logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters

Alle artikelen

1|...|334|335|336|...|556

Boekbesprekingen thema 'Werk vinden', april 2015

In deze uitgave een korte bespreking van de volgende boeken: De eekhoorn die in de boom klimt - Over roeping en blokkerende emoties bij loopbaankeuzes, Annet Brinkhuis De V-factor - Loopbaanroman voor de 40+ ambtenaar, Josien Sneek Handboek voor de Spitsuurvrouw, Sara van Wesenbeeck Tussen de schuifdeuren van de Eerste Hulp, Anneke Derksen
Gratis
lees meer

Werkloosheidscijfers in beeld

In de afgelopen jaren hebben meer mensen dan voorheen hun werk verloren. De economische crisis veroorzaakte een groei van het aantal werklozen. Bovendien duurt het voor werklozen langer om werk te vinden. Hierdoor groeit het aantal langdurig werklozen. Daarnaast zijn er minder mensen van werkkring veranderd. Het Centraal Bureau voor de Statistiek verzamelt en analyseert deze gegevens. Wat is de verdeling naar leeftijd, opleidingsniveau en bedrijfstak? Hoe lang zijn mensen werkloos? En wat is de invloed van de aantrekkende arbeidsmarkt op de werkloosheid?
1,95
lees meer

Dress for Success

Het uiterlijk doet ertoe op de arbeidsmarkt, zo blijkt uit recent onderzoek naar het effect van wat het Sociaal Cultureel Planbureau ‘esthetisch kapitaal’ noemt (SCP, 2014). Een onaantrekkelijke verschijning op een foto blijkt een twee keer zo kleine kans te maken om uitgenodigd te worden, terwijl een aantrekkelijke verschijning 20 procent meer kans maakt. Er is dus alle aanleiding om bij het zoeken naar werk aandacht te besteden aan je esthetisch kapitaal. Het SCP stelt dat de effecten van looks op de kans op een baan worden onderschat. Dat gebeurt zeker niet bij Dress for Success, een uit de Verenigde Staten overgewaaid initiatief om werkzoekenden met een minimuminkomen te adviseren over hun uiterlijke verschijning.
1,95
lees meer

Dé loopbaancoach bestaat straks niet meer

Loopbaan: het woord suggereert dat er een duidelijk uitgezette weg bestaat. Dat was en is voor veel banen ook zo. Maar hoe lang blijven rechte lijnen, werkcontexten en de vraag naar werk nog stabiel en voorspelbaar? Iedereen ziet en voelt dat de houdbaarheidsdatum hiervan steeds korter wordt, gezien de steeds snellere veranderingen. Maar wie trekt de conclusies en vertaalt deze naar zijn eigen werk, (duurzame) inzetbaarheid en toekomst? Guido Welter en Corrie Verkerk van Randstad HR Solutions in een dialoog aan de hand van stellingen over de veranderende arbeidsmarkt, het belang van duurzame inzetbaarheid en de betekenis hiervan voor het vak van de loopbaanadviseur/-coach.
1,95
lees meer

Arbeidstoeleiding

Werk vinden in een lastige arbeidsmarkt valt niet mee, zeker niet voor ‘kwetsbare jongeren’ met bijzondere leer- of ondersteuningsbehoeften. Om hen te helpen ontwikkelen tot volwaardige burgers wordt maximale inzet gevraagd: van de jongeren zelf, maar ook van ouders, begeleiders op scholen, vertegenwoordigers van gemeenten, werkgevers en werkbegeleiders. Voor scholen voor Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) en Praktijkonderwijs (PrO) is arbeidstoeleiding een wettelijke opdracht.
1,95
lees meer

Van ritueel naar goed werkgeverschap

Werk vinden is voor veel mensen in de afgelopen jaren niet eenvoudig geweest. Alle groepen op de arbeidsmarkt hebben de crisis gevoeld. Slechte aansluiting tussen de inzetbaarheid van personeel en de vraag naar arbeid, gebrek aan inzicht in de mogelijkheden voor medewerkers én werkgevers en weinig begeleiding voor werkzoekenden van werk naar werk zijn veel voorkomende achterliggende knelpunten. Hoe kan het beter? Organisaties die onder de juiste condities met elkaar samenwerken in een mobiliteitsbureau kunnen het verschil maken.
1,95
lees meer

Ontslag (volledige uitgave, 23 artikelen)

