logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters
 • Alle artikelen

  1|...|286|287|288|...|564

  STROOK 1980 03 & 04 okt

  Redaktioneel , Gerben Hellinga Spelen in Transaktionele Analyse, Raf Van Parys T.A. en Spelen in de school, Mil Rosseau Positieve Payoffs na Spelen, John James T.A. en T.S.: de zelfmoordpoging in transaktioneel perspektief, Guido Stellamans T.A. en andere behandelingswijzen in de psychotherapie, Mart Bolten Miniscriptdrijvers en groepswerk, Joop van Gorp Fobieën, Mary McClure Goulding Ethos en pathos, Pieter van Dijk Psychosomatiek, een overlevingsbeslissing met lichamelijke verwikkelingen, Redgy Terrnote Drie manieren om anorexia nervosa te beschrijven, Gerben Hellinga Psychotherapeutische middelen bij anorexianervosa-patienten op "de Strook", Henk v.d. Heuvel Babel-babbels, Gerben Hellinga Wegwijs in T.A. Lezersforum Agenda Mededelingen V.I.T.A Mededelingen N.V.T.A. Register 1 e en 2e jaargang
  Gratis
  lees meer

  STROOK 1980 02 juli

  Redaktioneel, Redgy Termote Het is even ( ver)wennen, Maarten Kouwenhoven en Sonja De Raeymakers Verslag van een 5-daagse trainingsweek met studenten, Rosseau T .A. en T .S.: de zelfmoordpoging in transktioneel perspektief, Guido Stellamans Is de Ouder van de T.A. verouderd ?, Maurits Nijs Psychosen en T.A., Nol de Jong Babel-babbels, Gerben Hellinga Verslag N.V.T.A. studiedag Wegwijs in T.A. Mededelingen Lezersforum Agenda Medelingen van het bestuur van N.V.T.A Medelingen van het bestuur van V.I.T.A.
  Gratis
  lees meer

  STROOK 1980 01 apr

  Redaktioneel, Mia Famaey Redefinities, Jacques Titeca De meer- stoelen-techniek, Edgar C. Stuntz Therapeutische kontrakten, Erik Vanhooren Waarom op weg naar een vernieuwd onderwijs niet de T .A. genomen?, Wim Geudens Babel-babbels, Gerben Hellinga Wegwijs in T.A. Lezersforum Agenda  Mededelingen van de besturen: V.I.T.A Mededelingen van de besturen: N.V.T.A 
  Gratis
  lees meer

  STROOK 1979 04 jan

  Redaktioneel, Raf Van Parys Injuncties, Mia Famaey Het Racketsysteem, Joop van Gorp  Transacticnele Analyse van spelen, Raymond Hostie Rouw, Pieter van Dijk Terminologie Lezersforum Agenda Mededelingen van de besturen: N.V.T.A Mededelingen van de besturen: V.I.T.A 
  Gratis
  lees meer

  STROOK 1979 03 okt

  Redaktioneel, Chris Desteunder De levensschool van de Schiffs, Chris Desteunder Symbiose, een gevangenis voor het leven?, Mia Famaey De drie R's in de behandeling: Regressie, Reparentage en Redecisie, Nol de Jong Schiffmateriaal en onderwijs, Mil Rosseau Transactionele Analyse en managementstijlen, Ger Heester Wegwijs in T.A. Agenda Mededelingen van de besturen V.I.T.A Mededelingen van de besturen N.V.T.A
  Gratis
  lees meer

  STROOK 1979 02 juli

  Redaktioneel, Joop van Gorp Ik-toestanden en de strukturele en funktionele analyse van de persoonlijkheid, Raf Van Parys Opties - keuzemogelijkheden, Stephan Karpman Energie en ik-toestanden oftewel app. Nood. Koes, Mart Bolten Alcoholisme, Redgy Termote Transactionele Analyse - een neo -adleriaanse school?, Gerben Hellinga Wegwijs in T.A. Terminologie Lezersforum Agenda Mededelingen van de besturen N.V.T.A. Mededelingen van de V.I.T.A.
  Gratis
  lees meer

