logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters
 • Alle artikelen

  1|...|44|45|46|...|517

  Over diversiteit, integratie en soep koken

    Na mijn promotie bijna vier jaar geleden, over het managen van diversiteit in teams, besloot ik het thema diversiteit voorlopig even in de ijskast te zetten. Dat leek me heel gezond, weer tijd voor wat nieuws. Maar hoe meer ik het vermeed, hoe meer het naar me toe leek te komen. Toen ik hierover sprak met een goede vriend, Zvonimir Cekalovic, die vroeg waarom ik het eigenlijk in de ijskast had gezet, werden mijn weerstanden pas duidelijk. Ik voelde me beperkt door de visie op diversiteit die ik vaak tegenkwam in literatuur of op congressen, waar het dan bijvoorbeeld alleen ging over culturele diversiteit of verschillen tussen mannen en vrouwen. Als gesproken werd over diversiteitmanagement ging het vaak over ‘de ander’, hoe je bijvoorbeeld omgaat met bepaalde groepen medewerkers in de organisatie. In beide aspecten voelde ik de separatie. En dat terwijl een onderwerp als diversiteit in de kern juist gaat om integratie! Mijn vriend maakte mij ervan bewust dat ik op mijn beurt ook separatie maakte, door het onderwerp diversiteit dan maar in de ijskast te zetten. Hij daagde mij uit om mijn visie erop te formuleren. Spiegel van de omgeving Door dit gesprek begon ik mij te realiseren dat diversiteit in beginsel in onszelf besloten ligt. We zijn een spiegel van onze omgeving en dat betekent dat we net zo divers zijn als die omgeving. Allemaal hebben we een bepaalde culturele achtergrond, leeftijd, geslacht, karakter, visie, enzovoort. Op het moment dat we te maken krijgen met verschillen, wordt precies datgene in ons aangeraakt dat het verschil maakt. Zo maakt iemand met een andere culturele achtergrond ons bewust van onze eigen culturele normen en waarden en spoort iemand met een andere visie ons aan onze eigen visie helder te maken. We zijn ons daar echter vaak niet van bewust. Vaak zien we vooral de verschillen die worden veroorzaakt door de aanwezigheid van de ander die het verschil maakt. Een voorbeeld: een collega vroeg mij laatst om de haverklap naar mijn mening over beslissingen die genomen moesten worden. Ik raakte in eerste instantie geïrriteerd. Toen ik afstand nam om te zien wat zij in mij spiegelde dat mij irriteerde, zag ik dat zij het oordeel aanraakte over momenten dat ik zelf besluiteloos kan zijn. Een mooie uitnodiging dus om compassie te hebben met mijn collega, maar ook met mezelf. In dit soort situaties zijn we als mensen in eerste instantie geneigd onszelf af te scheiden door het oordeel over de ander. Als we de situatie van een afstand beschouwen en kunnen kijken naar het stuk dat de ander weerspiegelt in onszelf, ontstaat er een mogelijkheid om weer verbinding te maken. Dan ontstaat ruimte voor integratie. Spanningsveld Ook op groepsniveau speelt deze dynamiek van integratie en separatie. Wetenschappelijk onderzoek heeft laten zien dat een diverse groep beter is dan een homogene groep, zeker als het gaat om complex werk of innovaties (Van Dijk e.a., 2012). Immers, we hebben de verschillende kennis en inzichten nodig om tot betere oplossingen te komen. Het is echter niet voor niks dat onderzoek naar diversiteit decennialang tegengestelde resultaten heeft laten zien (Mannix & Neale, 2005). Het hanteerbaar en productief maken van de verschillen, is waar de uitdaging ligt en waar integratie begint. Dit proces gaat beter wanneer mensen in een groep zich kunnen verbinden met elkaar en tegelijkertijd uniek mogen zijn. Wanneer we het spanningsveld tussen deze twee menselijke basisbehoeften kunnen hanteren, kan integratie ontstaan (Rupert, 2012). Integratie als lekkere soep Integratie is als het maken van een lekkere soep. Alle ingrediënten zijn nodig en even belangrijk om bij te dragen aan het geheel. Als een van de ingrediënten ontbreekt, smaakt de soep anders. Elk ingrediënt moet in zijn eigen unieke hoeveelheid worden toegevoegd. De soep in zijn geheel is uiteindelijk meer dan de optelsom van de verschillende ingrediënten. In een groep mensen ontstaat dit ‘1+1=3-effect’ wanneer ieder individu op zijn eigen unieke wijze kan bijdragen aan het geheel, zonder dat dit ten koste gaat van de onderlinge verbondenheid. Een belangrijke sleutel hiertoe is om de interne diversiteit in onszelf te (h)erkennen en te kunnen kijken naar wat de ander in onszelf aanraakt. ■ Joyce Rupert Is redactielid van TvOO. Referenties Dijk, H. van, van Engen, M. L., & van Knippenberg, D. (2012). Defying conventional wisdom: A meta-analytical examination of the differences between demographic and job-related diversity relationships with performance. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 119, 38-53. Mannix, E.A. & Neale, M.A. (2005). What differences make a difference? The promise and reality of diverse teams in organizations. Psychological Science in the Public Interest, 6 (2), 31-55. Rupert, J. (2012). De spanning van het verschil: Diversiteit productief maken (pp.147- 165). In: Van Muijen, J., Rupert, J., & Tours, H. (Red). Spanningen in en rondom organisaties. Kluwer: Deventer.
  Gratis
  lees meer

