logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters

Alle artikelen

1|...|43|44|45|...|546

De kunst van elkaar vasthouden

Steeds meer mensen, die in organisaties en in opleidingen werken, ontdekken de waarde van intervisie. Toch weten we ook uit eigen ervaring dat niet alle intervisiegroepen (even) succesvol zijn. Zo komt de intervisie soms niet goed van de grond, vallen de resultaten tegen of sterven intervisiegroepen een langzame en voortijdige dood. In dit artikel willen we daarom laten zien onder welke voorwaarden intervisie een waardevolle én duurzame manier van leren kan zijn. Voordat we beschrijven hoe het wél kan lukken, onderzoeken we eerst wat de gangbare visie is op intervisie en hoe het volgens ons komt dat veel intervisiegroepen na kortere of langere tijd uiteenvallen,of verzanden in weinig inspirerende theekransjes.
1,95
lees meer

Denken in kennen en kunnen

Na een traject van drieënhalf jaar, ontving ABN AMRO afgelopen najaar als eerste bedrijfde hoge inschaling ‘NLQF 6’ voor een niet-formele, interne opleiding. “NLQF is geen doel op zich, maar het dwingt je wel te denken in termen van leeruitkomsten. Dat is dé grotewinst.” Een terugblik met Peter Wetser, stuwende kracht achter deze primeur.
1,95
lees meer

Een groeimindset hangt samen met bevlogenheid

Wanneer medewerkers meer bevlogen zijn, functioneren zij in vele opzichten beter dan hun minder bevlogen collega’s. De bevlogenheid van medewerkers kan op allerlei manieren worden bevorderd, waardoor de prestaties van zowel het individuals de organisatie verbeteren. Peter Heslin (2010) suggereerde dat het stimulerenvan een groeimindset een manier kan zijn om bevlogenheid te bevorderen. Uit recent onderzoek binnen een grote financiële organisatie blijkt dat er inderdaad een samenhang bestaat tussen een groeimindset en bevlogenheid.
1,95
lees meer

Gespreid leiderschap

De kerstvakantie is net voorbij, als we een gesprek hebben met Joseph Kessels en Frank Hulsbos. We zijn te gast bij Joseph, die vertelt over de grote hoeveelheid tijd en energie die hij deze vakantie gestoken heeft in het nakijken van tentamens. Vier bladzijden feedback per student is geen uitzondering. De reden dat hij daar zoveel tijd in steekt, is dat hij studenten ziet als jonge collega’s en graag met hen in gesprek is over ons vak. Dat vraagt van Joseph dat hij de studenten en hun werk serieus neemt. Zo wil hij het tijdens zijn colleges mogelijk maken om een gesprek tussen vakgenoten te voeren, over vraagstukken die hen bezighouden. Daarbij kan iedereen de leidingnemen met het inbrengen van een belangrijk vraagstuk. Zo komen we op het thema van de ochtend: gespreid leiderschap.
1,95
lees meer

Interview: In gesprek met Donald Taylor

Donald H. Taylor studeerde computertechnologie aan Oxford University. Na een jaar te hebben gewerkt als computerprogrammeur combineerde hij deze expertise met de passie voor leren, die hij vanuit zijn familie heeft meegekregen. Hij werkte als IT-trainer, ontwikkelaar, projectmanager, in commerciële rollen en als managingdirector van een e-learningbedrijf. Hij was medeoprichter van het Institute for IT Training (IITT), dat later zijn naam veranderde in het Learning & Performance Institute,waarvan Donald nu de voorzitter is. Vanuit die rol is hij ook voorzitter van drie belangrijke hrd-conferenties: Learning Technologies, Learning and Skills en Learning Live. Hij won onder andere de prestigieuze Colin Corder Award in 2007. Donald is regelmatig als spreker actief op internationale conferenties.
1,95
lees meer

Een productieve medewerker volgt zijn kompas

Hoe kan het dat iemand onder soms zeer hoge druk kan blijven presteren? Hoe krijgen onze voormalige koningin Beatrix, Bruce Springsteen en president Obama het voor elkaar om langdurig topprestaties te leveren én ons te blijven verbazen, raken en misschien wel inspireren? Zij verstaan hun vak. Ze zijn fit en zorgen voor een goede gezondheid. Maar dat maakt hen niet onderscheidend van veel andere mensen. De sleutel tot hun succes is hun energie. Hiermee zijn zij in staat om topprestaties te blijven leveren en ons te raken. Zijn zij daarmee eigenlijk niet jouw gedroomde werknemer?
1,95
lees meer

