logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters
 • Alle artikelen

  1|...|275|276|277|...|571

  Het Proces Communicatie Model en permissies

  In dit artikel wil John Parr de relatie verkennen tussen de hedendaagse theorie van het Proces Communicatie Model (PCM) en transactionele analyse (TA). PCM is bijna geheel een gedragsmodel en daarom vindt er geen onderzoek plaats naar de onderliggende structuren van de ondersteunende gedragingen van de ego-toestanden, er is weinig tot geen vermelding van permissies in PCM. Echter, om tot een vergelijk te komen, bespreekt John een aantal concepten en ideeën. Hij kijkt naar de ontwikkeling van het Kind, de ontwikkeling van levensscriptvraagstukken en de dramadriehoek in relatie tot gegeven permissies. De relatie die John schetst tussen TA en PCM vertegenwoordigt zijn persoonlijk standpunt en is niet bedoeld om de kern van de PCM-theorie te definiëren.
  1,95
  lees meer

  Hoe te werken met permissie, protectie en potentie in een team

  Door vallen en opstaan leerde ik hoe belangrijk permissie, protectie en potentie in een team kunnen zijn. De drie P’s introduceren en gebruiken, in dienst van het team, de medewerkers en de cliënten en daarmee van de hele organisatie, was een grote uitdaging voor mij. Destijds gaf ik leiding aan een psychotherapeutische dagbehandeling. Langzaamaan leerde ik ook welke modelfunctie de leider heeft en hoe zij het klimaat en de sfeer in een organisatie met behulp van de drie P’s kan beïnvloeden.
  1,95
  lees meer

  De rol van permissies tijdens supervisie

  Voor mij is supervisie vooral een plek waar beiden leren: de supervisor en de supervisant. Daarom wil ik met u delen wat het inhoudt, binnen de ontmoeting die supervisie is, permissies te geven en wat hun doel is, en hoe de ontmoeting kan worden ingebed binnen een cocreërende relatie.
  1,95
  lees meer

  Interview met een grote TA-dame: Jean Illsley Clarke

  Jean Illsley Clarke is een TSTA-E en gecertificeerde Family Life Educator. Zij ontving in 1995 de Eric Berne Memorial Award voor haar toepassingen van TA in de begeleiding van ouders en professionals met een opvoedkundige taak. Jean ontving tijdens haar leven drie eredoctoraten en schreef twintig boeken. Ze werd bekend voor haar aanvullingen op de theorie van de ego-toestanden waarin ze de nadruk legt op de functionele benadering en het stellen van positief Voedend en Structurerend Ouder-gedrag. Jean heeft zeven kleinkinderen, een achterkleinkind en leeft met haar man Richard in Minnesota.
  1,95
  lees meer

  Contracten zijn de sleutels tot succes

  Jan Slump beschrijft hoe hij TA heeft gebruikt om een project in een organisatie succesvol te managen. In dit stuk beschrijft hij hoe hij zijn innerlijke proces heeft geanalyseerd en gemanaged en hoe dat het fundament heeft gelegd voor het project. In het project stond het contracteren van de grens centraal, hetgeen van grote invloed is geweest op de samenwerkingscultuur en transactiepatronen.
  1,95
  lees meer

  Maak kennis met: Joost Levy

  In deze vaste interviewrubriek praten we met een gecertificeerde TA Trainer en/ of Supervisor over wat TA voor hen betekent.
  1,95
  lees meer

  TA-nieuws, juni 2018

  In deze rubriek: EATA-conference - Wereldconferentie ITAA – SAATA - International TA-conference - UASTAA-bijeenkomst Jamaica, 2018 - The XI Association of Professionals in Humanistic Psychology and Transactional Analysis Conference - The Script van ITAA - Examinatoren Londen gezocht - Geslaagd in Haarlem en Liverpool - Terugblik Actieve Werkplaats over Acceptance and Commitment Therapy
  Gratis
  lees meer

  TA kids (volledige uitgave, 11 artikelen)

