logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters
 • Alle artikelen

  1|...|342|343|344|...|537

  Column: brug

  Brug Ze zit met dikke, rode ogen voor me. “Gisteren hadden we het over kwaliteiten. Toen ik ze op de flap zag staan, was ik trots. Maar toen moesten we er ‘te’ voor zetten. ‘Te doorzettingsvermogen’ is overspannen zijn. En dat was mijn vader. Hij maakte een eind aan zijn leven. En nu ben ik bang dat ik dat ook ga doen.” De ogen vullen zich weer met tranen. Ik krijg een naar gevoel in mijn maag. O, nee, geen zelfmoord, denk ik. “Ik ben zo bang. Zou jij me willen helpen?” Zelfmoord is voor mij een brug te ver. Ik ben weliswaar coach en psycholoog, maar zelfmoord voelt niet goed. Dat is meer iets voor psychiaters. “Ik wil je wel helpen om te kijken waar je terecht zou kunnen met je angst voor zelfmoord.” “Mijn moeder en zus zijn naar dagen voor nabestaanden van zelfdoding geweest, misschien moet ik daar ook naar toe.” Altijd fraai om te merken dat de klant vaak zelf de beste oplossing voor zijn problemen aandraagt. “Zou je dat willen?” “Ja. Dan bespreek ik die zelfmoord daar. Wil jij daarna weer gewoon mijn loopbaancoach zijn? Want ik weet nog steeds niet wat ik wil.” De knoop in mijn maag is weg. “Dat is goed.” “O, gelukkig.” “Wat kan ik nu voor je doen?” “Eigenlijk niks, ik weet waar ik moet zijn voor die dagen. Dan doe ik dat eerst wel, en dan kom ik bij je terug. Is dat goed?” “Ja, dat is prima. Laat me zo af en toe even weten hoe het met je gaat.” “Oké.” “Hoe is het nu met je?” “Goed. Ik voel me rustig.” Dit gesprek voerde ik een aantal jaren geleden. De klant is inderdaad naar de dagen voor nabestaanden van zelfdoding geweest en daarna was haar angst om zelfmoord te plegen gedecimeerd. We konden verder met haar kwaliteiten, haar mogelijkheden en haar wensen voor haar loopbaan. Tegenwoordig is ze zelf loopbaanbegeleider. Joke Tacoma is chemicus (1985) en psycholoog (2007). Sinds 2002 is ze eigenaar van Tacoma Coaching en werkzaam als loopbaancoach en personal coach. Haar specialisme is mensen met een technische achtergrond.
  Gratis
  lees meer

  Casus: een provocatief loopbaangesprek

  Een cliënt, die ik hier de heer Te Wijfel noem, wil een loopbaantraject omdat hij niet weet of hij wel of niet een andere functie of baan moet gaan zoeken. De heer Te Wijfel is 45 jaar en heeft een financiële achtergrond. Het doel van het traject was gericht op het versterken van zijn zelfvertrouwen over zijn keuzes en beslissingen.
  1,95
  lees meer

  Cartoon

  Gratis
  lees meer

  Buitengewoon: een blinde loopbaanadviseur aan het woord

  Marcel van der Bie is al vanaf zijn geboorte blind. Dat is wat hij noemt zijn grootste begrenzing. Toch laat hij zijn leven hier niet door beperken. Sterker nog, het opzoeken en uitdagen van grenzen is zijn levensthema geworden. Onder het motto ‘vooral meedoen waar het kan en speciaal als het moet’ creëert hij kansen om te groeien en pakt hij kansen die hem geboden worden. Inmiddels werkt hij alweer zes jaar als loopbaanadviseur bij het loopbaancentrum Move NS.
  1,95
  lees meer

  Buiten de kaders van het loopbaanvak

  Wat is een hoofdartikel over grenzen waard als er niet een uitstapje plaatsvindt naar een ander land? Daarom starten we dit artikel over de grenzen in het loopbaanvak met een observatie uit het Amerikaanse opinietijdschrift 'Time Magazine' (november 2013).
  1,95
  lees meer

