logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters
 • Alle artikelen

  1|...|43|44|45|...|525

  Een spiegel voorhouden

  Bij een organisatie met een publieke taak vindt een organisatieverandering plaats. Bij deze verandering is ook een aantal organisatiecoaches betrokken. Onder andere hebben zij een rol bij de ondersteuning van leidinggevenden, die de verandering vorm moeten gaan geven. Zo zullen de leidinggevenden en hun teams meer outputgericht moeten gaan werken. De begeleiding door de organisatiecoaches vindt eerst plaats bij de directeur en het directieteam, vervolgens bij de directieleden en hun MT’s en ten slotte bij de teamleiders en hun teams. De organisatiecoaches geven hun begeleiding in overleg met de leidinggevende vorm door een combinatie van coaching off the job, on the job, en in the job.
  1,95
  lees meer

  Interview: AkzoNobel en engagement

  Dragen betrokken medewerkers bij aan organisatieontwikkeling? Kunnen medewerkers té bevlogen zijn? En hoe stimuleer je betrokken- en bevlogenheid? Met deze en andere vragen in ons hoofd, stappen we op een gure winterochtend binnen bij AkzoNobel, businessunit Industrial Chemicals, in Amersfoort. We gaan in gesprek met Kim Inpijn, hr-businesspartner, en Liesbeth Lumulisanay, hr-programmamanager Engagement. Wat volgt, is een gloedvol betoog van beide hr-professionals over het belang van betrokken- en bevlogenheid van medewerkers. AkzoNobel spreekt hierbij over engagement, een Engelse term die vooral doelt op betrokkenheid. Maar ook bevlogenheid is voor AkzoNobel van belang. Bij de start van het gesprek, vallen we maar meteen met de deur in huis.
  1,95
  lees meer

