logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters
 • Alle artikelen

  1|...|33|34|35|...|567

  Globalisering in de corporate tribe

  In een nummer over globalisering mag het gezichtspunt van een corporate antropoloog niet ontbreken. En al helemaal niet omdat het boek ‘De corporate tribe’ van Danielle Braun en Jitske Kramer managementboek van het jaar werd. Met Jitske Kramer verkennen we wat corporate antropologie inhoudt en wat dit kan toevoegen aan de toenemende globalisering in organisaties en trainingsprogramma’s. Zijn we straks een global tribe? En allemaal wereldburgers? Jitske Kramer hoopt van wel, maar denkt van niet. Het is een optimistisch gesprek, waarbij de uitspraak “Ik gun iedereen een crashcourse antropologie” mij enorm is bijgebleven.
  1,95
  lees meer

  Vakmanschap (volledige uitgave, 16 artikelen)

  INHOUDSOPGAVE ‘VAKMANSCHAP’ (juni 2016) Vakmanschap in perspectief, Ger Driesen Het belangrijkste trainingsinstrument ben je zelf – Trainerstool, Silvia Blankestijn Herken de vakman!, Tamara Hoogerwaard Hoe goed kun je zijn?, Jos van Zwieten Van controle naar vertrouwen, Marjolijn Feringa Modern technisch vakmanschap ontwikkelen, Nicole Eggermont & Tineke Kanters WETENSCHAP Column: Opleiden kan kwaad!, Manon Ruijters Ieder zijn vak!, Thijs Winthagen & Jeroen de Jong Wie zijn de echte winnaars?, Lidewey van der Sluis Je wapenen tegen toxische leiders?, Tijs Besieux & Jeroen Stouten Promotie: Organisatieontwikkeling bij woningcorporaties, Stefan Cloudt VARIA Column: Wendbaar vakmanschap, Marc Coenders Eigenaarschap mobiliseren, Fer van den Boomen & Jos van Jaarsveld & Nanja Mol Column: Toen was rust nog heel gewoon, Jos Arets Virtual reality creëert nieuwe realiteit voor leren, Tom Bos Boeken Het ambacht van de leerprofessional Wanneer ben je een vakman? Voor ons startte het maken van dit themanummer met deze vraag. Ben je alleen een vakman als je een tastbaar ding maakt, of is de leider of leerprofessional ook een vakman? En wat is vakmanschap? Is dat de beroepsnorm waaraan je moet voldoen als professional of het meesterschap waar in de traditionele gilden naartoe gewerkt werd? Arbeidssocioloog Richard Sennett heeft het over ambachtelijkheid. Die ambachtelijkheid overstijgt vakmanschap. “Ambachtelijkheid staat voor een blijvende, basale menselijke neiging: het verlangen om het werk goed te doen omwille van het werk zelf, waardoor we vaardigheden ontwikkelen en gericht zijn op het werk, in plaats van op onszelf” (Sennett, 2008). Het interview van Tamara Hoogerwaard met Hans Heiloo van het Nederlandse Patisserieteam is een prachtig voorbeeld van hoe zo’n ambachtsman werkt. Het verlangen om een mooi product te maken is dan sterker dan persoonlijk scoren. In ons vak is het minder helder waardoor een vakman zich onderscheidt. Toen we als hoofdredactie probeerden om – net als bij de patissiers – tot een top tien te komen met ambachtsmensen op het gebied van leren en ontwikkelen, kwamen we op twee namen: Joseph Kessels en Robert-Jan Simons. Wellicht omdat vakmanschap ook een thema is waar zij al jaren mee bezig zijn? Nog geen top tien. En ook waren we er niet zeker van dat we het ‘hele ambacht’ te pakken hadden. Want Kessels en Simons komen beiden uit de wetenschappelijke school. Wellicht zijn er ook praktijkambachtsmensen in ons vak? En waarin onderscheiden zij zich dan? Met andere woorden: wat maakt iemand tot een ambachtsman (of -vrouw) op het gebied van leren en ontwikkelen? Manon Ruijters en Robert-Jan Simons hebben een aantal aspecten benoemd die belangrijk zijn om een lerende professional te zijn. Een lerende professional houdt de wetenschap rond zijn vak bij. Daarnaast beschikt hij over praktijkkennis en kan hij deze ervaringen expliciet maken. Hij heeft een eigen field of expertise en leert dit door aan anderen. Verder is de professional aangehaakt bij een professional frame. Dit kan een beroepsvereniging of intervisiegroep zijn (Simons & Ruijters, 2014). Een professional die aan deze criteria voldoet, beschikt over autonomie en autoriteit. Dat past wat ons betreft bij de eerder genoemde vakmensen. Van de bakker tot de wetenschapper. We missen er in ons vak vast nog een heleboel. Wij zijn erg benieuwd of een netwerk als TvOO tot een lijst van tien kan komen. Mocht je een suggestie hebben, dan is je reactie met motivatie van harte welkom via hoofdredacteur@tvoo.nl. We beloven je dat we de top tien ergens in een van de volgende nummers publiceren. Wie weet levert dat voor ons weer een nieuwe definitie op en een aantal mooie interviews.

