logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters
 • Alle artikelen

  1|...|46|47|48|...|537

  Leren anno nu

  Bij ABN AMRO ondersteunen zo’n 2500 professionals uit de disciplines Risk, Finance,hr en Compliance de organisatie. Hun werk vereist, naast specialistische kennis, kennis van de business en het toepassen ervan in de dagelijkse klantpraktijk. De verschillende disciplines hebben gemeen dat ze een grote diversiteit aan (interne)klanten hebben. Die vragen om een partner die maatwerk levert, met een korte time-to-market. Dit is niet altijd te verenigen met de sturing op standaardisering, uniformiteit en efficiency, waar deze ondersteunende afdelingen (onder de noemer Functions) mee geconfronteerd worden. Om deze professionals te ondersteunen in hun ontwikkeling, ontwierp de afdeling Learning & Development het programma Professionals@Functions.
  1,95
  lees meer

  Managers, stop met harken!

  Ondanks decennialange kwaliteitswinsten in de gezondheidszorg, blijft de kritiek op fouten en missers toenemen. Ook na alle bezuinigingspogingen lijkt het alsof de zorgkosten alleen maar kunnen stijgen. Strijdig met onderzoeksresultaten blijft de kritiek, dat er te veel managers zijn. Protocollering en toezicht kosten meer tijd en roepen irritatie op. Bestuurders worden aansprakelijk gehouden voor missers en professioneel gedrag waar ze geen invloed op hebben. U kunt zich afvragen of deze sector en zijn bedrijven, met hun toenemende schaalgrootte en specialisatie, nog wel te besturen zijn. Onbestuurbaarheid houdt in dat iedere poging tot systematische verbetering niet door kan gaan, of niet het beoogde effect heeft, vanwege de tegenkrachten: het is te duur, het ontwricht de dagelijkse praktijk of roept te veel weerstand op.Voldoende reden dus om eens vanuit een andere organisatieperspectief naar deze bedrijven te kijken.
  1,95
  lees meer

  Nieuws: Bevlogenheid

  Gratis webinars: Jaap Boonstra, Hans van der Loo, Ben Tiggelaar, Menno Lanting e.v.a Het platform www.onlineseminar.nl zendt elke donderdag een freelunch uit: een webinar door een gerenommeerde spreker op het gebied van hr, leiderschap of management. In het archief zijn alle webinars die al zijn uitgezonden gratis terug te kijken. Denk aan lezingen van grote sprekers als Jaap Boonstra, Hans van der Loo, Ben Tiggelaar, Menno Lanting, André de Waal en Remco Claassen. Dit zijn veelal lezingen waarvoor je op locatie honderden, zo niet duizenden euro’s moet neertellen. Check: www.onlineseminar.nl/freelunch/Archive.aspx Cloudtools Wil je weten wat voor online software en tools er momenteel is en welke apps en pakketten van waarde zijn om jou als zzp’er, jouw mkb of om jullie grotere hrm-systeem te ondersteunen? Lees op het platform cloudtools alle reviews, testen, tips en nieuws over online hrm, e-hrm, personeelsmanagement en roostersoftware. De recentste apps en programma’s staan netjes op een rij met een beschrijving en een eerste indruk van de werking ervan.  