  Inleiding: Bevlogen ontbranden

  Bevlogen ontbranden Bevlogenheid komt voort uit de levenskracht van mensen. Bevlogen mensen zijn mensen die bewegen vanuit een innerlijk vuur. Dat vuur wordt ook wel passie genoemd. Als bevlogenheid gericht wordt naar prestaties die in goede aarde vallen, dan leidt dat tot goede beoordelingen en een mooie loopbaan. Het kan ook zijn dat bevlogenheid niet wordt omgezet naar zichtbare resultaten en gewenst gedrag. Die vorm van bevlogenheid is meer verbonden met kunst dan met kunde. Bevlogenheid is contextafhankelijk en latent of prominent aanwezig. Omstandigheden kunnen ertoe leiden dat het innerlijke vuur wordt aangewakkerd of gedoofd. Ook kan een situatie ervoor zorgen dat het vuur wordt ontdekt of juist onzichtbaar blijft. Anders gezegd, de ene persoon is meer bevlogen dan de ander en mensen kunnen bevlogen zijn, maar niet zo worden herkend of erkend. Hoe het komt dat iemand ontvlamt of niet, is vanuit diverse disciplines te verklaren. Een econoom zou zeggen dat het komt omdat iemand geraakt wordt in zijn of haar nutsfuncties, een psycholoog zou beweren dat het verband houdt met de drijfveren van de persoon en een socioloog zou opperen dat het een gevolg is van het gewenste gedrag, zoals dat in die situatie geldt. Een heel verrassend en ander plausibel antwoord komt uit de wereld van de brandweer. Daar is kennis over verbrandingsprocessen en factoren, die leiden tot brand en die blijkt uitzonderlijk goed toepasbaar op arbeidskracht als verbrandingsproces en de rol van bevlogenheid daarin. Op de website van de Brandpreventie Academy staat dat er voor het ontstaan van vuur drie factoren nodig zijn. Deze factoren tezamen wordt de zogenaamde branddriehoek of brandcirkel genoemd. Ontbreekt één van deze drie factoren, dan zal er geen vuur en dus geen brand ontstaan. De drie factoren zijn: brandstof, zuurstof, en temperatuur. De parallel tussen brand en de arbeidskracht is eenvoudig te trekken. Arbeidskracht is immers de energie die er is om te werken op basis van het samenspel tussen de persoon en zijn of haar omgeving. De elementen van de branddriehoek leggen drie factoren bloot, die de arbeidskracht van medewerkers bepalen. De brandstof van arbeidskracht bestaat uit talenten en kwaliteiten. De zuurstof van arbeidskracht zijn omstandigheden en mogelijkheden, die ruimte geven aan talenten en kwaliteiten. De temperatuur, ook wel aangeduid met ontstekingsenergie, weerspiegelt de mentaliteit, motivatie en bevlogenheid van een medewerker. Het werkklimaat kan de passie, het innerlijke vuur, het wel of niet aanwakkeren en talenten doen verstikken, dan wel doen groeien en bloeien. In de driehoek van arbeidskracht wordt iemand een talent bij een optimaal samenspel tussen de drie elementen. In figuur 1 staat de vertaling van de branddriehoek naar de arbeidskrachtdriehoek. De branddriehoek kent een uitbreiding mengverhouding en katalysator, als aanvullende factoren op het brandingsproces. De factor mengverhouding geeft de verhouding weer tussen brandstof en zuurstof. Als de verhouding tussen brandstof en zuurstof optimaal is, geeft de verbranding de meeste energie en de minste vervuiling. De parallel met arbeidskracht ligt voor de hand. Hoe groter de fit tussen de persoon en zijn of haar werkzaamheden, hoe groter de arbeidskracht. De katalysator kan positief katalytisch zijn (het branden wordt versneld) of negatief katalytisch. Een poederblusser werkt bijvoorbeeld negatief katalytisch. In werkverband is dit vergelijkbaar met demotiverende leidinggevenden, jaloerse collega’s, inconsistent beoordelings- en beloningsbeleid. Ook kan een recessie of de tijdgeest een dempend effect hebben op arbeidskracht. Koersvaste bestuurders, betrokken managers, en enthousiaste collega’s en klanten kunnen daarentegen werken als een positieve katalysator. Optimisme en hoop vanuit de bestuurskamer of de klantenkring zijn ook voorbeelden van positieve externe krachtbronnen, die ervoor zorgen dat de waakvlam van arbeidskracht ook in tijden van tegenwind blijft branden. Een organisatie met bevlogen medewerkers staat in positieve zin in vuur in vlam. Een brandende organisatie geeft licht, is warm van binnen en is zichtbaar in de wijde omtrek. Stuk voor stuk nastrevenswaardige kenmerken van een sterke organisatie. Leiderschap is geen branden blussen; het is vuren ontsteken! Prof. dr. Lidewey E.C. van der Sluis is hoogleraar Strategisch Talent Management aan de Nyenrode Business Universiteit en buitengewoon hoogleraar aan de North-West University in Vanderbijlpark, Zuid-Afrika. Tevens is zij actief als toezichthouder bij Hogeschool Inholland, dagvoorzitter en spreker.
  Gratis
  lees meer

  Bevlogenheidsinterventies in organisaties

  In de afgelopen tien tot vijftien jaar is er veel aandacht geweest voor bevlogenheid in organisaties. Bevlogenheid is een positieve toestand van opperste voldoening, die wordt gekenmerkt door vitaliteit, toewijding en absorptie (Schaufeli & Bakker,2010). Bevlogen werknemers voelen zich fit en sterk en zijn heel enthousiast en geconcentreerd aan het werk. Vanwege hun positieve houding en hogeactiviteitenniveau, creëren zij hun eigen positieve feedback in de vorm vanwaardering, erkenning, en succes.
  1,95
  lees meer

