logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters
 • Alle artikelen

  1|...|271|272|273|...|582

  Constructief omgaan met feedback is mogelijk

  De auteur is hogeschool-docent. Ze biedt studenten een training aan in de basisconcepten van transactionele analyse (TA). Voor haar masterscriptie onderzocht ze welk effect de training heeft op het omgaan met feedback. Ze benadert het geven en ontvangen van feedback vanuit de TA-concepten strooks, strookmythes, levensposities en drivers. Hiermee helpt ze studenten vanuit een andere invalshoek naar feedback te kijken. In dit artikel verbindt ze deze principes en komt ze tot een verhelderend perspectief op feedback.
  1,95
  lees meer

  Supervisie

  De rijke dynamiek van supervisie In Principles of Group Treatment beschrijft Eric Berne (1966) het belang van supervisie vanuit zijn werk als psychotherapeut. Alhoewel het boek in zijn tijd geplaatst moet worden, blijft de inhoud boeien. De uitgangspunten die Berne beschrijft, kunnen met een enkele nuancering ingezet worden door elke professional die met transactionele analyse (TA) werkt. De verantwoordelijkheid van een professional voor persoonlijke reflectie wordt door Berne uiterst serieus genomen. Hij legt uit dat reflectie nodig is omdat het effect van transactionele analyse vergaande invloed heeft op degene met wie je werkt én hun familie. Het voorschrift luidt om elke week supervisie te nemen voordat je start met werken in een bepaalde setting. In de supervisie deel je openhartig en zorgvuldig je motivaties met een groep collega’s. Daarbij hoort onderzoek naar de organisatie waar je werkt, hoe je directieve, beperkende of beschermende Ouder boodschappen meebrengt, welke rationele en intellectuele plannen je hebt vanuit de Volwassenen en welke archaïsche en instinctieve Kind fantasieën een rol spelen. Dit alles leg je voor aan een groep collega’s die gemotiveerd zijn om liever je gevoelens te kwetsen dan dat jij anderen onder invloed brengt van vage of onduidelijke motieven. Berne is niet alleen streng en gedetailleerd. Hij geeft ook aan dat het hoffelijk is ruimte te geven om fantasieën uit Kind in individuele supervisie te bespreken. Toch is de methode die hij voorschrijft zodanig dat lang niet iedereen dusdanig aan de tand gevoeld wil worden. Eén op de vijf therapeuten raakt erdoor verbitterd of boos en loopt erbij weg, schrijft Berne. Blijf je wel in de supervisiegroep dan breng je elke week tapes, aantekeningen en observaties naar voren. Supervisieruimte concludeer ik, is een plek waar je kritisch en systematisch aan de tand wordt gevoeld. Het is zinvol wanneer je jouw werk kunt bespreken op een plek waar je diepliggende motieven kunt delen en tegelijk zorgvuldig behandeld wordt. Met dit magazine verschijnt een diversiteit aan artikelen over supervisie en TA. Verhalen uit de praktijk, prachtig geïllustreerd en ruim voorzien van transcripten en theorie. Essentiële thema’s zoals overdracht, parallelproces en werken aan verandering worden in de artikelen belicht. Servaas van Beekum heeft zijn TAJ artikel uit 2007 bewerkt en vertaald. Hij beschrijft vier benaderingen voor supervisie. Annick Vanhove deed datzelfde met een artikel van Marco Mazzetti uit 2007 waarin zeven aspecten van supervisie beschreven worden. Beide originele artikelen waren de basis voor een Eric Berne Memorial Award (EBMA) en geven kleur aan het werken met ‘TA supervisie’. Joris van Loon, docent supervisiekunde, schrijft welke uitgangspunten en persoonlijke waarden belangrijk zijn in de initiële opleidingssupervisie en hoe hij daar TA bij inzet. Sari van Poelje breekt een lans voor meer en degelijk onderbouwde organisatie-supervisie. Marijke Arendsen Hein en Karen Bruyn beschrijven hoe ze in hun workshop over supervisie op het TA-congres gewerkt hebben en laten dat zien met boeiende illustraties. Linda Hoeben en Moniek Thunnissen zijn in gesprek over hun eigen supervisiemethode op basis van respectievelijk embodied coachen en relationele TA. Cor van Geffen en Matti Sannen schetsen het werken met basisconcepten in supervisietheorie; het seven eyed model en de supervisietriangel, een basismodel die door Newton en Napper ‘in’ de TA is gezet. In al deze artikelen komt de rijke dynamiek en mogelijkheden van supervisie naar voren en hoe elke supervisor zelf kleur geeft aan de praktijk. Tenslotte brengt Lieuwe Koopmans een persoonlijke recensie over het artikel over cocreatieve TA van Summers en Tudor waarvoor zij deze zomer ook een EBMA ontvingen. Alex Lagas beschrijft een casus waarin hij begeleidt in het nemen van ruimte die nodig is om iets te willen op je eigen manier. Beatrijs Dijkman Hoofdredacteur   INHOUD Editorial, Beatrijs Dijkman TA-nieuws Thema De vele gezichten van Supervisie, Servaas van Beekum Supervisie in transactionele analyse: een operationeel spatie model, Marco Mazzetti In, Over, Met en van Jezelf, Joris van Loon Op ontdekkingsreis naar TA-supervisie in organisaties, Sari van Poelje Supervisie: een spel van lichaam en geest, Moniek Thunnissen & Linda Hoeben Insight is in the action, Marijke Arendsen-Hein & Karen Bruyn De Caleidoscoop van Supervisie, Matti Sannen en Cor van Geffen Recensie Cocreative TA, Lieuwe Koopmans CTA-case Binnenste buiten, Alex Lagas

