logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters

Alle artikelen

1|...|263|264|265|...|558

Geen Script zonder Taal (volledige uitgave, 9 artikelen)

INHOUDSOPGAVE ‘GEEN SCRIPT ZONDER TAAL’ (juni 2017) Werkwoorden op de grens van autonomie, Jacobien Geuze De kracht van woorden, George Kohlrieser Deep Democracy, Louise Boelens “De grenzen van mijn taal zijn de grenzen van mijn wereld”, Willem Lammers Beter script herkennen in taal, Suzanne Bremmer-van de Kooij Betekenisgeving door taal als uniek menselijk talent, Antoinette van Reekum & Tin Vanderhoeven Geweld in de verzorging, Sonja Billmann Estafette interview, Vandaag: Matti Sannen, Tin Vanderhoeven TA-nieuws, Annick Vanhove Taal en script Het belang van taal en taalgebruik staat centraal in de transactionele analyse. TA is gebaseerd op het idee dat wij in transacties niet alleen informatie overdragen, maar ook betekenis. Die betekenis stamt uit onze perceptie, die vertekend is door onze ervaringen en geschiedenis. Die geschiedenis is gechunkt in scriptelementen. Het leren van transactionele analyse omvat niet alleen het leren van modellen, concepten en technieken, maar ook een persoonlijk leertraject waarin we ons ontdoen van oude percepties, en opnieuw leren horen en gehoord worden in het hier en nu. Ons gehoor weer op scherp zetten houdt in dat je leert niet alleen informatie maar ook de betekenis nu en de betekenis vroeger te ontwarren. Ik ben erg trots op deze editie van TA magazine, waarin wij wederom binnenlandse en buitenlandse TA-professionals aan het woord laten in originele artikelen over taal en scriptontwikkeling. Ons eigen redactielid Jacobien Geuze, coach, sociolinguïst en taalpatholoog, vertelt over het belang van grenswerkwoorden als signaal voor onderliggende scriptpatronen. George Kohlrieser, leiderschapsexpert en gijzelingsonderhandelaar, belicht hoe onze verhalen en woordgebruik ons gegijzeld kunnen houden in oude gebeurtenissen en herinneringen. Louise Boelens, sociaal psycholoog en jurist, biedt het werken met schijnbare oppositie in Deep Democracy aan, als aanvulling op TA. Willem Lammers, TSTA-P en ontwikkelaar van Logosynthese, geeft praktische woordoefeningen om los te komen van diepe scriptovertuigingen. Suzanne Bremmer, gespecialiseerd in jeugdzorg, laat zien hoe je kan werken aan het herkennen van scriptdrivers in het taalgebruik van je cliënt. Jacqueline van Gent, TSTA-C, gebruikt naast TA ook Relational Frame Theory om de psychische flexibiliteit en autonomie van haar klanten te vergroten. Kijk ook naar haar interview filmpje! De CTA-case van Sonja Billman schrijft over haar baanbrekende werk in een zorginstelling, om de cultuur van schuld en schaamte te doorbreken rond de behandeling van gehandicapten in Nederland. Het estafette-interview is deze keer met Matti Sannen, TSTA-O.
5,95
lees meer

Werkwoorden op de grens van autonomie

Grenswerkwoorden – mogen, willen, moeten, kunnen en durven – geven een indicatie van de verantwoordelijkheid die een persoon neemt en de mate van autonomie. Het zijn aanknopingspunten die professionals kunnen gebruiken om met cliënten hun script te verkennen. In dit artikel benadert de auteur de link tussen taal en script vanuit de sociolinguïstiek en reikt ze opties aan om hiermee in de professionele praktijk te werken.
1,95
lees meer

De kracht van woorden

Er bestaat een fundamentele paradox in de scripttheorie tussen vrijheid van keuze en geconditioneerde automatische reacties. In hoeverre zijn onze scriptbesluiten geprogrammeerd in plaats van een bewuste beslissing? Hoeveel vrijheid hebben we eigenlijk om te kiezen en in hoeverre zijn we een gijzelaar van onze impliciete herinnering? Wat mensen houden voor een keuze, zijn vaak onbewuste patronen, die opgesloten liggen in een impliciete herinnering in onze hersenen. Dit artikel bespreekt hoe wij ons script kunnen veranderen met behulp van woorden.
1,95
lees meer

