logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters
 • Alle artikelen

  1|...|31|32|33|...|565

  Shortcut naar internationaal succes

  Door globalisering en technologische ontwikkelingen werken steeds meer mensen uit verschillende culturen met elkaar samen. Zonder de benodigde ervaring gaat dit vaak mis. Om succesvol en persoonlijk te zijn in de moderne samenleving, moeten organisaties hun medewerkers gericht oefenen in interculturele communicatie. Dat vraagt om een vernieuwende benadering van training.
  1,95
  lees meer

  Globalisering: hoe kan ik blijven meedoen?

  Globalisering is een aanduiding van het verschijnsel dat de wereld steeds minder grenzen kent. Volgens de internationale Kamer van Koophandel is dit een gevolg van politieke en economische keuzes voor open markten en vrij verkeer van goederen, diensten, kapitaal en kennis, waardoor concurrentie vrij spel heeft. Deze liberalisering van het overheidsbeleid in de Europese Unie en ver daarbuiten heeft, in combinatie met technologische ontwikkelingen en lage transportkosten, de internationale handel en economische verwevenheid doen toenemen.
  1,95
  lees meer

  Designing the next generation of corporate academies

  Almost every large company has a corporate academy – an internal unit or program designed to develop and sustain institutional or individual capabilities, with the goal of improving performance. The first academies, which were established about 60 years ago, focused on training top leaders and followed a set curriculum. After realizing that this approach had a limited impact, while continuing to maintain their academies, companies adopted more flexible approaches to learning including coaching and on-the-job instruction, and then added training for the middle and frontline managers. This shift of focus of the academy was needed to support ongoing capability building for the entire enterprise.
  1,95
  lees meer

  De dood van de expat

  Ik spreek Ron Meyer bij hem thuis in Rotterdam over het gevaar van managementtoerisme, waarbij je relatief kort bij een werkmaatschappij op bezoek bent en verdere contacten via video- of audioconferencing verlopen. Je denkt dat je internationale verschillen snapt, terwijl dat in werkelijkheid niet zo is. En toch moet er een gedeelde internationale cultuur komen, aan een gedeelde strategie worden gewerkt en cross-border learning worden vormgegeven. Hoe gaan we al die dingen doen op het moment dat mensen minder mobiel zijn?
  1,95
  lees meer

  Working = Learning

  Om adequaat om te kunnen gaan met de uitdagingen binnen de ouderenzorg, is het belangrijk dat zorgverleners leren van hun werk. Miranda Snoeren onderzocht wat het leren van medewerkers en studenten in de ouderenzorg kenmerkt en hoe werkplekleren bevorderd en onderzocht kan worden. De centrale vraag die hierbij centraal stond was: wat is de aard van het werkplekleren, zoals dat plaatsvindt binnen de intramurale ouderenzorg, en hoe kan vanuit het deelnemersperspectief een diepgaand begrip van leren gegenereerd worden, waarbij het leren zelf ook bevorderd wordt?
  Gratis
  lees meer

  The Global Shift from Learning to Performance with 70:20:10

  Structured education and training emerged in a world of information paucity. Up until the mid-19th Century and the rise of mass education, knowledge was held by the few and education was deeply entwined in the oral tradition. Many early education models that developed across the world were driven by religious texts that were read aloud. Memorisation was a critical skill. Rote learning was the way to get ahead. The classroom was a critical tool.
  Gratis
  lees meer

  Globalisering in de corporate tribe

  In een nummer over globalisering mag het gezichtspunt van een corporate antropoloog niet ontbreken. En al helemaal niet omdat het boek ‘De corporate tribe’ van Danielle Braun en Jitske Kramer managementboek van het jaar werd. Met Jitske Kramer verkennen we wat corporate antropologie inhoudt en wat dit kan toevoegen aan de toenemende globalisering in organisaties en trainingsprogramma’s. Zijn we straks een global tribe? En allemaal wereldburgers? Jitske Kramer hoopt van wel, maar denkt van niet. Het is een optimistisch gesprek, waarbij de uitspraak “Ik gun iedereen een crashcourse antropologie” mij enorm is bijgebleven.
  1,95
  lees meer

  Vakmanschap (volledige uitgave, 16 artikelen)