  STROOK 1979 01 lente

  Redactioneel: werken met transactionele analyse, Redgy Termote Voorwoord van de Nederlands Vereniging voor T.A., Mart Bolten Voorwoord van het Vlaams Instituut voor T.A., Raf Van Parijs Een andere benaderingswijze: transactionele analyse, Wim Geudens Transactionele analyse en ..., Joop van Gorp Referaat: Egogrammen, Raf Van Parijs Rackets, Nol de Jong De transactionele analyticus: elf kenmerken, Raymond Hostie Wegwijs in T.A. Terminologie Agenda Mededelingen van besturen V.I.T.A. Mededelingen van besturen N.V.T.A.
  Gratis
  lees meer

  ZKM Magazine: Verhaal halen in het onderwijs

  INHOUD THEMA ‘VERHAAL HALEN IN HET ONDERWIJS (januari 2019) Visie op de ontwikkeling van kind naar student naar volwassene, Els Holland & Els Voorhorst Vruchtbare samenwerking met de ZKM als basis, Mirjam Hermsen & Mirjam Sibbel Wat het primair onderwijs nodig heeft. Interview met Hank Beermann, Els Voorhorst & Els Holland ZKM leiderschap, Richard van de Loo Verhalen van ver, verhalen van nu; verhalen als spiegel voor zelf-verstaan, Ina ter Avest Zelf Konfrontatie Methode – een dialogical selfie? Ina ter Avest Somberheid en de school, Jan F. Nauta Preventie psychische aandoeningen J.J.L. Derksen, Els Voorhorst Bedreigde psychodiversiteit - Pleidooi voor een innerlijke democratie Hubert Hermans, Els Voorhorst In-Spanning: de dialoog tussen docenten en studenten gaat niet vanzelf! Elly van den Berg-Thomassen myInsightOut: een jonge ontwikkeling in de ZKM familie vol potentie, Margreet Poulie & Mirjam Zoestbergen ZKM-Vereniging: de Jaardag 2017, Ina ter Avest, met medewerking van Marjolein Fokkens,Wolf Lejeune, Annerieke Oosterwegel en Margreet Poulie Verenigingsnieuws: Van de bestuurstafel Verhaal halen in het onderwijs Verhalen gaan een steeds prominentere plaats innemen in de samenleving: mensen vertellen elkaar verhalen en willen met hun eigen verhaal gehoord worden. In het onderwijs lijken verhalen echter steeds meer te verdwijnen en plaats te maken voor overzichtelijk systemen die makkelijker te monitoren lijken maar essentiële zaken weglaten. Maar Grote Verhalen spelen in onze multiculturele tijd nog steeds een rol. En de eigen verhalen kunnen een nieuwe kans krijgen in de dialoog tussen docenten en studenten. In twee interviews vertellen drie mensen die midden in het onderwijsveld staan welke rol verhalen en dialoog spelen in hun werk en waarom dat belangrijk is. In dit nummer wordt ook zichtbaar op welke manier de ZKM van belang kan zijn voor het onderwijs. Zowel in organisaties als in individuele trajecten met docenten en met jongeren! Op de onderwijspagina van de ZKMvereniging (https://www.zkmvereniging.nl/over-zkm/zkm-voor-leraren) vertellen leden hoe ze in verschillende situaties en werkvelden ZKM toepassen. Twee bijdragen laten zien dat de methode zich ontwikkelt en steeds nieuwe wegen zoekt. Tenslotte twee boekbesprekingen: Het boek van Jan Derksen over preventie van psychische aandoeningen, dat aansluit bij het interview met Jan Derksen in een vorig nummer. Het boek van Hubert Hermans over psychodiversiteit en innerlijke
  5,95
  lees meer

