logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters

Alle artikelen

1|...|293|294|295|...|544

De toekomst van arbeid is een keuze

Het mooie van de toekomst is, dat die niet te voorspellen valt. Maar we kunnen wel vanuit het verleden iets leren over die toekomst. De vraag is alleen, hoe analyseren we vandaag en gisteren? En hoe gebruiken we vandaag en gisteren om met de onvoorspelbaarheid om te gaan?
1,95
lees meer

Opleiden voor de toekomst

Er is inmiddels veel geschreven over de wispelturigheid van de moderne arbeidsmarkt. Oude beroepen verdwijnen en nieuwe ontstaan. Wat doen beroepsopleidingen met dat verschijnsel? Hoe zorgen ze dat hun studenten toch kansen op die arbeidsmarkt houden, ook als het beroep waarvoor zij zijn opgeleid sneuvelt of fundamenteel verandert? Beroepsopleidingen lijken nog steeds op te leiden tot beroepen van vandaag. Toch zijn hier en daar ontwikkelingen zichtbaar waaraan te zien is dat het besef gaat leven dat het onderwijs anders moet. Een voorbeeld daarvan is de minor ‘Silicon Venturing Rotterdam’ van Hogeschool Rotterdam.
1,95
lees meer

Crisis dwingt tot inzetbaarheid en mobiliteit

Het oplopend personeelsgebrek komt niet alleen door krapte op de arbeidsmarkt, maar voor een groot deel door een gebrekkige arbeidsmobiliteit. Terwijl mobiliteit juist helpt om inzetbaar te blijven te midden van verdere flexibilisering en robotisering. Maar de weerstand tegen verandering is groot. Crisissimulaties helpen om de noodzaak in te zien van arbeidsmobiliteit.
1,95
lees meer

Technologie in werk, friend or foe?

Wie zich verdiept in een thema als ‘de arbeidsmarkt van de toekomst’ kan niet om technologie heen. Welke gevolgen heeft de ontwikkeling van technologie op de hoeveelheid en de inhoud van banen? Blijft er voor iedereen werk? Martin Reekers beschrijft enkele in het oog springende ontwikkelingen en ging erover in gesprek met futuroloog Tony Bosma.
1,95
lees meer

De traditionele verkoopbaan verdwijnt

Beroepen komen en gaan, dat is niets nieuws. Waar zijn ze gebleven: de indologen, koetsiers, bodes en molenaars? Passen ze zich noodzakelijkerwijze aan aan de veranderende wereld? Zowel in de detailhandel als in de business-to-business, waarop we ons met name richten, verliezen steeds meer face-to-face-verkopers hun bestaansrecht. Hun toekomstperspectief is somber, maar er zullen mogelijkheden blijven voor verkoopprofessionals met specifieke competenties.
1,95
lees meer

Toekomst van de arbeid

De plek die het verrichten van arbeid inneemt in onze maatschappij verandert, of anders gesteld: we kijken anders aan tegen de manier waarop we arbeid willen verrichten. Vroeger was arbeid helder en voorspelbaar. De maatschappelijke waarde van arbeid neemt echter af. Vrijetijdsbesteding wint aan waarde en de zapcultuur doet ook zijn intrede in het werk. We hebben nieuwe manieren van denken nodig voor de vragen van de toekomst.
1,95
lees meer

Een duik in de pool van flexwerk

We zitten vast in oude denkpatronen. We zetten vast tegenover flex en daarmee zekerheid tegenover onzekerheid. Voor een optimaal werkende arbeidsmarkt is het tijd om hier vanaf te stappen. We moeten op zoek naar vormen van arbeid die bij de huidige economie passen – een dynamische omgeving die wendbaarheid en flexibiliteit vereist.
1,95
lees meer

Blik op de toekomst

Welke functiemogelijkheden passen bij mij? Om deze veelgestelde vraag te beantwoorden, moet de cliënt op zoek naar een helder levens- en loopbaandoel, waarbij hij zijn krachten kan inzetten. Die helderheid betreft allereerst de inhoud van dit doel. De zoektocht naar het omhulsel, de functie- of organisatievorm, is van latere orde. Om het levens- en loopbaandoel te achterhalen zijn er verschillende methodieken en instrumenten beschikbaar. Waarden en drijfveren spelen daarbij een belangrijke rol. Waarom doen we dingen zoals we ze doen? Hoe kunnen we onze cliënten helpen in hun zoektocht naar het waarom zodat ze klaar zijn voor de toekomst?
1,95
lees meer

Haalt de loopbaanprofessie 2025?

Voor onze artikelenreeks ‘Door tot je 70ste’ spraken wij met bedrijven in de ouderenzorg, het onderwijs en de techniek over duurzame inzetbaarheid, vitaliteit en bevlogenheid. Elke sector heeft deze onderwerpen hoog op de agenda staan. Duidelijk werd ook dat iedere branche zijn eigen prioriteiten heeft en dat de individuele organisaties in elke branche net iets andere accenten leggen. In dit slotartikel kijken we terug op de bevindingen en reflecteren we op de positie en de rol van de loopbaanprofessional bij de realisatie van duurzame inzetbaarheid, vitaliteit en bevlogenheid door deze bedrijven
1,95
lees meer

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

Dag van de Coach

Thema: Stress

Datum: 6 juni 2019
Locatie: De Reehorst, Ede

Informatie & aanmelden »