  INHOUDSOPGAVE ‘VAKMANSCHAP’ (juni 2016) Vakmanschap in perspectief, Ger Driesen Het belangrijkste trainingsinstrument ben je zelf – Trainerstool, Silvia Blankestijn Herken de vakman!, Tamara Hoogerwaard Hoe goed kun je zijn?, Jos van Zwieten Van controle naar vertrouwen, Marjolijn Feringa Modern technisch vakmanschap ontwikkelen, Nicole Eggermont & Tineke Kanters WETENSCHAP Column: Opleiden kan kwaad!, Manon Ruijters Ieder zijn vak!, Thijs Winthagen & Jeroen de Jong Wie zijn de echte winnaars?, Lidewey van der Sluis Je wapenen tegen toxische leiders?, Tijs Besieux & Jeroen Stouten Promotie: Organisatieontwikkeling bij woningcorporaties, Stefan Cloudt VARIA Column: Wendbaar vakmanschap, Marc Coenders Eigenaarschap mobiliseren, Fer van den Boomen & Jos van Jaarsveld & Nanja Mol Column: Toen was rust nog heel gewoon, Jos Arets Virtual reality creëert nieuwe realiteit voor leren, Tom Bos Boeken Het ambacht van de leerprofessional Wanneer ben je een vakman? Voor ons startte het maken van dit themanummer met deze vraag. Ben je alleen een vakman als je een tastbaar ding maakt, of is de leider of leerprofessional ook een vakman? En wat is vakmanschap? Is dat de beroepsnorm waaraan je moet voldoen als professional of het meesterschap waar in de traditionele gilden naartoe gewerkt werd? Arbeidssocioloog Richard Sennett heeft het over ambachtelijkheid. Die ambachtelijkheid overstijgt vakmanschap. “Ambachtelijkheid staat voor een blijvende, basale menselijke neiging: het verlangen om het werk goed te doen omwille van het werk zelf, waardoor we vaardigheden ontwikkelen en gericht zijn op het werk, in plaats van op onszelf” (Sennett, 2008). Het interview van Tamara Hoogerwaard met Hans Heiloo van het Nederlandse Patisserieteam is een prachtig voorbeeld van hoe zo’n ambachtsman werkt. Het verlangen om een mooi product te maken is dan sterker dan persoonlijk scoren. In ons vak is het minder helder waardoor een vakman zich onderscheidt. Toen we als hoofdredactie probeerden om – net als bij de patissiers – tot een top tien te komen met ambachtsmensen op het gebied van leren en ontwikkelen, kwamen we op twee namen: Joseph Kessels en Robert-Jan Simons. Wellicht omdat vakmanschap ook een thema is waar zij al jaren mee bezig zijn? Nog geen top tien. En ook waren we er niet zeker van dat we het ‘hele ambacht’ te pakken hadden. Want Kessels en Simons komen beiden uit de wetenschappelijke school. Wellicht zijn er ook praktijkambachtsmensen in ons vak? En waarin onderscheiden zij zich dan? Met andere woorden: wat maakt iemand tot een ambachtsman (of -vrouw) op het gebied van leren en ontwikkelen? Manon Ruijters en Robert-Jan Simons hebben een aantal aspecten benoemd die belangrijk zijn om een lerende professional te zijn. Een lerende professional houdt de wetenschap rond zijn vak bij. Daarnaast beschikt hij over praktijkkennis en kan hij deze ervaringen expliciet maken. Hij heeft een eigen field of expertise en leert dit door aan anderen. Verder is de professional aangehaakt bij een professional frame. Dit kan een beroepsvereniging of intervisiegroep zijn (Simons & Ruijters, 2014). Een professional die aan deze criteria voldoet, beschikt over autonomie en autoriteit. Dat past wat ons betreft bij de eerder genoemde vakmensen. Van de bakker tot de wetenschapper. We missen er in ons vak vast nog een heleboel. Wij zijn erg benieuwd of een netwerk als TvOO tot een lijst van tien kan komen. Mocht je een suggestie hebben, dan is je reactie met motivatie van harte welkom via hoofdredacteur@tvoo.nl. We beloven je dat we de top tien ergens in een van de volgende nummers publiceren. Wie weet levert dat voor ons weer een nieuwe definitie op en een aantal mooie interviews.

  5,95
  lees meer

  Vakmanschap in perspectief

  Vakmanschap is een bijzonder thema, dat snel tot de verbeelding spreekt en persoonlijke verhalen oproept met emotionele lading. In dit nummer zien we verhalen van bakkers en patissiers die prijzen winnen met hun vakmanschap, maar ook van bankmedewerkers die zich overrompeld voelen door de toenemende regelgeving en de invloed op hun vakmanschap. En wat als technologie het wint van de mens en vakmensen overbodig maakt? Dezelfde technologische ontwikkelingen leveren ook kansen op voor nieuwe vormen van vakmanschap, waarmee we als klein land in de wereld toonaangevend kunnen zijn, zoals bijvoorbeeld op het gebied van gamedesign.
  1,95
  lees meer

  Het belangrijkste trainingsinstrument

  Als Trainer van het Jaar 2015-2016 heb ik de eer om vier keer een trainerstool te beschrijven. Om je met mijn visie op trainen te laten kennismaken, val ik maar meteen met de deur in huis. Wat mij betreft ben je namelijk zelf je belangrijkste trainerstool. Hierbij gaat het volgens mij enerzijds om je professionele trainerscompetenties en anderzijds om wie je bent als persoon. Jouw drijfveren en stokpaardjes klinken door in je training. Jouw kwaliteiten – en ook je valkuilen en ‘rode knoppen’ – hebben impact op het leren van je deelnemers. Met deze trainerstool wil ik je uitnodigen tot zelfreflectie en het aanscherpen van jezelf als trainingsinstrument.
  1,95
  lees meer

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

  Op weg naar ruimte en vrijheid

  Crisis als aanleiding om inzicht te vergroten in (je) identiteitswerk

  Datum:
  Locatie:

  Download gratis deze white paper