logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters

Alle artikelen

1|...|48|49|50|...|533

Nieuwsrubriek samengesteld door Guido van de Wiel

Gratis opgeleid worden door Eckhart Tolle Op de website van Eckhart Tolle vind je onder meer een gratis online cursus, veel filmpjes, artikelen en inspiratiebronnen met als centrale thema: de kracht van het nu. De kracht van het nu is een must voor iedere coach en voor iedere HR-professional die bezig is om- naast slimmer werken - ook wijzer werken in organisaties vorm te geven. Wat doet er werkelijk toe in een organisatie? Hoe kunnen we ons als mens werkelijk ontwikkelen en wat is daarvoor nodig? Onderwerpen waarover Eckhart Tolle zelf aan het woord is, zijn onder meer: keuzes, denken versus voelen, emotioneel lijden, relaties, de essentie van presence. De kracht van het nu bevat vele coachingstechnieken en inzichten die verwant zijn aan mindfulness. Engelstalig, registreren zorgt voor toegang. Kijken. Nu. Check: www.eckharttolle.com Bookboon: gratis boeken op jouw vakgebied Op Bookboon vind je talloze gratis boeken op het gebied van onder andere HRM, management, personeelsmanagement, strategie en persoonlijke ontwikkeling. Naast managementboeken zijn er ook hardcore studieboeken gratis te downloaden, geschreven door professoren van topuniversiteiten uit de hele wereld. Boeken over Lean Six Sigma, Supply Chain, Innovatie, projectleiderschap De boeken zijn als e-books gratis te downloaden. Er staan advertenties in de pdf, maar die zijn niet irritanter dan bij het lezen van een gemiddelde krant. Alleen even registreren. Nederland wordt slimmer! www.Bookboon.com Gratis webinars: zowel live als on demand aanbod Is lezen niet je grootste hobby om inhoudelijk bij te blijven op je vakgebied? Dan zijn de gratis webinars van Profiles International misschien wel wat voor jou. Amerikaans van opzet behandelen experts op diverse terreinen onderwerpen als leiderschap (value based leadership, The 7 deadly Sins of Leadership), organisatiecultuur, maar ook onderwerpen als Emotional Intelligence en Employee Engagement. Alle webinars zijn in het Engels, de slides zijn goed te lezen, de telefoonstem is even wennen en uiteraard even registreren. Volg je het webinar live, dan kun je via chat een vraag stellen en is er een kans dat je in de uitzending komt. Tijden van de webinars zijn niet speciaal afgestemd op Nederland. Check: www.profilesinternational.com www.Personeelsnet.nl Onbeperkt toegang tot meer dan 200 actuele en praktijkgerichte HR instrumenten? Tools & Extra’s biedt abonnees de helpende hand met HR-vakinformatie, HR-modellen, HR-tools, checklists en formulieren voor personeelszaken. Wel in abonnementsvorm. Het is de vraag of men in deze tijd nog wel bereid is voor content te betalen. Partner is onder andere managersonline.nl waar de basistools kosteloos beschikbaar zijn. Hier zijn ook themadossiers, HR-vacatures, et cetera te vinden. Vanwege de HR-vacatures ook ideaal voor personeelsmanagers, P&O-medewerkers, HRM-professionals zonder baan. Zie: www.personeelsnet.nl
Gratis
lees meer

Introductie op het thema veerkracht

Wanneer ik naar de samenleving kijk, zie ik een gemeenschap waarin veranderen, vernieuwen en ontwikkelen de constanten zijn en waarin voortdurend een appèl wordt gedaan op de veerkracht van organisaties en mensen. De organisaties waar ik mee werk zijn er allemaal op uit om toegevoegde waarde te leveren en in verbinding te blijven met hun stakeholders. Zij zoeken naar een manier om zichzelf blijvend adequaat te organiseren. En naar een passende strategie om voor (potentiële) klanten, afnemers en medewerkers aantrekkelijk te blijven. Ze willen duurzaam het verschil maken. Nieuwe ontwikkelingen, ervaringen en inzichten in praktijk en (wetenschappelijk) onderzoek vragen om een continue alertheid. Veerkracht is daarbij een sleutelwoord.
1,95
lees meer