Bevlogenheid

Voor u ligt de eerste uitgave van TvOO in 2014. Ook dit jaar gaat de redactie er alles aan doen om weer een kwaliteitsblad voor u te creëren. Dit doen wij uit bevlogenheid. Waarom zijn wij als redactie bevlogen? Omdat wij met onze prestaties het beste uit onszelf willen halen. Met toewijding en energie willen wij ervoor zorgen dat inspirerende vakkennis op een goede en duidelijke wijze met u wordt gedeeld. We doen dit graag, uit onszelf en niet omdat het moet. Daar zit ook meteen het verschil. Als je iets graag doet, gaat het vanzelf, zonder druk en zonder merkbare energie. Je kunt bevlogen raken van je werk, je gezin, je hobby, of van alles wat het leven te bieden heeft. Voor de een is bevlogenheid een woord met positieve betekenis; voor de ander een vaag begrip of een typisch ‘hr-woord’. Toch is het onderwerp bevlogenheid voor velen zo interessant, dat er talloze boeken over zijn geschreven, er onderzoek naar is gedaan en er leerstoelen op universiteiten over het onderwerp bestaan. Nyenrode Business Universiteit heeft bijvoorbeeld een leerstoel Engagement & Productivity. Met deze leerstoel wordt onder andere het gezond en effectief functioneren in organisaties onderzocht. En bij de Erasmus Universiteit Rotterdam doet prof. dr. Arnold Bakker (auteur van een artikel in dit themanummer) onderzoek naar onder andere de determinanten van bevlogenheid. Handig om te weten, wanneer je er als organisatie werk van wilt maken. Organisaties willen graag bevlogen medewerkers, omdat deze mensen een hogere motivatie hebben en beter presteren. Een bevlogen medewerker is bovendien ook haast nooit ziek. Daarom meten veel organisaties elk jaar via enquêtes, met vragen over enthousiasme en voldoening op het werk, de bevlogenheid van medewerkers. Betere prestaties leveren een onderneming immers concurrentievoordeel op. Bovendien zorgen bevlogen medewerkers, als ambassadeur van de organisatie, voor positieve marketing en dat kan weer zorgen voor klantengroei. Daarnaast zal een bevlogen medewerker niet snel switchen van baan, wat enorm kostenbesparend is. Kortom, u begrijpt het belang van bevlogenheid voor organisaties! Hoe kun je nu als organisatie bevlogenheid creëren? Ga het gesprek aan met je medewerker of collega en onderzoek waar zijn of haar energie zit. Kijk als leidinggevende naar mogelijkheden om uitdaging in de functie te realiseren en autonomie te bevorderen. Coaching en teambuilding helpen ook om de bevlogenheid te bevorderen. Het meest ‘simpele’, maar daarnaast voor velen ook het meest moeilijke, is het geven van positieve feedback. Tot slot zijn de artikelen in dit nummer – met onder meer de docent van het jaar – een goede tip om de bevlogenheid van u en uw collega’s (verder) aan te wakkeren. Ze zullen u ongetwijfeld inspireren. Een bevlogen vervolg van het jaar gewenst! Jim van Hulst redactielid TvOO
Gratis
lees meer

Leren anno nu

Bij ABN AMRO ondersteunen zo’n 2500 professionals uit de disciplines Risk, Finance,hr en Compliance de organisatie. Hun werk vereist, naast specialistische kennis, kennis van de business en het toepassen ervan in de dagelijkse klantpraktijk. De verschillende disciplines hebben gemeen dat ze een grote diversiteit aan (interne)klanten hebben. Die vragen om een partner die maatwerk levert, met een korte time-to-market. Dit is niet altijd te verenigen met de sturing op standaardisering, uniformiteit en efficiency, waar deze ondersteunende afdelingen (onder de noemer Functions) mee geconfronteerd worden. Om deze professionals te ondersteunen in hun ontwikkeling, ontwierp de afdeling Learning & Development het programma Professionals@Functions.
1,95
lees meer

Managers, stop met harken!

Ondanks decennialange kwaliteitswinsten in de gezondheidszorg, blijft de kritiek op fouten en missers toenemen. Ook na alle bezuinigingspogingen lijkt het alsof de zorgkosten alleen maar kunnen stijgen. Strijdig met onderzoeksresultaten blijft de kritiek, dat er te veel managers zijn. Protocollering en toezicht kosten meer tijd en roepen irritatie op. Bestuurders worden aansprakelijk gehouden voor missers en professioneel gedrag waar ze geen invloed op hebben. U kunt zich afvragen of deze sector en zijn bedrijven, met hun toenemende schaalgrootte en specialisatie, nog wel te besturen zijn. Onbestuurbaarheid houdt in dat iedere poging tot systematische verbetering niet door kan gaan, of niet het beoogde effect heeft, vanwege de tegenkrachten: het is te duur, het ontwricht de dagelijkse praktijk of roept te veel weerstand op.Voldoende reden dus om eens vanuit een andere organisatieperspectief naar deze bedrijven te kijken.
1,95
lees meer

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

Dag van de Coach

Thema: Stress

Datum: 6 juni 2019
Locatie: De Reehorst, Ede

Informatie & aanmelden »