Ook dossiers zoals ‘webmeeting & webinar’, ‘mindmapping’ en ‘productiviteitstools’ bieden een goed startpunt om in de breedte en de diepte te verkennen wat er mogelijk is. Van Evernote voor al je aantekeningen, via Confluence voor online samenwerken, tot Toggl voor een eenvoudige urenregistratie. Zie: www.cloudtools.nl Gratis boek Innovative Entrepreneur Essentials In hun recente blog ‘Can your company innovate?’ stellen de auteurs Hella Schmidt en Menno van Dijk een aantal essentiële factoren vast die voor bedrijven en instellingen van belang zijn om ingrijpend te kunnen innoveren. Onderaan deze blog kun je hun gehele boek in pdf downloaden. Zoals het een deeleconomie betaamt, wordt dit rijke boek weggegeven. Vol tools, citaten, goed onderbouwd en met veel voorbeelden. Geschreven door twee voormalige McKinsey-consultants. Check : www.thnk.org/2013/12/can-your-company-innovate/ Nog meer innovatie: gratis artikelen en gratis e-books Op de site van Nyenrode hoogleraar Jeff Gaspersz zijn veel artikelen over innovatie te vinden. Zie: www.jeffgaspersz.nl/dl-23740-0/download Als je je bovendien aanmeldt voor de nieuwsbrief ‘Innovatie en inspiratie’, krijg je een gratis e-book met praktische innovatietips. www.jeffgaspersz.nl/ml-23740-0/nieuwsbrief Een ander gratis e-book met interviews met o.a. Jitske Kramer (trainer van het jaar 2013) en Wouter Hart (best verkochte managementboek van het jaar) vind je hier: www.hrzone.nl/strategie/strategie-boeken/entry/preboek-innoveerkracht Of zoek op “hrzone” en “prebook”. Vakblad ‘Challenging Organisations and Society’ Op zoek naar artikelen op het kruispunt van organisaties en maatschappij? Juist op die kruispunten kan waarde ontstaan. Op het relatief nieuwe Engelstalige vakblad Challenging Organisations and Society (COS) staat waardeorientatie centraal. Lees zo meer over nieuwe vormen van stakeholdermanagement, Reflective Learning, of nog exotischer termen als: Programmed Dialogues in Large Group Interventions en Transformational Systemic Leadership. Op de website staat een aantal interessante blogs. Ook zijn de abstracts - de samenvattingen van de gepubliceerde artikelen - online in te kijken. Om een artikel in zijn geheel te lezen, moet je de portemonnee trekken en eerst tien euro per artikel overmaken. De inleiding op het nummer, met de titel ‘The Shift in Perception of Hierarchy and How to Provide Space for Shared Leadership’, is gratis te downloaden op www.cos-journal.com/.
  Gratis
  lees meer

