de nadruk die Eric Berne op sociale psychiatrie legt, ontwikkelden de auteurs een methode om samen met de lokale regio, zorg te verlenen met als doel sociale marginalisatie te voorkomen en de eigen sociale verantwoordelijkheid van immigrantengezinnen te vergroten.
  1,95
  lees meer

  Autonomie is ook afhankelijkheid

  Autonomie is een van de kernbegrippen van de transactionele analyse. Oorspronkelijk bedoeld als een relationeel begrip, is het in onze westerse maatschappij steeds meer verworden tot een begrip dat ‘onafhankelijkheid’ aanduidt. Onbedoeld en ongewenst in deze tijd draagt dit begrip van autonomie bij aan een scheiding der geesten. De auteur ziet een maatschappelijke behoefte aan verbinding en het opgeven van onafhankelijkheid en houdt een pleidooi voor een heroriëntatie op onze opvattingen over autonomie. Hij lardeert zijn artikel met dialogen uit de praktijk.
  1,95
  lees meer

  High Five: integratie van asielzoekers in Vlaanderen

  TA vertrekt van een verbindende, humanistische visie. De modellen en methodieken zijn universeel. Werkt TA ook in dit universum van oorlogsvluchtelingen, getraumatiseerde mensen en een bange lokale bevolking? Hoe breng je vrede in een wereld die ontstaat uit oorlog? Hoe co-creëer je een veilige haven voor oorlogsvluchtelingen te midden van een bange buitenwacht, met vaak vijandige reacties. Onze mensen op het terrein dienen dagelijks met nieuwe uitdagingen om te gaan. Het Hi5 team gebruikt TA bij de co-creatie van een beschermende, ondersteunende, verbindende omgeving voor de ontvangende gemeenschap en onze gasten uit oorlogsgebieden. We beschrijven de eerste stappen van een nieuw team. Een team dat droomt van een wereld waar mensen niet voor conflicten hoeven te vluchten. De omgeving waarbinnen we aan deze droom bouwen, schetsen we met anekdotes.
  1,95
  lees meer

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

  Dag van de Coach - 2020

  Thema - WERK-DRUK

  Datum: Maandag 7 september
  Locatie: De Reehorst, Ede

  Informatie & aanmelden »