  Boeken: thema bevlogenheid

  Oerganisatie De evolutie van samenwerking, van mierenhoop tot multinational Henk Verhoeven. Maven Publishing, 2013. ISBN 978 94 905 7486 4 ‘Oerganisatie’ beschrijft en verklaart uiteenlopende verschijnselen in onze wereld vanuit het perspectief van evolutie. Het bestaat uit drie delen. Het eerste deel laat zien hoe al het actuele leven op onze planeet het resultaat is van mechanismen van duplicering en overleving van ‘egoïstische’ genen. Aanvankelijk waren dat losse genen, maar al snel bleken ‘genenteams’ succesvoller. Zo ontstonden complexe organismen en combinaties daarvan, die konden overleven in hun context. Bijvoorbeeld orchideeën en kolibries. Het tweede deel gaat over ‘memen’. Dit zijn basale eenheden informatie of ideeën. Wat een gen is in de biologische evolutie is een meme in het ontstaan van cultuur en van de persoonlijkheid van mensen. Ook hier overleven ‘egoïstische’ memen in de meest succesvolle ‘mementeams’ (bijvoorbeeld verhalen, regels en kunstobjecten). Verhoeven laat zien dat het bij genen en memen in wezen om dezelfde, blinde processen gaat. Basisprincipe van Oerganisatie is dat elementaire, ‘egoïstische’ elementen steeds nieuwe combinaties vormen. Verreweg het grootste deel daarvan gaat snel teloor. Maar een klein deel overleeft in de actuele context en plant zich voort. Samen met andere overlevers ontstaan uiterst complexe systemen, waarin alles met alles samenhangt. Eigenlijk wil de auteur alles verklaren met Oerganisatie - en hij slaagt daar aardig in. Dat zien we met name in het derde deel. Enkele voorbeelden van de fenomenen die daarin aan de orde komen: Hoe de kerk wetenschap heeft geremd, maar door de Latijnse kerktaal ongewild toch ook bevorderd heeft. Self fulfilling prophecies, waardoor leerlingen die als zwak worden aangemerkt, slecht gaan presteren. Het functioneren van dictaturen. En waarom Europa in het vorige millennium zo sterk opkwam en niet China. Henk Verhoeven brengt in ‘Oerganisatie’ op consistente wijze een schat aan wetenschappelijke bevindingen en ideeën bijeen. Belangrijke inspiratoren zijn Richard Dawkins en Susan Blackmore. Af en toe is wat de auteur zegt aanvechtbaar of te stellig. Zo wordt de hypothese dat de mens ontstaan is uit waterapen, herhaaldelijk als feit gepresenteerd. Maar over het geheel is het betoog overtuigend en boeiend. Ik vind het bijvoorbeeld interessant om stil te staan bij de stelling dat memen en genen vaak niet dezelfde belangen hebben. Zo kan het gebeuren dat ons denken niet in het belang is van ons lichaam. ‘Oerganisatie’ biedt een ontluisterende, maar ook verfrissende manier van kijken. Tom Luken – onafhankelijk onderzoeker en adviseur op het gebied van loopbaanvragen Handboek Positieve Psychologie Theorie, Onderzoek en Toepassingen Ernst Bohlmeijer, Linda Bolier, Gerben Westerhof & Jan Auke Walburg. Boom, 2013. ISBN 978 94 610 5963 5 Positieve psychologie is een vrij nieuwe en snelgroeiende stroming in de psychologie. De focus is niet gericht op het probleem, maar op de veerkracht van de mens met als streven: optimaal functioneren. In dit handboek worden aan de hand van wetenschappelijke onderbouwingen, en waar mogelijk praktische toepassingen, de belangrijke thema’s uit de positieve psychologie behandeld: het broaden-and-build model, sterkekantenbenadering, zelfregulatie, emotieregulatie, optimisme, compassie, hoop, posttraumatische groei, sociaal welbevinden en maatschappelijke betrokkenheid. Elk hoofdstuk bevat naast een gedegen theoretische beschouwing een uitgebreide literatuurlijst die uitnodigt om dieper op de besproken materie in te gaan. Dit goed leesbare boek is opgedeeld in vier delen: de betekenis van positieve psychologie, competenties voor optimaal functioneren, toepassingen, en implementatie en bereik. In het laatste