logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters

Alle artikelen

1|...|30|31|32|...|545

Blended learning, de toekomst of opleidershype?

Technologie is in onze dagelijkse routine niet meer weg te denken. Deze ontwikkelt zich in hoog tempo van snel naar sneller en van slim naar slimmer. Vanzelfsprekend vindt deze steeds slimmere, snellere en toegankelijkere technologie zijn toepassing voor leren en ontwikkelen. De jongste generatie lijkt hier echter helemaal niet blij mee: zij zoeken geen games of online leerplatform. Boertien Vergouwen Overduin zocht uit wat zij wel willen, om zich te kunnen ontwikkelen tot de talenten van de toekomst.
1,95
lees meer

De impact van het leiderschap van de trainer

Heb je als trainer automatisch impact op de deelnemers, als je je vak goed verstaat? Of wordt de impact van de trainer vooral bepaald door zijn persoonlijkheid en niet door zijn competenties? Dit artikel neemt je mee in de magische wereld van impact en geeft inzicht in hoe een trainer zijn impact kan vergroten door het versterken van zijn persoonlijk leiderschap.
1,95
lees meer

De techniek van een goede start

In mijn eerste column (juninummer) hebben jullie met mij kunnen kennismaken. Ik hoop dat we onze kennismaking kunnen voortzetten en uitbreiden. Net als bij het voetballen beschikt de opleidingswereld over miljoenen experts. Want wie is er niet opgeleid, of heeft op zijn minst zelf les gehad terwijl hij op school zat. We hebben er dus allemaal verstand van. Ik kom regelmatig mensen tegen met ervaring in trainen en opleiden. Als ik vraag waarom ze eraan zijn begonnen, speelt ‘het anderen iets leren’ een grote rol. Niets mooier dan een persoon of een groep te begeleiden bij het leerproces, vanuit de theorie.
1,95
lees meer

Woordenboek technologie

Wij hebben geprobeerd een leesbaar technologisch woordenboek voor u te maken. Met dit overzicht pretenderen we niet om volledig te zijn. Leren is geen exacte wetenschap en dit zorgt er dan ook voor dat er heel veel verschillende definities in omloop zijn. Wij hebben er bewust voor gekozen om voor een deel onze eigen interpretatie te geven aan de woorden en voor een deel de definities te gebruiken van anderen.
Gratis
lees meer

Robots nemen onze banen over

Sciencefiction en werkelijkheid hebben twee zaken met elkaar van doen: wat nu bedacht wordt en in de toekomst mogelijk zal zijn en veel van wat tien jaar geleden sciencefiction was en nu werkelijkheid is, zij het allebei in een iets andere vorm. Is technologie dan sciencefiction? Nemen robots dan alle banen over, ligt er oorlog van killerbots die op alles schieten en moeten we humanoids of androids verwachten? Nee. Technologie ontwikkelt zich snel, maar voorlopig hebben wij als mens nog genoeg toegevoegde waarde om dit niet te laten gebeuren. “Nothing to worry about,” zou Jason Silva kunnen zeggen.
1,95
lees meer

Toekomstige arbeidskracht: een typologie

Nieuwe technologieën hebben op tal van manieren hun weerslag op onze manier van leven. Alleen al door de digitalisering was werken nog nooit zo grenzeloos. Met één beweging van een vingertop ligt de wereld voor ons open. The sky is the limit geworden. Ook op de arbeidsmarkt laten itinnovaties hun sporen na.
1,95
lees meer

Sociaal leren

Massive Open Online Courses (MOOCs) zijn al enige tijd een grote trend in onderwijsland. Universiteiten bieden via deze platformen gratis cursussen aan, om zich er zo mee te profileren. Deze trend waait langzamerhand ook over naar de learning- en developmentafdelingen van organisaties. Het inzetten van MOOCs en SPOCs (Small Private Online Courses) om organisatieontwikkeling te gebruiken, is daarom iets wat steeds vaker gebeurt. Maar tot op heden is het onbekend of dit ook daadwerkelijk zinvol is. Om daar inzicht in te krijgen, hebben wij in samenwerking met MOOCFactory, die MOOCs en SPOCs aanbiedt via het platform Curatr, onderzoek gedaan naar de relatie tussen sociaal leren met Curatr en organisatieontwikkeling.
1,95
lees meer

Intrapreneurship stimuleren?

Intrapreneurship, ofwel ondernemend werknemerschap, wint internationaal gezien sterk aan populariteit. Intrapreneurship is enorm belangrijk voor organisaties, omdat het bijdraagt aan de innovatiekracht. Ook in Nederland neemt de aandacht voor intrapreneurship toe. Er is echter nog weinig bekend over hoe men intrapreneurship onder werknemers het beste kan stimuleren. Meer kennis hierover is geen overbodige luxe. TNO en de Utrecht University School of Economics (U.S.E.) zijn hiermee aan de slag gegaan. Wat bleek? Vooral vertrouwen van de leidinggevende, het voorzien van voldoende middelen door de leidinggevende en samenwerking buiten de organisatiegrenzen blijken de sleutel voor het stimuleren van intrapreneurship onder medewerkers. Bevindingen die ook interessant kunnen zijn voor leerprofessionals.
1,95
lees meer

Snoeien doet bloeien

In de fruitteelt weet men niet beter: om te zorgen voor licht en ruimte voor bloesem en vruchten wordt er jaarlijks gesnoeid. Takken, die belemmerend zijn voor lichtinval, worden weggeknipt en omdat men weet dat de bloesem en de appeltjes op de zogenaamde kortloten komen, worden daar de uitschieters weggehaald. Op 27 maart legde Manon Ruijters, lector bij Stoas Wageningen, in een openbare les uit hoe dat snoeien en bloeien werkt wanneer het gaat om het ontwikkelen van professionele identiteit.
1,95
lees meer

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

Dag van de Coach

Thema: Stress

Datum: 6 juni 2019
Locatie: De Reehorst, Ede

Informatie & aanmelden »