logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters
 • Alle artikelen

  1|...|44|45|46|...|574

  Veranderen met impact

  De kranten hebben de afgelopen maanden volgestaan met berichten over de veranderingen binnen de financiële dienstverlening. Hiervan werd de toenemende digitalisering het meest besproken. Door deze toename aan technologie is verandering in organisaties tegenwoordig niet meer weg te denken. Professor Jaap Boonstra heeft onderzocht dat ongeveer zeventig procent van de veranderingen in Nederlandse organisaties mislukken, in die zin dat de vooropgezette doelen van de verandering niet worden gehaald en medewerkers het spoor bijster raken. Dit heeft vaak te maken met de weerbarstigheid van bestaande structuren en de worsteling met weerstand binnen organisaties.
  1,95
  lees meer

  Gemeenten in transitie? Tilburg transformeert

  De rol van gemeenten in de samenleving is wezenlijk aan het veranderen: van spelbepaler op diverse terreinen naar een van de spelers in het veld. Een ontwikkeling die grote gevolgen heeft voor de gemeentelijke organisatie en haar medewerkers. Het vereist een fundamenteel andere opstelling, een voortdurende verbinding met interne én externe partners. Een beweging van burgerparticipatie naar overheidsparticipatie.
  1,95
  lees meer

  Inzet van Facebook, bordspelen en bekende Nederlanders

  Je hebt het misschien al voorbij zien komen. In mei van vorig jaar gaf minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het startsein voor een vier jaar durende campagne over werkstress. In november volgde de ‘Week van de Werkstress’. Zijn er werknemers en werkgevers te vinden voor wie dit géén relevant onderwerp is?
  1,95
  lees meer

  Stijlen voor onderweg: Let it go versus let’s go

  Tijd is de dragende kracht van ons leven. Zoals de jaarringen van een boom de levenskracht van de natuur zo mooi weergeven, zo zet de tijd mensen van nature in beweging. Niettemin is de tijd niet alleen onze vriend, het kan ook onze vijand zijn. De tijd kan ons stilzetten door ingrijpende gebeurtenissen en door veranderingen die sneller gaan dan onze eigen ontwikkeling.
  1,95
  lees meer

  Overal zijn klokken, maar nergens is tijd

  In dit artikel staat de vraag centraal hoe mensen in organisaties los kunnen komen van de klok. Ten eerste wordt de vraag verkend welke verschillende opvattingen over tijd bestaan en hoe deze de manier van veranderen beïnvloeden. Wat houdt de term ‘ verhaaltijd’ in? Waarom biedt deze tijdsopvatting perspectief? En hoe ga je hiermee concreet aan de slag bij veranderingsprocessen in organisaties?
  1,95
  lees meer

  Tijd in het brein: de illusie van het nu

  Tijd lijkt een eenvoudig begrip. De toekomst wordt het heden en het heden wordt het verleden. Geleidelijk, maar onontkoombaar. Een kind leert al snel dat tien minuten in de speeltuin veel korter lijken dan tien minuten wachten bij de tandarts. In onze ervaring verstrijkt de tijd in horten en stoten. Aan het begin van een vakantie ligt de tijd eindeloos voor ons, terwijl het aan het eind de vakantie voorbijgevlogen lijkt. Van korte, gevaarlijke gebeurtenissen zoals auto-ongelukken wordt vaak beschreven dat ze vertraagd leken, als in slowmotion, of zelfs dat de tijd helemaal leek stil te staan. Tijd mag dan in natuurkundige zin eenvoudig zijn, maar de beleving ervan is dat allesbehalve.
  1,95
  lees meer

  Wat Ghiberti ons leert over organisaties

  Op 27 november 2014 sprak prof. dr. Svetlana Khapova haar inaugurele rede uit ter aanvaarding van het hoogleraarschap Careers and organization studies, aan de Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde van de Vrije Universiteit Amsterdam. In haar oratie nam ze het publiek mee naar Florence, waar beeldhouwer Lorenzo Ghiberti in 1452 de deuren van het baptiserium voorzag van tien gouden panelen. De panelen bieden een visuele impressie van het leven en werken in Florence in de vijftiende eeuw. Hoewel de panelen bijna zeshonderd jaar oud zijn, bieden ze volgens Khapova nog steeds inspiratie voor het onderzoek naar loopbaan en organisatieontwikkeling.
  1,95
  lees meer

  Breaking bad behaviour – overcoming short-term temptations

  Waarom houdt de een zich aan morele normen en de ander niet? Moreel gedrag vereist de vaardigheid om op basis van langetermijndoelstellingen en -verplichtingen te handelen en de verleiding van kortstondige geneugten te weerstaan. Maar hoe slagen we daarin? Nieuw onderzoek van promovendus Gijs van Houwelingen (foto) toont aan dat we dit kunnen bereiken door ons niet op de details, maar op het grotere geheel te focussen.
  Gratis
  lees meer

  Lateraal denken

  De pilot zit erop: het experiment met action learning is geslaagd. Een projectgroep heeft de nieuwe opzet uitgetest op een groep deeltijdstudenten. Daarin was niet langer het lesprogramma van de opleiding leidend, maar de praktijk van de studenten zelf. Zowel de studenten als de docenten uit de projectgroep zijn positief, al is op onderdelen nog wel wat verdere afstemming nodig.
  1,95
  lees meer

  Van ASTD naar ATD

  In 2014 veranderde de American Society for Training and Development haar naam in Association for Talent Development. Dit betekent dat in mei 2015 voor het eerst de ATD-conferentie zal plaatsvinden. Over de achtergronden van de naamswijziging, de gevolgen voor Nederlandse hrd-professionals en welke invloed dat heeft op de conferentie, sprak ik met Kristen Fyfe-Mills en Íñigo Sánchez-Cabezudo van de ATD.
  1,95
  lees meer

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

  Op weg naar ruimte en vrijheid

  Crisis als aanleiding om inzicht te vergroten in (je) identiteitswerk

  Datum:
  Locatie:

  Download gratis deze white paper