deel komen bijvoorbeeld ook de online-toepassingsmogelijkheden en positieve technologie aan de orde. Pijn is onvermijdelijk, maar hoeft persoonlijk welbevinden en geluk niet in de weg te staan. Jac van den Goor – counsellor en coach Zorg voor Zin! Leiderschap en zingeving Adriaan Bekman & De kenniskring mens en organisatie. Van Gorcum, 2013. ISBN 978 90 232 5140 8 Zingeving in organisaties is van evident belang. Persoonlijke en spirituele groei is noodzakelijk om de uitdagingen van deze tijd aan te gaan. In ‘Zorg voor Zin’ worden deze onderwerpen door diverse auteurs belicht. Zo schrijft Klaas IJkema in een rake bijdrage: “Wat is een goede vraag? Een goede vraag is dodelijk! De werking van een goede vraag is: schrik, bevriezing, verlamming, stilstand, staren, ademnood, hapering en aarzeling.” Ook ‘De zin van lef en laf’ van Joris Brenninkmeijer spreekt me aan. Zowel ‘lef’ als ‘laf’ zijn belangrijk in organisaties. Lef in de zin van ondernemerschap, risico’s nemen en proactief handelen; laf als de lastige zaken waar je liever niet over spreekt. Juist in die gesprekken zit een bron van zingeving. Het getuigt van lef om je kwetsbaar op te stellen en jouw innerlijke drijfveren te presenteren zonder je druk te maken over wat de buitenwereld ervan vindt. “Zin geef je zelf”, zoals Quinten van der Rhoer in haar bijdrage aangeeft. “Zingeving uit je door in organisaties aandacht te hebben voor de mens.” Eva Cochius – team- en spiritcoach, ortho- en sociaal pedagoog, en bestuurskundige Programmatisch Creëren Jo Bos, Anne Jette van Loon en Hans Licht. Scriptum, 2013. ISBN 978 90 559 4360 9 In ‘Programmatisch creëren’ pleiten de auteurs voor “een manier van werken waarin visie, verantwoordelijkheid en vakmanschap van mensen optimaal tot hun recht komen, in flexibele werkstructuren waarin mensen zich verbinden aan een gezamenlijk verhaal.” Programmatisch werken wordt een succes als de organisatie vertrouwen, samenwerking en eigenaarschap centraal stelt. Deze mindset is naar mijn idee essentieel voor ‘het nieuwe werken’ en vergt vooral een omslag in denken van de managers. Een inspirerende visie is essentieel om een project te laten slagen. Daarnaast adviseren de auteurs met klem om iedere fase goed te evalueren, bij voorkeur “op een eiland van reflectie”, omdat enige afstand van de dagelijkse hectiek daarbij gewenst is. Het meest interessante onderdeel van het boek beschrijft de dynamiek tussen de betrokkenen. Hoe stuur je? Wanneer grijp je in? Hoe creëer je goed opdrachtgeverschap? Hoe ga je om met spanningen in het proces? De auteurs slagen erin om op deze prangende vragen heel praktische antwoorden te geven. Marianne Eussen – coach en organisatieadviseur Regievoeren zonder macht Hans Licht. Van Gorcum, 2013. ISBN 978 90 232 5025 8 ‘Regievoeren zonder macht’ neemt je in vogelvlucht mee langs de vele theorieën en modellen over macht en invloed uitoefenen, daar waar je niet eindverantwoordelijk bent voor het eindresultaat. Bij de uitvoerige definiëring van regievoeren wordt het verschil tussen macht en regie scherp neergezet. Vervolgens wordt aandacht besteed aan de wijze waarop je als leider invulling kunt geven aan leiderschap. Van de ‘ik-kant’ wordt er daarna een overstap gemaakt naar de ‘wij-kant’ om het krachtenveld te belichten. Vervolgens wordt uiteengezet hoe regie te voeren zonder macht, zowel in projecten als in programma’s waarin de complexiteit stevig toeneemt. Het inzoomen op procesmanagement verrijkt het boek, evenals de aandacht voor het profiel van de regisseur. Een prima boek als je nieuw bent in het werkveld van projectmanagement en adviseren, en wilt verkennen hoe je je in het speelveld tussen macht en invloed het beste kan bewegen. Jacquelien Willemse – adviseur en registerpsycholoog NIP/ Arbeid & Organisatie
  Gratis
  lees meer

