logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters
 • Alle artikelen

  1|...|34|35|36|...|571

  Wie zijn de echte winnaars?

  Een arbeidscontract geeft een werkgever recht op het gebruik en de exploitatie van het vakmanschap van individuen. Voor organisaties is het lucratief om op die manier het vakmanschap van medewerkers optimaal te benutten. Eruit halen wat erin zit. Zij zullen daartoe moeten investeren in mensen die vakmanschap in zich dragen. Vakmanschap is immers het eigendom van individuen. Hij of zij heeft dat zelf ontwikkeld, door kansen te benutten en keuzes te maken die in die richting wezen. Een voorbeeld hiervan is het tot de verbeelding sprekende vakmanschap van een voetballer. Zo’n professional is eigenaar van zijn vakmanschap en kan daarmee geld verdienen. Hoe beter het vakmanschap, hoe hoger de inkomsten? Niet altijd.
  1,95
  lees meer

  Je wapenen tegen toxische leiders

  Leiderschap is zowat het meest onderzochte en tegelijkertijd minst begrepen begrip uit de organisatiepsychologie (Robbins & Judge, 2013). Omdat we er allemaal direct of indirect mee te maken hebben, vormt leiderschap een speerpunt voor vele onderzoekers, hr-managers en adviseurs (Yukl, 2010). Vanuit deze invalshoeken wordt de nadruk gelegd op de positieve effecten van leiderschap en hoe leiders een scharnierfunctie vervullen in het waarmaken van de organisatiestrategie. Om de haverklap wordt een nieuwe leiderschapsstijl in het leven geroepen die nog beter zou zijn dan de vorige. Daarbij moeten we ons durven afvragen of het soms niet over oude wijn in nieuwe zakken gaat.
  1,95
  lees meer

  Organisatieontwikkeling bij woningcorporaties

  Sinds het moment waarop woningcorporaties in 1995 werden losgekoppeld van de overheid, hebben zij zelf en hun prestaties veel aandacht gehad van politiek, ambtenaren, extern toezicht en niet in de laatste plaats van huurders. Woningcorporaties zijn hybride organisaties. Zij vermengen logica’s van marktorganisaties met die van overheidsorganisaties. Van hybride organisaties is bekend dat zij zowel intern als extern spanningen ondervinden. Intern uiten spanningen zich in samenwerking tussen afdelingen en bij het stellen van prioriteiten. Extern bijvoorbeeld in afname van legitimiteit, de parlementaire enquête over misstanden in de corporatiesector duidt hierop.
  Gratis
  lees meer

  Wendbaar vakmanschap

  Uit de boxen van mijn autoradio klinkt luid de volgende vraag: hoe wendbaar is uw organisatie? Oeps, daar gaan we met onze doordachte noties over wendbaarheid, denk ik meteen. Het wendbaarheidsvraagstuk lijkt al opgelost en geïnstrumentaliseerd. Je haalt de organisatie door een assessment en krijgt te horen wat je te doen staat. Mooi meegenomen is wel de aandacht voor het thema wendbaarheid. Ook de term agility valt en wordt gekoppeld aan de prestatie van de organisatie als geheel. Wendbaarheid is een zaak van het collectief. Misschien is die reclame zo gek nog niet.
  Gratis
  lees meer

  Eigenaarschap mobiliseren

  De structuur was al ingrijpend gewijzigd en nu is het de hoogste tijd voor de noodzakelijke cultuurverandering, vond de directie. Alsof je eerst het een en dan het ander zou kunnen veranderen. En alsof er geen werking vanuit gaat als je iets cultuurverandering noemt: de boodschap is toch dat wat men tot nu toe op de werkvloer deed niet deugt. En dat vond de directie van deze instelling in feite ook: medewerkers moesten meer gaan samenwerken en ook klantgerichter gaan werken. Een stuurgroep werd ingesteld om de cultuuromslag vorm te geven. Drie bureaus werden uitgenodigd om een offerte te doen voor een begeleidingstraject en wij werden uitgekozen.
  1,95
  lees meer

  Toen was rust nog heel gewoon

  Het is de vorige eeuw. Nederland ligt er kalm bij. Op het platteland lijkt de tijd hier en daar stil te staan. De nette ordening van dijken, beken, weilanden, straten en huizen weerspiegelen orde en regelmaat. Net als de hiërarchisch gestuurde organisaties waarin rust, regelmaat en een formele cultuur beeldbepalend zijn. Kennisbezit is macht en toegang tot de top en relevante stakeholders is voorbehouden aan het doorgaans niet erg transparante old boys network. Het onderwijs en de trainingswereld krijgen in de twintigste eeuw een forse impuls qua professionalisering en theorievorming. Op de golven van deze impuls ontstaat een duidelijke focus op het formele leren. Met onder meer als gevolg dat in de trainingswereld de werelden van werken en leren van elkaar gescheiden worden.
  Gratis
  lees meer

  Virtual reality creëert nieuwe realiteit voor leren

  Virtual reality (vr) is bezig met een grote opmars in de wereld. Bijna alle ‘techreuzen’, zoals Google en Facebook, werken aan toepassingen voor virtual reality. De technologie wordt steeds toegankelijker. Het is zelfs al mogelijk om met je telefoon, een oude pizzadoos en twee zeer goedkope lensjes een bril te maken. Virtual reality biedt een hele nieuwe vorm van ervaren. Je belandt in een hele nieuwe wereld. Een wereld die je zelf kunt bouwen! Dit heeft NCOI samen met Ordina gedaan. Conclusie: de voordelen van zowel e-learning als klassikaal trainen kunnen gecombineerd worden! In dit artikel lees je wat virtual reality is, onze eigen ervaring ermee bij leren en de potentie die ik zie met de technologie.
  1,95
  lees meer

