logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters

Alle artikelen

1|...|38|39|40|...|545

”De mens heeft de bijzondere gave om met elkaar iets te creëren waarvan niemand echt gelukkig wordt”

”De mens heeft de bijzondere gave om met elkaar iets te creëren waarvan niemand echt gelukkig wordt” Deze titel is geleend van Jitske Kramer en komt uit haar recent verschenen boek ‘Deep Democracy’ (2014). Een prachtige quote, ook in verband met vitaliteit in organisaties. Ik leidde tot medio oktober het veranderproces in een middelgrote organisatie. Zo’n veranderslag vraagt om een gevarieerde inzet van velen. De betrokkenen hebben allen een eigen opdracht, op weg naar een krachtige toekomstvaste organisatie. Vaak hebben we het dan over nieuwe werkprocessen, andere ict, ingrijpende wijzigingen in bestuur en organisatie, andere rollen en werkzaamheden voor het personeel en een effect op de relatie met de ketenpartners. En ook over negatieve effecten, in termen van personeelsomvang. Om het geheel werkend te krijgen, moet er nauw worden samengewerkt en afgestemd. Toewerken naar een nieuwe situatie leidt vaak tot afzetten tegen de oude situatie. Daar zit een venijnig risico in. De mensen die zich, naar beste eer en geweten, hebben ingezet, kunnen zich daarmee gediskwalificeerd voelen. Bovendien hebben zij heel vaak al gewaarschuwd voor de risico’s en onvolkomenheden van de huidige situatie, maar werden niet gehoord. Vaak ervaren ze de positieve en negatieve consequenties van het veranderen aan den lijve. Het creëren (of blijvend onderstrepen) van urgentie om anderen te veranderen is een achterhaald principe (Boonstra, 2013). Een crisis is geen voorwaarde tot veranderen. Sterker nog: organisaties met een teveel aan crisisgevoel hebben lage overlevingskansen. Ieder transitieproces vraagt bij de start om een lonkend perspectief, dat voortkomt uit de werkelijke gedrevenheid van het verantwoordelijke management en het vermogen en de bereidheid van alle betrokkenen om daar vorm aan te geven. Dat draagt bij aan betrokkenheid en vitaliteit van de organisatie. Dat is dé manier om medewerkers mee te krijgen. Medewerkers die echt weten wat er speelt of mis is. De werkvloer zorgt voor de bedrijfsresultaten. Het vraagt discipline om een nieuwe strategie te implementeren, om de gewenste strategische resultaten optimaal te vertalen naar effectieve sturing en operational excellence op de werkvloer. Een herijkte strategie gaat pas echt leven op de werkvloer. Daar zijn dragers in de uitvoering voor nodig. De kern is het geloof in het nieuwe, dat zit in personen, niet per se in een functie. Zoek ambassadeurs, superpromotors en andere verkondigers van het woord in de operatie, om de transitie succesvol te laten zijn (Vogelaar, 2009). Kernopdracht voor ons als hrd’er is om de medewerker in staat te stellen hun transitiebijdrage en hun nieuwe rol effectief vorm te geven, redenerend vanuit de opdracht die zij hebben! Jitske Kramer schrijft in ‘Deep Democracy’ over het gebruiken van de wijsheid van de minderheid bij meerderheidsbesluiten. Haar wijsheid is groter dan dat: voor een vitale organisatie gebruik je voortdurend en actief het verlangen van alle betrokkenen! Dan benut de mens haar bijzondere gave om met elkaar iets te creëren waarvan iedereen echt gelukkig wordt. ■ Han Nichting, voorzitter NVO2, hét netwerk voor hrd-professionals www.nvo2.nl
Gratis
lees meer

Verbinding van kennis (volledige uitgave, 17 artikelen)