  Boeksamenvatting: Dynamische loopbanen

  Dynamische loopbanen Een kwestie van vooruitkijken Annelies E.M. van Vianen, Van Gorcum, 2013. ISBN 978 90 232 5130 9  Annelies van Vianen laat zien dat door de globaliserende economie, technologische, maatschappelijke en demografische ontwikkelingen, loopbanen niet voorspelbaar zijn. Voor het effectief vormgeven aan de eigen loopbaan zijn een flexibele, authentieke kijk van het individu op zichzelf en het nemen van verantwoordelijkheid voor de eigen loopbaan essentieel. De auteur gaat systematisch na wat het belang is van de fit tussen de persoon en zijn werkomgeving; welke niet of moeilijk veranderbare aspecten te onderkennen zijn en wat te ontwikkelen is. Elke fit is in principe tijdelijk. Dat maakt vooruitkijken naar komende veranderingen noodzakelijk. Vooruitkijken begint met een goed inzicht in de eigen mogelijkheden en loopbaan. Daarbij is het belangrijk dat iemand inzicht krijgt in de eigen basale basisbehoeften: competent zijn, sociale verbondenheid en autonomie. Deze behoeften heeft iedereen, maar de waarde die mensen toekennen aan elk van de behoeften kan verschillen. ‘Competent zijn’ wordt uitgewerkt in capaciteiten, interesses en persoonlijkheid. Niet zozeer het gevraagde opleidingsniveau is belangrijk maar vooral de kennis, skills en abilities (KSA’s) die een takenpakket vraagt en de beschikking over een iets hoger denkniveau dan noodzakelijk. De auteur behandelt enkele bekende loopbaantheorieën en tests waarbij zij wijst op de betrekkelijke voorspellende waarde daarvan. De uitkomsten zijn vooral te gebruiken in dialoog met een gekwalificeerde loopbaanadviseur. De rol van loopbaanadviseur ziet de auteur veranderen van inhoudelijk adviseur naar life design coach, die procesgericht ondersteunt bij het ontwikkelen van toekomstscenario’s gericht op de persoon in de context van diens hele omgeving. De sociale verbondenheid, de mate waarin waarden van een individu passen bij collega’s en de organisatiecultuur, ontstaat deels vanzelf doordat baanzoekers worden aangetrokken door de uitstraling van een organisatie en selecteurs bij sollicitanten op ‘passendheid’ letten. Toch is het goed als iemand zijn belangrijke waarden kent en zich afvraagt of die passen bij de organisatie. Gewapend met zelfkennis over de basisbehoeften kan gericht en selectief gezocht worden naar een baan. Hoe meer eisen er echter aan een ‘goede baankeuze’ gesteld worden, hoe lager de tevredenheid blijkt te zijn. Het besef dat een baankeuze niet voor eeuwig is, kan de keuzedruk verminderen. Serieuze voorbereiding is van belang, maar het is geen puur rationele aangelegenheid: onderzoek laat zien dat als de ratio gecombineerd wordt met onbewuste processen, betere beslissingen het resultaat zijn. In het boek wordt regelmatig gesproken over ‘aanpassen’. De invulling van die term is vooral proactief ontwikkelingsgericht: positieve framing van situaties, optimisme, een positief zelfbeeld, het gevoel de situatie te kunnen beheersen, een ontwikkelingsgerichte denkstijl, openstaan voor nieuwe ervaringen, anticiperen op veranderingen en zelfmonitoring zijn kenmerken die bijdragen aan het vermogen tot aanpassen. Flexibiliteit van medewerkers kunnen organisaties volgens de auteur bevorderen door ze uitdagingen te bieden met het accent op leren en ontwikkelen, veranderingen aan te kondigen en persoonlijke ontwikkelbudgetten te faciliteren. Uitdagingen die mensen het gevoel van competentie geven. Het boek is bedoeld voor werkenden, werkzoekenden, leidinggevenden, managers, hrm-professionals en loopbaancoaches. Voor elk zijn er praktische vragen die het zelf nadenken activeren. Elk hoofdstuk is rijk geïllustreerd en onderbouwd met theorieën en onderzoek, die door een uitstekend notenapparaat overzichtelijk aan de tekst zijn gekoppeld. Voor iedereen die professioneel te maken heeft met loopbaanontwikkeling is het boek daardoor een mooi overzichtswerk en een ingang voor verdieping.  
  Gratis
  lees meer