  Column en trainerstool: Wat is het verschil tussen een vrouw en een koe?

  Voor een geslaagde training heb je een klik nodig met de deelnemers. Ook als de liefde niet meteen van twee kanten komt, kun je daaraan werken. Hieronder vind je vijf tips om die het eerste uur te krijgen.
  1,95
  lees meer

  Column: Bouwen aan een droom

  Bouwen aan een droom Een nieuwe collega komt binnen. Vol enthousiasme stort hij zich in het werk en voordat je het in de gaten hebt staat hij aan je bureau: “Zeg wist je dat we dit veel handiger kunnen organiseren?” Je zucht en denkt... Tja wat denk je eigenlijk? Veel mensen reageren bij zoveel enthousiasme met net zoveel enthousiasme terug: “Ja leuk, laten we dit eens met elkaar doen” en voordat je het weet ben je samen een nieuwe werkwijze aan het ontwikkelen. Maar er zijn er ook die reageren alsof niets meer uitmaakt: “We hebben dit al zo vaak geprobeerd, maar het lukt toch niet”. Ze hebben het opgegeven. Twee volstrekt verschillende reacties op eenzelfde prikkel, waarbij we van alles kunnen zeggen over wat de beste manier is om te reageren. De eerste reactie is natuurlijk het antwoord dat energie oplevert, de tweede zet zowel jouzelf als de nieuwe collega in de achteruit. In onderzoek wordt de eerste wijze van reageren wel vergeleken met de groei- of leerstand. Bij de tweede reactie gaat het om vernauwing en fixeren. Niet alleen voor jouzelf geldt dit, maar ook voor de totale organisatie. Er is dus wel wat voor te zeggen om jezelf en anderen in een groeistand te zetten. Dit kun je doen door bij nieuwe ideeën te onderzoeken wat er mogelijk is, in plaats van te focussen op onmogelijkheden, je doelen verder weg te zetten (maar wat als het allemaal lukt) en het meest belangrijke: dromen hebben. Dromen van een nieuwe toekomst, van een stip aan de horizon, helpt je om stappen te zetten. Elk klein succes vier je met mensen om je heen en brengt je dichter bij je doel. Als elke lezer met ongeveer vijf mensen om zich heen dit nu het komende jaar gaat doen, dan ziet de wereld er in 2020 heel anders uit. Wedden? Sinds een paar maanden ben ik gestart als nieuw bestuurslid bij de NVO2. Vol wensen en ideeën over de toekomst en wat er gebeuren moet. Met nog een paar nieuwe bestuursleden zijn we zonder verleden en bagage aan het bouwen. We willen een groeiend netwerk zijn en gebruiken daar elkaars energie en die uit de vereniging voor. We dromen en zijn klaar voor 2020. Wil je meedenken? Dat kan, neem contact ons op. Ria van Dinteren, lid adviesraad TvOO en bestuurslid NVO2, hét netwerk voor HRD-professionals www.nvo2.nl
  Gratis
  lees meer

  De kunst van elkaar vasthouden

  Steeds meer mensen, die in organisaties en in opleidingen werken, ontdekken de waarde van intervisie. Toch weten we ook uit eigen ervaring dat niet alle intervisiegroepen (even) succesvol zijn. Zo komt de intervisie soms niet goed van de grond, vallen de resultaten tegen of sterven intervisiegroepen een langzame en voortijdige dood. In dit artikel willen we daarom laten zien onder welke voorwaarden intervisie een waardevolle én duurzame manier van leren kan zijn. Voordat we beschrijven hoe het wél kan lukken, onderzoeken we eerst wat de gangbare visie is op intervisie en hoe het volgens ons komt dat veel intervisiegroepen na kortere of langere tijd uiteenvallen,of verzanden in weinig inspirerende theekransjes.
  1,95
  lees meer

  Denken in kennen en kunnen

  Na een traject van drieënhalf jaar, ontving ABN AMRO afgelopen najaar als eerste bedrijfde hoge inschaling ‘NLQF 6’ voor een niet-formele, interne opleiding. “NLQF is geen doel op zich, maar het dwingt je wel te denken in termen van leeruitkomsten. Dat is dé grotewinst.” Een terugblik met Peter Wetser, stuwende kracht achter deze primeur.
  1,95
  lees meer

  Een groeimindset hangt samen met bevlogenheid

  Wanneer medewerkers meer bevlogen zijn, functioneren zij in vele opzichten beter dan hun minder bevlogen collega’s. De bevlogenheid van medewerkers kan op allerlei manieren worden bevorderd, waardoor de prestaties van zowel het individuals de organisatie verbeteren. Peter Heslin (2010) suggereerde dat het stimulerenvan een groeimindset een manier kan zijn om bevlogenheid te bevorderen. Uit recent onderzoek binnen een grote financiële organisatie blijkt dat er inderdaad een samenhang bestaat tussen een groeimindset en bevlogenheid.
  1,95
  lees meer

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

  Dag van de Coach - 2020

  Thema - WERK-DRUK

  Datum: 4 juni 2020
  Locatie: De Reehorst, Ede

  Informatie & aanmelden »