INHOUD THEMA 'ONTSLAG' (januari 2015) Nederland moet in beweging komen, Willem Wijnen Banen op de tocht, Tinka van Vuuren & Rien Seip Ontwikkelingen in werkgelegenheid, Tom Luken Wie ben jij zonder baan?, Eric van Lierop & Nannette Mees NICE werkt aan een internationaal profiel voor de loopbaanbegeleider, Frans de Blocq & Inge van der Putten PRAKTIJK De hele week schrijven, Mirjam Windrich Stappen zetten in zelfontplooiing, Annemieke Lobbezoo Roer om na ontslag uit eigen bedrijf, Jolanda Verweij Loopbaancoaching: assess op motivatie en bevlogenheid, Martijn Bakker Bruggen slaan tussen verschillende culturen, Ria Freijsen Van ontslag naar talenten en drijfveren, Annet Brinkhuis De lunch met Frans van Veen, Marlies van Venrooij Boeksamenvatting: Ik ben integer, jij bent integer, Els Ackerman Kanttekening: 'Als ondernemer ben ik de nieuwe melkkoe' KENNIS, KUNDE EN ONDERZOEK Wijzigingen in wet- en regelgeving 2015 en 2016, Marlies van Venrooij Hoe een koe een haas vangt, Jouke Post, Yvette Kokee, Djack Littel & Lidia van Engeland Levensloop van inloed op pensioenplannen, Marleen Damman OPINIE EN DISCUSSIE Houd mensen bij ontslag binnenboord, Rex Feenstra Astrologie en andere kwesties voor de loopbaanprofessie, Tom Luken EN VERDER Loopbaancongres 2014, Marlies van Venrooij Column: Geluk, Joke Tacoma Social media bij ontslag, Fiona Stoop Boekbesprekingen Cartoon Martin Reekers Wie komt er ‘beter’ uit Iedereen kent wel iemand die recentelijk ontslagen is of die de dreiging daartoe heeft ervaren. In mijn inner circle heeft mijn zwager onlangs zijn baan verloren en bij een goede vriend is het bedrijf waarvoor hij werkzaam was over de kop gegaan. Voor beide heren was het balen, maar zij zagen er ook de voordelen van in. Zo had mijn zwager nu de tijd om zijn dochter aan te moedigen tijdens haar deelname aan het WK kanopolo in Frankrijk. Op werkgebied heeft hij de overstap gemaakt van een functie als financiële controller naar een baan als docent. Die goede vriend is twee maanden gaan reizen in Thailand en is nu bezig om zijn eigen bedrijf verder te laten groeien. Twee verhalen van mensen die er ‘beter’ uit zijn gekomen. Mijn werk heeft de afgelopen vijf jaar voor een groot deel bestaan uit het begeleiden van medewerkers die onderdeel waren van een reorganisatie. Het valt me op dat het veel mensen niet lukt om er ‘beter’ uit te komen, laat staan ‘goed’. Elke dag lees je in de krant dat bedrijven reorganiseren of failliet gaan en dat er grote groepen mensen op straat komen te staan. Niet al deze reorganisaties en faillissementen halen het nieuws. Ook veel kleine bedrijven ontslaan mensen. Ontslagen worden bij een groot bedrijf heeft vaak als ‘voordeel’ dat er een sociaal plan moet worden opgesteld. Medewerkers krijgen hierdoor outplacementondersteuning, tijd om aan de situatie te wennen en mogelijk ook nog een zak met geld om de inkomstenderving te verzachten. Bij kleine bedrijven, die ook veel mensen op straat zetten, is er vaak geen tijd en budget om de ontslagen medewerkers te ondersteunen. Mede voor de mensen die geen financiële of morele ondersteuning krijgen, heb ik in 2011 het boek ´Ontslag! Welke Keuze Maak Jij?´ geschreven. Een ontslag doet veel met een mens; zekerheden worden weggehaald en je toekomst staat op losse schroeven. Wat goed dat wij als loopbaanprofessionals een bijdrage mogen leveren aan het ondersteunen van medewerkers in deze voor velen moeilijke periode. In dit nummer van LoopbaanVisie willen wij daar ook een bijdrage aan leveren. Eric van Lierop en Nannette Mees beschrijven de ‘transitiecirkel’ voor verliesverwerking. Verlies van een baan heeft ook te maken heeft met hechten en jezelf weer welkom voelen. In ‘Simultaan’ een persoonlijk verhaal van een communicatiewetenschapper die na een ontslag in het loopbaanvak terecht is gekomen en dat nu combineert met het organiseren van slow travel trips. Rex Feenstra bepleit in de rubriek ‘Opinie’ dat binnensluiten de regel wordt bij een reorganisatie. In dit nummer ook een wat ´taai´ en nuttig stuk over de WWZ, veranderingen in de duur van de WW en de introductie van de transitievergoeding. Tinka van Vuuren schrijft samen met Rien Seip helder over baan- of arbeidsplaatsonderzekerheid Ik hoop dat wij weer een mooie mix serveren van artikelen die prikkelen, inspireren en je informeren.
5,95
lees meer

Nederland moet in beweging komen

Heb je de kop in het zand gestoken, heeft schijnzekerheid je in slaap gesukkeld waardoor je plotseling ontslagen wordt? Ben je moedig, doortastend, of ondernemend en neem je zelf het initiatief? Of is ontslag een gevolg van matige communicatie en onvoldoende aandacht voor visie, ambitie, zingeving en ontwikkeling? Het zijn thema’s voor de toekomst, terwijl we steeds uitdrukkelijker bezig zijn met de korte termijn. Een pleidooi voor verbinding.
1,95
lees meer

Banen op de tocht

Nog steeds dreigen er banen te verdwijnen in Nederland. In de kranten lezen we over KLM, de zorg en het gevangeniswezen waar banen op het spel staan. Veel Nederlandse werknemers hebben dan ook te maken met ontslagdreiging. Hoe gaan werknemers met deze baanonzekerheid om? En wat kunnen werkgevers doen om de negatieve gevolgen hiervan te beperken?
1,95
lees meer

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

Congres Positieve Psychologie

Thema: Dynamiek in Relaties

Datum: 29 november 2019
Locatie: De Reehorst, Ede

Informatie & aanmelden »