logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters
 • Alle artikelen

  1|...|294|295|296|...|543

  Stress in Japan versus Nederland

  Met nostalgie denk ik terug aan mijn tijd in Japan, waar het leven meer ups en downs kent dan in Nederland. Maar wat is het eigenlijk dat me in het land van de rijzende zon onrustig en nerveus maakt? Is het van het wonen of juist van het werken? Het pendelen tussen appartement en kantoor, als sardientjes in de metro? Of van de onmetelijke mensenzee, zo veel poppetjes per vierkante meter? En is dat gevoel voor Japanners hetzelfde als voor mij, de buitenstaander? Maar ook, wat doen zij om niet overspannen of burn-out te raken? Kunnen wij op dat gebied van hen leren, of zij van ons?
  1,95
  lees meer

  “Wijs niet naar een ander”

  Werkdruk en stress, het blijven lastige onderwerpen. Marc van Veldhoven, hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg, deed er onderzoek naar, ondervond het aan den lijve en ziet het bij zijn studenten. Wat is zijn advies als het gaat om stress en werkdruk? LoopbaanVisie vroeg het hem.
  1,95
  lees meer

  Bepaal je stress footprint met de Big Five

  Maatschappelijke verandering vraagt om een persoonlijke verandering. Het is daarbij cruciaal om zelfkennis over je eigen gebruiksaanwijzing te hebben. Welke voorspellende waarde heeft iemands persoonlijkheid bij het inschatten van hoe mensen omgaan met veranderingen? Met het Big Five-model kunnen loopbaanadviseurs en HR-professionals enerzijds bij mensen ‘lezen’ hoe karaktertrekken doorwerken in hun stressgevoeligheid, en anderzijds juist ook in hun wendbaarheid. In dit artikel reiken we graag twee benaderingen aan.
  1,95
  lees meer

  Werkstress door veranderingen

  Werkstress ontstaat vaak doordat we lange tijd werkdruk ervaren. Maar werkstress kan ook ontstaan doordat we te maken krijgen met onzekerheden in ons werk. Wat doen we? Passen we ons gedrag aan of toch maar niet? Wat kunnen de organisatie en het individu doen om werkstress te voorkomen?
  1,95
  lees meer

  Stressloos vanuit het hart

  Dit artikel komt uit het hart. Het is daarom anders dan anders. Oei, kan dat wel? ‘Anders’ wordt over het algemeen niet zo welkom geheten, anders is eng. Angst, nog steeds een drijfveer… Het maakt dat anders ongewenst blijft, tot het inzicht groeit dat anders ook goed is.
  1,95
  lees meer

  Stille kracht

  De verkiezing dit voorjaar van een nieuwe Noloc-ledenraad en voorzitter was voor LoopbaanVisie aanleiding in gesprek te gaan met de huidige, scheidende, voorzitter Erik Wissema en vicevoorzitter Diederik van Dorth tot Medler over het werk van de ledenraad. In de ledenraad hebben tussen de elf en vijftien leden uit alle hoeken van het land zitting. De nieuw verkozen raad zal op 27 mei aantreden, met Diederik als kandidaat-voorzitter. Via de raad hebben de leden een vinger in de Noloc-pap want de ledenraad beslist mee over de koers van de vereniging, adviseert over het beleid, de reglementen en beoordeelt de begroting en financiële verantwoording. Ook benoemt en ontslaat de raad de bestuursleden, ziet toe op het functioneren van het bestuur en fungeert als hun klankbord en gesprekspartner. Bepaald geen papieren tijger dus.
  1,95
  lees meer

  Profileren zonder op te scheppen. Kan dat?

  Steeds vaker zeggen mensen dat het niet meer om de inhoud gaat, niet om vakkennis en hoeveel werk je verzet. Dat het er tegenwoordig vooral om gaat wie zich zichtbaar maakt. Dat je dus blijkbaar zelf heel hard moet roepen hoe goed je bent, anders word je niet gezien.
  1,95
  lees meer

  Boost je carrière met een mentor

  Op 3 december 2019 gebeurde iets magisch in Nederland: de Tweede Kamer stemde in met de invoering van een vrouwenquotum. Beursgenoteerde bedrijven moeten zorgen dat hun raden van commissarissen in de toekomst voor minimaal 30 procent uit vrouwen bestaan. Het duurt even om dit besluit in te voeren. In de tussenperiode zullen bedrijven en vrouwen geïnspireerd moeten worden dit quotum te halen. Want afgezien van het vrouwenquotum is de positie van de vrouw anno 2020 bij veel bedrijven slechter dan de positie van de man. Dit artikel is voor alle vrouwen die hun carrière een boost willen geven, ongeacht of ze een managementfunctie ambiëren.
  1,95
  lees meer

  Loopbaanvragen bij burn-out

  Als loopbaancliënten die een burn-out hebben bij je aankloppen, dan wil je daarmee aan de slag, want dat is je vak. Bij een burn-out echter, heeft de cliënt te weinig energie om onbevooroordeeld te kijken naar zijn loopbaanbehoefte, drijfveren, waarden en toekomst. Pas als de cliënt door de grootste dip heen is, weer wat energievoorraad heeft opgebouwd en voldoende houvast ervaart om met de dagelijkse emotionele schommelingen om te gaan, kunnen de eerste stappen in het reïntegratieproces gezet worden en kan met de loopbaanvraag aan de slag gegaan worden.
  1,95
  lees meer

  Burn-out en het brein

  Dit is het eerste deel van een drieluik over burn-out. Het eerste deel betreft de werking van de hersenen, schematisch opgebouwd weergegeven. Het tweede deel zal gaan over behoeften en motivatie, waar zowel de oorzaak als de mogelijke remedie van burn-out in te vinden is. Het derde deel gaat over investeringen in verbetering met een analysemodel voor de kosten en baten om de inzet van middelen te rechtvaardigen. In dit artikel proberen we met een paar eenvoudige schema’s met toelichting het ontstaan van burn-out vanuit het brein te verklaren.
  1,95
  lees meer

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

  Op weg naar ruimte en vrijheid

  Crisis als aanleiding om inzicht te vergroten in (je) identiteitswerk

  Datum:
  Locatie:

  Download gratis deze white paper