logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters
 • Alle artikelen

  1|...|286|287|288|...|537

  Als egels zich aan elkaar warmen

  De relatie tussen therapeut en cliënt bepaalt voor een belangrijk deel de manier waarop de therapie plaatsvindt. Sommigen vinden dat deze relatie zo min mogelijk een rol mag spelen in de therapieaanpak, anderen zijn juist van mening dat het succes van therapie hierdoor wordt bepaald. Ook zijn er situaties waarin relationele factoren een negatieve rol spelen. Ongewenste overdracht en tegenoverdracht. Wat is mijn grondhouding als therapeut en hoe vul ik deze in? Wat kan er zoal gebeuren en wat heeft dat tot gevolg? Alles handelt over afstand en nabijheid.
  1,95
  lees meer

  “Dat ik niet de enige ben”

  In deze tijden waarin er veel ontwikkelingen zijn die ons verleiden en soms dwingen tot onpersoonlijk handelen, is het belangrijk dat er een tegenkracht is. Eigen ervaringen kunnen een belangrijk instrument vormen in een therapeutische relatie. De essentie van ervaringsdeskundigheid is het “vermogen om op grond van eigen herstelervaring ook aan anderen ruimte te bieden, mogelijkheden aan te dragen en perspectief te geven voor herstel” (Boertien & Van Bakel, 2012).
  1,95
  lees meer

  De relatie met de cliënt is geen relatie

  J. Lacan, de briljante tovenaar/charlatan (doorhalen wat niet van toepassing schijnt) van de Franse psychoanalyse, stelde dat seksuele verhoudingen niet bestaan (“Il n’y a pas de rapport sexuel.” ) — nog steeds worden over die op het eerste gezicht krankzinnige bewering artikelen geschreven. De meest voorkomende duiding, die ook ik zal aanhouden, luidt als volgt. De beleving van de twee geliefden is (tweemaal) een privé-beleving. Hun jouissance (genot, maar met een scherp randje van vertwijfeling en nietiging) is een eenzame jouissance, ook al hebben ze er de ander, zo lijkt het toch, wel bij nodig. Of misschien juist daarom. De ander is instrument voor het eigen genot, een werkelijke eenwording komt niet tot stand.
  1,95
  lees meer

  Van praten over het kind naar communiceren met het kind

  Een kind komt zelden met een hulpvraag naar een hulpverlener. De vraag komt uit de omgeving, meestal van ouders of via school. Het kind heeft zelf echter ook een motivatie. Het kind heeft meestal veel eerder door, dat er iets aan de hand is. Die eigen motivatie van het kind zou de kern van de hulp moeten zijn. Daarvoor is noodzakelijk als therapeut goed te communiceren met een kind om te ontdekken wat er in het kind omgaat.
  1,95
  lees meer

  Nee! als Noodzaak

  In dit artikel beschrijft Tinka Verhulst het proces dat Elsa doormaakt met behulp van beeldende therapie. Elsa is twaalf jaar als ze bij Tinka in behandeling komt. Ze heeft de eerste drie jaar van haar leven bij haar moeder gewoond, erna in pleeggezinnen en instellingen. Elsa is gediagnosticeerd met een hechtingsstoornis en laat zeer verstoord gedrag zien: ze gromt als een dier, schreeuwt en scheldt. Een gesprek is niet te voeren met Elsa. Doordat Elsa angstig en onvaardig blijft in haar sociale contacten, kan ze zich onvoldoende ontwikkelen. De kalenderleeftijd en sociaal-emotionele leeftijd van Elsa lopen ver uiteen. Op school en in sociale contacten loopt ze hierop vast. Tinka heeft Elsa anderhalf jaar behandeld. Centraal staat de hechtingsrepresentatie van Elsa, nabijheid staat gelijk aan destructie en chaos. In het artikel beschrijft ze de verschillende fases die doorlopen zijn. In de eerste fase gaat het om het zoeken naar een manier om aan te sluiten bij Elsa. Ze laat geen enkel gesprek toe. In de relatie laat ze vrijwel alleen zelfbepalend en destructief gedrag zien. In de tweede fase spreekt Tinka Elsa actiever en expliciet aan op het samenzijn. In de volgende fase gaat een klasgenoot van Elsa meedoen. Besloten wordt de relatie met Tinka als therapeut te verdunnen. Reden hiervoor is dat de onveiligheid van Elsa in haar directe relatie met Tinka als therapeut de overhand blijft houden. In het artikel is te lezen hoe het hele proces verloopt, reflecteert Tinka op het therapeutisch contact en beschrijft ze de functie van het beeldend werken. Dit artikel is eerder verschenen in het Tijdschrift voor vaktherapie, editie 1/2017.
  1,95
  lees meer

