logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters
 • Alle artikelen

  1|...|26|27|28|...|537

  7 red flags: verhoogde kans op fraude en corruptie

  Vanuit de organisatiecultuur gezien zijn er zeven signalen die een verhoogd risico op integriteitsschendingen, zoals corruptie en fraude, binnen een organisatie aan het licht kunnen brengen. Dat stellen wij vast op basis van een analyse van vijfentwintig cases waarin zich schendingen voordeden. De weeffouten in een organisatiecultuur kunnen ervoor zorgen dat schendingen eerder plaatsvinden, minder snel worden opgemerkt, niet leiden tot tegenmaatregelen en zich daardoor kunnen ontwikkelen. Deze red flags worden in dit artikel besproken. Kennis van de red flags stelt organisaties in staat integriteitsrisico’s vroegtijdig te signaleren en geeft input aan de morele ontwikkeling van de organisatie.
  1,95
  lees meer

  Global career mobility, repatriation and career success of Dutch and Indian professionals

  Globalisering heeft geleid tot een toename van internationale handel en grensoverschrijdende mobiliteit van organisaties en personen. Carrièreprofessionals uit zowel ontwikkelde westerse landen als ontwikkelingslanden, voornamelijk Azië en Afrika, kiezen er in toenemende mate voor om naar het buitenland te vertrekken om daar te wonen en te werken. Wat zijn de motieven van deze mondiaal mobiele professionals om in het buitenland te wonen en te werken? En wat motiveert hen om uiteindelijk weer terug te keren naar het land van oorsprong?
  Gratis
  lees meer

  Kan iedereen dit bijbenen?

  De meeste mensen op mbo-niveau doen niet zoveel aan hun inzetbaarheid. Dat komt vooral omdat ze leren niet zo leuk vinden. En omdat ze meerdere veranderingen kort achter elkaar niet goed kunnen ‘volgen’. Deze conclusies trekt de onderzoeker Sanders van de Universiteit van Maastricht in het proefschrift ‘Drie routes onderscheiden voor verduurzaming van inzetbaarheid’. Sanders vroeg zich af waarom lager opgeleide werknemers relatief weinig belangstelling tonen om iets te doen aan hun eigen inzetbaarheid, ook op latere leeftijd. Het komt niet zozeer omdat ze het niet belangrijk vinden, of omdat ze vinden dat hun werkgever daar op moet letten. Negatieve ervaringen met school weerhouden hen ervan om een opleiding te volgen. Positieve ervaringen opdoen met leren zou juist de deelname aan scholing en ontwikkeling kunnen vergroten en zo bijdragen aan hun duurzame inzetbaarheid.
  Gratis
  lees meer

  Ongelukkig zijn is prima

  De mens dient gelukkig te zijn. En wie dat niet is, wordt sterk aangeraden om hulp te zoeken bij een coach of psycholoog. Daarmee wordt het ongelukkig zijn gezien als een psychische afwijking, een constatering om gelijk depressief van te worden. Ja, in onze moderne samenleving kan gerust gesproken worden van een geluksobsessie, een aandoening die rijp is voor psychologische behandeling.
  Gratis
  lees meer

  Omgaan met tegenzin van anderen

  In 2015 schreven we een boek met de titel ‘Eerste Hulp bij Tegenzin’. Het boek kwam voort uit onze fascinatie voor het vaak onhandige gedrag dat wij mensen vertonen. Het viel ons op dat tegenzin bij het minste of geringste de kop op steekt en dat veel mensen het gewoon voor lief nemen. We constateerden dat ook de tegenzin van anderen vaak wordt gezien als iets dat er gewoon bij hoort.
  Gratis
  lees meer

  Boeken thema ´Geluk´

  In deze uitgave een bespreking van de volgende boeken: Het rendement van geluk: Inzichten uit wetenschap en praktijk, Ruut Veenhoven, e.a. Moeiteloos jezelf zijn: Ontwaken in een nieuw bewustzijnsperspectief, Vera Helleman Nooit meer te druk: Een opgeruimd hoofd in een overvolle wereld Tony Crabbe The Happiness Trap Stop Struggling, Start Living Russ Harris
  Gratis
  lees meer

  Globalisering (volledige uitgave, 14 artikelen)