  Promoties

  Oplossingsgerichte methodiek vergroot bewustzijn oudere werknemers over inzetbaarheid Sustainable employability of ageing workers: The development of an intervention. Promotie Wendy Koolhaas. 22 januari 2014, Rijksuniversiteit Groningen Werknemers van 45 jaar en ouder hebben behoefte aan ondersteuning om te kunnen blijven werken. Mogelijkheden tot individuele aanpassingen in het werk zijn een voorwaarde om duurzame inzetbaarheid van werknemers te bereiken, concludeert onderzoeker Wendy Koolhaas uit haar promotieonderzoek. Uit onderzoek dat Koolhaas deed onder meer dan 3000 medewerkers van negen organisaties, blijkt dat ongeveer 40% van de werknemers problemen ervaart door het ouder worden. Zij blijken behoefte te hebben aan ondersteuning om het werk te kunnen blijven uitvoeren. 37% van de werknemers geeft aan een chronische aandoening te hebben. Duurzame inzetbaarheid hangt samen met veel factoren, die vooral te maken hebben met de specifieke werksituatie. Individueel maatwerk draagt het meeste bij aan het vergroten van de inzetbaarheid. Deze resultaten vormden de basis van de oplossingsgerichte interventie ‘Gezond aan het werk (blijven)’ die Koolhaas ontwikkelde. Deze interventie is gericht op het vergroten van het vermogen van werknemer en leidinggevende om problemen op te lossen. Het laat werknemers ervaren welke invloed zij zelf hebben om hun doelstellingen over inzetbaarheid te bereiken en maakt hen bewust van hun eigen rol en verantwoordelijkheid. De leidinggevende ondersteunt hierin op procesniveau. Koolhaas onderzocht het effect van de interventie na een jaar. Medewerkers blijken zich door de interventie meer bewust te zijn van hun eigen verantwoordelijkheid om inzetbaar te blijven en van hun eigen kunnen. Ook zijn ze beter in staat om een gesprek over duurzame inzetbaarheid te voeren omdat ze anders tegen hun werk aankijken, meer mogelijkheden zien en hun motivatie toeneemt. De interventie had geen positief effect op de primaire uitkomstmaten van duurzame inzetbaarheid na één jaar, namelijk werkvermogen, productiviteit en vitaliteit. Of de interventie op de langere termijn bijdraagt aan duurzame inzetbaarheid dient nader onderzocht te worden. (bron: Rijksuniversiteit Groningen) Acceptatie idee hangt meer af van type leidinggevende dan van inhoud idee Leaders’ reactions to employee creativity. An achievement goal approach. Promotie Roy Sijbom, 5 september 2013, Rijksuniversiteit Groningen. Leidinggevenden die competitief zijn ingesteld, staan minder open voor creatieve ideeën van werknemers dan leidinggevenden die zichzelf willen verbeteren. Bedrijven waarvoor creativiteit een belangrijke succesfactor is, kunnen daarom nadeel hebben van leidinggevenden die de beste willen zijn, concludeert organisatiepsycholoog Roy Sijbom uit zijn promotieonderzoek. Sijbom voerde experimenten uit onder 458 Nederlandse studenten in een leidinggevende rol en nam vragenlijsten af onder 394 leidinggevende Amerikanen. Tijdens de experimenten moesten de proefpersonen bedenken hoe ze een nieuw product in de markt gingen zetten. Een vooraf geïnstrueerde ‘ondergeschikte’ droeg vervolgens een betere manier aan om dit te doen dan het plan dat de leidinggevende proefpersoon had bedacht. Vervolgens observeerden de onderzoekers hoe de proefpersoon hierop reageerde. De resultaten laten zien dat leidinggevenden met performancedoelen - leiders die de beste willen zijn en hun kennis en vaardigheden willen demonsteren tegenover medewerkers - sneller geneigd zijn creatieve ideeën van ondergeschikten in de kiem te smoren. ‘Managers die graag hun superieure vaardigheden willen demonstreren, vinden het moeilijk om van ondergeschikten te horen dat bepaalde zaken op de werkvloer voor verbetering vatbaar zijn,’ vertelt Sijbom. ‘Ze zien in de door medewerkers aangedragen ideeën een bedreiging voor hun leiderschapsreputatie.’ Dit in tegenstelling tot leidinggevenden die bij zichzelf ruimte voor verbetering zien en nieuwe kennis en vaardigheden willen leren (leidinggevenden gericht op ‘mastery’). Zij staan wel open voor suggesties van werknemers. Ze benutten creatieve ideeën van anderen om er vooral zelf van te leren. Het maakt daarbij niet uit of degene die het idee aandraagt een ondergeschikte is of een meerdere. Een ‘performance-leidinggevende’ is juist vooral geneigd om enkel ideeën aan te nemen van zijn of haar meerdere. ‘Het type baas met de focus op performance is extra gevoelig voor de toon waarop medewerkers creatieve ideeën communiceren’, stelt Sijbom. ‘Een vriendelijke toon kan daarbij al wonderen doen, blijkt uit mijn onderzoek.’ Ook is het in het belang van de werknemer om bij de toelichting op het idee zo min mogelijk te wijzen op problemen die er aan ten grondslag liggen, en vooral de bruikbaarheid van het idee te benadrukken. (bron: Rijksuniversiteit Groningen).
  Gratis
  lees meer

  Vraag vanuit politie verandert

  De politie in Nederland heeft te maken met teruglopende budgetten, terwijl ze met hetzelfde aantal mensen op straat moet zijn. Leren en in ontwikkeling blijven dreigen dan in het verdomhoekje te geraken. Om aan deze situatie bij de Nederlandse politie tegemoet te komen, stelt de Politieacademie haar onderwijsopzet bij. Eenheden vragen niet meer om langdurige leertrajecten, maar om professionalisering op de werkplek, en dat vraagt om een ander onderwijsconcept.
  1,95
  lees meer

  Diversiteit (volledige uitgave, 19 artikelen)