  Hoe ik in mijn praktijk als online begeleider een relatie bouw met mijn cliënten

  In het vakgebied van professioneel begeleiden wordt de relatie tussen cliënt en professioneel begeleider wel beschreven als cruciale factor voor een succesvol begeleidingstraject. Een goede begeleidingsrelatie wordt gekenmerkt door een zogenaamde ‘klik’. Als ik mijn cliënten vraag naar die klik, dan leggen ze uit dat ‘het gewoon goed voelt’, ‘ze vertrouwen in me hebben’ of ‘ze zich veilig bij me voelen’. Ik vraag me weleens af wat ik doe dat zij dat zo ervaren? Is het mijn uitstraling, mijn aandachtige manier van luisteren, mijn stemgebruik, de energie tussen ons of gaat het ook over wat ik zeg? Sinds ik me gespecialiseerd heb in online begeleiding en online leren, denk ik meer zicht te hebben op wat maakt dat mijn cliënten een klik ervaren.
  1,95
  lees meer

  Waar hebben we nog geen volwassen benen?

  Kennis van overdracht en tegenoverdracht maakt duidelijk waar we als volwassene nog naar op zoek zijn, wat we vroeger gemist hebben en in welke situaties we nog geen volwassen benen hebben en ons afhankelijk opstellen of ons aanpassen. Overdracht kan behulpzaam zijn in het inzichtelijk maken van de punten die nog aanpassing vergen. Het is voor elke therapeut belangrijk om af te rekenen met spoken uit zijn verleden om vrij, open en volwassen het contact met de cliënt aan te gaan.
  1,95
  lees meer

  De kracht van de ontmoeting

  De auteur van dit artikel schrijft over de helende kracht van de ontmoeting. Via een casus verkent hij een aantal TA-concepten over ontmoeten en de relatie tussen cliënt en begeleider. De kracht van de ontmoeting wordt volgens hem in belangrijke mate bepaald door de mate waarin de begeleider voor zichzelf en de cliënt een veilige basis kan vormen.
  1,95
  lees meer

  Angst (volledige uitgave, 11 artikelen)

  INHOUDSOPGAVE 'ANGST' (november 2016) De realiteit van angst, John Stolvoort Systemisch werken en angst, Ineke Hamstra Behandeling van angst bezien vanuit de hypnotherapie, Ingrid Mehrtens Vertrouwen op moerassige grond, Ralph Evers Het verschil in angst tussen jongens en meisjes, Lia van Kooten Verkracht en veerkracht, Annette Nobuntu Mul Angst is niet voor rede vatbaar, Jikke Verhulst De methode Logosynthese®, Ineke Kersten Hoe je een trauma kunt begrijpen, Linda Wennekers “Als je het doel hebt bereikt en er is dan niks, dan is de zon weg”, Anneke Dorrestein Angst is een goede raadgever – zeker voor (jonge) mannen, Marten Bos De realiteit van angst Angst, elk mens heeft er wel eens last van. Meestal gaat het om een situatie die we als pijnlijk of onaangenaam ervaren. Angst komen we in verschillende gedaantes tegen. Denk bijvoorbeeld aan de angst voor het geven van een presentatie, angst om te falen op een examen, angst om te vliegen, of voor de tandarts, angst voor spinnen. Kleine angsten die van grote invloed kunnen zijn op ons leven. Lees de volledige inleiding op dit themanummer

  5,95
  lees meer

  De realiteit van angst

  Angst, elk mens heeft er wel eens last van. Meestal gaat het om een situatie die we als pijnlijk of onaangenaam ervaren. Angst komen we in verschillende gedaantes tegen. Denk bijvoorbeeld aan de angst voor het geven van een presentatie, angst om te falen op een examen, angst om te vliegen, of voor de tandarts, angst voor spinnen. Kleine angsten die van grote invloed kunnen zijn op ons leven.
  Gratis
  lees meer

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

  Dag van de Coach - 2020

  Thema - WERK-DRUK

  Datum: Maandag 7 september
  Locatie: De Reehorst, Ede

  Informatie & aanmelden »