logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters
 • Alle artikelen

  1|...|49|50|51|...|571

  Hoe klantbeleving leidend wordt

  Als je overweegt om klantgerichtheid echt verder te brengen, ga dan eens praten met Freek Moerlands, marketeer bij Rabobank De Langstraat en Anders Jansen, partner bij Flowresulting. Op 5 februari stonden zij met een workshop ‘Klantbeleving: NPSpirit, NPScore, NPSysteem’ op het Marketing Insights & Big Data Event (MIE). Aan het eind van de dag waardeerden de bezoekers de workshop met het hoogste rapportcijfer. Tijd om meer te leren over klantbeleving binnen een zelfstandige vestiging van de Rabobank in Brabant. De vraag die centraal staat in ons gesprek is: hoe maakt Rabobank De Langstraat klantbeleving leidend van balie tot boardroom?
  1,95
  lees meer

  Bedrijven zoeken naar toptalenten

  Wereldwijd zijn bedrijven vaak op zoek naar toptalenten, die in de toekomst inzetbaar zijn binnen hun organisatie. De werving begint vaak al in de schoolbanken en deze absolute top is alleen bereikbaar voor de happy few. In zekere zin behoren ook vluchtelingen tot de happy few, hetzij alleen in een minder rooskleurige context. Slechts een fractie van de vluchtelingen weet Europa te bereiken. Door een buitenkans behoort drie procent van de vluchtelingen, die in Europa worden opgevangen, tot de ‘gelukkigen’ die welkom zijn in Nederland. De vraag is echter of dit ‘geluk’ ook om te zetten is in een zelfredzame toekomst in de Nederlandse maatschappij.
  1,95
  lees meer

  Reorganiseren met resultaat, hoe doe je dat?

  De tendens van reorganiseren en economische onzekerheid hebben de gemiddelde werknemer behoorlijk doelgericht gemaakt, maar ook erg volgzaam. Dat is nu juist wat veranderende organisaties niet beogen. De behoefte bestaat juist aan meer daadkracht en creativiteit. Hoe keren organisaties het tij? In dit artikel volgt een pleidooi voor meer aandacht voor participatie, intern ondernemerschap en oprechte betrokkenheid.
  1,95
  lees meer

  Learning through nature

  Terwijl ik dit schrijf ben ik (DvH) vers terug uit Costa Rica waar ik een sacredpassageprogramma heb gevolgd bij John Milton. Een aandachtstraining gecombineerd met een zevendaagse wildernissolo. Het was een bijzonder intense ervaring: ik heb diepe angst en een groots gevoel van verbinding gevoeld. De meest impactvolle ervaring had ik al tijdens de eerste nacht van mijn solo, naast een slang onder mijn hangmat was het de val van een boom op twee meter afstand, waardoor ik doodsangst heb ervaren. Het volgende principe van Milton (2006) voelde ik tot diep in mijn vezels en gaf me vertrouwen: “All forms are interconnected, constantly change and continuously arise from and return to primordial source”.
  1,95
  lees meer

  Je kunt niet niet participeren

  “Gij zult participeren,” lijkt onze nieuwste maatschappelijke en organisatorische norm te worden en in de volksmond de onbetwiste opvolger van ‘duurzaamheid’. Toch beleeft menigeen de oproep tot participatie nog met sceptische en gemengde gevoelens: leven we daadwerkelijk in een veranderend tijdperk, waarin onze menselijke betrokkenheid en medeverantwoordelijkheid op en naar elkaar wordt aangeboord vanuit een natuurlijke intrinsieke motivatie? Of worden we emotioneel gemanipuleerd door een overheid, die uit economische noodzaak ons met een verborgen agenda oproept tot gezamenlijke draagkracht?
  1,95
  lees meer

  Bevlogenheid (volledige uitgave, 19 artikelen)