  Boekbesprekingen, themanummer 'grenzen', januari 2014

  Ambitie met een grote M Voluit leven als medicus, moeder en mijzelf Marleene de Ridder. Réunion, 2013. ISBN 978 90 792 6315 8 Dit boek is bedoeld voor alle vrouwelijke artsen die hun werk op een eigen, positieve manier willen combineren met hun gezin en andere levensrollen, en die niet willen inleveren op hun toekomstplannen en ambities. Je wordt immers arts om van betekenis te zijn voor mensen en om jezelf te ontwikkelen, niet om in een voortdurende spagaat tussen werk en thuis te belanden of afgebrand te raken, aldus Marleene de Ridder (gezondheidswetenschapper, gecertificeerd coach). Het boek bevat veel bekende onderwerpen. Beslist anders dan anders is de stimulerende ‘duw’ om ambitieus te zijn en te blijven, veel en hard te werken en al je levensrollen te combineren. Je hoeft niet te kiezen tussen óf werken óf een gezin. Het combineren van je ambities als arts, als moeder en als individu geven inspiratie en energie als je het op je eigen, dat wil zeggen de best bij jou passende manier, invult en kunt doen. In vogelvlucht wordt het leven geschetst van vrouwelijke artsen anno nu, de mogelijkheden, en onzichtbare factoren (mind bugs) die het artsenleven voor vrouwen (helaas) ingewikkelder maken dan dat van hun mannelijke collega’s met gezinnen. Je kunt lezen hoe je kunt kiezen voor én/ én zonder in te leveren op je ambities. Het succes daarvan staat of valt met hoe goed jij voor jezelf zorgt, het traditionele zorgpatroon weet om te draaien, en je realiseert dat bepaalde drukke of zware perioden maar tijdelijk zijn. De Ridder haalt Joanna Barsh (McKinsey & Company) aan, die het ‘DNA’ van vrouwelijke leiders onderzocht en ontdekte dat voor deze vrouwen de work-life balance op zich een onhaalbaar doel is. Zij ervoeren de combinatie van werken en moederschap als een ‘gecontroleerde disbalans’ en konden hiermee goed de regie houden. Essentieel is dat je op een intelligente, doelgerichte en proactieve manier weet te balanceren tussen werk, gezin en jezelf. Dus: richt je niet zozeer op balans, maar omarm de kunst van het balanceren. Er volgen zes strategieën om te balanceren: jongleren, afwisselen, uitbesteden, combineren, het Nieuwe Werken, en simplificeren. Het boek bevat handzame oefeningen, zinvolle lees- en kijktips, met tussendoor interessante en informatieve interviews met vrouwelijke artsen. Zij zijn van verschillende leeftijden en geneeskundige specialisaties en vertellen open over hun ambitie, carrière en gemaakte keuzes. Kortom, een stimulerend en lezenswaardig boek voor alle hoger opgeleide vrouwen met ambitie zoals artsen, notarissen, advocaten, economen enzovoort. Daniëlle Aldershoff - interim manager en loopbaanadviseur   Een leven lang inzetbaar? Duurzame inzetbaarheid op het werk: interventies, best practices en integrale benaderingen. Dr. Annet de Lange en prof. dr. Beatrice van der Heijden (red.). Vakmedianet, 2013. ISBN 978 94 621 5097 3 ‘Een leven lang inzetbaar’ is bedoeld als handboek voor werkgevers, managers en personeelsfunctionarissen, die willen weten wat er in Nederland bekend is op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Ongeveer 35 auteurs werkten mee aan het boek, grotendeels uit ‘de