logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters

Alle artikelen

1|...|28|29|30|...|558

Van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’

In 2014 ging de financiële structuur van de zorg op de schop. Budgetten die de overheid voorheen verdeelde over verschillende landelijke en lokale loketten, komen nu terecht bij de gemeenten. Zij zijn verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen (Jeugdwet, Participatiewet en Wmo), in de volksmond de drie decentralisaties genoemd. De gemeente Utrecht zag hierin een kans om het bestaande zorgstelsel te vernieuwen en het aanbod te verbeteren. Utrecht maakte een gedurfde keuze door Incluzio als nieuwe speler op deze markt het traject te gunnen. We kijken met Annemieke Scholten, manager Incluzio, en Bart Verhagen, directeur van opleidingsbureau RadarVertige, terug op het eerste jaar van dit bijzondere traject.
1,95
lees meer

Let’s nudge?

U kent ze misschien wel: afbeeldingen van voetstappen richting de trap en de frisse appel vooraan in de bedrijfskantine. Deze zorgvuldig bedachte acties stimuleren mensen om meer te bewegen en om gezonder te eten. Het zijn goedbedoelde duwtjes in de goede richting. Hoe onschuldig zijn deze duwtjes? Tot hoever mag een organisatie of de overheid gaan met het actief beïnvloeden van het gedrag van medewerkers en burgers? Met andere woorden: waar ligt de grens tussen gedragsbeïnvloeding en manipulatie? We gingen op onderzoek uit.
1,95
lees meer

De hrd’er als filosoof en verleider

Je krijgt als hrd’er niet iedere dag de uitnodiging om een hoofdrol te spelen in een nieuw verhaal! Een nieuw narratief ter vervanging van een oude mythe, die zijn langste tijd heeft gehad. Is het niet uitdagend om oude archetypen van strijdende koningen en ridders vaarwel te zeggen en je te concentreren op een leefwereld waarin dialoog en ontmoeting centraal staan? Ik wil me aansluiten bij die hrd’ers en organisaties die deze weg al zijn ingeslagen, maar daarbij last hebben van oude paradigma’s en vakjargon. Laten we een script schrijven met een nieuw vocabulaire, nieuwe personages en ook het speelse en fantasierijke met een knipoog in onze organisatie introduceren.
1,95
lees meer

Wendbaar leiderschap

Liz Wiseman behoort wereldwijd tot de top tien van denkers in vernieuwend leiderschap en begeleidt ’s werelds grootste leiders hierin. In november bezocht ze Nederland, op uitnodiging van Gooiconsult en VDS. Zij werken nauw samen met Liz Wiseman als het gaat om vernieuwend leiderschap. Tijdens een vip-lunch vroeg ze een groep hrd-directeuren wat hen bezighield op het gebied van vernieuwend leiderschap. De belangrijkste vraag die hieruit naar voren kwam is: hoe maakt de leider van de toekomst het verschil in organisaties? Dit artikel vat de reactie van Liz op deze vraag samen.
1,95
lees meer

Van functiehuis naar relatiehuis

Leidinggeven in organisaties kent steeds meer gezichten (2012). Het bureaucratische verticaal ingerichte model, waarbij hiërarchisch leiding werd gegeven, erodeert ten faveure van een meer relationeel horizontaal geordend systeem, waarbij er sprake is van samenwerking vanuit gelijkwaardige coördinatie en co-creatie. Dit leidt tot een nieuwe organisatievorm, die in hedendaagse professionele organisaties verrassend goed blijkt te werken.
1,95
lees meer

De coach als veranderaar van de toekomst

Veranderingen worden niet langer door een adviseur of coach geïnitieerd, maar steeds vaker door organisaties zelf opgelost. De ondersteuningsvraag is daardoor anders dan voorheen. Yvonne Burger is hoogleraar aan de VU en begeleidt daar een academische opleiding tot coach. Ze doet onderzoek, maar staat zelf nog middenin de praktijk en weet hoe de rol van coach eruitziet bij organisaties in verandering. De belangrijkste vragen aan haar zijn wat een coach bijdraagt aan veranderingen in de organisatie en welke elementen een rol spelen als we als organisatie of als mens willen veranderen? In dit artikel beantwoordt ze deze twee vragen.
1,95
lees meer

Vitaal veranderen

Dat vitaliteit en verandering belangrijke thema’s zijn, blijkt uit de eind november gepresenteerde Nationale Wetenschapsagenda. De bijna twaalfduizend vragen die de Nederlandse bevolking heeft gesteld aan de wetenschap, zijn samengevat in honderdveertig clustervragen. Een van de clustervragen en speerpunten voor wetenschappelijk onderzoek is de vraag hoe de beroepsbevolking en haar organisaties vitaal en veerkrachtig blijven in het licht van de uitdagingen van de 21ste eeuw.
1,95
lees meer

Structurering van veranderopgaven

Organisaties lijken steeds ingewikkelder te worden. Deze complexiteit is voor een belangrijk deel het gevolg van opeenvolgende toepassing van verschillende paradigma’s bij de inrichting van organisaties. Veel organisaties dragen daar nu de sporen van. Het levert onoverzichtelijkheid en onnodige complexiteit op. Organisaties lijken daardoor op huizen waarvan de architectuur, door talloze verbouwingen, verloren is gegaan.
1,95
lees meer

Emotionele beïnvloeding binnen groepen

Of het nu gaat om teams waarin mensen over langere periode intensief samenwerken of om een spontaan werkoverleg: wanneer beslissingen op de werkvloer moeten worden genomen, gebeurt dit vaak in groepen. Het is onvermijdelijk dat niet iedereen het altijd eens is over de beste beslissing. Eén groepslid kan bijvoorbeeld andere ideeën hebben dan de rest van de groep.
Gratis
lees meer

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

Congres Positieve Psychologie

Thema: Dynamiek in Relaties

Datum: 29 november 2019
Locatie: De Reehorst, Ede

Informatie & aanmelden »