  INHOUD THEMA 'BEVLOGENHEID' (maart 2014) PRAXIS Bevlogenheid, Jim van Hulst Een productieve medewerker volgt zijn kompas, Lia Hol & Christel van Neerven Docenten Politieacademie toekomstproof, Rien van Burg & Joost Fortkamp & Frank van der Meijden Leren anno nu bij ABN AMRO, Rick de Rijk & Ronald Wallaart & Jessica Santee Internationaal: Interview met Donald Taylor, Ger Driesen De kunst van elkaar vasthouden, Joyce Cordus & Marja van der Bijl & Jan Blok & Ageeth Erkamp & Irene Slootweg & Piet Stut AkzoNobel en engagement, Cristel van de Ven & Eline Steenhuizen Wat is het verschil tussen een vrouw en een koe?, Karin de Galan WETENSCHAP Bevlogen ontbranden, Lidewey van der Sluis Een groeimindset hangt samen met bevlogenheid, Coert Visser & Annabel van der Linden & Roelien van der Woude Bevlogenheidsinterventies in organisaties, Arnold B. Bakker Managers, stop met harken!, Jo Caris Gespreid leiderschap: Een interview met Joseph Kessels & Frank Hulsbos, Erik Deen & Jolanda Botke Promoties: Oplossingsgerichte methodiek vergroot bewustzijn oudere werknemers over inzetbaarheid, Wendy Koolhaas Acceptatie idee hangt meer af van type leidinggevende dan van inhoud idee, Roy Sijbom VARIA Denken in kennen en kunnen, Rick van de Weg & Ria van ‘t Klooster Een spiegel voorhouden, Fer van den Boomen, Jos van Jaarsveld & Nanja Mol Bouwen aan een droom, Ria van Dinteren Nieuws, Guido van de Wiel Boeken Bevlogenheid  Zodra we ons als redactie buigen over het gekozen thema, valt mij iedere keer op dat ik, in de weken daarna, allerlei prachtige voorbeelden tegenkom van mensen, organisaties en praktijken rondom leren, die het thema zo kernachtig tot uitdrukking laten komen. Ook nu kwam ik de mooiste voorbeelden en verhalen van inspirerende mensen tegen. U treft enkelen van hen vast nog eens uitgebreider in TvOO. Zo was bevlogenheid direct te herkennen in de vier docenten die verkozen zijn tot Leraar van het Jaar in 2013. De overeenkomst tussen deze vier professionals komt vooral tot uitdrukking in de wijze waarop zij tegen mensen aankijken en in hoe zij met leerlingen omgaan. Echt luisteren, ervan uitgaan dat iedere leerling kan excelleren wanneer hij op zijn talenten wordt aangesproken, kijken naar wat iemand nodig heeft, denken in mogelijkheden en daadwerkelijk geloven in de mogelijkheden van een ander, blijken hierin bepalend. Het gaat hier overduidelijk om docenten met een zogenaamde growth mindset: de manier van denken die gericht is op wat er wél is, op kansen, mogelijkheden, vertrouwen, positieve feedback op het proces (in plaats van op de prestatie). In onze wetenschapsrubriek leest u meer over dit begrip mindset, dat een wezenlijk verschil kan uitmaken in de toekomst van veel leerlingen, maar ook van werknemers. Ook het werk en de wonderlijke levensgeschiedenis van Peter Riezebos vind ik fascinerend en getuigen van bevlogenheid. Als kind was Peter een jongen die op school de clown uithing, vaker dan eens op de gang stond, overal werd weggestuurd en nooit ergens helemaal bijhoorde. Nu is zijn ‘lastige’ gedrag geclassificeerd onder de noemer ADHD en een stoornis in het autismespectrum.Riezebos, nu 33 jaar, wist echter zijn potentieel aan te boren en groeide uit van een jongen die met moeite de mavo voltooide en de overtuiging meedroeg van ‘ik ben niks en ik kan niks’, tot een man die meetelt op Harvard. Dit jaar verwacht hij vier studies af te ronden, waaronder het Honours Programma voor excellente studenten. Riezebos is politiek actief voor de VVD, geeft lezingen en trainingen debattechniek en liberale filosofie, schrijft boeken en werkt aan een nieuw onderwijssysteem, waarmee vooral maatwerkonderwijstrajecten worden geboden binnen het reguliere onderwijs. Daarmee wil hij voorkomen dat anderen tegen dezelfde obstakels aanlopen als hij destijds. Ik ben ervan overtuigd dat de bevlogenheid die Riezebos heeft weten aan te boren levenslang een motivatiebron voor anderen zal zijn en zijn mindset vele deuren opent. Audrey de Jong Hoofdredacteur, hoofdredacteur@tvoo.nl

