logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters
 • Alle artikelen

  1|...|46|47|48|...|582

  Overal zijn klokken, maar nergens is tijd

  In dit artikel staat de vraag centraal hoe mensen in organisaties los kunnen komen van de klok. Ten eerste wordt de vraag verkend welke verschillende opvattingen over tijd bestaan en hoe deze de manier van veranderen beïnvloeden. Wat houdt de term ‘ verhaaltijd’ in? Waarom biedt deze tijdsopvatting perspectief? En hoe ga je hiermee concreet aan de slag bij veranderingsprocessen in organisaties?
  1,95
  lees meer

  Tijd in het brein: de illusie van het nu

  Tijd lijkt een eenvoudig begrip. De toekomst wordt het heden en het heden wordt het verleden. Geleidelijk, maar onontkoombaar. Een kind leert al snel dat tien minuten in de speeltuin veel korter lijken dan tien minuten wachten bij de tandarts. In onze ervaring verstrijkt de tijd in horten en stoten. Aan het begin van een vakantie ligt de tijd eindeloos voor ons, terwijl het aan het eind de vakantie voorbijgevlogen lijkt. Van korte, gevaarlijke gebeurtenissen zoals auto-ongelukken wordt vaak beschreven dat ze vertraagd leken, als in slowmotion, of zelfs dat de tijd helemaal leek stil te staan. Tijd mag dan in natuurkundige zin eenvoudig zijn, maar de beleving ervan is dat allesbehalve.
  1,95
  lees meer

  Wat Ghiberti ons leert over organisaties

  Op 27 november 2014 sprak prof. dr. Svetlana Khapova haar inaugurele rede uit ter aanvaarding van het hoogleraarschap Careers and organization studies, aan de Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde van de Vrije Universiteit Amsterdam. In haar oratie nam ze het publiek mee naar Florence, waar beeldhouwer Lorenzo Ghiberti in 1452 de deuren van het baptiserium voorzag van tien gouden panelen. De panelen bieden een visuele impressie van het leven en werken in Florence in de vijftiende eeuw. Hoewel de panelen bijna zeshonderd jaar oud zijn, bieden ze volgens Khapova nog steeds inspiratie voor het onderzoek naar loopbaan en organisatieontwikkeling.
  1,95
  lees meer

  Breaking bad behaviour – overcoming short-term temptations

  Waarom houdt de een zich aan morele normen en de ander niet? Moreel gedrag vereist de vaardigheid om op basis van langetermijndoelstellingen en -verplichtingen te handelen en de verleiding van kortstondige geneugten te weerstaan. Maar hoe slagen we daarin? Nieuw onderzoek van promovendus Gijs van Houwelingen (foto) toont aan dat we dit kunnen bereiken door ons niet op de details, maar op het grotere geheel te focussen.
  Gratis
  lees meer

  Lateraal denken

  De pilot zit erop: het experiment met action learning is geslaagd. Een projectgroep heeft de nieuwe opzet uitgetest op een groep deeltijdstudenten. Daarin was niet langer het lesprogramma van de opleiding leidend, maar de praktijk van de studenten zelf. Zowel de studenten als de docenten uit de projectgroep zijn positief, al is op onderdelen nog wel wat verdere afstemming nodig.
  1,95
  lees meer

  Van ASTD naar ATD

  In 2014 veranderde de American Society for Training and Development haar naam in Association for Talent Development. Dit betekent dat in mei 2015 voor het eerst de ATD-conferentie zal plaatsvinden. Over de achtergronden van de naamswijziging, de gevolgen voor Nederlandse hrd-professionals en welke invloed dat heeft op de conferentie, sprak ik met Kristen Fyfe-Mills en Íñigo Sánchez-Cabezudo van de ATD.
  1,95
  lees meer

  Varia: Tijd

  In deze uitgave o.a.: Podcasts over strategie en leiderschap HR-Select: veel vakinformatie op een rij Gratis e-book over Anders Werken Tool PresentersWall
  Gratis
  lees meer