wetenschap’, maar ook uit het bedrijfsleven en de advieswereld. Het boek beslaat 20 hoofdstukken en een kleine 500 bladzijden. Het is een product van het Kennisnetwerk Duurzame Inzetbaarheid, een door de Nederlandse Stichting voor Psychotechniek gefaciliteerd leernetwerk. Het boek biedt grondig inzicht in bestaande uitwerkingen van begrippen als inzetbaarheid, employability, werkvermogen, belastbaarheid, participatie, ervaringsconcentratie en vitaliteit. Diverse meetinstrumenten, zoals WAI, FIT monitor, DIX, Loopbaanpotentieelmethodiek en Loopbaanspiegel komen aan de orde. Het boek biedt veel actuele onderzoeksresultaten, bijvoorbeeld rond de beeldvorming over oudere werknemers, werken na de pensioengerechtigde leeftijd, determinanten van duurzame inzetbaarheid en verschillen tussen cohorten. Diverse plannen en projecten worden beschreven, zoals de Nederlandse Praktijkrichtlijn 6070, het Nationale Inzetbaarheidsplan en STREAM. Tevens biedt het boek een kijkje binnen praktijken op het gebied van duurzame inzetbaarheid bij bedrijven zoals Fujifilm, Alliander en Achmea. Psychologische, juridische, bedrijfskundige, medische en praktische aspecten komen uitvoerig aan de orde. Veel hoofdstukken worden afgesloten met do’s and don’ts. Enkele terugkomende adviezen zijn: investeer in dialoog en maatwerk en ontzie oudere werknemers niet te veel. Er staat heel veel in het boek. Toch laat het nog wel iets te wensen over. Ik miste aandacht voor de loopbaan als een geheel. De inzetbaarheid op oudere leeftijd hangt immers sterk af van wat er in eerdere leeftijdsfasen gebeurt. Wat is de rol van het initiële onderwijs? Welke bijdrage aan duurzame inzetbaarheid zou een structureel, preventief loopbaanbeleid kunnen leveren? Wat zou daarbij de rol kunnen zijn van onafhankelijke, externe adviseurs? Ook in de vormgeving bestaan enkele onvolkomenheden. De grijstinten in sommige grafieken zijn moeilijk onderscheidbaar. Als je wilt weten wat een bepaalde auteur in het boek geschreven heeft, kun je dat niet in de inhoudsopgave of index vinden. Ook kan de lezer het als storend ervaren dat in de inleidingen van de hoofdstukken sprake is van veel herhaling bij het steeds opnieuw beschrijven van de noodzaak van langer doorwerken. Deze kleine minpunten nemen niet weg dat ‘Een leven lang inzetbaar?’ ongetwijfeld een belangrijke inhoudelijke en praktische impuls geeft aan de beantwoording van een belangrijk vraagstuk. Tom Luken – onafhankelijk onderzoeker en adviseur   Jij bent aan Z hét loopbaanhandboek Puck Dinjens & Tanja Hulswit. Nieuwezijds, 2013 (3e ed.). ISBN 978 90 571 2383 2 ‘Jij bent aan zet’ is een praktisch handboek voor mensen die een pas op de plaats willen maken ten aanzien van hun volgende loopbaanstap. Dat kan allerlei redenen hebben, variërend van boventalligheid en ontslag tot niet lekker in je vel zitten en iets anders willen gaan doen, maar niet weten wat, noch hoe. Het boek bestaat uit twee delen: ‘Aan de slag’ en ‘Op pad’. Het is bedoeld als werkboek om in te schrijven en zodoende een eigen dossier op te bouwen. In het eerste deel staat zelfanalyse centraal en krijg je via uitwerking van de aangeboden oefeningen zicht op wie jij bent. Het tweede deel behandelt het proces van arbeidsmarktcommunicatie en -benadering. Reden voor deze geheel herziene, derde versie, is de sterk veranderde arbeidsmarkt en wijze waarop we die benaderen. Daarnaast is er meer aandacht besteed aan starters en 45+’ers en de vraag: Wel of niet voor jezelf beginnen? Ik heb ‘Jij bent aan Z’ ervaren als een toegankelijk en goed doe-het-zelf-boek met waardevolle informatie en nuttige oefeningen, waarmee de doelgroep zeker een stap verder zou kunnen komen. Tegelijkertijd werd voor mij ook het manco van doe-het-zelf-boeken en de meerwaarde van loopbaanbegeleiding glashelder. Overigens valt de wijze waarop parttime werkende vrouwen, weinig genuanceerd, worden neergezet als ‘mutsen’, uit de toon in relatie tot de rest van het boek. Vrijwel direct aan het begin gaat het over planning en wordt de lezer gevraagd: Wat wil ik bereiken, wat moet ik doen en wat heb ik daarvoor nodig? Dat zijn nu typisch vragen waar velen geen antwoord op hebben en juist hulp bij zoeken. De aangereikte voorbeeldplanningen staan op gespannen voet met de realiteit. De stap van zelfanalyse naar focus, op basis waarvan je de markt kunt veroveren, wordt als een soort vanzelfsprekendheid gebracht, maar dat blijkt in de praktijk ook vaak uiterst lastig, zo niet de grootste hobbel. Zelfanalyse en het vertalen daarvan richting toekomst vraagt om het leggen van verbanden, het kunnen zien van blinde vlekken, het ‘raadplegen’ van het onbewuste: typisch die dingen waar je iemand anders voor nodig hebt die onder andere kan doorvragen, empathisch confronteren en stimuleren. Voor een loopbaancoach zal het eerste deel niet veel nieuwe informatie bevatten. Deel twee heb ik ervaren als een goede opfrisser met betrekking tot het arbeidsmarktdeel van ons werkveld; een aanrader voor cliënten, die ‘op pad’ gaan. Ze worden meegenomen in het proces van marktbenadering en baanverwerving met tips over onder meer cv, brief en presentatie. Yvonne van Holsteijn - loopbaancoach   Mindmappen Slimmer informatie verwerken en onthouden Titia van der Ploeg. Thema, 2013. ISBN 978 90 587 1657 6 Ha, wat een bijzonder boek, is het eerste wat me te binnen schiet als ik het boek ‘Mindmappen’ van Titia van der Ploeg in mijn handen krijg. Omdat de voorkant zo mooi helder is qua beeld en omdat het niet het standaard formaat heeft. En dit gevoel laat me niet meer los tijdens het lezen. Het boek is overzichtelijk doordat het opgedeeld is in hapklare brokjes tekst. De afwisseling met alle beelden en het kleurgebruik zorgt ervoor dat het leest als een trein. De schrijfster geeft je tools om te oefenen en verwijst ook naar haar website voor meer oefeningen. Haar stijl is luchtig en vol humor, maar wel met inhoud. Voor de beginnende mindmapper is het een ideaal boek. Er wordt kort wat over de achtergrond van mindmappen vertelt en hoe je brein informatie verwerkt. Het boek is logisch opgebouwd en heeft veel oefeningen. Tussen de teksten door kun je oefenen en achterin is nog een aantal bonus opdrachten, dit maakt het een krachtig boek. Kortom, een prettig leesbaar boek dat je in korte tijd op weg helpt om concreet aan de slag te gaan met mindmappen. Haar disclaimer aan het begin van het boek is terecht. Op deze manier kan mindmappen verslavend zijn. Annelies Pieterse - coach
  Gratis
  lees meer