INHOUD THEMA ‘VERBINDING VAN KENNIS’ (september 2014) PRAXIS Learning & development: trends en ontwikkelingen. Interview met Clark Quinn, Jos Arets De opmars van Dan Pontefract’s Flat Army, Ger Driesen The flying Dutchman. Interview met Dennis Karpes, Annette M. Mul Organiseren van het toeval. Interview met Lidi Brouwer over Studio Roosegaarde, Erik Deen De drempel over met Peter Senge, Joyce Rupert Doe jij het dan eens voor!, Karin de Galan WETENSCHAP Verbindende schakels in zelfsturende teams, Lidewey van der Sluis De ambtenaar van nu als netwerkende ondernemer, Tjip de Jong (met medewerking van Jos Esser) De praktische waarde van A&O-psychologie, Aukje Nauta & Carsten K.W. de Dreu Een aantrekkelijke leeromgeving voor schoolleiders, Frank Hulsbos Hoe geef je een lerende organisatie succesvol vorm?, Gerard Endenburg & Pieter van der Meché Promotie: Understanding the dark and bright sides of heavy work investment, Ilona van Beek Promotie: Levensgebeurtenissen beïnvloeden pensioentransities, Marleen Damman VARIA Beelddenken, Fer van den Boomen, Jos van Jaarsveld & Nanja Mol The world accoring to Ab, Rick van de Weg & Ria van ‘t Klooster Nieuws, Guido van de Wiel Boeken Column: durf jij te delen?, Corline van Reenen Verbinden van kennis Op welke manier kan het inzetten van kennis bijdragen aan het weer groen en vruchtbaar maken van ‘verwoestijnde’ gebieden? Dennis Karpes, de bedenker van onder andere Dance4Life, was al eerder in staat om mensen, die schijnbaar niets met elkaar te maken hebben, te verbinden en tot creatie te laten komen. In een inspirerend interview met deze flying Dutchman lees je hoe hij de thematiek rondom woestijnvorming en klimaatverandering op de kaart zet, om het watertekort terug te dringen in Azië en Afrika. Karpes handelt veelal intuïtief, vanuit het contact met een natuurlijke bron en gedreven door een diepgewortelde behoefte aan zingeving. “Het moet er voor mij echt toe doen hier op die aarde!” Een prachtig interview dat mij persoonlijk raakte. De oproep tot een bewustzijn dat handelt vanuit een global perspective is zo wezenlijk. Juist omdat wij allemaal verbonden zijn. En u hoorde wellicht eerder van de Sustainable Dancefloor: de dansvloer die de beweging van dansende feestvierders omzet in energie. Wanneer de bedenker ervan, Daan Roosegaarde, hierop verder gaat en zich een snelweg voorstelt die licht geeft als er verkeer op rijdt, of zelfs aangeeft dat het glad kan worden bij koud weer, wordt dit realiteit als Roosegaarde zijn ideeën deelt met het publiek tijdens zijn lezingen. Een aanwezige wegenbouwer raakt geïnspireerd en al gauw worden kennisnetwerken gecombineerd en wordt de Slimme Snelweg gerealiseerd. U zult begrijpen: niet alles wat we inspirerend, innovatief of de moeite waard vinden kunnen we aan bod laten komen in onze uitgaven. Ieder kwartaal opnieuw, maken we met oog voor de samenhang, met zorg een selectie uit de aangeboden kopij. Dit wil overigens niet zeggen dat als u voor ons schrijft, of suggesties heeft die het verspreiden waard zijn, deze niet onder de aandacht van onze collega’s en lezers komen! Integendeel: ieder goed geschreven artikel of aanvullende bijdrage vindt zijn weg naar belangstellenden. Dit kan zijn via onze fysieke uitgaven, maar ook heel goed via onze digitale media, zoals ons e-zine (verschijnt acht keer per jaar), via de LinkedIngroepen of via de websites: www.professioneelbegeleiden.nl en www.tvoo.nl. Graag blijf ik u dan ook uitnodigen om met ons deel te blijven uitmaken van ons groeiende podium aan opleidingsprofessionals en uw stem te laten horen. Verbinden van kennis wordt tenslotte manifest dankzij deze wisselwerking. Ik wens u veel plezier met deze uitgave!
5,95
lees meer

The flying Dutchman

Zo’n twaalf jaar geleden belde Dennis Karpes zijn baas bij Levi Strauss en zei: “Ik kom vandaag niet.” In één dag zette Karpes een idee op papier: Dance4Life was geboren. Een organisatie die met onderwijsprojecten en dansevenementen voorlichting geeft aan jongeren tussen de dertien en negentien jaar over hiv en aids. Hij wist wereldberoemde sterren en dj’s als Tiësto aan zich te binden.
1,95
lees meer

