logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters
 • Alle artikelen

  1|...|28|29|30|...|564

  Het belangrijkste trainingsinstrument

  Als Trainer van het Jaar 2015-2016 heb ik de eer om vier keer een trainerstool te beschrijven. Om je met mijn visie op trainen te laten kennismaken, val ik maar meteen met de deur in huis. Wat mij betreft ben je namelijk zelf je belangrijkste trainerstool. Hierbij gaat het volgens mij enerzijds om je professionele trainerscompetenties en anderzijds om wie je bent als persoon. Jouw drijfveren en stokpaardjes klinken door in je training. Jouw kwaliteiten – en ook je valkuilen en ‘rode knoppen’ – hebben impact op het leren van je deelnemers. Met deze trainerstool wil ik je uitnodigen tot zelfreflectie en het aanscherpen van jezelf als trainingsinstrument.
  1,95
  lees meer

  Herken de vakman!

  Wat kenmerkt een vakman? Geen eenvoudige vraag en al helemaal niet in ons werkterrein, waar vakmanschap niet meteen aan iemand te zien is. Om meer zicht te krijgen op het begrip neem ik u mee in de wereld waar dit wel direct tot de verbeelding spreekt, namelijk in het brood- en banketbakkerswezen. Vakman Hans Heiloo schetst de ontwikkeling van vakman worden, vakman blijven en vakman maken. Het artikel sluit af met een aantal aanbevelingen voor de hrd-professional die hieruit af te leiden zijn.
  1,95
  lees meer

  Hoe goed kun je zijn?

  Het persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) is een bekend instrument in hrm. Als onderdeel van een functionerings- en beoordelingscyclus heeft het een plek veroverd als aanjager van leren en ontwikkelen. Maar een professional heeft geen POP nodig om zich te ontwikkelen. Er zijn goede alternatieven! In dit artikel beschrijf ik dit, aan de hand van ervaringen met branches die meestertitels hebben ingevoerd of willen invoeren als een standaard voor professionele excellentie. Ik beschrijf hoe zo’n meestertitel tot stand komt en ga in op de meest positieve drive die er voor leren en ontwikkelen is: beroepstrots. Tot slot geef ik een aantal suggesties voor hrd’ers die de professionalisering in hun bedrijf willen versterken.
  1,95
  lees meer

  Van controle naar vertrouwen

  De wet- en regelgeving van de overheid is de laatste jaren zeker bij financiële instellingen aangescherpt. Bedrijven en instellingen hebben de laatste jaren energie gestoken in de invoering van de nieuwe wetten en regels. Belangrijk, maar hieraan voldoen is niet de doelstelling van een organisatie. Het is een voorwaarde. Een goede balans hierin vraagt een vernieuwde vorm van vakmanschap. De Rabobank is een traject gestart om dit vakmanschap verder te ontwikkelen. In dit artikel lees je over de belangrijkste interventies, de leerpunten en het behaalde resultaat.
  1,95
  lees meer

  Modern technisch vakmanschap ontwikkelen

  In dit artikel willen we specifiek een aantal facetten van het technisch vakmanschap belichten. We beginnen met een aantal trends, die we zien in de ontwikkeling van technische beroepen. We maken vervolgens een koppeling met de veranderingen die gaande zijn in de context van veel bedrijven waarin het draait om techniek. Dit alles heeft gevolgen voor de wijze en noodzaak om technisch vakmanschap up to date te houden. Wat betekent dit voor de vakmensen zelf en wat voor hun organisaties?
  1,95
  lees meer

  Opleiden kan kwaad!

  De maatschappij ontwikkelt zich, organisaties ontwikkelen zich, professionals ontwikkelen zich, en de professie zelf ontwikkelt zich ook. Soms door groei in kennis en inzichten, soms fundamenteler. Nieuwe visies op de inrichting van de professie, fundamentele veranderingen in het vak, nieuwe besturingsfilosofie in organisaties, ze doen zich met steeds grotere regelmaat voor. Denk aan bewegingen als ‘van zorgen voor, naar zorgen dat’, van onderwijzen naar begeleiden, van expert naar adviseur, van taak- naar opgavegericht werken of van gestuurd naar zelfsturing. Zie hier de toegenomen vraag naar transformatief leren. Maar al te vaak lossen we dit informatief op. Hoe problematisch is dat? En wat betekent dat voor professionals die zich bezighouden met leren en ontwikkelen.
  Gratis
  lees meer

  Ieder zijn vak!

  De laatste jaren staat vakmanschap weer stevig op de kaart. Brancheverenigingen verstevigen en ontwikkelen vakmanschap binnen hun sector. Denk bijvoorbeeld aan het programma ‘vakmanschap en veiligheid’ van Defensie, en ‘werk en vakmanschap’ binnen de techniek. Ook het onderwijs (vmbo en mbo) agendeert vakmanschap hoog. En zelfs in het regeerakkoord van het huidige Nederlandse kabinet (2012) staat: “Een sterke economie heeft baat bij een hoge kwaliteit van dienstverlening door de overheid. Dat kan alleen als we vakmanschap meer ruimte en waardering geven.” In dit artikel leest u een concrete hedendaagse omschrijving van vakmanschap en hoe in organisaties meer ruimte gegeven kan worden aan vakmanschap.
  1,95
  lees meer

  Wie zijn de echte winnaars?

  Een arbeidscontract geeft een werkgever recht op het gebruik en de exploitatie van het vakmanschap van individuen. Voor organisaties is het lucratief om op die manier het vakmanschap van medewerkers optimaal te benutten. Eruit halen wat erin zit. Zij zullen daartoe moeten investeren in mensen die vakmanschap in zich dragen. Vakmanschap is immers het eigendom van individuen. Hij of zij heeft dat zelf ontwikkeld, door kansen te benutten en keuzes te maken die in die richting wezen. Een voorbeeld hiervan is het tot de verbeelding sprekende vakmanschap van een voetballer. Zo’n professional is eigenaar van zijn vakmanschap en kan daarmee geld verdienen. Hoe beter het vakmanschap, hoe hoger de inkomsten? Niet altijd.
  1,95
  lees meer

  Je wapenen tegen toxische leiders

  Leiderschap is zowat het meest onderzochte en tegelijkertijd minst begrepen begrip uit de organisatiepsychologie (Robbins & Judge, 2013). Omdat we er allemaal direct of indirect mee te maken hebben, vormt leiderschap een speerpunt voor vele onderzoekers, hr-managers en adviseurs (Yukl, 2010). Vanuit deze invalshoeken wordt de nadruk gelegd op de positieve effecten van leiderschap en hoe leiders een scharnierfunctie vervullen in het waarmaken van de organisatiestrategie. Om de haverklap wordt een nieuwe leiderschapsstijl in het leven geroepen die nog beter zou zijn dan de vorige. Daarbij moeten we ons durven afvragen of het soms niet over oude wijn in nieuwe zakken gaat.
  1,95
  lees meer

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

  HRD-Congres Liefde voor leren

  Thema: Aandacht

  Datum: 14 februari 2020
  Locatie: De Reehorst, Ede

  Informatie & aanmelden »