  5,95
  lees meer

  De vele gezichten van Supervisie

  Dit artikel is een bewerking van een artikel uit Transactional Analysis Journal uit 2007, waarvoor de auteur de Eric Berne Memorial Award 2015 heeft gekregen. In dit artikel beschrijft de auteur het werkveld van de supervisor en de plek van transactionele analyse hierin. Hij kijkt door verschillende brillen naar het onderwerp en schetst een palet aan benaderingen. De auteur ontwikkelde een model dat weergeeft wat de plek is van supervisie ten opzichte van bijvoorbeeld therapie en coaching: waar richten deze vormen zich op? Hoe breed en diep kan worden gewerkt? Welke gezichten van supervisie ken jij? En welke zijn nieuw? De auteur biedt richtlijnen om als supervisor te staan voor vakmanschap.
  1,95
  lees meer

  Supervisie in transactionele analyse: een operationeel model

  In 2004 publiceerde Marco Mazzetti in het Italiaanse tijdschrift ‘Quademi di Psicologia, Analisi Transazionale e Scienze Umane’ een artikel over een operationeel model voor supervisie in transactionele analyse (TA). Hij bewerkte hiervoor Clarksons evaluatiechecklist voor supervisiesessies (1992). In het artikel definieerde Mazzetti zeven aspecten van supervisie. Hij besprak hun kenmerken en de verschillende ontwikkelingsfasen van training. Tevens integreerde hij ze met Erskine’s (1982) ontwikkelingsgericht supervisiemodel. Een tweede, bewerkte versie van het artikel verscheen in de Transactional Analysis Journal (TAJ) in 2007. Mazzetti ontving hiervoor de Eric Berne Memorial Award 2012.
  1,95
  lees meer

  In, Over, Met en van Jezelf

  De auteur kreeg rond 1987 van zijn toenmalige pianodocent de opmerking dat hij beter aan zijn ballet juf kon vragen of hij daar misschien wél talent voor had. ”Nu nog, jaren na het behalen van mijn masterdiploma uitvoerend liedbegeleider op de piano aan het conservatorium, worstel ik soms nog met de herhalende interne boodschap dat ik eigenlijk niet goed genoeg ben”. Dat merkt Joris, als hij vanuit zijn drivers wees perfect en doe je best, met net iets te veel spierspanning moeilijke passages studeer. “Dat is een totaal andere manier dan met grote betrokkenheid intens een moeilijke passage beter in de vingers krijgen”.
  1,95
  lees meer

