logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters
 • Alle artikelen

  1|...|285|286|287|...|513

  De kwetsbaarheid van verborgen kwaliteiten

  Als mensen een nieuwe impuls aan hun loopbaan willen geven, is het opsporen en ontwikkelen van verborgen kwaliteiten een belangrijke invalshoek. Dat kan lastig zijn doordat verborgen kwaliteiten vaak een kwetsbaar gebied vormen. Kaartspellen kunnen een zinvol hulpmiddel zijn. Peter Gerrickens werkt een nieuwe manier uit om met zijn eerder uitgebrachte kaartspellen het verborgen potentieel bij een coachee te ontdekken en te ontwikkelen.
  1,95
  lees meer

  Hoe veroveren introverten werk?

  Veel activiteiten die nodig zijn om werk te vinden vragen typische extravert gedrag. Denk maar aan netwerken of een sollicitatiegesprek. Veel introverten worstelen hiermee. Zij hebben vragen als: ‘Hoe kom ik in een gesprek goed over?’, ‘Hoe straal ik meer enthousiasme uit?’, ‘Ik kan niet goed netwerken, hoe vind ik dan werk?’. Toch beschikken zij over kwaliteiten die hen kunnen helpen bij hun zoektocht naar ander werk. Welke kwaliteiten zijn dat?
  1,95
  lees meer

  Omgaan met verandering en verlies op werk

  In de loopbaancoaching komen we voortdurend in aanraking met verlies. Elke transitie houdt verlies van het oude en verwelkoming van het nieuwe in. Het verlies van werk, van functie, team of werkplek bij reorganisaties, van werkzin door gezondheidsproblemen of door afwijzing van sollicitatie op de eigen afdeling, of verlies door (de onverwerkte) dood van een familielid of collega hebben grote impact op leven en loopbaan.
  1,95
  lees meer

  Lastige situaties op de werkvloer tackelen met een trainingsacteur

  Geen loopbaan ontkomt aan lastige collega’s of een pittig gesprek met leidinggevenden. Iedereen, met uitzondering van mensen die een carrière als zandkasteelbouwer op een onbewoond eiland ambiëren, wordt vroeg of laat uitgedaagd op de werkvloer. Een training met acteurs geeft cursisten handvaten om via ervarend leren de juiste communicatie eigen te maken en in te zetten wanneer nodig.
  1,95
  lees meer

  De kwetsbaarheden van de promovendus

  Promovendi leveren een cruciale bijdrage aan de drie pijlers van de universiteit: onderwijs, onderzoek en valorisatie. In de Wetenschapsvisie 2025 wordt benadrukt dat gepromoveerden bijdragen “aan Nederland als lerende economie en aan onze concurrentiekracht en de maatschappelijke uitdagingen van de toekomst” (Ministerie van Cultuur en Onderwijs, 2014, p. 67). Hieraan ten grondslag lijkt de aanname te liggen dat de loopbaan van promovendi tijdens hun promotie en daarna soepel verloopt. De vraag is of dit zo is, of de problemen en uitdagingen die promovendi tegenkomen ze soms niet te kwetsbaar maakt en wat dat betekent voor het promotieproces.
  1,95
  lees meer

  Studentenburn-out: feit of hype?

  In de sector onderwijs komt het hoogste percentage van burn-outklachten voor onder werknemers, namelijk 21,3 procent ten opzichte van 14,6 procent onder werknemers algemeen (CBS, 2015). Dit wordt veroorzaakt door de hoge emotionele betrokkenheid die het werk in deze sector met zich meebrengt en door de hoge werklast die door werknemers wordt ervaren. Maar hoe staat het met de burn-outklachten aan de andere kant van de tafel in het onderwijs: bij de studenten in Nederland en hoe kunnen loopbaanadviseurs hierop inspelen?
  1,95
  lees meer

  IAEVG-conferentie Mexico

  Van 29 november tot 1 december 2017 vond in Mexico City de jaarlijkse IAEVG-conferentie plaats met als ondertitel Congreso International de Orientacion Educativa. Je hoeft de Spaanse taal niet machtig te zijn om te begrijpen waar het programma om draaide: onderwijs en jeugd.
  Gratis
  lees meer

  Kwetsbaarheid

  Heb ik een dunne of een dikke huid? Als coach, bedoel ik. Want ik hoor me kwetsbaar op te stellen. Ik ben ook maar een mens, geen haar beter dan mijn cliënten, daarom begrijp ik ze juist zo goed. En precies vandaag zit er een cliënt voor mij die zich niets aantrekt van mijn goedbedoelde interventies. Dat steekt. Ik probeer het met humor, zoals ik ooit geleerd heb bij een workshop provocatief coachen, maar dat werkt ook niet. Dan maar goed samenvatten, actief luisteren dus. Werkt evenmin. Cliënt gaat boos naar huis. Prima, heeft hij iets om over na te denken.
  Gratis
  lees meer

  Experimenteren op de regionale arbeidsmarkt

  De noodzakelijke omslag van baan- naar werkzekerheid betekent een andere visie op arbeidsmarktvraagstukken, waarbij de regio steeds vaker het beleidsmatige speerpunt vormt. Optimale in-, door- en ook uitstroom van personeel vragen samenwerking in de regio, in netwerken van bedrijven, kennisinstellingen en soms ook onderwijsorganisaties. In dit artikel een beschrijving van een aantal vernieuwende arrangementen en experimenten
  1,95
  lees meer

