logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden

U bevindt zich binnen het netwerk van de Stenden Hogeschool. Log in of maak een account aan om gratis toegang te krijgen tot uitgaven en artikelen van De Nieuwe Meso

IP toegang

U bevindt zich binnen het netwerk van de Stenden Hogeschool. Log in of maak een account aan om gratis toegang te krijgen tot uitgaven en artikelen van De Nieuwe Meso

Filters
 • Alle artikelen

  1|...|273|274|275|...|514

  Agressie in de zorg

  Agressie op het werk heeft negatieve gevolgen op het welbevinden van de werknemer. Werknemers die blootgesteld worden aan agressie zijn minder gezond, verzuimen meer, presteren minder goed en zijn minder duurzaam inzetbaar (Bossche, 2012). In 2011 kreeg een op de drie werknemers te maken met agressie, in de zorgsector betrof dit bijna de helft van het personeel. Werknemers die veel contact hebben met patiënten, bezoekers, klanten of leerlingen, ondervinden naar verhouding veel agressie op hun werk. Doordat vrouwen vaker werkzaam zijn in dergelijke beroepen, hebben zij ook vaker te maken met externe agressie (Mateboer et al., 2012).
  Gratis
  lees meer

  Tekentaal

  Persoonlijk ben ik niet heel veel gepest. Ik van ben nature blond, en behalve mijn grote haakneus heb ik weinig kenmerken die me tot buitenbeentje maken. Zelf een licht en lieflijk uiterlijk hebben, zorgt ervoor dat mensen je over het algemeen prettig en met respect benaderen. Ik denk dat dat voor menig medelander anders is.
  Gratis
  lees meer

  Work hard, play hard, rest hard

  Begin 2000 ging Arko van Brakel letterlijk en figuurlijk onderuit toen hij een workshop voor een groep ondernemers gaf. De succesvolle ondernemer en investeerder werd geveld door een burn-out, die hij naar eigen zeggen pas na twee jaar geheel uit zijn systeem had weten te wissen. Niet gek dus dat deze directeur van de Baak, het opleidings- en kennisinstituut op het gebied van leiderschap en ondernemerschap, een boegbeeld is van de campagne tegen agressie, geweld en pesten op de werkvloer. Aan hem de vraag hoe psychosociaal therapeuten kunnen bijdragen aan de beweging tegen werkstress en op welke wijze ze daarbij kunnen afstemmen met de werknemers- en werkgeverszijde.
  Gratis
  lees meer

  Pesten als groepsproces

  Pesten is een complex en universeel groepsprobleem. Dagelijks worden circa honderdduizend kinderen in Nederland gepest. Pesten is een vorm van agressie, waarbij door één of meer personen een ander schade wordt toegebracht. Kenmerkend voor pesten is dat het bewust en stelselmatig gebeurt, dat de macht ongelijk verdeeld is en dat het slachtoffer zich meestal niet kan verdedigen. Het onderscheid met plagen is soms moeilijk te maken. Plagen vindt echter incidenteel plaats en beide partijen zijn aan elkaar gewaagd of zelfs vrienden van elkaar. In tegenstelling tot plagen heeft pesten ernstige gevolgen voor de slachtoffers, de pesters en vaak ook voor de toeschouwers.
  Gratis
  lees meer

  Huiselijk geweld in perspectief

  Huiselijk geweld is een groot maatschappelijk probleem. De aanpak van huiselijk geweld vraagt om deskundige professionals die het onderwerp kennen, die de signalen van huiselijk geweld herkennen, geweld bespreekbaar kunnen maken met betrokkenen en er doeltreffend op kunnen reageren. In dit artikel plaatsen we huiselijk geweld in het perspectief van een veranderend sociaal domein: transformatie, decentralisatie van taken en verantwoordelijkheden naar gemeenten, de meldcode, sociale wijkteams en Veilig Thuis.
  Gratis
  lees meer

  Voorkom omstanderhouding

  Pesten op het werk – in de wetenschappelijke literatuur ‘mobbing’ genoemd – is vijandig, vernederend of intimiderend gedrag, dat gericht is op steeds dezelfde persoon. Het gebeurt vaak en gedurende lange tijd. De persoon die het doelwit is, kan zich er moeilijk tegen verweren (Hubert, 1999). Er is bij pesten per definitie sprake van een machtsverschil. Dit kan een hiërarchisch machtsverschil zijn, maar kan ook te maken hebben met andere machtsbronnen, zoals een verbaal, fysiek of een sociaal machtsverschil, waarbij een enkeling gepest wordt door een hele groep.
  Gratis
  lees meer

  Agressie op de werkvloer

  ”Apothekersassistenten vaker geconfronteerd met agressie”, “Twee conducteurs in trein mishandeld door zwartrijder”, ”Een derde van politiemensen heeft te maken met agressie”. De kranten staan er bol van: agressie op de werkvloer. Maar hoeveel werknemers hebben hier nu daadwerkelijk mee te maken? Welke werknemers lopen het grootste risico? Zijn er de laatste jaren meer of juist minder agressie-incidenten? Welke impact heeft agressie op het leven van het slachtoffer? En op de organisatie? Hoe groot is de behoefte aan maatregelen?
  Gratis
  lees meer