  Vier niveaus van communicatie

  Situatie: een overheidsorganisatie moet goedkoper, effectiever en dienstbaarder gaan werken. Dat vraagt volgens de directie om een forse organisatieverandering, waarbij het middenkader een cruciale rol heeft: die zal de verandering uiteindelijk moeten realiseren. De directie geeft aan dat bij het middenkader sprake is van ‘achterstallig onderhoud’. Om aan de nieuwe rol van het middenkader te werken, wil de directie alle 110 middlemanagers een persoonlijk leiderschapstraject aanbieden.
  1,95
  lees meer

  Organisatieontwikkeling en diversiteit

  Er is enorme potentie voor verbetering in de ontwikkeling van organisaties. De veranderingen, die ten grondslag liggen aan organisatieontwikkeling, mislukken vaak en dat is onnodig en eenvoudig te verhelpen. Hoe? Door een aantal simpele principes rondom ontwikkeling te kennen en toe te passen.
  1,95
  lees meer

  Nieuwsrubriek samengesteld doort Guido van de Wiel

  Change in Site: nieuw platform rondom change op een rij Met de slogan ‘beweging in verandering’ is recentelijk het nieuwe platform Change in Site gelanceerd. Change in Site is het knooppunt op het gebied van verandermanagement en gerelateerde leiderschapsvraagstukken. Change in Site slaat een brug tussen kennis en praktijk, tussen wetenschap en ervaring en tussen mensen en verandering. Online en offline. Change in Site heeft als doel het vakgebied van verandermanagement en leiderschap te innoveren en de toegankelijkheid en toepasbaarheid ervan te vergroten. Dit platform zorgt voor inspiratie, verdieping en ontmoeting en creatie vanuit vakmanschap en kwaliteit. Het platform komt communitybased aan zijn bijdragen en staat onder redactie van onder andere Marco de Witte. Lever zelf stukken aan en laat je inspireren. www.changeinsite.nl Test jezelf: Innerlijke familie Binnen coaching wordt deze stroming steeds populairder. Het kijken naar jezelf als naar iemand die een hele innerlijke familie is. Vanuit het model ‘de Schilden van je Innerlijke Familie’ heeft iedereen een innerlijke familie. De kunst is deze familieleden te leren kennen en zo goed mogelijk met elkaar te laten samenwerken. Op die manier haal je het beste uit jezelf en anderen. Wil jij weten welk innerlijk familielid jij inzet? Doe de test op www.innerlijkefamilie.nl  Gratis e-book ‘MKB Versneller’ Kamer van Koophandel Limburg heeft het e-book ‘MKB Versneller’ uitgegeven. Het boek is gratis te downloaden en bevat veel informatie over waarde-innovatie en businessmodellen. Aan de hand van veel voorbeelden en succesverhalen uit de (Limburgse) praktijk, laat het boek zien dat iedere organisatie – groot of klein, jong of oud – er goed aan doet om van tijd tot tijd zijn businessmodel onder de loep te nemen en stil te staan bij de vraag: zijn wij eigenlijk nog wel goed bezig? Leren en ontwikkelen worden in dit boek praktisch én bedrijfskundig gemaakt. www.kvk.nl/download/ BoekMKBVersneller_tcm14-351909.pdf Sociaal Leren in organisaties HR magazine online Wie meer wil weten over communitybuilding, communities of practice of social learning in organisaties is bij onderstaande link aan het goede adres. Op de site van communitygoeroe Etienne Wenger en Beverly Trayner is een grote hoeveelheid informatie vrij beschikbaar over deze moderne vormen van (netwerk)leren. Veel praktische informatie, inclusief een aantal tools en slides. De site is Engelstalig. http://wenger-trayner.com/ map-of-resources/ HR magazine online We blijven even in het Engelstalige domein. Het Britse HR magazine heeft een uitgebreide site met nieuws, blogs en artikelen. Of je nu meer wilt weten over succession planning, talentmanagement, trends op het gebied van trainingen of HR Analytics: zoek hier op hoe overzeese collega’s met deze onderwerpen omgaan. Goed voor je eigen ontwikkeling en goed om zo een internationale benchmark voor jezelf te creëren. www.hrmagazine
  Gratis
  lees meer