  INHOUD THEMA ‘DIVERSITEIT’ (december 2013) PRAXIS Over diversiteit, integratie en soep koken, Joyce Rupert De crisis van hrd en oplossingen volgens Shlomo Ben-Hur, Ger Driesen Organisatieontwikkeling en diversiteit, Paul Brand Het verbindend vermogen van talenten, Aletha Steijns Een interview met Alrik Boonstra, Jim van Hulst & Jolanda Botke Interview met Pamela Boumeester, Erik Deen Kus die kikker, Karin de Galan Stip aan de HRZON, Wiljo Florijn Vrouwen, leidinggeven en vitaliteit, Yvonne Veenendaal WETENSCHAP De kracht van diversiteit zit van binnen, Lidewey van der Sluis Diversiteit in teams: wat je ervan maakt, Hans van Dijk Diversiteitsbeleid: het perspectief bepaalt de vorm, Sjiera de Vries, Menno Vos & Gürkan Çelik Metaperceptie in teams, Hanneke Grutterink Het rendement van informeel leren zichtbaar maken. In gesprek met Jack Phillips als Charles Jennings, Jolanda Botke & Bert de Laat Promoties Employability vergroot kans op re-integratie langdurig werklozen, Jessie Koen Met job crafting meer plezier in het werk, Maria Tims VARIA Eindelijk een opleiding die werkgevers willen, Rick van de Weg & Ria van ‘t Klooster Vier niveaus van communicatie, Fer van den Boomen, Jos van Jaarsveld & Nanja Mol Nieuws, Guido van de Wiel Boeken   I Am Diversity, Please Include Me I ‘m present in every place you go Depending on your lens I’m friend or foe I’m a force to be reckoned with Like the winds of change I move. I’m swift. I’m present when two or more are together If embraced I can make the good even better. I’m not limited to age, gender, or race. I’m invisible at times and yet all over the place. Don’t exclude me due to a lack of knowledge Welcome me like the recruit fresh out of college. Let me take my seat at the table Even though I may be differently able My experience, my passion the authentic me Can help add value for your company. Learn about me; improve my underrepresentation And I can provide a competitive edge to your entire nation. I exclude no one I am strengthened by all My name is Diversity and yes I stand tall. Recognize me and keep me in the mix Together there’s no problem that we can’t fix. I am your best hope towards true innovation And to many, I reflect hope and inspiration. Your lives and companies will continue to change Thus the need for Diversity and Inclusion will also remain. Do all that you can to truly embrace me And experience life’s fullness totally I’m the thought lurking behind the unfamiliar face I’m the ingenuity that helps your team win the race. I’m the solution that came from the odd question that was asked. I stand out in the crowd when I, Diversity, am allowed to be unmasked. I’m diversity embrace me and we’ll journey far. I’m Diversity include me and we will reach the shining star. Coupled with Inclusion our lights burn longer Together we are smarter, better and stronger I am Diversity Yes, that’s me Charles Bennafield  Ik was geraakt door dit gedicht. Ik hoop dat het ook voor jou een betekenis heeft die inspireert. Veel plezier met de voorliggende uitgave, waarin het verbindende thema ‘diversiteit’ centraal staat. Audrey de Jong hoofdredacteur, hoofdredacteur@tvoo.nl

  5,95
  lees meer

  Vrouwen, leidinggeven en vitaliteit

  Stress en burn-out komen steeds vaker en op steeds jongere leeftijd voor. Er zijn allerlei curatieve programma’s om mensen te begeleiden bij de terugkeer in hun werk. Maar hoe voorkom je een burn-out? Ook daar zijn ongetwijfeld mooie programma’s voor en boeken over geschreven. Hoe zit dat bij mensen die deze programma’s en boeken niet lezen? Hoe blijven zij vitaal? Hoe doen vrouwen dat in functies, waarin ze veel verantwoordelijkheid dragen, de zorg voor een gezin hebben en soms ook nog mantelzorger zijn? Voor het antwoord op deze vragen ging de auteur op pad.
  1,95
  lees meer

  Stip aan de HRZON

  Klanten in arbeidsorganisaties stellen meer en meer complexe vragen aan professionals als het gaat om de ontwikkeling van mens en organisaties. Om hier adequaat op te reageren, is een integrale aanpak en samenwerking gewenst van professionals uit het brede M&O-domein. Elf beroepsverenigingen binnen dit M&Odomein hebben om deze reden op 11 juli 2013 een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Onder de naam ‘HRZON’ gaan de verenigingen (zie kader) een aantal uitdagingen aan, die voor de komende jaren op hun agenda staan. Uitdagingen die ze, naast vanuit eigen identiteit, ook vanuit het samenwerkingsverband HRZON willen adresseren. In gesprek met Monique Klompé (NVvA) en Han Nichting (NVO2) komen de belangen van samen optrekken, de risico’s die dat met zich meebrengt en de dromen van een krachtig collectief aan bod.
  1,95
  lees meer

