logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters
 • Alle artikelen

  1|...|294|295|296|...|514

  Breinkennis en loopbaanontwikkeling: zin of onzin?

  Kennis over de werking van het brein kan richting geven aan loopbaancoaching. In een eerder artikel bespraken we het gedachtegoed van Kahneman, dat met zijn versimpeling van de functies van het brein goed bruikbaar is voor begeleiders. In een reactie van Meijers en Luken werd de discussie verder gevoerd over de bruikbaarheid van Kahneman en de nut en noodzaak van oefenen als manier om nieuwe gewoontes in te laten slijpen. In deze bijdrage tref je een verdere verdieping aan over de zin en onzin van breinkennis bij loopbaancoaching. De focus ligt bij de adolescent en wat zijn hersenontwikkeling nodig heeft aan coaching en begeleiding. We baseren ons op nieuwe inzichten uit het onderzoek en het boek van Jelle Jolles over het tienerbrein. We verwachten dat deze inzichten begeleiders een stapje verder kunnen helpen.
  1,95
  lees meer

  Kantoorpolitiek

  “Ik ben niet diplomatiek genoeg.” Rick zegt het schouderophalend en met een klein glimlachje. “Ze zien altijd meteen aan mijn gezicht hoe ik ergens over denk.” Dat probleem herken ik uit eigen ervaring, maar ik zit niet in een overheidsfunctie waar organisatiesensitiviteit als belangrijke competentie wordt gezien. Rick gaat nog even door: “Laatst hadden we een teamtraining, en toen bleek dat ik de verkeerde kleur had.” Hij ziet het vraagteken in mijn gezicht. “Geen discriminatie hoor, maar het was zo'n soort test waarbij kleur een bepaald gedrag aangeeft, en ik was de enige met een kleur die niet bij de rest van het team aansloot. Nou, dat wist ik allang, ik zit er nu twee jaar en ik heb me nog geen dag thuis gevoeld.”
  Gratis
  lees meer

  Twee denksystemen bij loopbaankeuze: evenwicht of samenspel?

  In het vorige nummer van LoopbaanVisie hebben Tom Luken en Frans Meijers een reactie gegeven op het artikel van Marinka Kuijpers en Ria van Dinteren over Loopbaankeuzes en de invloed van het brein (LoopbaanVisie, oktober 2016). Uitgangspunt voor hun standpunten vormen de twee door Daniel Kahneman (2011) onderscheiden denksystemen. Systeem 1 werkt automatisch en snel, op basis van intuïtie, gevoel en routine en verloopt grotendeels onbewust. Systeem 2 omvat bewuste aandacht en vergt concentratie en focus. De beide dames benadrukken het belang van systeem 2 in de vorm van bewuste reflectie voor het maken van loopbaankeuzes. De beide heren vinden dit een nogal eenzijdige benadering en benadrukken het belang van evenwicht tussen beide systemen. Wellicht is er echter nog een derde weg, zoals hier wordt betoogd.
  Gratis
  lees meer

  Solliciteren en politiek, gaat dat samen?

  Op het moment dat ik voor deze column stilsta bij ‘solliciteren en politiek‘ houden de besluiten van president Trump de gemoederen wereldwijd bezig en hebben we de verkiezingsstrijd in Nederland achter de rug. Solliciteren kent drie fasen: 1. arbeidsmarktklaar zijn, 2. uitgenodigd worden en 3. het sollicitatiegesprek zelf. En natuurlijk staat de politiek daar niet los van: “Politiek is de wijze waarop in een samenleving de belangentegenstellingen van groepen en individuen tot hun recht komen” (Wikipedia). Hoe beïnvloedt politiek het solliciteren? Ik neem je mee in een aantal facetten en ik hoor graag jouw ervaringen.
  1,95
  lees meer

  Digitalisering (volledige uitgave, 19 artikelen)