  Metaperceptie in teams

  Mensen denken vaak na over hoe anderen hen zien. Ze vragen zich bijvoorbeeld af of ze wel aardig worden gevonden (“Ik denk dat hij me aardig vindt”), of hoe hun baas hen beoordeelt (“Volgens mij vindt zij me communicatief niet sterk”). Dit soort gedachtes, over hoe je denkt dat anderen je zien, worden metapercepties genoemd, oftewel: percepties van percepties. Of ze nu wel of niet kloppen met hoe anderen daadwerkelijk over je denken, deze ideeën beïnvloeden je gedrag en gevoelens ten opzichte van anderen.
  1,95
  lees meer

  Van beschrijven naar voorspellen op basis van analytics

  Alrik Boonstra is Director Hay Group Productized Services Western Europe. Hij is vanuit die functie verantwoordelijk voor de dienstverlening van Hay Group op het gebied van online beloningsdatabases, e-assessments, online leadership assessments en engagement surveys. We spreken met hem over de groeiende aandacht voor hr-analytics.
  1,95
  lees meer

  Vrouwen in de top? Doorzetten en leuk houden

  Het aantal vrouwelijke uitvoerend bestuurders (leden van raad van bestuur) in de 85 beursgenoteerde bedrijven is het afgelopen jaar met precies één toegenomen. En 32 bedrijven hebben alleen maar mannen in de raad van bestuur en de raad van commissarissen. Hoewel de groei in het aantal vrouwelijke commissarissen bemoedigend lijkt, blijft het aantal uitvoerend bestuurders ver achter.
  1,95
  lees meer

  De crisis van hrd en oplossingen volgens Shlomo Ben-Hur

  De hrd-functie is in een crisis beland, volgens Ben-Hur. Slechts 17 procent van de leiders van organisaties melden ‘zeer tevreden’ te zijn met de hrd-functie. Meer dan de helft van de lijnmanagers denkt dat de prestaties van personeel niet zullen verminderen wanneer de hrd-functie in hun organisatie wordt afgeschaft. Aan de andere kant is er het optimistische beeld, dat steeds meer leiders ervan overtuigd zijn dat leren en het toepassen van kennis cruciaal zijn voor het voortbestaan van hun organisatie. Ben-Hur schetst een paradoxale situatie die zorgen baart en optimisme oproept. Wie is deze Shlomo Ben-Hur en welke ideeën heeft hij om het optimisme te laten winnen van de zorgen?
  1,95
  lees meer