  Organisatiecoaching in de Praktijk (boek)

  'Organisatiecoaching' is een relatief nieuwe term die opduikt bij organisatie-adviseurs en coaches. Organisatiecoaches zoeken naar nieuwe horizonnen; ze onderscheiden zich doordat zij duurzame verandering in organisaties willen bewerkstelligen. Veranderen van organisaties is altijd lastig. In Organisatiecoaching in de praktijk' geven Fer van den Boomen en Jos van Jaarsveld een inkijkje in de verschillende manieren waarop professionele begeleiders bijdragen aan het leren van en door organisaties. Het boek biedt een diversiteit aan casuïstiek en benaderingen van organisatiecoaches in de praktijk. Verschillende auteurs laten zien hoe zij succesvol zijn in hun streven naar duurzame verandering. Ook beschrijven zij open en eerlijk hun moeilijkheden, missers en blunders. Dat maakt het boek tot een rijke beschrijving van de 'state of the art' van dit nog jonge vakgebied. De grote rijkdom aan praktijkmateriaal en benaderingen is bedoeld als inspiratiebron voor andere coaches en adviseurs die hun professionele repertoire uit willen bouwen of aan willen scherpen. Het boek biedt daartoe een aantal uitgangspunten die het handelen van organisatiecoaches richting kunnen geven. Tegelijkertijd benadrukt het boek dat organisatiecoaching ook een 'eindeloze zoektocht' is, en daardoor juist zo de moeite waard. "Een uniek boek over de praktijk van organisatiecoaching dat de 'kleine territoriumdrift' tussen organisatieadviseurs en coaches overstijgt" - Marijke Lingsma Hoofdstuk 1: Weer is het altijd 1. Een 'fuzzy' proces met duurzame uitkomst Het ontstaansproces van het boek. Jos van Jaarsveld 2. Verkenning van de tussenruimte Adviseren versus coachen. Fer van den Boomen en Jos van Jaarsveld 3. Ordening van interventies in organisatiecoaching. Erik Sons Hoofdstuk 2: Oploeven 1. Procesmanagement bij een financiële dienstverlener Een harde aanpak voor 'soft skills'? Aty Boers 2. Aan de slag met kernwaarden binnen de hulpverlening Organisatiebreed toepassen van de succesfactoren voor coaching. Esther de Haan 3. Een leiderschapstraject binnen het bankbedrijf Kijken door de bril van trainer of organisatiecoach. Jos van Jaarsveld 4. Conflictcoaching op de afdeling van een productiebedrijf Een oplossingsgerichte benadering. Fer van den Boomen 5. Het uitdokteren van een nieuwe rol in een ziekenhuis Toepassen van 'Appreciative 'Inguiry'. Evelien Beentjes 6. Stimuleren van een lerende organisatie in het onderwijs Van individueel naar collectief coachen. Jeroen Coenders Hoofdstuk 3: Koers bepalen 1. Systematisch organisaties coachen Een ICT-casus. Jaap Schaveling en Jan Veldsink 2. toepassing van organisatieopstellingen Zoeken naar een nieuwe directeur-bestuurder als aanleiding. Eva Beerends 3. Community building Een toepassing van 'Theory U' in een overheidsorganisatie. Jos van Jaarveld 4. Werken met ongeschreven regels Cultuurverandering binnen een gemeente. Nanja Mol 5. Beeldenken Ontwikkelen van een toekomstvisie door een uitgeverij. Fer van den Boomen 6. Wederzijds leren in werkrelaties Op gang brengen van ontbrekende processen tussen medewerkers en managers. Ella Thierry en Gertjan Schuiling 7. Het narratieve model. Interactie via verhalen. François Breuer 8. Je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden Organisatiecoaching bij de gemeente Oirschot. Theo van Mulken en Sharon van Dam 9. Benaderingen ten grondslag aan organisatiecoaching. François Breuer Hoofdstuk 4: De kunst van het navigeren 1. Conclusies over de interventies van organisatiecoaches. Erik Sons 2. Organisatiecoaching. Een nieuw vakgebied? François Breuer 3. Principes van organisatiecoaching. Jos van Jaarsveld en Fer van den Boomen
  19,85
  lees meer

  Wijsheid (volledige uitgave)