  Op ontdekkingsreis naar TA-supervisie in organisaties

  De auteur heeft in de jaren ’90 een aantal opleidingen gedaan op het gebied van supervisie, bij Metanoia in London en bij van Praag in Nederland. In 2003 is zij geaccrediteerd als supervisor in TA tijdens het TSTA examen. Hoewel in deze opleidingen veel aan bod kwam rond counseling op de werkvloer en supervisie in de hulpverlenende beroepen, was er weinig aandacht voor supervisie in organisaties. Dit leidde tot de vraag of superviseren in organisaties meer kennis vereist dan alleen kennis van supervisie? De auteur vraagt zich af: “Wat is supervisie eigenlijk?” “Welke criteria gelden er voor supervisie binnen TA?” “Zijn er TA-modellen voor supervisie?” “Wat zouden specifieke aandachtspunten zijn voor supervisie in organisaties?” Het is een begin van een ontdekkingsreis naar een waarheid tussen vele waarheden.
  1,95
  lees meer

  Supervisie: een spel van lichaam en geest

  In dit artikel bespreken de auteurs twee benaderingen in supervisie. Linda werkt vanuit embodied coaching & therapie (ECT) en beschrijft hier lichaamsgerichte supervisie vanuit de theorie van de spiegelneuronen. Moniek werkt vanuit het relationele transactionele analyse model (RTAM) en let hierin onder andere op (tegen)overdracht. Bij het nabespreken van de supervisie tussen Linda en Moniek komen de begrippen (tegen)overdracht en het verschil tussen supervisie en therapie aan de orde. Ze onderzoeken beide benaderingen en beschrijven wat ze kunnen betekenen voor supervisors en supervisanten.
  1,95
  lees meer

  Insight is in the action

  In november 2019 gaven Marijke Arendsen Hein en Karen Bruyn tijdens het Nederlandse TA-congres samen een succesvolle workshop over supervisie. Beiden zijn overtuigd dat je je leven lang doorgaat met een professioneel leeren ontwikkelingsproces. Ze houden ervan om hun ideeën en expertise over dit onderwerp te delen met anderen. Aan de hand van vier concrete voorbeelden beschrijven Marijke en Karen hier hoe zij TA-supervisie geven in en met behulp van een groep. Beiden bepleiten een actiegerichte supervisie waarbij de supervisant, door diverse perspectieven in te nemen, niet alleen cognitief maar ook via doen en voelen iets ervaart van hetgeen zij /hij wil leren. Ze beschrijven tevens in dit artikel hoe de groep het leerproces intensiveert.
  1,95
  lees meer

  De Caleidoscoop van Supervisie

  De schrijvers van dit artikel beschouwen supervisie als een cocreatief en scheppend proces waarin supervisor en supervisant samenwerken met en aan het ingebrachte materiaal. Binnen het supervisieproces ontvouwen zich eerder perspectieven dan een strakke lijn, welke bruikbaar zijn voor het verder denken en doen van supervisant én van supervisor. Er wordt inzichtelijk gemaakt dat de gelaagdheid in structuur en de verschillende dimensies van supervisie vragen om een caleidoscopische manier van kijken en werken. Met behulp van de supervisie modellen van Newton en Napper (2007) en Hawkins en Shohet (2006) reiken ze mogelijkheden aan om daarmee te werken. Tot slot wordt het belang van een secure base om te werken in supervisie uitgewerkt.
  1,95
  lees meer

  Cocreative Transactional Analysis

  Wanneer ik schrijf over het werk van anderen, gaat dit over het algemeen over recent werk. Het is voor het eerst in mijn leven dat ik een recensie schrijf over een artikel dat al 20 jaar oud is. Het gaat bovendien om een artikel dat ik al een tiental keren gelezen heb. Het artikel dat Cocreative Transactional Analysis dat Graeme Summers en Keith Tudo in 2000 publiceerden in de Transactional Analysis Journal (TAJ, 30(1), 23-40), heb ik aan alle kanten besnuffeld, bevoeld en binnenstebuiten gekeerd. Ik heb er dikwijls bij stil gestaan in trainings- en supervisiegroepen. Daarnaast is het een inspiratiebron voor veel van mijn eigen schrijfwerk geworden. Ik heb er urenlange gesprekken over gevoerd met Graeme Summers en er mijn eigen ideeën aan toegevoegd. Dus zeggen dat ik er een liefhebber van ben, is een understatement.
  1,95
  lees meer

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

  Op weg naar ruimte en vrijheid

  Crisis als aanleiding om inzicht te vergroten in (je) identiteitswerk

  Datum:
  Locatie:

  Download gratis deze white paper