  Boeken thema ´Vakmanschap´

  In deze uitgave een bespreking van de volgende boeken: Het DODO-effect: Over menselijk gedrag in organisaties, Gyuri Vergouw  Houston, we’ve got a problem: Leiderschapslessen uit films, Rozemarijn Dols  IK2 De beste versie van jezelf: Ontwikkel je hersenen en bereik je doelen met het EFFECT-programma, Margriet Sitskoorn  Wie krijgt wat en waarom: De nieuwe economie van koppelen en marktontwerpen, Alvin E. Roth  Brainstormen: 50.000 ideeën per dag, Koen de Vos  Zelfregie terug in het werk: Een inspirerend concept van professionaliteit en organisatieontwikkeling, Gerard Donkers
  Gratis
  lees meer

  Verandering (volledige uitgave, 16 artikelen)

  INHOUDSOPGAVE 'VERANDERING' (maart 2016) Verandering, Judith Droste Kun je deelnemers veranderen?, Monique Frequin-Bekker Change bloopers: nooit doen, deze vijf!, Pascal van Loo Van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’ - Interview met Annemieke Scholten en Bart Verhagen, Janneke Schenning Let’s nudge?, Cristel van de Ven & Eline Steenhuisen De hrd’er als filosoof en verleider, Wouter Reynaert Wendbaar leiderschap, Mariëlle van den Broek & Rick de Rijk & Huib Broekhuis WETENSCHAP Van Functiehuis naar relatiehuis, Lidewey van der Sluis De coach als veranderaar van de toekomst - Interview met Yvonne Burger, Ria van Dinteren Vitaal veranderen, Jessica van Wingerden Structurering van veranderopgaven, Jo Vincken Promotie: Emotionele beïnvloeding binnen groepen, Marc Heerdink VARIA Durf jij te veranderen? - Interview met Silvia Blankestijn, Astrid de la Fuente Column: Mensen maken het verschil, Rob Vinke Onderweg veranderen - Interview met Leike van Oss en Jaap van ’t Hek, Wouter Willemsen Boeken Tijd voor verandering Vol trots presenteren we als nieuwe hoofdredactie dit themanummer over verandering. Gemaakt door een nieuw redactieteam en een nieuwe adviesraad. Verandert dan alles bij TvOO? Nee! We bouwen voort op de sterke formule zoals die is neergezet door Eric Vullers en zijn team van Uitgeverij Kloosterhof. Zowel de redactie als de adviesraad bestaat uit een mix van oudgedienden en nieuw bloed. TvOO blijft het platform voor de uitwisseling van kennis uit de beroepspraktijk en de wetenschap over leren en ontwikkelen in organisaties. Voor iedereen die zich daar beroepsmatig mee bezighoudt. Nog scherper dan voorheen willen we de verschillende perspectieven hierop belichten, zowel op individueel als op organisatieniveau. De bijdragen in dit nummer laten zien dat veranderen steeds meer de status quo is in organisaties, dat alles steeds sneller verandert. Dit betekent voor mensen en organisaties dat scherp blijven en gewezen worden op blinde vlekken van groot belang is. Daar willen we met TvOO graag aan bijdragen en we doen dit ook graag zelf, want ook wij moeten met de tijd meegaan. Een van de dingen die je merkt aan een blad als het onze is dat digitaal inmiddels de standaard is. Dus 2016 start digitaal voor veel lezers. We doen het ook met twee hoofdredacteurs in plaats van een. Door elkaar een spiegel voor te houden, blijven we scherper en werken aan een nog betere kwaliteit. Dat voortdurend veranderen, is dat nu ergens goed voor? We willen op deze plek graag Erik Scherder citeren, neurowetenschapper en inmiddels een bekende tv-persoonlijkheid. Hij geeft aan dat verandering en ontwikkeling ervoor zorgen dat we cognitieve reserve opbouwen. Cognitieve reserve zorgt ervoor dat je langer flexibel blijft en mee kunt blijven doen. Maar ook dat ouderdomsverschijnselen later beginnen. Met dit tijdschrift in de hand heb je een eerste stap gezet in de ontwikkeling van jouw cognitieve reserve. Dat lijkt ons een mooi begin van 2016! Veel leesplezier.

  5,95
  lees meer

  Verandering

  Het Nederlands is de afgelopen jaren verrijkt met diverse gevleugelde zegswijzen over verandering. Wie kent niet de uitspraak ‘verandering is de enige constante’ of, meer toegepast op organisaties: ‘bij welke reorganisatie werk jij?’ Van klein tot heel groot, alles is in verandering. Maar zelfs met alle opgedane ervaringen – persoonlijk, professioneel, individueel en collectief – bestaat er nog altijd geen succesformule voor het (bege)leiden van veranderingen in organisaties. In dit nummer van TvOO buigt een aantal auteurs zich wederom over dit thema. Niet omdat zij de succesformule hebben gevonden, maar om vanuit wetenschap en praktijk nieuwe ervaringen en inzichten aan ons repertoire toe te voegen.
  Gratis
  lees meer

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

  Op weg naar ruimte en vrijheid

  Crisis als aanleiding om inzicht te vergroten in (je) identiteitswerk

  Datum:
  Locatie:

  Download gratis deze white paper