  Context en Rol (volledige uitgave, 25 artikelen)

  INHOUD THEMA CONTEXT & ROL (oktober 2013) Contextualisme als perspectief bij loopbaanbegeleiding, Tom Luken Werken in het buitenland, Thijs Viertelhauzen Werk geven moet weer aantrekkenlijk worden, Anne-Marie van Gool The chaos theory of careers, Jouke Post PRAKTIJK Boeksamenvatting: The Master and his Emissary, Tom Luken Tweelingzussen over de Multifocusmethode, Marlieke van Grinsven Een omweg bij een loopbaanvraag, Wim Donders Nieuwe kansen voor de loopbaanprofessional, Peter van der Ven Aanpassen is geen optie, Ria Freijsen en Jacqueline Kruunenberg De 5 H's van Frank van der Mijn De pijn van veranderende rollen, Marieke van Voorn Duurzaam inzetbaar in Ziekenhuis Amstelland, Trudi Bremer & Ingrid Amelsbeek Hoe lees je de Functionele Mogelijkhedenlijst, Katja Bosboom Inspiratie Waar betaal ik eigenlijk voor? Een opdrachtgever WETENSCHAP Onderzoek: Gaining the talented individual, Chen Fleisher& Eleni Arsenopoulou & Svetlana N. Khapova Promotie: Een Goed Begin is het Halve Werk, Jos Akkermans Building Hope and Resilience, Gert van Brussel NIEUW(S) Een leerling is een actief persoon, Frans Meijers Facts & FAQS Off- & Online Boekbesprekingen Column: Wie ben ik? Els Ackerman Cartoon, Martin Reekers Deskundig… “Gij zult het wel weten, want ge het er vur geleerd”, was een opmerking die mijn rol van deskundige adviseur bevestigde. Toch was ik nog maar een stagiaire beroepskeuze-adviseur in 1973 op het Brabantse platteland en stapte rond in een pak van Levi Strauss met een baard en lange haren. Toen werd nog veel schoolkeuze-onderzoek uitgevoerd op het eind van de basisschool. Dat werk was verbonden met een geloof in de meetbare mens en een voorspelbare, maakbare wereld. De moeder die tegenover me zat had haar zondagse jas over haar schort aangetrokken en was naar school gefietst om de uitspraak van ‘den adviseur’ te vernemen over de toekomst van haar kind. Bij de plaatselijke groenteboer had ik met mijn uitmonstering zeker niet dat krediet gekregen. Deze moeder had me in die context eerder toegevoegd dat ik “mer es nor de kapper moest” en niet zo’n praatjes moest hebben. Sinds de jaren 70 van de vorige eeuw is het heersend paradigma in ons vak ontegenzeglijk verschoven. We leven in een onvoorspelbare, chaotische tijd, een internationaal vervlochten wereld waarin werk en loopbaan van mensen sterk zijn veranderd en voor de toekomst de nodige vraagtekens blijft oproepen. Wat zal de huidige en vooral toekomstige context betekenen voor de mens en zijn (werk)leven en loopbaan? En wat gaat en kan dat betekenen voor de rol van de loopbaanprofessional? In dit nummer van LoopbaanVisie presenteren we in het licht van deze vragen een keur aan meningen, ervaringen, suggesties en onderzoek. Jouke Post stelde een aantal indringende vragen aan Jim Bright, een Australisch onderzoeker die een ‘chaos theory’ voor loopbaanontwikkeling ontwikkelde. We laten een aantal experts uit eigen land aan het woord zoals Tom Luken, die in het kader van contextualistische loopbaantheorie de veelbelovende ACT-benadering introduceert. Daarnaast laat Thijs Viertelhauzen zijn licht schijnen over kansen voor loopbaanstarters op de Europese arbeidsmarkt . In de praktijksectie vindt u veel interessante casussen en methodische benaderingen die gericht zijn op vitalisering van organisaties en individuele cliënten. De veranderende rol van loopbaanadviseurs wordt door Jacqueline Kruunenberg via de opstellingenmethodiek verhelderend en met perspectief benaderd. In de sectie wetenschap besteden we aandacht aan het promotieonderzoek van Jos Akkermans naar loopbaancompetenties voor jongeren. Deze keer is in de onderzoeksrubriek een Engelstalig artikel opgenomen van Chen Fleisher et al. over de meerwaarde van employability. En het interview met Bright was al in het Engels, zult u misschien denken. Even ter geruststelling: we gaan niet stilletjes omschakelen naar een Engelstalig journal. Wel streven we naar kwaliteit en die vind je ook vaak over de grens of in academische internationale kringen in Nederland. Tot slot presenteren we een aantal prikkelende opinies, kanttekeningen en columns. De redactie nodigt u van harte uit om te reageren op met name de teksten waarin stelling wordt genomen. Tot slot wens ik u weer aangename en inspirerende uren met ons blad. Gert van Brussel Hoofdredacteur redactie@loopbaan-visie.nl

