logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters
 • Alle artikelen

  1|...|50|51|52|...|582

  Beelddenken

  De vierkoppige directie van een technisch (mkb-)bedrijf wil meer uit de onderlinge samenwerking halen. Een teamcoach wordt geraadpleegd, maar die blijkt niet zo goed aan te sluiten bij de cultuur van de organisatie: haar confrontaties met wat er in de onderlinge interactie gebeurt, leiden tot afwijzende reacties bij enkele directieleden. Daarom nodigen ze een organisatiecoach uit om het gezamenlijke zoekproces te begeleiden.
  1,95
  lees meer

  The world according to Ab

  We bevinden ons aan het begin van de vierde industriële revolutie, het belang van de staat wordt steeds kleiner, kapitaal is niet langer dominant en verzuild denken in het bedrijfsleven heeft z’n langste tijd gehad. Adaptief zijn is het antwoord en het adagium voor de toekomst. Klaar om te wenden met Siemens Nederland president Ab van der Touw.
  1,95
  lees meer

  Nieuws: Verbinding van kennis

  Platform Innovatief in werk: inzetbaarheid, innovatie, motivatie en diversiteit Op het platform ‘Innovatief in werk’ is veel kennis en informatie te vinden over de vier hoofdonderwerpen: inzetbaarheid, innovatie, motivatie en diversiteit. Inclusief waardevolle downloads en tools. Zo is in het eerste dossier Inzetbaarheid http://www.innovatiefinwerk.nl/onderwerpen/inzetbaarheid onder meer een gratis download beschikbaar van het boek ‘Tango op de werkvloer’ van Aukje Nauta. In het dossier Diversiteit is een toolbox opgenomen hoe om te gaan met diversiteit. Meer info? www.innovatiefinwerk.nl Wordcloud maken Leuke tip: maak je eigen word-cloud. Kinderlijk eenvoudig: je typt een lijstje met alle termen van je keuze in en dit online programma genereert automatisch je word-cloud. Met Wordcloud maken keuze uit diverse lettertypes en stijlen. Handig voor presentaties, websites, congressen, brochures, etcetera. wordle.net. Lancering van HRxpress, een selfpublishing platform, speciaal voor HR Sinds medio 2014 is HRxpress gelanceerd, een unieke online boekenuitgeverij, speciaal voor hr-professionals. Schrijvers kunnen zelf online hun manuscript uploaden, worden door het hele verdere uitgeefproces geloodst en krijgen uiteindelijk – vanwege veel geautomatiseerde processen achter de schermen – bij verkoop van hun boeken een groter deel van de winst dan gebruikelijk isbij traditionele uitgeverijen. HRcommunity als achterliggende community zorgt via hun grote aantal leden voor een groot podium. Daarnaast is HRxpress printing on demand. Duurzaam, goedkoop en efficiënt: geen overstock, geen voorraadbeheer, maar de printers gaan direct aan het werk zodra er boeken verkocht worden. Check: www.hrxpress.nl. MITvideo’s online kijken Het prestigieuze MIT (Massachusetts Institute of Technology) heeft een videokanaal geopend. Hierop zijn gratis werkcolleges en lezingen te bekijken en te beluisteren. Wat te denken van een 45 minuten durende voordracht van Ricardo Semler over leading by omission, Paul Levy aan het woord over Leadership for Learning Organizations of Micahel Cusumano, Professor of Management over Platform Strategy? Zie video.mit.edu/. Managementmodellensite.nl Heeft iemand het over de BCG-matrix, over Appreciative Inquiry of over het ESH-model van Weggeman en wil je nagaan in welke hoek je dat model, die matrix of die theorie moet plaatsen? Dan is de overzichtelijke site managementmodellensite.nl een uitkomst. Ook geschikt als je een figuur zoekt voor in een presentatie, want de figuren zijn rechtstreeks te downloaden als jpeg en in Powerpoint-formaat. Zeer uitgebreid! Surf naar www.managementmodellensite.nl. ■
  Gratis
  lees meer

  Boeken: thema 'Verbinding van kennis'