  ZKM Magazine: Stem of stempel

  INHOUD THEMA 'STEM OF STEMPEL' (maart 2017) Ik ben mezelf: Achter het masker van schone schijn?, Hubert Hermans Interview met Jan Derksen Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten, Stefan van Geelen & Lineke Tak Anhedonie als dysfunctie, Jan F. Nauta Sommige verhalen zijn wel te vertellen, Els Holland Iedereen een psychische aandoening? Els de Boom-Voorhorst Uit je hoofd, in je lijf met de ZKM, Frances van Dinther Interview met Rens van Loon, Els de Boom-Voorhorst Review, Assessing and Stimulating a Dialogical Self in Groups, Teams, Cultures, and Organizations, Frans Meijers Creatief schrijven: een eigen stem via meerstemmigheid, Reinekke Lengelle Stimulering van organisatiedialoog met de ZKM-Organisatie, Richard van de Loo ZKM-traject heeft blijvend effect, Anke Abels & Margreet Poulie Ninth International Conference, Jutta König & Peter Zomer Klacht? Mensen willen gehoord worden, Caroline Horikx Verenigingsnieuws Stem of stempel De discussie over diagnoses en behandelingen van psychische problemen wordt in toenemende mate in de media gevoerd op basis van persoonlijke ervaringen en eenzijdige standpunten. Dagelijkse verschijnen er bijdragen over burn-out, depressie, stress, verslaving, compleet met conclusies en onwrikbare standpunten. Tot een dialoog komt het daarbij meestal niet omdat de overtuigingen over medicijnen of therapie vaak lijnrecht tegenover elkaar staan. De beslissingen over behandelingen worden elders genomen: door verzekeraars en door de politiek. Daarbij speelt beheersing van sterk stijgende uitgaven een grote rol. Een belangrijk thema in dit ZKMmagazine is daarom: Stem of Stempel. In het interview met Jan Derksen gaat deze uitgebreid in op de problemen en pleit hij voor methoden waar ruimte is voor het persoonlijke verhaal, zoals de ZKM en andere narratieve werkwijzen. In het boek “Assessing and Stimulating a Dialogical Self in Groups, Teams, Cultures, and Organizations”, dat in dit nummer besproken wordt is een aantal werkwijzen uitgewerkt. In verschillende bijdragen in dit Magazine wordt duidelijk wat de waarde van een narratieve benadering, van (gestructureerd) luisteren naar ‘het persoonlijke verhaal’ kan zijn. Niet alleen in het artikel van Jan Nauta, over depressie, en het interview van Els Holland waar een ex-gedetineerde haar verhaal doet, maar ook in de bijdrage van Stefan van Geelen en Lineke Tak, waar expliciet het lichaam-geest-dualisme aan de orde wordt gesteld. Aansluitend bij het promotieonderzoek van Stefan van Geelen naar het vermoeidheidssyndroom onderzoeken zij op welke manier een speciale ZKM-aanpassing een ander en nieuw licht kan werpen op SOLK (Somatisch Onvoldoende Verklaarde Lichamelijke klachten). Verschillende aspecten van de ZKM komen in dit nummer aan de orde: Hubert Hermans reflecteert over wat “Mezelf mogen zijn’ betekent. Frances van Dinther beschrijft in UIJIJL hoe ze deze werkwijze, waar speciaal aandacht is voor ‘leren voelen’, ontwikkelde vanuit de validatiefase van het ZKM-zelfonderzoek. En in een interview vertelt hoogleraar Dialogical Leadership Rens van Loon (die ooit mede aan de wieg van de ZKM stond) hoe hij door de ZKM leerde echt te luisteren naar het verhaal van mensen ”zonder te interpreteren en te diagnosticeren”. Hij ontwikkelde een eigen werkwijze waarin de generatieve dialoog de hoofdrol vervult en laat zien hoe de dialoog ook algemeen maatschappelijk een belangrijke bijdrage kan leveren.
  5,95
  lees meer

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

  HRD-Congres Liefde voor leren

  Thema: Aandacht

  Datum: 14 februari 2020
  Locatie: De Reehorst, Ede

  Informatie & aanmelden »