  5,95
  lees meer

  Wetenswaard: Building Hope and Resilience

  Internationale conferentie loopbaanbegeleiding Van 20 tot 22 juni had in het Italiaanse Padua de internationale conferentie Life Design and Career Counselling plaats. Uw hoofdredacteur nam als commissie-voorzitter internationale zaken van de NOLOC deel aan een interessante en alle opzichten warme conferentie over hoop en veerkracht. Een impressie en een kanttekening. De focus van de conferentie Building Hope and Resilience 2013 is een aanmoedigende, positieve psychologische benadering voor het ontwerpen en inrichten van levens en loopbanen in onze huidige turbulente tijd. Ook ditmaal is het een omvangrijke aangelegenheid, met honderden presentaties over onderzoek en workshops. The future is no longer what it used to be is daarbij het motto. Het aanreiken van hoop en veerkracht lijkt in deze door onzekerheid en crises geplaagde periode zeker op zijn plaats. Hoop is vaak het enige dat de mens rest in tijden van rampspoed en oorlog. Hoop is wat ook wat de grote godsdiensten miljarden gelovigen bieden en heeft daarmee een spirituele ondertoon. Lezers die katholiek zijn opgevoed, herinneren zich welllicht nog de oefening van hoop. De term oefening verwijst naar de mogelijkheid dat je hoop kunt ontwikkelen door regelmatige exercitie. Veerkracht (resilience) is tegenwoordig een populaire en trendy term, ook in de organisatiekunde en de HRD-literatuur. Opveren na tegenslag lijkt een kwaliteit of vaardigheid, die noodzakelijk is om je te kunnen handhaven en verder te ontwikkelen. De term life design in de conferentietitel verwijst naar sociaal-constructivistische en narratieve methoden, die steeds meer in zwang zijn geraakt in loopbaankunde en loopbaanbegeleiding. ‘Ontwerp je eigen leven en loopbaan, al dan niet met hulp van een counsellor’, is het adagium. Mark Savickas is één van de, zo niet dé goeroe van de life designbenadering. Hij spreekt op veel conferenties en is in volle omvang overal aanwezig. Savickas heeft de career adaptability geïntroduceerd als het centrale en te ontwikkelen vermogen dat mensen in deze tijd nodig hebben als ze hun leven en loopbaan willen en moeten ontwikkelen. Nieuwe inzichten Het thema van de conferentie Building Hope and Resilience 2013, hoop en veerkracht, ontstond op de laatste LARIOS-conferentie in 2011. Wetenschappers concludeerden toen dat mensen het in onzekere tijden moeten hebben van optimisme en incasseringsvermogen. LARIOS staat voor Laboratorio di ricerca ed Intervento per l’Orientamento alle Scelte (onderzoeks- en interventielaboratorium over keuzes) en is een afdeling van de universiteit van Padua. Een wetenschappelijke conferentie kan belangrijke nieuwe inzichten en inspiraties opleveren voor de praktijk. Sommige onderzoekers en wetenschappers laten zich in hun benadering leiden door een strikt wetenschappelijke doelstelling. De implicaties voor de praktijk zijn dan niet altijd helder of relevant. Anderen streven een meer praktijkgerichte benadering na of zelfs een hechte verbinding met de praktijk in alle fasen van hun onderzoeksprojecten. Echt praktijkgericht onderzoek komt natuurlijk ook voor. In dit opzicht varieert de inbreng van de sprekers en workshopleiders. Annelies van Vianen, onze loopbaanhoogleraar van de UvA, vertegenwoordigt op de LARIOS-conferentie het Nederlandse wetenschappelijk forum. Dat doet zij uitstekend, maar wel als enige. Opvallend is dat er slechts enkele Nederlandse deelnemers in Padua zijn, terwijl we in deze tijden, waarin het vak onder druk staat, inspiratie goed kunnen gebruiken. Nederland telt een aantal kwalitatief goede opleidings- en kennisinstituten die niet gemist kunnen worden op een internationaal, wetenschappelijk podium. Hoop voor alle leeftijden Hoop is een