logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters
 • Alle artikelen

  1|...|29|30|31|...|555

  Gericht op weg naar meer geluk

  Ontdekkingen in de neurowetenschappen hebben veel inzichten opgeleverd in het menselijk functioneren en welbevinden. Er is duidelijk geworden dat het brein een uiterst belangrijke kwaliteit bezit, neuroplasticiteit, die het mogelijk maakt om te leren van en te ontwikkelen op basis van opgedane ervaringen. Tevens bevindt er zich in het brein een gedeelte, de amygdala, dat primair bedoeld is om ons te beschermen, maar ons onbedoeld ook kan saboteren. In dit artikel wordt beschreven hoe de amygdala je ontwikkeling en daarmee je potentieel voor geluk kan remmen en hoe neuroplasticiteit op een innovatieve manier kan worden ingezet om het potentieel voor geluk te vergroten. Tevens zal aan de hand van een model en praktijkcases worden aangetoond hoe door deze ontwikkeling persoonlijk geluk en professionele effectiviteit toenemen.
  1,95
  lees meer

  De vijf kenmerken van gelukkige organisaties

  Gelukkige werknemers zijn creatiever, klantgerichter en productiever. Ze nemen minder snel ontslag en melden zich minder vaak ziek. Ze verspreiden positieve indrukken van hun bedrijf naar buiten toe en trekken zo onder andere gemotiveerde medewerkers en interessante klanten aan. Steeds meer organisaties vragen zich dan ook af hoe je een omgeving creëert waarin medewerkers gelukkig zijn.
  1,95
  lees meer

  Geluk als motor

  Wat moet je doen om een gelukkige medewerker te worden? En wat moet je laten? Dat is een ingewikkelde vraag, want wat is gelukkig? Als dit themanummer over rijk, mooi, of gezond worden was gegaan, was het eenvoudiger, hoewel dat eveneens relatieve en ambigue begrippen zijn. Maar gelukkig worden, hoe werkt dat? Zou het voor werkgevers een doel op zich moeten zijn om gelukkige medewerkers te hebben, of zijn er andere manieren om de organisatie toekomstbestendig te laten zijn?
  1,95
  lees meer

  “Zorg voor autonomie, schrap overbodige regels”

  Hoe creëren we meer geluk op ons werk? We besteden een groot deel van onze tijd op de werkvloer. Maar van alle activiteiten die we doen, maakt juist werk ons het minst gelukkig. Ap Dijksterhuis, schrijver van het boek ‘Op naar Geluk. De psychologie van een fijn leven’, doet onderzoek naar de relatie tussen tijdsbesteding en geluk. Wat blijkt? Van activiteiten waar we veel tijd aan besteden, zoals werken en relaxen, worden we niet heel gelukkig. We besteden daarentegen betrekkelijk weinig tijd aan dingen die ons veel gelukkiger maken, zoals uitgaan, tuinieren of de liefde bedrijven. Wij zoeken de bekende psycholoog op om te horen hoe organisaties kunnen investeren in een werkvloer waar medewerkers wél gelukkig zijn.
  1,95
  lees meer

  “Is ontplooiing de diepste menselijke motivatie?”

  ”Geluk zit als het ware ‘aan de bovenkant van de markt’, waar mensen genoeg geld hebben en een dak boven hun hoofd. Maar kun je bij iemand die arm of vluchteling is, of in een versnipperd of ontwikkelingsland leeft, aankomen met een begrip als geluk? Kun je dan beweren dat het belangrijk is geluk te vinden? Ik ben niet zo gelukkig met het begrip geluk als het staat voor: ‘Als ik maar gelukkig ben.’ Dan raak je in jezelf opgesloten en is het een vorm van egocentrisme.”
  1,95
  lees meer

  7 red flags: verhoogde kans op fraude en corruptie

  Vanuit de organisatiecultuur gezien zijn er zeven signalen die een verhoogd risico op integriteitsschendingen, zoals corruptie en fraude, binnen een organisatie aan het licht kunnen brengen. Dat stellen wij vast op basis van een analyse van vijfentwintig cases waarin zich schendingen voordeden. De weeffouten in een organisatiecultuur kunnen ervoor zorgen dat schendingen eerder plaatsvinden, minder snel worden opgemerkt, niet leiden tot tegenmaatregelen en zich daardoor kunnen ontwikkelen. Deze red flags worden in dit artikel besproken. Kennis van de red flags stelt organisaties in staat integriteitsrisico’s vroegtijdig te signaleren en geeft input aan de morele ontwikkeling van de organisatie.
  1,95
  lees meer

  Global career mobility, repatriation and career success of Dutch and Indian professionals

  Globalisering heeft geleid tot een toename van internationale handel en grensoverschrijdende mobiliteit van organisaties en personen. Carrièreprofessionals uit zowel ontwikkelde westerse landen als ontwikkelingslanden, voornamelijk Azië en Afrika, kiezen er in toenemende mate voor om naar het buitenland te vertrekken om daar te wonen en te werken. Wat zijn de motieven van deze mondiaal mobiele professionals om in het buitenland te wonen en te werken? En wat motiveert hen om uiteindelijk weer terug te keren naar het land van oorsprong?
  Gratis
  lees meer

  Kan iedereen dit bijbenen?

  De meeste mensen op mbo-niveau doen niet zoveel aan hun inzetbaarheid. Dat komt vooral omdat ze leren niet zo leuk vinden. En omdat ze meerdere veranderingen kort achter elkaar niet goed kunnen ‘volgen’. Deze conclusies trekt de onderzoeker Sanders van de Universiteit van Maastricht in het proefschrift ‘Drie routes onderscheiden voor verduurzaming van inzetbaarheid’. Sanders vroeg zich af waarom lager opgeleide werknemers relatief weinig belangstelling tonen om iets te doen aan hun eigen inzetbaarheid, ook op latere leeftijd. Het komt niet zozeer omdat ze het niet belangrijk vinden, of omdat ze vinden dat hun werkgever daar op moet letten. Negatieve ervaringen met school weerhouden hen ervan om een opleiding te volgen. Positieve ervaringen opdoen met leren zou juist de deelname aan scholing en ontwikkeling kunnen vergroten en zo bijdragen aan hun duurzame inzetbaarheid.
  Gratis
  lees meer

  Ongelukkig zijn is prima

  De mens dient gelukkig te zijn. En wie dat niet is, wordt sterk aangeraden om hulp te zoeken bij een coach of psycholoog. Daarmee wordt het ongelukkig zijn gezien als een psychische afwijking, een constatering om gelijk depressief van te worden. Ja, in onze moderne samenleving kan gerust gesproken worden van een geluksobsessie, een aandoening die rijp is voor psychologische behandeling.
  Gratis
  lees meer

  Omgaan met tegenzin van anderen

  In 2015 schreven we een boek met de titel ‘Eerste Hulp bij Tegenzin’. Het boek kwam voort uit onze fascinatie voor het vaak onhandige gedrag dat wij mensen vertonen. Het viel ons op dat tegenzin bij het minste of geringste de kop op steekt en dat veel mensen het gewoon voor lief nemen. We constateerden dat ook de tegenzin van anderen vaak wordt gezien als iets dat er gewoon bij hoort.
  Gratis
  lees meer

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

  Op weg naar ruimte en vrijheid

  Crisis als aanleiding om inzicht te vergroten in (je) identiteitswerk

  Datum:
  Locatie:

  Download gratis deze white paper