Deep Democracy

Werken in (of met) groepen is vaak spannend. De besluitvorming kan vastzitten. Of afspraken worden niet nagekomen. Soms is er veel klagen en weinig verantwoordelijkheid. Je voelt dat er zaken spelen maar niet worden benoemd. Met transactionele analyse (TA) kan je waarnemen: rakelingse en/of blokkerende transacties, vormen van passiviteit, uitlokkingen tot Spel. Hoe werk je hiermee op groepsniveau? Deep Democracy (DD) biedt instrumenten die stimuleren tot authentiek gedrag, ze helpen de groep om diversiteit productief te maken en boren weerstand aan als bron van wijsheid. En omgekeerd? Is TA ook ondersteunend voor de DD-practitioner? In dit artikel introduceert de auteur het gedachtengoed van DD en onderzoekt ze hoe DD en TA elkaar kunnen versterken.
1,95
lees meer

“De grenzen van mijn taal zijn de grenzen van mijn wereld” (Ludwig Wittgenstein)

Het script is een van de meest boeiende concepten, die door Eric Berne (1975) in de wereld zijn gezet. De ego-toestanden (Berne, 1961) zijn interessante bouwstenen van het model, maar het script is het gebouw dat uit die bouwstenen wordt opgetrokken. We wonen er een leven lang in en we voelen ons er meer of minder thuis. Taal maakt complexe communicatie tussen mensen mogelijk. We kunnen onze omgeving beschrijven, we kunnen vertellen wat er gebeurd is en over de toekomst fantaseren, en we kunnen verbindingen maken tussen verschillende aspecten van onze werkelijkheid in verleden, heden en toekomst.
1,95
lees meer

Beter script herkennen in taal

Met dit artikel wil ik jullie meenemen in een andere manier van luisteren naar cliënten. De taal die cliënten gebruiken, verwijst naar hun script. Ik leg uit waarnaar je kunt luisteren om belangrijke scripteigenschappen van je cliënten te herkennen zodat je gerichter te werk kunt gaan. Na een beschouwing van de klassieke benadering van het script, concentreer ik mij in dit artikel specifiek op het herkennen van de injuncties.
1,95
lees meer

Betekenisgeving door taal als uniek menselijk talent

Taal is een prachtige humane verworvenheid die ons helpt ons te verbinden met anderen en te begrijpen wat er gebeurt in de wereld om ons heen. Maar soms..., soms werkt taal niet voor, maar juist tegen ons. Over die paradox: taal als zegening of als vloek, gaat dit interview.
1,95
lees meer

Geweld in de verzorging

De onderstaande foto van Jolanda Venema (afbeelding 1) veranderde vanaf 1988 de gehandicaptenzorg in Nederland. Jolanda’s ouders vonden hun dochter tijdens een bezoek in het zorgcentrum bloot en aan de muur vastgebonden. De strijd van haar ouders en de grote media-aandacht heeft in Nederland geresulteerd in een meer menswaardigere houding tegenover gehandicapte mensen en de zorg die nodig is. Vastbinden van cliënten is inmiddels per wet verboden. Niet in alle Europese landen is de behandeling van cliënten en de daarbij horende regels en zorg verbeterd. In mijn Duitse praktijk heb ik ervaren dat verstandelijk gehandicapte mensen nog steeds aan dergelijke erbarmelijke omstandigheden blootgesteld worden.
1,95
lees meer

Vandaag: Matti Sannen

In deze vaste interviewrubriek praten we met een gecertificeerde TA Trainer en/ of Supervisor over wat TA voor hen betekent.
1,95
lees meer

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

Congres Positieve Psychologie

Thema: Dynamiek in Relaties

Datum: 29 november 2019
Locatie: De Reehorst, Ede

Informatie & aanmelden »