  5,95
  lees meer

  Een spiegel voorhouden

  Bij een organisatie met een publieke taak vindt een organisatieverandering plaats. Bij deze verandering is ook een aantal organisatiecoaches betrokken. Onder andere hebben zij een rol bij de ondersteuning van leidinggevenden, die de verandering vorm moeten gaan geven. Zo zullen de leidinggevenden en hun teams meer outputgericht moeten gaan werken. De begeleiding door de organisatiecoaches vindt eerst plaats bij de directeur en het directieteam, vervolgens bij de directieleden en hun MT’s en ten slotte bij de teamleiders en hun teams. De organisatiecoaches geven hun begeleiding in overleg met de leidinggevende vorm door een combinatie van coaching off the job, on the job, en in the job.
  1,95
  lees meer

  Interview: AkzoNobel en engagement

  Dragen betrokken medewerkers bij aan organisatieontwikkeling? Kunnen medewerkers té bevlogen zijn? En hoe stimuleer je betrokken- en bevlogenheid? Met deze en andere vragen in ons hoofd, stappen we op een gure winterochtend binnen bij AkzoNobel, businessunit Industrial Chemicals, in Amersfoort. We gaan in gesprek met Kim Inpijn, hr-businesspartner, en Liesbeth Lumulisanay, hr-programmamanager Engagement. Wat volgt, is een gloedvol betoog van beide hr-professionals over het belang van betrokken- en bevlogenheid van medewerkers. AkzoNobel spreekt hierbij over engagement, een Engelse term die vooral doelt op betrokkenheid. Maar ook bevlogenheid is voor AkzoNobel van belang. Bij de start van het gesprek, vallen we maar meteen met de deur in huis.
  1,95
  lees meer