  INHOUD THEMA ‘DIGITALISERING’ (januari 2017) De digitalisering van de loopbaanprofessional, Alex Engel Implicaties van de komende robotrevolutie, Jack van Minden Blended coaching: the best of both worlds. Waarom zou je e-coaching toevoegen aan je repertoire? Marja Pronk E-learning als vervanging voor de loopbaanprofessional. Realiteit of onzin? Erik Hofstra PRAKTIJK Ziek en dan? Het eerste spoor, Liesbeth Bezem & Jacqueline Kruunenberg Cartoon De cruciale rol van lichaam en emoties. Pas als je lichaam en emoties kunt voelen, kun je écht bepalen of je loopbaan bij je past, Frances van Dinther Loopbaancongres 2016. “Shake your brain”, Wilma de Haas Klachten? Ik heb nog nooit een klacht gehad. Wat kunnen we leren van een klachtencommissie? Frank de Ruiter VGZ en de uitdagingen van digitalisering, Yvette Kokee & Martin Jan Kraak KENNIS & KUNDE Ook uit blauwe lucht kan regen vallen. De impact van ontslaggesprekken op medewerkers, Claudine Hogenboom Maak beleid van duurzame inzetbaarheid. Werkgever en medewerker zijn beide aan zet, Lieke van Zuilekom Generatiediscriminatie. Organisaties missen kansen om high potentials aan de haak te slaan, Linda Vodegel Matzen & Marit Op de Beek EVC: Sleutel tot Leren Waarderen, Ruud Duvekot De medewerker van nu: Proteus is de naam!, Jason Gawke IAEVG-conferentie: over het streven naar gelijke kansen. "Promoting Equity through Guidance: Reflection, Action, Impact”, Gert van Brussel & Judith Semeijn De deelmarktplaats voor mensen. Blauwdruk van de nieuwe arbeidsmarkt, Cees van den Berg, Geertje Karstens, Grietje Ringelier, Emile Ziegerink OPINIE & DISCUSSIE Column: Bitjes, Joke Tacoma Complexe materie Loopbaankeuzen, loopbaanbegeleiding en het brein, Tom Luken & Frans Meijers Digitalisering onderweg, Adriaan Hoogendijk Digitalisering Een nieuw jaar is weer begonnen. Het ‘goede’ voornemen van ons redactieteam is om voor jullie weer een viertal inspirerende nummers te maken. De kop is eraf, voor je ligt het januarinummer ‘Digitalisering’. Bij het maken van dit nummer kwam er een aantal vragen bij mij naar boven. Bijvoorbeeld wat is nu het verschil tussen automatisering en digitalisering en in hoeverre hebben ze al intrede gedaan in ons vak? Volgens Wikipedia wordt bij automatisering de menselijke handeling vervangen door machines en computersystemen. Hierbij kun je denken aan vacatures die je automatisch krijgt toegezonden, nadat je een zoekprofiel hebt aangemaakt. Of aan het maken en versturen van een afspraakbevestiging of een uitnodiging voor een assessment. Dit maakt ons werk makkelijker en we kunnen ons meer bezighouden met onze corebusiness, de mensen. En dan is er nog de opkomst van de robot. In hoeverre zal deze het werk van de loopbaanprofessional overnemen en kunnen wij via robots werkzaamheden automatiseren. Misschien gaan robots in de toekomst feedback geven op sollicitatiebrieven of cv’s. Maar kunnen wij ze ook leren om te gaan met emoties? Volgens Wikipedia is digitalisering een proces waarbij analoge data worden omgezet naar data voor een digitale gegevensdrager, zoals een computer. In dit geval werk je bijvoorbeeld niet meer met papier en zijn de intakeformulieren, rapportages en werkboeken digitaal. Hier zijn wij ondertussen allemaal wel aan gewend, maar hoe staat het met de ontwikkelingen als het gaat om het digitaliseren van begeleidingsgesprekken. Stel dat alle communicatie via de computer verloopt en face-to-facegesprekken komen te vervallen? In dit nummer beschrijft Alex Engels de voor- en nadelen van digitaal begeleiden. Erik Hofstra onderzoekt de effectiviteit van e-learning in het loopbaanvak. Marja Pronk schrijft over e-coaching, begeleiden van mensen via e-mail. Dit werkt voor haar goed, zij beschrijft ook waarom. Jack van Minden vertelt ons over de dreiging van robots in het loopbaanvak. Hij stelt: “We zullen dan ook moeten zoeken naar de meerwaarde van de mens versus de machine.” In deze uitgave starten Jacqueline Kruunenberg en Liesbeth Bezem met een reeks van artikelen over re-integratie, te beginnen met een artikel over ‘spoor 1’. Frank de Ruiter zal het komende jaar vanuit zijn rol in de klachtencommissie bij Noloc een reeks casussen beschrijven, ter lering. Deze keer ook weer wat interactie in LoopbaanVisie. Tom Luken en Frans Meijers geven een reactie op een artikel uit het oktobernummer van Ria van Dinteren en Marinka Kuijpers. En voor diegene die het Loopbaancongres gemist hebben, Wilma de Haas beschrijft haar beleving. Namens de redactie van LoopbaanVisie een goed en gezond 2017 met veel inspiratie, waar wij ieder kwartaal met hart en ziel een bijdrage aan willen geven.