  Inspiratie en inzet in organisaties Als harder werken niet meer werkt, Daniel Ofman. Kosmos, 2014 ISBN 978 90 215 5661 1 Hoe zorgen we dat het gaat ´bruisen´ in een organisatie? Ofman introduceert een integrale kijk op organisaties als antwoord op deze vraag. Hij gebruikt hierbij een planetenstelsel als pakkende metafoor: de `het-planeet´, een wereld van systemen, technieken en inhoud, de ‘wij-planeet’, waar onderlinge verhoudingen centraal staan en de ‘ik-planeet’, de binnenwereld van mensen. Ofman signaleert dat organisaties meestal gericht zijn op feiten, analyses, systemen en technieken: de het-planeet. Zijn pleidooi richt zich op het in balans brengen van de aandacht. De volgende vragen zijn hierbij cruciaal: Klopt het inhoudelijk waar we mee bezig zijn? Klopt de wijze waarop wij met elkaar omgaan? Klopt mijn hart sneller en kan ik me ermee verbinden. Hij illustreert aan de hand van voorbeelden hoe inspiratie en inzet ontstaan. Uiteraard laat Ofman ook de kernkwadranten aan bod komen en zet en passant enkele misverstanden recht. Het boek geeft een nieuwe ‘bril’ om naar organisaties te kijken met verrassende inzichten tot gevolg. Vianne van Oosterom – opleidingskundig adviseur Innoveerkracht 12 visionairs over nieuw leiderschap en sociale innovatie, Guido van de Wiel en Remco Mostertman. Van Gorcum, 2013 ISBN 978 90 232 5118 7 Dit boek geeft inzicht in wat de wereld ons kan gaan brengen. Productinnovaties en andere ontwikkelingen matchen straks niet meer met onze oude manier van organiseren. De auteurs pleiten om die reden voor sociale innovatie in organisaties. Ze laten twaalf visionairs aan het woord. Deze toekomstverhalen kunnen in willekeurige volgorde gelezen worden. Het boek is ontstaan vanuit hr-community waarbij 50.000 hr-professionals en geïnteresseerden aangesloten zijn. De rol van hr wordt tegen het eind van elk interview – soms wat uitvoerig – besproken. Na de visionairs volgt een essay, waarin de term ‘innoveerkracht’ intensief wordt uitgelegd en de lijnen en thema’s nu duidelijk worden geschetst. Bijvoorbeeld: Is innoveerkracht oude wijn in nieuwe zakken? Welke bewegingen en talenten zijn nodig om bij innoveerkracht uit te komen en wat moeten we aan met de afdeling hr?  Relinde Leijten – ontwikkelaar opleidingsprogramma’s Doelgericht onderhandelen Hoe beïnvloed je het proces en behaal je optimaal resultaat Arjan Broere. Spectrum, 2014 ISBN 978 90 003 3534 3 Doelgericht onderhandelen is een prettig leesbaar boek met tips voor iedereen. Onderhandelen doen we allemaal wel eens. We dingen af, onderhandelen over een contract of salaris en over andere zaken. Er zijn drie niveaus bij het onderhandelen: 1. De inhoud. Wat is je streefpunt (het best haalbare) en wat je weerstandpunt (punt waarbij je de ander niet tegemoet komt, omdat je anders teveel inlevert); 2. Op procedureniveau wordt beslist wie aan de onderhandeling deelneemt, waar het plaats vindt en wat de agenda is; 3. Op samenwerkingsniveau stel je de sfeer vast: win-win of tot het uiterste gaan.  Het is goed om hard te zijn op de inhoud en hart te hebben voor de relatie. In het boek worden diverse communicatiestijlen, het onderhandelingsgesprek, de manieren van onderhandelen, de overeenkomst en de afsluiting beschreven.‘Doelgericht onderhandelen’ heeft een duidelijke opbouw. Zo hier en daar worden duidelijke praktijkcases besproken en ieder hoofdstuk wordt afgesloten met een samenvatting. Janneke van Bemmel – tekstredacteur De ontspoorde manager Waarom mensen aan de top de weg kwijtraken, Frank van Luijk. Business Contact, 2014, ISBN 978 90 470 0712 8 “Hoewel geen enkele leider in zijn eentje een duurzaam, geweldig bedrijf kan opbouwen, kan de verkeerde leider wel bijna in zijn eentje een bedrijf te gronde richten.” Van Luijk wil een verschuiving van de focus bewerkstelligen van succesfactoren naar de mogelijke faalfactoren. Waarom vervallen succesvolle managers in schadelijk gedrag? Hoe kun je succes van managers meten en wat is nu daadwerkelijk de invloed van de CEO? Van Luijk beschrijft verschillende persoonlijkheidsmodellen en geeft aan dat het om balans gaat van eigenschappen en om de juiste verhoudingen. Vier hoofdstukken zijn gewijd aan voorbeelden van derailers: de structopaat, de narcist, de psychopaat en de mensenvriend. Daarnaast komen de contextfactoren aan de orde. Tien tips volgen voor het vroegtijdig opmerken van de ontsporing en de mogelijkheden om deze te voorkomen. Soms ontstaat enige verwarring door de vele opsommingen, lange zinnen en enkele onlogische voorbeelden. Dit laat onverlet dat het een informatief, vlot geschreven boek over ontspoorde leiders met boeiende praktijkvoorbeelden is.  Martine Verheijen-Verkoijen – business coach & trainer Leiding geven aan verandering Handboek voor de middle manager, Alexander Groth. Spectrum, 2014, ISBN 978 90 003 3539 8 De Duitstalige professor Alexander Groth schreef een handboek voor de middle manager, de pivoterende pion in de organisatie, die te maken krijgt met een opdracht tot verandering van bovenaf en de oproer tegen de verandering van onderop. Verandering stuit bijna per definitie op weerstand. Groth laat stap voor stap zien hoe je daar als middle manager mee om kunt gaan. In het boek kom je oorzaken, obstakels en oplossingen tegen, die helpen verandering te begrijpen, te waarderen en te begeleiden. Ben je al bekender met de theorie achter verandering in organisaties, dan kun je cherrypicken uit de paragrafen over bijvoorbeeld weerstand, de rit in een emotionele achtbaan of de chaostheorie. De auteur geeft inzicht in het fenomeen verandering en hoe we daar mee kunnen omgaan. Dat maakt het niet alleen waardevol voor het middlemanagement maar ook voor de directie, werkvloer of extern ingevlogen trainer, coach of adviseur. Sjors Talsma – trainer en adviseur De hr-regisseur Hoe sterkandidaten rekruteren en selecteren?, Marc van Hemelrijck. Acco, 2013, ISBN 978 90 334 9326 3 Met ’De hr-regisseur’ geeft Marc van Hemelrijck een kijkje in de keuken van Selor, het selectiebureau van de federale overheid in België. Het eerste deel begint met het competentieprofiel, de diplomavereisten en de ervaring van kandidaten. Veel bekende kost voor de hr-professional, net zoals deel twee over het rekruteren van kandidaten, of zoals de auteur het noemt ’Castingoproep’. Het biedt een overzicht van trends op de arbeidsmarkt en hoe de ideale werknemer kan worden gecast via employer branding. In deel drie staat het selecteren van de juiste kandidaat centraal, waarbij de volgende stappen en bijbehorende methodologieën aan de orde komen: de cv-screening, het interview, de psychologische test en het assessment. Indien hr-medewerkers weinig ervaring hebben, biedt dit deel een procedurele houvast om methodes en modellen binnen de eigen organisatie te verankeren. In het laatste deel staat het beoordelen van en het feedback geven aan kandidaten centraal. Het boek sluit af met een kernachtige beschrijving van strategisch hrmanagement en welke competenties daarvoor nodig zijn. Maurice van de Geest – organisatiepsycholoog, trainer en coach
  Gratis
  lees meer