  Boeken

  In deze uitgave een korte bespreking van de volgende boeken: Doorbreken van organisatiepatronen, Odette Moeskops Vaart maken - Energiek veranderen in 90 dagen, Hans van der Loo Hoofdpijndossiers, weg ermee - Een praktische methode in vier stappen voor teamleiders. Arineke Elsenaar Over het einde van leren Helma van den Berg, Kasper Boon, Hans Schuurmans Professioneel wyberen - Het organiseren en leiden van creatieve sessies, Jan Buijs & Han van der Meer Leiders! - Verhalen van een marineofficier en een leiderschapsmodel voor de ambitieuze leider, Jochen Hekker
  Gratis
  lees meer

  Leren in eigen tijd en tempo is toekomstgericht

  Hoe snel leer jij? Niet een vraag die je zomaar aan iemand stelt. Toch kijken we vanaf de geboorte van een kind naar de snelheid van zijn ontwikkeling. Afwijken van het gemiddelde vinden we lastig. Dat gemiddelde is gekoppeld aan een tijdslijn. Loopt jouw dochter nog niet, zij is toch al vijftien maanden?” Een vraag die je kunt verwachten als jouw peuter heeft besloten om pas met achttien maanden te gaan lopen, ondanks de wetenschap dat ieder kind zijn eigen tempo neemt om iets te leren. En dat dat gemiddelde ook tot stand komt omdat de een nu eenmaal iets vroeger is dan de ander. Ook in het onderwijs volgen we de normen voor wat je per leeftijd minimaal moet kunnen. Inzet van de Cito-toets is inmiddels ook gebruikelijk in het kleuteronderwijs. Je kunt er niet snel genoeg bij zijn! Bij het integraal kindcentrum Laterna Magica, waar kinderen welkom zijn van nul tot twaalf jaar, gaat het leren anders. Daar wordt elk kind gecoacht in zijn of haar persoonlijke ontwikkelingstocht. Met als missie dat elk kind na twaalf jaar geleerd heeft zichzelf te sturen en verantwoordelijkheid neemt voor zijn eigen ontwikkeling en dat van zijn omgeving. Nieuwe kennis doet het kind samen met anderen op en het leert in eigen tempo en tijd. Wil je meer weten over hoe het leren gestimuleerd wordt bij Laterna Magica, kijk dan op www.obslaternamagica.nl. Kunnen we deze manier van leren in eigen tempo en tijd neerzetten in het bedrijfsleven? Dat zouden we wel willen, als je kijkt naar ‘70-20-10-gedachte’ (zeventig procent is leren door te werken, twintig procent is leren via coaching en feedback, tien procent is leren via formele trainingen en cursussen). Durven we de verantwoording aan om de medewerker tijd te geven en de tijd te nemen om iedere medewerker zijn eigen leerpad te laten volgen met een eigen tijdslijn? Ik ben heel benieuwd hoe dit er in de toekomst uit gaat zien. Kon ik maar tien jaar vooruitkijken en de ontwikkelingen van deze kinderen zien in het bedrijfsleven. Zij worden de werknemers van de toekomst. Hebben zij de benodigde eenentwintigste-eeuwse competenties? Het lijkt mij superinteressant om met hrd-professionals en organisaties, die bouwen aan een toekomstig leer- en werkklimaat, uit te zoeken hoe we ‘eigen tempo en tijd leren’ – wellicht met behulp van ict – verder vorm kunnen geven. Neem jij de tijd om jouw ervaringen en kennis met ons te delen? ■ Babette Bajema, hrd-professional en programmamanager NVO2 www.nvo2.nl
  Gratis
  lees meer

  Vitaliteit (volledige uitgave, 19 artikelen)