Interview met Lidi Brouwer over Studio Roosegaarde

Een snelweg die licht geeft als er verkeer op rijdt, of zelf aangeeft dat het glad kan worden bij koud weer. Dit idee ontstaat als Daan Roosegaarde doordenkt op zijn eerder gerealiseerde Sustainable Dancefloor: de dansvloer die de beweging van dansende feestvierders omzet in energie. Kan dat niet veel groter, dacht Roosegaarde, terwijl hij in de auto zat? En wat kan er nog meer veranderd worden aan zo’n weg? Die gedachten spreekt hij hardop uit en laat hij horen in lezingen. Tijdens één van die lezingen zit er iemand in de zaal van wegenbouwer Heijmans. Bij hem gaat het ook borrelen. Zo ontstaat het eerste contact. Zonder een in detail uitgewerkte strategie, maar met gecombineerde kennisnetwerken, realiseren ze samen de zogenaamde slimme snelweg. En worden ze over de hele wereld uitgenodigd om het product te laten zien en te verkopen.
1,95
lees meer

De drempel over met Peter Senge

Op 22 mei kwam Peter Senge op uitnodiging van Het Eerste Huis naar de Jaarbeurs in Utrecht voor het grootschalige leiderschapsevent ‘Next level leadership’. Daar namen zo’n vierhonderd directieleden, managers, adviseurs en andere geïnteresseerden aan deel. Peter Senge is hoofddocent aan de prestigieuze MIT Sloan School of Management in de Verenigde Staten en oprichter van de Society for Organizational Learning. Vanuit de achtergrond van het systeemdenken introduceert hij in zijn beroemde boek ‘The Fifth Discipline’ het concept van de lerende organisatie. In lijn met dit gedachtegoed volgden diverse boeken, waaronder ‘Presence’, dat hij met zijn collega’s Otto Scharmer, Joseph Jaworksi en Betty Sue Flowers schreef en waarin hij een ander perspectief op veranderen presenteert.
1,95
lees meer

Doe jij het dan eens voor!

“Doe jij het dan eens voor!” Dat zeggen deelnemers vaak als ik uitleg hoe je een gesprekstechniek moet toepassen en ze denken dat die niet werkt bij hun klant. Ik trap er in mijn eerste trainingsjaren niet in.
1,95
lees meer

Verbindende schakels in zelfsturende teams

We worden kampioen!” “Yes, we can!” Deze verbindende uitspraken illustreren dat samenleven verbroedert, mits er sprake is van gedeelde belangen. Hoe werkt dat in organisaties met zelfsturende teams? Onder welke condities maakt samenwerken sterk en wie zijn de verbindende schakels in deze teams? Welke mensen zijn geneigd om de kar te trekken en niet de kantjes ervan af te lopen? Wat is hun x-factor? Deze vragen stelde Dr. Michaéla Schippers zich, toen zij begon aan een studie naar sociale tendensen in teams.
1,95
lees meer

De ambtenaar van nu als netwerkende ondernemer

De afgelopen vijf jaar hebben steden en gemeenten ingrijpend moeten bezuinigen. De mondiale crisis leidde ertoe dat ambtelijke instanties tot soms wel dertig procent van hun budgetten kwijtraakten. Dit noodzaakte tot een ingrijpende reorganisatie. De korte periode, waarin deze inkrimping werd doorgevoerd, is heftig. Inmiddels ligt de tijd dat stedenbouwkundigen, verkeerskundigen of landschapsarchitecten met een zak geld initiatieven realiseren ver achter ons.
1,95
lees meer

De praktische waarde van A&O-psychologie

Dit artikel is een pleidooi voor de zogenoemde kennisvalorisatie van de arbeids- en organisatiepsychologie (A&O), geschreven vanuit het perspectief van ons eigen vakgebied. Met kennisvalorisatie bedoelen we dat de wetenschappelijke kennis, die academische A&O/psychologen opbouwen, volop in de praktijk van organisaties wordt verspreid en benut. Deels gebeurt dit al. Dit illustreren we met voorbeelden. Maar kennisvalorisatie kan beter, door deals te sluiten die voordelig zijn voor zowel de praktijk als de wetenschap (de integratieve of ‘win-windeals’). Door A&O-psychologische kennis in de praktijk te benutten, kunnen wetenschappers alternatieve financieringsbronnen aanboren en profiteren (mensen in) organisaties optimaal van deze kennis.
1,95
lees meer

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

Dag van de Coach

Thema: Stress

Datum: 6 juni 2019
Locatie: De Reehorst, Ede

Informatie & aanmelden »