Het leerpotentieel na een faillissement

Wat maakt ondernemers die failliet zijn gegaan zó interessant dat je er belangeloos twee dagen van je werkweek aan wijdt? Serena Scholte moet even nadenken over die vraag. Uiteindelijk komt ze op het antwoord. Failliet gaan en sterker dan daarvoor opnieuw beginnen is één aspect dat voor haar de doorslag gaf. Maar dat is niet het hele verhaal. Deze tijd vraagt om een andere manier van ondernemen. Misschien zijn ondernemers met zo’n fundamentele leerervaring daar wel het best toe in staat. Serena Scholte vertelt over taboes, troost en energie. En over de afdeling Bijzonder Beheer van de bank en het leerpotentieel van een faillissement.
1,95
lees meer

Interview met David Zinger

Je kunt David Zinger gezien zijn staat van dienst gerust ‘mister Employee Engagement’ noemen. Zijn hele carrière is hij met het thema medewerkersbetrokkenheid bezig geweest, ook ‘avant la lettre’. Hij heeft inmiddels veel over het thema geschreven en een imposant internationaal online netwerk opgebouwd. Ik volgde een workshop bij hem tijdens het World HRD Congres in Mumbai en had demogelijkheid David Zinger later meer in detail te spreken over dit thema.
1,95
lees meer

Inleiding: Aanpassen

Aanpassen Veranderingen vereisen ombuigingen en aanpassingen. Ontwikkeling is hierbij het sleutelwoord. Ontwikkeling van arbeidskracht is het proces waarbij de kracht van diegene wordt versterkt en uitgebouwd terwijl de tekortkomingen van de persoon worden onderkent en geminimaliseerd. Door doelen aan hun ontwikkeling te koppelen blijken mensen meer in beweging te komen. Als mensen zich willen aanpassen, is het daarom van belang om te bepalen waaráán zij zich willen aanpassen en waarméé. Zij kunnen meerdere doelen tegelijk stellen, dat bijt elkaar niet. Uit recent onderzoek van Johson, Garrison, Hernez-Broome, Fleenor, en Steed blijkt dat doelgerichte ontwikkeling werkt voor één doel, maar ook voor meer dan één. Ambitie geeft blijkbaar kracht om te veranderen. Een doel omarmen is ‘ja zeggen tegen verandering. Zij die zich willen aanpassen, kunnen veerkrachtig zijn. Waar een wil is, is een weg, ook op de arbeidsmarkt. Individuele ontwikkeling en organisatieontwikkeling gaan in duurzame arbeidsrelaties hand in hand. In sterke organisaties wordt de organisatieontwikkeling gedragen door de medewerkers en de ontwikkeling van de medewerkers door de ontwikkelingen van de organisatie. Welke ontwikkeling leidend is in deze symbiotische relatie, is een kwestie van smaak. Sommige organisaties kiezen ervoor om zich primair te richten op de ontwikkeling van medewerkers. De bekendste vorm hiervan zijn de zogenoemde leerwerkbedrijven. Zij bieden mensen een kans om werkervaring op te doen, hun arbeidsvaardigheden te ontwikkelen, en om te leren werken. Er zijn ook organisaties waarin medewerkers deze luxe niet hebben en waar de ontwikkeling van de organisatie voorop staat. Zulke organisaties zijn ingericht vanuit het principe dat de medewerkers de continuïteit en concurrentiepositie van de organisatie dienen. Mensen ontwikkelen zich daar in het verlengde van hun primaire werkzaamheden. De gewenste veerkracht van organisaties is blijkbaar afhankelijk van de visie, strategie en doelstellingen van de organisatie. De daadwerkelijke veerkracht wordt bepaald door de buigzaamheid van medewerkers, al dan niet aangejaagd door de koers van de organisatie. Of het aanpassingsvermogen van een organisatie extern voldoende is, bepaalt de markt. De interne organisatie bepaalt of de flexibiliteit van medewerkers adequaat is. Beide partijen zullen hun aanpassingsvermogen nodig hebben om de gewenste veerkracht te tonen. Is deze ontwikkelkracht ontwikkelbaar? Ja, luidt het antwoord op basis van baanbrekend onderzoek in 2011 van Martin Seligman, die geldt als vader van de positieve psychologie. In één van zijn experimenten werden deelnemers willekeurig ingedeeld in één van drie groepen. In de eerste groep werden de deelnemers geconfronteerd met een vervelend en hard geluid. Door op een knop te drukken, konden zij het geluid uitschakelen. De tweede groep werd geconfronteerd met hetzelfde geluid. Echter, ondanks hun inspanningen en pogingen om het geluid ongedaan te maken, waren zij niet in staat het uit te schakelen. De derde groep diende als controlegroep. Zij kregen geen geluid te horen. Het experiment werd de volgende dag vervolgd. Alle deelnemers kregen een hard en vervelend geluid te horen. De mensen uit groep één en drie vonden tamelijk makkelijk een hendel waarmee ze het geluid konden stoppen. Echter, de mensen uit groep twee deden niet eens een poging om het geluid uit te zetten. De verklaring van Seligman is dat zij in de eerste fase gefaald hadden, waardoor zij zich realiseren geen controle over het geluid te hebben, hetgeen hen passief maakt. In fase 2 verwachtten zij weer te falen waardoor zij het niet eens meer proberen. Zij leerden hulpeloosheid aan. Het beroemde filmpje, met de mensen op de roltrap die gaan roepen om hulp in plaats van zelf actie te ondernemen door naar boven te lopen, illustreert eenzelfde soort natuurlijk menselijk mechanisme. Hun hulpeloosheid is aangeleerd door een werkende roltrap als hun referentiekader. Zie voor het filmpje: YouTube en zoek op ‘people stuck on escalator’. Het omgekeerde was het geval in groep één. Zij leerden optimisme aan. De derde groep handelde vanuit gezond verstand waaruit zelfredzaamheid spreekt. Voor organisaties is de werkhouding van medewerkers een spiegel voor de veerkracht van de organisatie. Wat ziet u als u in de spiegel kijkt? Hulpeloosheid of optimisme? Ik wens u in uw organisatie veel veerkracht toe. Prof. dr. Lidewey van der Sluis is hoogleraar Strategisch Talent Management aan de Nyenrode Business Universiteit, directeur en oprichter van het Nyenrode Powerhouse Competing for Talent, en afdelingshoofd CHROME.
Gratis
lees meer