  INHOUD THEMA ´VITALITEIT´ (december 2014) Vitaliteit: Wie is verantwoordelijk? Eline Steenhuisen Krachtige loopbaanstappen, Cristel van de Ven & Jolanda Botke Voel je het branden? Karin de Galan Ben je blij of maak je stampij? Stephen Steijger Keeping fit for purpose, Alexander van den Berg & Kees de Vries Pionieren met eigenaarschap in een online community, Gerdi Keeler & Jacqueline Thüss Competentieontwikkeling en innovatie, Cornelie Smallegange Vitaliteit onder de sterrenhemel. Hoe Eurocontrol luchtverkeersleiders energiek houdt, Pascal van Loo WETENSCHAP Over koeien en auto’s, Lidewey van der Sluis Een leven lang leren, gezond, vitaal en met plezier werken, Tinka van Vuuren Gewaardeerd of vastgeroest? Isolde Kolkhuis Tanke Humaan organiseren is niet genoeg, Danaë Huijser Promoties • Fostering self-regulation in health in organisations, Arjella van Scheppingen • Gezocht: duidelijkheid, structuur en ontwikkeling, Stephan Corporaal VARIA De transitiecirkel, Fer van den Boomen, Jos van Jaarsveld & Nanja Mol Zet medewerkers in de lead, Dries Douma Over big data en leren, Ger Driesen Nieuws, Guido van der Wiel Boeken Column Voorwoord Een aantal jaren geleden schreef ik voor het Tijdschrift voor Coaching de column ‘Vitaliteit als levenskunst’. Hierin haalde ik de Franse filosoof Michel Foucault aan, die zo mooi verwoordde: “Het leven is een kunstwerk. Een kunstwerk dat zichzelf voortdurend herschept en waarvan jij zelf de schepper bent”. Om deze levenskunst zo goed mogelijk invulling te geven, was voor Foucault een belangrijke plaats voorbehouden aan vitaliteit. Tijdens zijn onderzoek naar de levensstijl van de oude Grieken en Romeinen, was hij diep onder de indruk geraakt van zowel hun vitaliteit als de zorg voor zichzelf. Nog steeds ben ik gecharmeerd van deze zinsnede van Foucault. Vitaliteit gaat voor mij over de zorg voor jezelf, waarin ook de zorg voor de ander besloten ligt. Dat vitaliteit uitstraalt op de mensen om je heen, laat ons redactielid Eline Steenhuisen zien in haar visie op het thema. Hierin haalt zij de Hogeschool van Amsterdam aan, die haar medewerkers uitdaagt na te denken over de keuzes die je maakt waar het vitaliteit betreft. Uiteindelijk, zo stelt Eline, is iedereen erbij gebaat dat leerlingen een bevlogen docent voor de klas zien staan die zich – ook op de langere termijn – uitgedaagd voelt en vitaal is. In deze uitgave is er ook aandacht voor vitaliteitsmanagement. Professor dr. Tinka van Vuuren verstaat onder vitaliteitsmanagement de activiteiten die werkgevers ontplooien om hun werknemers te stimuleren tot gezond en productief langer doorwerken en het behouden van plezier in het werk. Vitaliteitsmanagement bevordert op deze wijze dat medewerkers en organisaties gezond en vitaal blijven. In een aansprekend artikel gaat Van Vuuren in op de rol die human resource development heeft bij het bevorderen van vitaliteitsmanagement. Ook komen de nieuwste inzichten en ontwikkelingen aan bod. Zoals ook naar voren komt in de zojuist genoemde bijdrage, blijkt uit praktijkonderzoek en het artikel van dr. Isolde Kolkhaus Tanke, dat de mate waarin iemand blijft leren en grenzen blijft verleggen van grote betekenis is voor het van waarde blijven voor een organisatie. ‘Mentale slijtage’ blijkt in veel beroepen – veel meer dan fysieke slijtage – het grootste risico voor duurzame inzetbaarheid te vormen. Ook hier weer: de zorg voor jezelf en je ontwikkeling impliceert de zorg voor de ander, je omgeving en de organisatie. Ook bij TvOO willen wij graag onze grenzen blijven verleggen, doorontwikkelen en leren. Omdat wij benieuwd zijn naar uw ideeën hierover, hebben wij een lezersenquête opgesteld, die begin januari wordt verspreid. Laat graag weten wat u van ons blad vindt en waar we een volgende stap kunnen maken. We zijn benieuwd!

  5,95
  lees meer

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

  Op weg naar ruimte en vrijheid

  Crisis als aanleiding om inzicht te vergroten in (je) identiteitswerk

  Datum:
  Locatie:

  Download gratis deze white paper