  INHOUD THEMA ‘GLOBALISERING’ (september 2016) Grenzeloze verbazing, Janneke Schenning Internationaal leren en ontwikkelen - Interview met Jasmijn de Boer, Jim van Hulst Zet jezelf op de wereldkaart – Trainerstool, Astrid de la Fuente New Perspectives, Laureen Tilmans Het moet nu dus anders! - Interview met Koko Nakahara, Ria van Dinteren De ethiek van presteren, Sjoerd Hogenbirk Shortcut naar internationaal succes, Marijn de Geus WETENSCHAP Globalisering: hoe kan ik blijven meedoen?, Lidewey van der Sluis Designing the next generation of corporate academies, Nick van Dam & Jacqueline Brassey De dood van de expat - Interview met Ron Meyer, Gerard van der Molen Promotie: De effectiviteit van coaching, Tim Theeboom Promotie: Working = Learning, Miranda Snoeren VARIA Column: The Global Shift from Learning to Performance with 70:20:10, Charles Jennings Globalisering in de corporate tribe - Interview met Jitske Kramer, Ria van Dinteren Hoe normaal is globalisering? De redactievergadering van TvOO is gestart en we belanden in een discussie over boekrecensies. Moeten we die nu wel of niet opnemen? En is het niet handiger om ons te beperken tot de Nederlandse boeken, in plaats van vooral de internationale bestsellers op te nemen? Voordat wij toe zijn aan enig oordeel, zijn er een paar redactieleden die supersnel een aantal internationale sites tevoorschijn toveren op hun smartphone om te laten zien dat dit probleem globaal al lang getackeld is. We hebben apps die razendsnel de beste samenvattingen van boeken uit ons werkveld laten zien. Een globale oplossing voor ons Nederlandse redactieprobleem. Globalisering is in veel opzichten ‘normaal’ geworden in ons werk. We hebben in toenemende mate te maken met een internationale arbeidsmarkt, waarbij Nederlands werk in het buitenland gedaan wordt. Nederlandse bedrijven maken daarnaast steeds meer gebruik van technici en andere werknemers uit het buitenland. Denk maar aan callcenters, die bemenst worden door operators uit lagelonenlanden, of technische bedrijven, die technisch talent aantrekken uit landen als Korea en China. Naast deze werknemersuitwisseling zien we dat grote bedrijven zich niet beperken tot de Nederlandse of Europese markt. Veel bedrijven verkopen hun producten wereldwijd. En dit wordt allemaal mogelijk gemaakt dankzij de nieuwe technologie. Datumprikkers zijn in verschillende wereldtijden beschikbaar en internationale vergadertools maken internationaal samenwerken steeds makkelijker. Deze globalisering brengt op het gebied van leren en ontwikkelen zo zijn eigen uitdagingen mee. Want hoe ontwerp je een globaal trainingsprogramma voor verschillende landen en werelddelen? En wat doe je met cultuurverschillen in je organisatie als er zeventig nationaliteiten rondlopen? En hoe maak je afspraken? Is afspraak = afspraak voor iedereen helder? Of moet je daar iets speciaals voor doen? Het brengt ook mooie extra’s met zich mee, die globalisering. Nieuwe culturen en gedrag voegen iets toe aan ons eigen repertoire. Diversiteit is niet meer te stoppen en zorgt ervoor dat we in een nieuwe fase zitten van leren en ontwikkelen. Het is niet voor niets dat het boek van corporate antropologen Jitske Kramer en Danielle Kramer gekozen is tot managementboek van het jaar. We worstelen immers als hrd’er allemaal met de vraagstukken die een toenemende globalisering met zich meebrengt. Snel, sneller en snelst. Dat lijkt een gevolg van de globalisering, in combinatie met innovatieve techniek. Een direct uitvloeisel van de globalisering is dat we niet meer onder de 24-uurs economie uit kunnen en in overleg zijn op tijden waarop we soms graag zouden willen slapen. Terug naar onze redactieboeken. We besluiten om de globale apps hun werk te laten doen in 2017. We downloaden onmiddellijk de app ‘getabstract’ om een indruk te krijgen van het aanbod. Vanwege het globale thema hebben we dit keer een tweetalig nummer. Hoe lang zal het duren voordat TvOO helemaal in het Engels verschijnt? Veel leesplezier gewenst met dit nummer. Toch ook nog een beetje in het Nederlands.

  5,95
  lees meer

  De effectiviteit van coaching

  Dit proefschrift richt zich op het algemene thema ‘effectiviteit van coaching’. Hierbinnen worden verschillende subvragen behandeld. Als eerste wordt een meta-analyse beschreven waarin de resultaten van eerdere onderzoeken kwantitatief worden samengevat. De resultaten laten zien dat coaching positieve effecten kan hebben op verschillende soorten uitkomsten: het verbeteren van prestaties en vaardigheden, welbevinden, copingmechanismen, werkgerelateerde attitudes en doelgerichte zelfregulatie. Al met al stemmen de resultaten van onze meta-analyse dus hoopvol, maar ook blijkt dat onderzoek naar de effectiviteit van coaching een aantal methodologische uitdagingen zal moeten overwinnen, om tot een realistisch beeld te komen van de daadwerkelijke (langdurige) effectiviteit van coaching.
  Gratis
  lees meer

  Grenzeloze verbazing

  Toevallig zag ik laatst een filmpje voorbijkomen waarin Maurice de Hond in een uitzending van Sonja Barend in 1995 voorspelde wat je binnen tien tot vijftien jaar zou kunnen met internet. Bijna verbazingwekkend om terug te kijken en te zien hoe de monden van velen in het publiek destijds openvielen bij het horen van voor ons alledaagse zaken: het gebruik van e-mail, het online bestellen van een koelkast of bank of online zakendoen. We zijn inmiddels ruim twintig jaar verder en de mogelijkheden zijn nog veel verder gegaan dan in dit fragment werd voorspeld. Wereldwijde kennis- en informatie-uitwisseling is voor ons de normaalste zaak van de wereld.
  Gratis
  lees meer

  Internationaal leren en ontwikkelen

  Hebben u en uw kinderen ook de moestuintjes van die grote supermarktketen gekocht en gekweekt? Wist u dat het materiaal van de verpakking is geleverd door Antalis? Middenin de polder bij Almere staat een enorme loods vol met verpakkingsen communicatiematerialen, verpakkingsmachines en vooral papier, heel veel papier. Jasmijn de Boer, Benelux Learning & Development manager van Antalis, vertelt hoe het is om te werken in een internationale organisatie.
  1,95
  lees meer

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

  Dag van de Coach - 2020

  Thema - WERK-DRUK

  Datum: Maandag 7 september
  Locatie: De Reehorst, Ede

  Informatie & aanmelden »