  5,95
  lees meer

  Vakmanschap in perspectief

  Vakmanschap is een bijzonder thema, dat snel tot de verbeelding spreekt en persoonlijke verhalen oproept met emotionele lading. In dit nummer zien we verhalen van bakkers en patissiers die prijzen winnen met hun vakmanschap, maar ook van bankmedewerkers die zich overrompeld voelen door de toenemende regelgeving en de invloed op hun vakmanschap. En wat als technologie het wint van de mens en vakmensen overbodig maakt? Dezelfde technologische ontwikkelingen leveren ook kansen op voor nieuwe vormen van vakmanschap, waarmee we als klein land in de wereld toonaangevend kunnen zijn, zoals bijvoorbeeld op het gebied van gamedesign.
  1,95
  lees meer

  Het belangrijkste trainingsinstrument

  Als Trainer van het Jaar 2015-2016 heb ik de eer om vier keer een trainerstool te beschrijven. Om je met mijn visie op trainen te laten kennismaken, val ik maar meteen met de deur in huis. Wat mij betreft ben je namelijk zelf je belangrijkste trainerstool. Hierbij gaat het volgens mij enerzijds om je professionele trainerscompetenties en anderzijds om wie je bent als persoon. Jouw drijfveren en stokpaardjes klinken door in je training. Jouw kwaliteiten – en ook je valkuilen en ‘rode knoppen’ – hebben impact op het leren van je deelnemers. Met deze trainerstool wil ik je uitnodigen tot zelfreflectie en het aanscherpen van jezelf als trainingsinstrument.
  1,95
  lees meer

  Herken de vakman!

  Wat kenmerkt een vakman? Geen eenvoudige vraag en al helemaal niet in ons werkterrein, waar vakmanschap niet meteen aan iemand te zien is. Om meer zicht te krijgen op het begrip neem ik u mee in de wereld waar dit wel direct tot de verbeelding spreekt, namelijk in het brood- en banketbakkerswezen. Vakman Hans Heiloo schetst de ontwikkeling van vakman worden, vakman blijven en vakman maken. Het artikel sluit af met een aantal aanbevelingen voor de hrd-professional die hieruit af te leiden zijn.
  1,95
  lees meer

  Hoe goed kun je zijn?

  Het persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) is een bekend instrument in hrm. Als onderdeel van een functionerings- en beoordelingscyclus heeft het een plek veroverd als aanjager van leren en ontwikkelen. Maar een professional heeft geen POP nodig om zich te ontwikkelen. Er zijn goede alternatieven! In dit artikel beschrijf ik dit, aan de hand van ervaringen met branches die meestertitels hebben ingevoerd of willen invoeren als een standaard voor professionele excellentie. Ik beschrijf hoe zo’n meestertitel tot stand komt en ga in op de meest positieve drive die er voor leren en ontwikkelen is: beroepstrots. Tot slot geef ik een aantal suggesties voor hrd’ers die de professionalisering in hun bedrijf willen versterken.
  1,95
  lees meer

  Van controle naar vertrouwen

  De wet- en regelgeving van de overheid is de laatste jaren zeker bij financiële instellingen aangescherpt. Bedrijven en instellingen hebben de laatste jaren energie gestoken in de invoering van de nieuwe wetten en regels. Belangrijk, maar hieraan voldoen is niet de doelstelling van een organisatie. Het is een voorwaarde. Een goede balans hierin vraagt een vernieuwde vorm van vakmanschap. De Rabobank is een traject gestart om dit vakmanschap verder te ontwikkelen. In dit artikel lees je over de belangrijkste interventies, de leerpunten en het behaalde resultaat.
  1,95
  lees meer

  Modern technisch vakmanschap ontwikkelen

  In dit artikel willen we specifiek een aantal facetten van het technisch vakmanschap belichten. We beginnen met een aantal trends, die we zien in de ontwikkeling van technische beroepen. We maken vervolgens een koppeling met de veranderingen die gaande zijn in de context van veel bedrijven waarin het draait om techniek. Dit alles heeft gevolgen voor de wijze en noodzaak om technisch vakmanschap up to date te houden. Wat betekent dit voor de vakmensen zelf en wat voor hun organisaties?
  1,95
  lees meer

  Opleiden kan kwaad!

  De maatschappij ontwikkelt zich, organisaties ontwikkelen zich, professionals ontwikkelen zich, en de professie zelf ontwikkelt zich ook. Soms door groei in kennis en inzichten, soms fundamenteler. Nieuwe visies op de inrichting van de professie, fundamentele veranderingen in het vak, nieuwe besturingsfilosofie in organisaties, ze doen zich met steeds grotere regelmaat voor. Denk aan bewegingen als ‘van zorgen voor, naar zorgen dat’, van onderwijzen naar begeleiden, van expert naar adviseur, van taak- naar opgavegericht werken of van gestuurd naar zelfsturing. Zie hier de toegenomen vraag naar transformatief leren. Maar al te vaak lossen we dit informatief op. Hoe problematisch is dat? En wat betekent dat voor professionals die zich bezighouden met leren en ontwikkelen.
  Gratis
  lees meer

  Ieder zijn vak!

  De laatste jaren staat vakmanschap weer stevig op de kaart. Brancheverenigingen verstevigen en ontwikkelen vakmanschap binnen hun sector. Denk bijvoorbeeld aan het programma ‘vakmanschap en veiligheid’ van Defensie, en ‘werk en vakmanschap’ binnen de techniek. Ook het onderwijs (vmbo en mbo) agendeert vakmanschap hoog. En zelfs in het regeerakkoord van het huidige Nederlandse kabinet (2012) staat: “Een sterke economie heeft baat bij een hoge kwaliteit van dienstverlening door de overheid. Dat kan alleen als we vakmanschap meer ruimte en waardering geven.” In dit artikel leest u een concrete hedendaagse omschrijving van vakmanschap en hoe in organisaties meer ruimte gegeven kan worden aan vakmanschap.
  1,95
  lees meer

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

  Op weg naar ruimte en vrijheid

  Crisis als aanleiding om inzicht te vergroten in (je) identiteitswerk

  Datum:
  Locatie:

  Download gratis deze white paper