  Inleiding: De kracht van diversiteit zit van binnen

  Het was wereldnieuws in de zomer van dit jaar: Jeff Bezos, de oprichter en CEO van Amazon.com en een van ‘s werelds rijkste mensen, had de krant The Washington Post gekocht in een tijd waarin kranten het zeer moeilijk hebben. Er werd alom gegist naar zijn beweegredenen. De gloriejaren van de papieren krant zijn allang voorbij, en volgens sommigen ook die van de traditionele journalistiek. Jeff Bezos is een voorbeeld van een autonome denker die een passie heeft voor het uitwerken van nieuwe ideeën en het bouwen aan verandering en vernieuwing. Zijn comfortzones beschouwt hij als tussenstations in zijn ontwikkeling waarbij hij de risico’s die hij hiermee neemt voor lief neemt. ‘Andersomdenken’ zit in zijn natuur en afbreukrisico’s bekijkt hij van de andere kant. High risks, high returns kent hij als investeringsregel vanuit zijn ervaring in de financiële wereld. Dit maakt hem anders dan anderen, zoals ieder mens uniek is en eigen keuzes maakt. Niettemin zijn wij ook kuddedieren. Recent is dat weer gebleken uit een experiment van drie gedragseconomen waarover zij publiceerden in het toonaangevende tijdschrift ‘Science’. Zij concludeerden dat mensen bij het nemen van beslissingen over bijvoorbeeld de keuze van een hotel of de aanschaf van boeken en films steeds vaker afgaan op beoordelingen op internet. Het mechanisme dat zij hierin ontdekten, illustreert dat beoordelaars zich laten beïnvloeden door anderen. De sociale invloed van positieve oordelen bleek overigens sterker te zijn dan die van negatieve waarderingen. Wat wij samen van iets vinden, is blijkbaar niet zondermeer conform de optelsom van onze eigen oordelen. Zo onafhankelijk, uniek en eigenwijs zijn we blijkbaar ook weer niet. Gegeven deze eenheid in verscheidenheid is het zoeken naar de grens tussen diversiteit en uniformiteit. Waar houden onze overeenkomsten op en beginnen de verschillen? Op de werkvloer is dat een andere zoektocht dan laten we zeggen bij een modellenwedstrijd of in een zorgcentrum. Het is daarom van belang om die individuele kenmerken te benoemen die relevant zijn op de arbeidsmarkt. Zo is bekend dat mensen het verschil kunnen maken met hun kennis en/of ervaring, maar ook vanuit andere krachtbronnen zoals hun deskundigheid, sociale vaardigheden, persoonlijkheid, inzet en enthousiasme, betrokkenheid en loyaliteit, of hun professionele netwerken en sociale achtergrond. Hun buitenkant is minder relevant. Anders gezegd: arbeidskracht komt van binnen en de kracht van diversiteit zal daarom ook in de verschillen tussen de software in plaats van de hardware van mensen zitten. Jeff Bezos leert ons dit glashelder, maar ook Sergio Herman, de chef-kok van Oud Sluis die na 25 jaar het roer omgooit, en Sascha de Boer, die een duidelijke keuze maakte om haar loopbaan als presentatrice om te buigen naar die van fotografe. Dit zijn slechts enkelen van velen die een keuze maakten in hun loopbaan die een ommezwaai teweeg bracht. Allen mensen die wisten dat zij risico’s namen maar die vanuit hun hart gebaande paden verlieten en op slinger- of olifantenpaadjes terechtkwamen. Bij de één pakte dat goed uit, bij de ander niet. De rode draad is dat dit mensen zijn met moed en lef. De moed om anders te durven denken en te doen. Friedrich Wilhelm Raiffeisen was vanuit zijn eigenwijsheid de grondlegger van de Rabobank, Maria Montessori legde het fundament voor een geheel nieuwe onderwijsmethode. Dappere denkers die de kracht van een innerlijke drive en overtuiging onderstrepen. Zij keken om zich heen en bleken het vermogen te hebben om een nieuwe realiteit te verwezenlijken. Zij pasten de omgeving aan waardoor er ruimte ontstond voor hun eigenheid. Dat is de kracht van diversiteit in optima forma. “Attitude is a little thing that makes a big difference.” Winston Churchill Hoe vaak bent u tegendraads of eigenwijs geweest? Hoeveel medewerkers in uw organisatie denken andersom en komen met verrassende ideeen? Hoe hoger de antwoordscores, hoe innovatiever uw organisatie is en des te groter de overlevingskracht. Een vreemde eend in de bijt is weliswaar moeilijker te managen dan grijze muizen, witte schapen, en makke lammetjes, het loont niettemin de moeite. Op de weg van de minste weerstand lopen weinig winnaars. ■ Prof. dr. Lidewey van der Sluis is hoogleraar Strategisch Talent Management aan de Nyenrode Business Universiteit, directeur en oprichter van het Nyenrode Powerhouse Competing for Talent, en afdelingshoofd CHROME.
  Gratis
  lees meer

  Het verbindend vermogen van talenten

  Twee keer per jaar komen ze bij elkaar, de medewerkers van de Auditdienst Rijk (ADR). Eén keer voor Kerst en één keer voor de zomer. Op 17 juni 2013 was het tropisch heet in de Rijtuigenloods in Amersfoort. Extra flessen water werden aangerukt en de grote deuren stonden wijd open voor 400 collega’s, die in een lang lint vanaf station Amersfoort aan kwamen lopen. De Zomerparade kon beginnen!
  1,95
  lees meer

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

  Dag van de Coach - 2020

  Thema - WERK-DRUK

  Datum: 4 juni 2020
  Locatie: De Reehorst, Ede

  Informatie & aanmelden »