  Plezier (volledige uitgave, 17 artikelen)

  INHOUD THEMA ‘PLEZIER’ (januari 2018) Plezier is het halve werk, Benno Diederiks Spel en plezier vanuit biologisch perspectief, Marc Gnodde Plezier in het werk in verbinding met je eigen totem - Interview met Danielle Braun, Liesbeth Bezem Hoe 'Pi' is jouw werk? Lucky Ruis & Lucienne Stavenuiter Hoe belemmeren we plezier in ons leven? Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd of ligt geluk in een klein hoekje? Marja Postema PRAKTIJK Door tot je 70ste - Duurzame inzetbaarheid, vitaliteit en bevlogenheid in de technische sector, Yvette Kokee & Marion van Hoof Talent werf je met technologie, Martin Jan Kraak & Martin Reekers Een innerlijk kompas voor de 21ste eeuw - Verslag van conferentie, Martin Reekers Ga lekker zélf in je kracht staan – Boekbespreking, Els Ackerman Hoe krijg je werkplezier verkocht? Fiona Kloosterman Wat vonden zij van het Noloc loopbaancongres 2017? KENNIS & KUNDE Serious Fun! - Spelenderwijs naar zelfkennis, Hester Jansen De onbelichte organisatiecontext van loopbanen - Vlaamse hoogleraar Ans de Vos over duurzaam loopbaanbeleid 2.0, Martin Jan Kraak Cartoon OPINIE & DISCUSSIE Evidence based coachen brengt vak naar hoger plan - Waarom coachen op basis van intuïtie en gevoel niet meer kan, Maarten Freriks Niet alles wat telt, kan worden gemeten, Jouke Post Waarom coachen op intuïtie en gevoel de toekomst heeft, Marc Gnodde Plezier in je werk, Joke Tacoma Plezier Plezier hebben, plezier maken, plezier toewensen, plezier ergens uit halen. ‘Ik wens je veel plezier’, ‘Hebben jullie plezier gehad?’, ‘Ga je plezier maken?’. Het lijkt alsof je zelf plezier kan creëren of opzoeken. Wat plezier precies is, is moeilijk te omschrijven en erg persoonlijk. Zo haalt de een plezier uit tien kilometer hardlopen, terwijl een ander dat haalt uit het spotten van een zeldzame vogel. Terwijl ik dit stukje schrijf, bedenk ik waar ik de laatste tijd plezier aan beleef. We hebben sinds kort twee honden uit het asiel op proef. Twee Airedale Terriërs van elf en twaalf jaar oud. Het zijn erfhonden dus moeten wij ze trainen om buiten op het terrein te blijven en niet weg te lopen. Hun persoonlijkheid is al gevormd en beide dieren hebben gedurende hun leven beschadigingen opgelopen. Ze blaffen veel, doen regelmatig dingen die niet mogen. Maar ze reageren erg enthousiast op ons – iets minder op onze kat. Wat mij plezier geeft is om te zien hoeveel plezier zij hebben tijdens het wandelen. Ze zijn zo blij als ze vrij mogen lopen. Ze zoeken grote stokken en slepen ze mee. Ze springen in vijvers en rennen rond. De honden hebben plezier en daarom ik ook. Ik denk dat plezier in veel dingen kan zitten en dat het belangrijk is om dit plezier te herkennen. Marc Gnodde heeft een achtergrond als bioloog en gaat in zijn artikel in op de vraag ‘Wat is plezier hebben?’ Hij koppelt dit aan plezier bij dieren. Verder een interview met antropoloog Danielle Braun. Zij kijkt naar hoe er in verschillende culturen omgegaan wordt met veranderingen en ontwikkelingen en wat daaruit te leren is. Benno Diederiks beschrijft een aantal manieren waarop je plezier kan hebben in je werk. Hij schrijft onder meer over het nut van een psychologisch contract en de vitaliteit van een organisatie. Wat werkt wel en wat werkt niet in loopbaanbegeleiding? Maarten Freriks breekt een lans voor de toepassing van methodieken die evidence-based zijn. Jouke Post en Marc Gnodde geven hier hun reactie op. Verder in dit nummer een interview met Ans de Vos. Zij was een van de sprekers op het Noloc-loopbaancongres afgelopen november. Ben je het zat om altijd maar in inspiratieloze spreekkamertjes je coachgesprekken te houden? Lees dan het interview met Ivo Jansen over het spel van CareerCycles, een bordspel dat je ook in de kroeg kan doen. Yvette Kokee en Marion van Hoof presenteren in dit nummer hun derde en laatste artikel over de vraag hoe je duurzame inzetbaarheid en bevlogenheid van medewerkers kan bevorderen. Deze keer hebben zij P&O-adviseurs van een drietal internationaal opererende technische bedrijven geïnterviewd. Veel plezier toegewenst bij het lezen van deze LoopbaanVisie. Ik ben benieuwd welk artikel jou plezier geeft.

  5,95
  lees meer

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

  HRD-Congres Liefde voor leren

  Thema: Aandacht

  Datum: 14 februari 2020
  Locatie: De Reehorst, Ede

  Informatie & aanmelden »