  Inleiding: Bevlogen ontbranden

  Bevlogen ontbranden Bevlogenheid komt voort uit de levenskracht van mensen. Bevlogen mensen zijn mensen die bewegen vanuit een innerlijk vuur. Dat vuur wordt ook wel passie genoemd. Als bevlogenheid gericht wordt naar prestaties die in goede aarde vallen, dan leidt dat tot goede beoordelingen en een mooie loopbaan. Het kan ook zijn dat bevlogenheid niet wordt omgezet naar zichtbare resultaten en gewenst gedrag. Die vorm van bevlogenheid is meer verbonden met kunst dan met kunde. Bevlogenheid is contextafhankelijk en latent of prominent aanwezig. Omstandigheden kunnen ertoe leiden dat het innerlijke vuur wordt aangewakkerd of gedoofd. Ook kan een situatie ervoor zorgen dat het vuur wordt ontdekt of juist onzichtbaar blijft. Anders gezegd, de ene persoon is meer bevlogen dan de ander en mensen kunnen bevlogen zijn, maar niet zo worden herkend of erkend. Hoe het komt dat iemand ontvlamt of niet, is vanuit diverse disciplines te verklaren. Een econoom zou zeggen dat het komt omdat iemand geraakt wordt in zijn of haar nutsfuncties, een psycholoog zou beweren dat het verband houdt met de drijfveren van de persoon en een socioloog zou opperen dat het een gevolg is van het gewenste gedrag, zoals dat in die situatie geldt. Een heel verrassend en ander plausibel antwoord komt uit de wereld van de brandweer. Daar is kennis over verbrandingsprocessen en factoren, die leiden tot brand en die blijkt uitzonderlijk goed toepasbaar op arbeidskracht als verbrandingsproces en de rol van bevlogenheid daarin. Op de website van de Brandpreventie Academy staat dat er voor het ontstaan van vuur drie factoren nodig zijn. Deze factoren tezamen wordt de zogenaamde branddriehoek of brandcirkel genoemd. Ontbreekt één van deze drie factoren, dan zal er geen vuur en dus geen brand ontstaan. De drie factoren zijn: brandstof, zuurstof, en temperatuur. De parallel tussen brand en de arbeidskracht is eenvoudig te trekken. Arbeidskracht is immers de energie die er is om te werken op basis van het samenspel tussen de persoon en zijn of haar omgeving. De elementen van de branddriehoek leggen drie factoren bloot, die de arbeidskracht van medewerkers bepalen. De brandstof van arbeidskracht bestaat uit talenten en kwaliteiten. De zuurstof van arbeidskracht zijn omstandigheden en mogelijkheden, die ruimte geven aan talenten en kwaliteiten. De temperatuur, ook wel aangeduid met ontstekingsenergie, weerspiegelt de mentaliteit, motivatie en bevlogenheid van een medewerker. Het werkklimaat kan de passie, het innerlijke vuur, het wel of niet aanwakkeren en talenten doen verstikken, dan wel doen groeien en bloeien. In de driehoek van arbeidskracht wordt iemand een talent bij een optimaal samenspel tussen de drie elementen. In figuur 1 staat de vertaling van de branddriehoek naar de arbeidskrachtdriehoek. De branddriehoek kent een uitbreiding mengverhouding en katalysator, als aanvullende factoren op het brandingsproces. De factor mengverhouding geeft de verhouding weer tussen brandstof en zuurstof. Als de verhouding tussen brandstof en zuurstof optimaal is, geeft de verbranding de meeste energie en de minste vervuiling. De parallel met arbeidskracht ligt voor de hand. Hoe groter de fit tussen de persoon en zijn of haar werkzaamheden, hoe groter de arbeidskracht. De katalysator kan positief katalytisch zijn (het branden wordt versneld) of negatief katalytisch. Een poederblusser werkt bijvoorbeeld negatief katalytisch. In werkverband is dit vergelijkbaar met demotiverende leidinggevenden, jaloerse collega’s, inconsistent beoordelings- en beloningsbeleid. Ook kan een recessie of de tijdgeest een dempend effect hebben op arbeidskracht. Koersvaste bestuurders, betrokken managers, en enthousiaste collega’s en klanten kunnen daarentegen werken als een positieve katalysator. Optimisme en hoop vanuit de bestuurskamer of de klantenkring zijn ook voorbeelden van positieve externe krachtbronnen, die ervoor zorgen dat de waakvlam van arbeidskracht ook in tijden van tegenwind blijft branden. Een organisatie met bevlogen medewerkers staat in positieve zin in vuur in vlam. Een brandende organisatie geeft licht, is warm van binnen en is zichtbaar in de wijde omtrek. Stuk voor stuk nastrevenswaardige kenmerken van een sterke organisatie. Leiderschap is geen branden blussen; het is vuren ontsteken! Prof. dr. Lidewey E.C. van der Sluis is hoogleraar Strategisch Talent Management aan de Nyenrode Business Universiteit en buitengewoon hoogleraar aan de North-West University in Vanderbijlpark, Zuid-Afrika. Tevens is zij actief als toezichthouder bij Hogeschool Inholland, dagvoorzitter en spreker.
  Gratis
  lees meer

  Bevlogenheidsinterventies in organisaties

  In de afgelopen tien tot vijftien jaar is er veel aandacht geweest voor bevlogenheid in organisaties. Bevlogenheid is een positieve toestand van opperste voldoening, die wordt gekenmerkt door vitaliteit, toewijding en absorptie (Schaufeli & Bakker,2010). Bevlogen werknemers voelen zich fit en sterk en zijn heel enthousiast en geconcentreerd aan het werk. Vanwege hun positieve houding en hogeactiviteitenniveau, creëren zij hun eigen positieve feedback in de vorm vanwaardering, erkenning, en succes.
  1,95
  lees meer

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

  Op weg naar ruimte en vrijheid

  Crisis als aanleiding om inzicht te vergroten in (je) identiteitswerk

  Datum:
  Locatie:

  Download gratis deze white paper