  5,95
  lees meer

  Implicaties van de komende robotrevolutie

  Robots zijn hard op weg onze wereld te veroveren. We zullen het ervaren op de werkvloer en thuis. De reikwijdte van deze omwenteling, gestut door kunstmatige intelligentie en het internet, is nog nauwelijks te overzien. Na de internetrevolutie van rond de eeuwwisseling kunnen robots voor de volgende krachtige stimulans van onze economie zorgen. Robotica volgt prachtig in de rij van doorbraken in de menselijke evolutie: vuur, stoom, electriciteit, radio en televisie (telecommunicatie), internet. De maatschappij zal zich, zoals gewoonlijk, met horten en stoten aanpassen. Tumultueuze ontwikkelingen zoals de robotrevolutie kennen altijd winnaars en verliezers. Wat betekent een en ander voor de loopbaanadviseur?
  1,95
  lees meer

  Blended coaching: the best of both worlds

  Een (e-)coach faciliteert een leeromgeving waarin de cliënt zelf eigenaar is van het proces. Door de methodiek van het schrijvend begeleiden aan je repertoire toe te voegen, is dat precies wat je als coach doet. Over welke vaardigheden moet een e-coach beschikken? En wat zijn de voor- en nadelen?
  1,95
  lees meer

  E-learning als vervanging voor de loopbaanprofessional

  Over het effect van e-learning is veel geschreven. Er is redelijk wat onderzoek voorhanden. In bijna alle gevallen gaat het in deze onderzoeken over de effectiviteit van e-learning binnen het onderwijs en in sommige gevallen gaat het over e-learning binnen het bedrijfsleven. Hoe effectief is e-learning? Kan iemand die op zoek is naar een nieuwe baan, met behulp van alleen e-learning eigenlijk wel een nieuwe baan veroveren? Een verkenning.
  1,95
  lees meer

  Ziek en dan?

  Als werkgever krijg je, wanneer je medewerker langdurig ziek is, te maken met de Wet verbetering poortwachter. Dat vraagt goede begeleiding en brengt veel verantwoordelijkheden en administratie met zich mee. Alle stappen moeten zorgvuldig worden gezet. Het UWV beoordeelt dossiers namelijk streng. Een sanctie ligt snel op de loer.
  1,95
  lees meer

  De digitalisering van de loopbaanprofessional

  De wereld om ons heen digitaliseert in hoog tempo. Banken, winkels, overheid, gezondheidszorg, bijna alles en iedereen maakt in toenemende mate gebruik van webapplicaties en andere software. Niet omdat we het willen – we mopperen nog regelmatig op het beeldscherm – maar omdat het zo veel gemak, efficiëntie en resultaat oplevert. Hieronder een overzicht van de jarenlange evolutie evenals de plussen en minnen van online trajectbegeleiding.
  1,95
  lees meer

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

  HRD-Congres Liefde voor leren

  Thema: Aandacht

  Datum: 14 februari 2020
  Locatie: De Reehorst, Ede

  Informatie & aanmelden »