  Column en trainerstool: Blinde vlekken volgens Kolb

  Mijn eerste didactische liefde was de leercirkel van Kolb. Daardoor begreep ik welke stappen je kunt zetten om deelnemers te laten leren en waarom dat soms niet lukt. Je triggert een denker niet door te veel doen en een doener haakt af als je begint met de theorie. Kolb biedt ook een mooie tool om te kijken naar jezelf. Komen alle deelnemers in je training aan hun trekken of doe je ze tekort doordat hun leerstijl jouw blinde vlek is? Kijk eens hieronder: wat is jouw voorkeur als trainer en welke deelnemer komt er mogelijk bekaaid af?
  1,95
  lees meer

  Promoties: Jessie Koen en Maria Tims

  Employability vergroot kans op re-integratie langdurig werklozen Prepare and Pursue: routes to suitable (re-)employment. Promotie Jessie Koen, 4 april 2013, Universiteit van Amsterdam Employability (vaardigheden, kennis en attitudes die nodig zijn voor duurzame inzetbaarheid) vergroot de kans op het vinden van werk wanneer zoeken niet volstaat. Zo vergroot employability de kans op re-integratie van langdurig werklozen: voor hen is employability belangrijker voor het vinden van werk dan intensief zoeken. Dit concludeert Jessie Koen in haar onderzoek. Verplichte re-integratietrajecten kunnen de ontwikkeling van employability stimuleren, mits de deelnemers het traject nuttig vinden voor het vinden van werk, en het traject hen de mogelijkheid geeft om een loopbaanidentiteit te ontwikkelen. Daarnaast zorgt een goede voorbereiding ervoor dat mensen betere  zoekmethoden gebruiken, hun zoektocht volhouden, en passend werk kunnen vinden. Koen onderzocht welke factoren bijdragen aan succes in het vinden van (nieuw) werk, in situaties waarin alleen zoeken niet volstaat (bijvoorbeeld ten tijde van crisis). Werkloosheid brengt niet alleen problemen met zich mee voor de werkloze zelf, maar ook hoge kosten voor de maatschappij. Met haar bevindingen laat Koen zien dat employability een bruikbare en complete aanpak kan zijn voor het vinden van passend (nieuw) werk, ook in moeilijke (arbeids-)omstandigheden. Daarbij zou een meer persoonsgerichte aanpak in het re-integratieproces (gericht op employability) zinvol zijn, en hoeft een verplicht re-integratietraject niet nadelig te zijn mits deelnemers het zinvol vinden voor het vinden van werk. Een goede voorbereiding (aanpassingsvermogen) is voor alle werkzoekenden essentieel voor het vinden van passend werk, met name in slechtere economische omstandigheden. ■ Met job crafting meer plezier in het werk Werknemers beïnvloeden zelf motivatie en prestaties. Job Crafting: A new perspective on job redesign. Promotie Maria Tims, 14 juni 2013, ErasmusUniversiteit Rotterdam Er komt steeds meer aandacht voor de manier waarop werknemers zelf hun werkomgeving kunnen aanpassen om hun eigen motivatie en prestaties te beïnvloeden: ‘job crafting’. Proactieve werknemers hebben meer de neiging hun werkkenmerken zoals werkdruk, uitdagingen en feedback op eigen initiatief aan te passen. Zij blijken meer bevlogen en presteren beter. Tims onderzocht job crafting bij werknemers in verschillende organisaties. Ze concludeert dat werknemers door middel van (kleine) aanpassingen in hun werkkenmerken zelf invloed kunnen uitoefenen op hun werkmotivatie en daarmee (indirect) ook hun werkprestatie kunnen verbeteren. Er zijn twee typen werkkenmerken die proactief aangepast kunnen worden: taakeisen (bijv. werkdruk, emotionele belasting, uitdagingen) en hulpbronnen (bijv. autonomie, steun, feedback). Het blijkt dat wanneer werknemers met proactieve persoonlijkheid en vertrouwen in hun eigen beïnvloeding van hun omgeving, het meest geneigd zijn om dit op eigen initiatief te doen. Verder bleek dat werknemers die actief op zoek te gaan naar meer autonomie en sociale steun ook meer bevlogen waren en betere prestaties rapporteerden dan werknemers die weinig initiatief namen om deze werkkenmerken te verhogen. Het verlagen van de belemmerende taakeisen is een manier is om verdere verslechtering van het welzijn te voorkomen. ■  
  Gratis
  lees meer

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

  Dag van de Coach - 2020

  Thema - WERK-DRUK

  Datum: Maandag 7 september
  Locatie: De Reehorst, Ede

  Informatie & aanmelden »