  INHOUD THEMA ‘TA KIDS’ (maart 2018) TA-nieuws Verenigingsnieuws Thema: Iedere leerling een wereldburger met transactionele analyse, Marina Hoos Thema: TA voor kinderen en ouders, Wendy Peterson en Marian Timmermans Interview: Cartouche Kalse: I don’t just help kids make great music, I use music to help make great kids Thema: Hoe peuters in groep hun identiteit ontwikkelen, Evelyne Papaux Thema: De betrouwbare leerkracht, Theo van der Heijden & Danielle van der Heijden Thema: Autonomie is (ook) niet alles, Marian Timmermans Thema: De weg van onzekerheid naar eigenwaarde en rust, Antoinette van Reekum Estafette interview: Maak kennis met: Linda Hoeben, Tin Vanderhoeven Jouw CTA-reis, Sari van Poelje CTA’ers in spé, Ronald Spijkerman & Marielle Frumau Editorial Transactionele analyse bevat naast ‘foto-’ veel ‘filmconcepten’. Daarmee bedoel ik dat wij in de TA-concepten hebben die in het hier en nu beschrijven hoe iemand in elkaar zit, communiceert,‘miscommuniceert’, en iedere dag zijn verhalen wel of niet bevestigt. Denk hierbij aan structurele en functionele ego-toestanden, transacties en psychologische spelen. Daarnaast hebben we veel filmconcepten die het mogelijk maken om ontwikkelingsfasen en -stoornissen te omschrijven, zoals Pam Levins ontwikkelingsstadia en Illsley Clarkes uitwerking van strokes die in iedere fase belangrijk zijn. Met de foto- en filmconcepten samen, kun je het verloop van het leven aardig prognosticeren, als er niets verandert. Nergens is dit beter uitgewerkt dan in de boeken van John Gottmann, een wetenschapper die voorspellingen doet op basis van transactiepatronen en relatiehistorie. Kennelijk kan hij op basis van een video van twee minuten waarin hij koppels vraagt om een onopgelost probleem te bespreken, met meer dan 80% zekerheid zeggen of ze na twee jaar nog bij elkaar zijn. En hij noemt zich niet eens TA’er. Aan de ene kant is het een wat griezelig idee dat je met behulp van TA zulke rake voorspellingen kan doen. Aan de andere kant kan je deze kennis ook gebruiken om zoals Berne het zei “het script voor te zijn”. Geen betere manier om dit in praktijk te brengen dan om jonge kinderen en ouders TA te leren gebruiken in de opvoeding. Dit themanummer is daarom gewijd aan alle TA’ers, moedige kinderen en ouders die het TA-experiment aangaan om al jong samen een gezamenlijke taal te leren die latere problemen kan voorkomen. De bakermat van TA4KIDS ligt bij Freeds boeken TA for Tots en TA for kids. Tien jaar geleden heeft Julie Hay TAPACY opgericht, de TA Proficiency Awards for Children and Young people. Giles Barrow heeft dat met andere educators in de wereld op bevlogen wijze verder uitgewerkt als TSTA-educatie binnen scholen. Gelukkig wordt dit werk nu verspreid, onder andere door het liefdevolle werk van onze auteurs. In het eerste artikel vertelt Marina Hoos hoe zij onder andere op Basisschool De Bonte Tol TAPACY invoert. Hierbij ligt de nadruk op het creëren van wereldburgerschap en het veranderen van de cultuur van educatie door zowel leraren, kinderen als ouders te betrekken bij de organische introductie van TA4KIDS-programma’s. In het tweede artikel beschrijven Wendy Peterson en Marian Timmermans hoe zij TA4KIDS- bijeenkomsten organiseren voor ouders en kinderen, op basis van TAPACY. Een van de kernpunten is de erkenning van de wederzijdse beïnvloedingsrelatie tussen ouders en kinderen, en de kwetsbaarheid en kansen die dit biedt voor een gezonde relatie. Dit wordt mooi vormgegeven in de oefeningen die zij beschrijven. Voor het derde artikel zijn twee redactieleden op pad gegaan om Cartouche Kalse te ontmoeten. Zij maakten mee hoe Cartouche tijdens de muzieklessen TA gebruikt om de kinderen te ondersteunen in hun eigenwaarde en zelfverzekerdheid. Zij stelt: “I don’t just help kids make great music, I use music to help make great kids.” Evelyne Papaux, een TSTA-educator uit Zwitserland, gaat terug naar de ontwikkelingstheorie, en met name naar het gebruik van een Permission Wheel, om de balans tussen steun en invloed vorm te geven in de opvoedkundige relatie. Zij bepleit een reflectieve praktijk om opvoeders te helpen die balans te houden. In hun artikel De betrouwbare leerkracht geven Theo van der Heijden en dochter Danielle van der Heijden een aantal tools voor leerkrachten om een vertrouwensrelatie op te bouwen en niet in de valkuil van (tegen)overdracht te stappen bij de opvoeding van kinderen. Een van die tools is het actie-gevoelsonderzoek, die leerkrachten en kinderen helpt om in het hier en nu te blijven in de communicatie. Marian Timmermans interviewt Matti Sannen en Henk Tigchelaar over hun hartstocht voor TA-onderwijs en opvoeding. Emancipatie, vrijheid, verantwoordelijkheid en homonomie, en het verlangen om ergens bij te horen, spelen een grote rol in hun filosofie over onderwijs. In het zevende artikel deelt Antoinette van Reekum een heel persoonlijk en professioneel verhaal over de ontwikkeling van de stichting voor KOPP-kinderen; kinderen van ouders met psychische problemen. Ongeveer 1,6 miljoen kinderen in Nederland hebben ouders met psychische problemen. De extra zorg die zij dragen kan uitmonden in problemen op het gebied van relatie met zelf en anderen. Vanuit eigen ervaring heeft Antoinette een behandelmodel ontwikkeld: zeven fases tot heling. Als altijd hebben we ook een Tipje van de sluier, dit keer met Linda Hoeben. We sluiten af met een artikel van Sari van Poelje over de vijf competenties die ontwikkeld moeten worden om te slagen voor het Certified TA-examen, aangevuld met drie interviews door Marielle Frumau en Ronald Spijkerman over de ervaringen van CTA-kandidaten op reis naar hun CTA-examen.

  5,95
  lees meer

  TA-nieuws, editie maart 2018

  In deze rubriek: - EATA-conference - National Research-to-Practice Conference - Van de IATAA - Wereldconferentie ITAA – SAATA - Muriel James is overleden – Spelenderwijs - Andere uitgever Transactional Analysis Journal - Transactional Analysis in Psychotherapy in the 21st Century - Downloads van losse nummers en gehele edities van TA magazine
  Gratis
  lees meer

  Iedere leerling een wereldburger met transactionele analyse

  Onder luid applaus van hun ouders ontvangen de leerlingen van groepen 4, 5 en 7 van Basisschool De Bonte Tol hun TAPACY in het feestelijk versierde lokaal. Nadat zij hebben laten zien hoe zij gedurende het schooljaar met TA-concepten gewerkt hebben, kunnen zij hun certificaat en een prachtig speldje in ontvangst nemen van de ambassadeur Alice Timmermans.
  1,95
  lees meer

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

  Op weg naar ruimte en vrijheid

  Crisis als aanleiding om inzicht te vergroten in (je) identiteitswerk

  Datum:
  Locatie:

  Download gratis deze white paper