Wetenschap: Functie van veerkracht voor organisaties

Thema’s in management zijn ook aan mode onderhevig. Afhankelijk van de omstandigheden kunnen onderwerpen meer of minder ‘in’ zijn. ‘Veerkracht van organisaties’ is zo’n thema. Misschien heeft het te maken met deze tijd van economische neergang. Dat een organisatie veerkrachtig moet zijn, lijkt vanzelfsprekend.
1,95
lees meer

De ontwikkeling van veerkracht

Erik, politieagent van veertig, spoedt zich met zijn collega naar een verkeersongeval. Daarbij komt een kind dat op de fiets naar school ging te overlijden. Erik breekt, als hij met zijn collega terugrijdt. Het komt door een opening in het membraan van werk naar privé: hij heeft twee kinderen van dezelfde leeftijd. Is hij veerkrachtig genoeg om de grote spanning aan te kunnen?
1,95
lees meer

De impact van organisatiecoaching

Het begrip organisatiecoaching (OC) duikt steeds vaker op in het vakgebied van HR. Maar wat is OC nu eigenlijk en wat is de waarde ervan? We definiëren in dit artikel het speelveld van deze relatief nieuwe aanpak en geven aan hoe HR-professionals OC als veranderkundige methodiek kunnen inzetten.
1,95
lees meer

Cirkeltechniek bij organisatieverandering

Een bedrijf gericht op vastgoedonderhoud heeft het zoals de hele bouwsector moeilijk in de crisis. De directie wil dat het bedrijf zich de komende jaren duidelijker gaat onderscheiden. Zij wil aantoonbaar verschil maken, niet alleen in de kwaliteit van de uitvoering van het werk, maar ook in de manier waarop dat gebeurt: in de omgang met de klanten, in de onderlinge samenwerking op kantoor en ook in de hele uitstraling van het bedrijf. Misschien kan organisatiecoaching daar iets aan bijdragen?
1,95
lees meer

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

Dag van de Coach

Thema: Stress

Datum: 6 juni 2019
Locatie: De Reehorst, Ede

Informatie & aanmelden »