toekomstgerichte attitude, een motivationele capaciteit en geen persoonlijkheidskenmerk. Self-efficacy (geloof in eigen kunnen) correleert in sterke mate met hoop. Hoop en veerkracht kunnen inspireren en bijdragen aan een proactieve, zelfsturende benadering van loopbaanontwikkeling. Zeker als hoop gekoppeld is aan richting, perspectief en activering kan het tot een aanzienlijke stuwkracht leiden in leven, werk en loopbaan. Alleen hoop genereren is niet voldoende en kan zelfs funest zijn, in de zin van wat ‘valse hoop’ wordt genoemd. Als professional uit de praktijk weet je uit ervaring dat mensen optillen en mooie vergezichten laten ontdekken enorm teleurstellend kan zijn wanneer de hoop is gestoeld op een irreële basis. Tijdens de conferentie is met nadruk gezegd dat hoop, veerkracht en optimisme niet enkel gericht dienen te zijn op de jeugdige generaties. Vaak wordt al te gemakkelijk adolescentie en jongvolwassenheid als levensfase gekoppeld aan genoemde thema’s. Zeker, het is voor de huidige generaties Y en Z belangrijk dat ze hoop houden in onze onzekere tijden. Perspectieven zijn niet zomaar beschikbaar en zijn vaak weinig concreet. Maar ook voor andere generaties en levensfasen zijn hoop en veerkracht relevant. Als we uitgaan van een inclusief loopbaanbeleid dan is het zeker belangrijk om hoop en optimisme te ontwikkelen voor mensen met een achterstand of beperkingen naar en op de arbeidsmarkt. Ik heb het over ouderen, mensen met een lichamelijke, geestelijke of verstandelijke beperking of degenen afkomstig uit een andere cultuur of van een ander ras, dan wel met een andere seksuele gerichtheid, groepen die helaas nog altijd tegen talrijke vooroordelen moeten opboksen. Geen doel op zich Hoop kan een heel krachtig medium zijn voor cliënten en opdrachtgevers, een stimulerende en inspirerende kracht, die de nodige veerkracht kan genereren. Belangrijk is dat het ontwikkelen van hoop een realistische basis dient te hebben. Hoop kan zonder reëel perspectief snel omslaan in teleurstelling en wanhoop. Hoop als doel op zich dient in coaching dan ook te worden vermeden, kan cliënten van de regen in de drup doen belanden. Incasseringsvermogen en veerkracht klinken heel dynamisch en vitaal, maar ook hier een enkel woord van nuancering. Veerkracht kan eindigen in stuiteren met als resultaat onrust en het ontbreken van doelgerichtheid. Bovendien kan het vervallen in een te grote plasticiteit, waarmee eigenheid en stevigheid van de cliënt verloren kunnen gaan. Dat is een valkuil. En tot slot nog een kanttekening bij life design en adaptability. Het zijn prima uitgangspunten voor levens- en loopbaanontwikkeling in deze tijden, waar het individu steeds meer op zichzelf is aangewezen. Laten we echter niet vergeten dat veel mensen, zowel in westerse en zeker ook in niet-westerse samenlevingen, niet altijd ruime mogelijkheden hebben voor het ontwerpen van een eigen bestaan.
  Gratis
  lees meer

  Re-integratie: Hoe lees je de Functionele Mogelijkhedenlijst

  Bij begeleiding en coaching van een reïntegratiekandidaat krijg je te maken met een beperkte belastbaarheid als gevolg van klachten die een medische onderbouwing hebben. Deze belastbaarheid is door een bedrijfsarts (arbodienst) of verzekeringsarts (UWV) vastgesteld en is niet vrijblijvend. De belastbaarheid van de persoon moet naast de belasting in een functie worden gelegd. Wanneer de belasting in de functie de belastbaarheid van de persoon niet overschrijdt, spreken we van een passende functie. Om dat te bepalen, is er een Functionele Mogelijkhedenlijst.
  1,95
  lees meer

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

  Dag van de Coach - 2020

  Thema - WERK-DRUK

  Datum: Maandag 7 september
  Locatie: De Reehorst, Ede

  Informatie & aanmelden »