  Wijsheid Word je met wijsheid geboren? Misschien heb je onbewust al een soort van wijsheid meegekregen uit voorgaande generaties, zodat je inderdaad geboren wordt met een bepaalde wijsheid. Wijsheid gaat naar mijn idee in ieder geval over leren van wat je eerder hebt gedaan, waar je niet zo tevreden over was. En wat je met de kennis die je nu hebt de volgende keer anders gaat doen.  ‘Wijsheid komt met de jaren’ wordt ook wel gezegd. De verwachting is dat je door veel te doen ook leert wat wel of niet wijs is. Maar als je op jonge leeftijd al veel doet en leert, dan zou je ook al die wijsheid kunnen krijgen. Ik denk dat het gezegde moet worden ‘wijsheid komt met de ervaring’, waarbij de vraag blijft of je door de ervaring ook wijzer bent geworden. Soms denken andere mensen te weten wat wijs voor jou is om te doen. Kan jouw wijsheid iemand anders wijsheid vergroten? Door jouw wijsheid met iemand anders te delen, deel je eigenlijk kennis die de ander weer kan gebruiken. En hoe doen wij dat als loopbaanprofessionals? Weten wij soms ook wat wijs is voor een ander om te doen en hoe gaan wij daarmee om? 2019 ligt achter ons. Hopelijk een jaar waarin je weer nieuwe ervaringen hebt opgedaan. Nu het nieuwe jaar is aangebroken is het misschien een leuk idee om eens te gaan zitten en te bedenken wat je het afgelopen jaar allemaal hebt gedaan en waar je wijsheid in hebt vergaart. In deze uitgave hebben wij diverse mensen aan het woord gelaten om vanuit verschillende invalshoeken het thema wijsheid te belichten. Zo koppelt Jitske Kramer wijsheid en twijfel aan elkaar. Haar oproep is om twijfel meer ruimte te geven. Hierdoor komen er nieuwe inzichten, waardoor wijsheid kan toenemen. Dirk-Jan Bierenbroodspot beschrijft wijsheid vanuit de verhalen die ons onderwijzen. Hij praat over drie zuilen: levenservaring, inzicht en hoogste en juiste kennis. Systemisch familietherapeute Kitlyn Tjin A Djie kijkt naar de familiewijsheid die een coachee met zich meedraagt. Zij stelt de vraag ‘wat zou mijn oma mij adviseren?’ In LoopbaanVisie een ontmoeting met Cees Zwart om zijn wijsheid over de veranderende wereld met ons te delen. En wij laten ook werkzoekende Martha Douwma aan het woord over haar wijsheid tijdens haar zoektocht naar werk. Verder nog een artikel van Sascha Bertus, imago-consulent, Prekash Ramsingh over de veranderingen in recruitment en Jos Claessens over haar Dagboek van bewust leiderschap. Wij wensen jullie ook deze keer weer veel leesplezier en dat dit themanummer misschien ook wel wat wijsheid oplevert. Marlies van Venrooij Hoofdredacteur LoopbaanVisie hoofdredacteur@loopbaan-visie.nl   INHOUD WIJSHEID De mens wordt wakker in de spiegel van de ander -Hoe loopbaanprofessionals de wereld een stukje beter kunnen maken Reinier Gerritzen Wat zou mijn oma mij adviseren? Krachtige wijsheid in familiesystemen Martin Jan Kraak Aarzel niet om te twijfelen. Een pleidooi, een ode en een handleiding voor de twijfel Jitske Kramer Wijsheid en de kracht van het verhaal Dirk-Jan Bierenbroodspot Cartoon Martin Reekers PRAKTIJK EmotieCoaching - Interview met Vera Helleman Anke Meerding Dagboek van bewust leiderschap - Interview met Jos Claessens Marcel Lionell van Kammen Wijsheid van de 50-plusser op de arbeidsmarkt - De feiten Prekash Ramsingh Steek kampvuren aan - Tussen tool en beleid José Otten Wijsheid van een bevlogen werkzoekende - Waardoor laat ik me (af)leiden? Martha Douwma Zo saboteer je je loopbaan - En waarom niemand je vertelt hoe dat komt Sascha Bertus KENNIS & KUNDE Ontwikkelen met archetypen Janine Zoer Hoe word je de professional die je wilt zijn? - Studenten leren regie te voeren over hun professionele toekomst Annemiek Grootendorst Het Noloc-congres kietelt! Impressie van het Noloc-congres 2019 Martin Reekers OPINIE & DISCUSSIE Sociale innovatie: een bedrijfskundige opgave - Innoveren binnen de nieuwe economie Marcel Lionell van Kammen Wijs Joke Tacoma Tweedeklassezaterdagamateur Martin Reekers In memoriam: Otto Taborsky Van de redactie

  5,95
  lees meer

  De mens wordt wakker in de spiegel van de ander

  Ontmoetingen tussen mensen zijn een belangrijke plek waarin wijsheid wordt gedeeld. Als je van gedachten wisselt met iemand dan tap je als het ware uit de bron van die ander. En als dat iemand is die ook nog eens lang en diep heeft nagedacht over wat dat levenspad behelst, is de basis voor een waardevolle ontmoeting gelegd. Voor dit themanummer zocht LoopbaanVisie Cees Zwart daarom op, mede naar aanleiding van zijn door Anne Pastors opgeschreven levensverhaal Over Hoop, gids voor schalige wereldverbeteraars, dat in 2018 is verschenen. Het boek en het gesprek hebben geleid tot een aantal inzichten die loopbaanprofessionals inspiratie kunnen bieden om op hun eigen schaal de wereld een stukje beter te maken.
  1,95
  lees meer

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

  HRD-Congres Liefde voor leren

  Thema: Aandacht

  Datum: 14 februari 2020
  Locatie: De Reehorst, Ede

  Informatie & aanmelden »