  Column: Durf jij te delen?

  In 2010 nam ik deel aan een talentenprogramma van de Rabobank. Een belangrijk doel tijdens het programma is het vormen van je eigen leiderschapsvisie. Ook moesten we met een team een projectvoorstel doen voor de raad van bestuur. Een project, waarvan wij de toegevoegde waarde voor de Rabobank groot vonden. Ons team kwam met het project ‘Durf te delen’, om het verbinden van kennis in onze organisatie te vergemakkelijken en te versterken. We wilden het delen van kennis onder de aandacht brengen. Door erover te twitteren, door op te roepen om je interne LinkedInprofiel kenbaar te maken en door bijeenkomsten te organiseren, waar we vragen en antwoorden aan elkaar wilden koppelen. Voor een grote organisatie als Rabobank, met verschillende interne – niet met elkaar verbonden – communicatieplatformen, was dit wat ons betreft een heel goed voorstel. Ons project won het niet. De tijd was nog niet rijp toen. Dat zeiden we als troost tegen elkaar. Nu is het 2014 en we zijn jaren verder. En het blijft in mijn hoofd spoken dat een belangrijke sleutel tot interne cultuurverandering zit in het durven delen, in plaats van het voor jezelf te houden. Zeer inspirerend vind ik in dit kader het onderzoek van Adam Grant, weergegeven in zijn boek ‘Give and Take’ (2013). Grant laat zien dat teams die delen en elkaar helpen, veel succesvoller zijn dan teams die dit niet doen. Hij toont daarbij aan dat rolmodellen heel belangrijk zijn om gedrag te stimuleren. Een givers culture leidt tot een high performance culture. Een takers culture niet. En dat is interessant, als je bedenkt dat het promotiesysteem jarenlang gebaseerd is op ‘unieke’ prestatie en unieke kennis. Althans, zo interpreteer ik dat voor het gemak in deze column. De beste specialist van het team werd de manager, de meest verkopende krijgt de bonus. Erkenning van de ‘delers’ is echter van groot belang. Zijn er al bedrijven waarin het delen van kennis in de performancedoelen is opgenomen? We hebben dus rolmodellen nodig die openlijk kennis delen. En die zijn er gelukkig ook. Onlangs liet Tesla (een producent van elektrische auto’s) weten het patent op zijn Superchargers vrij te geven, zodat andere producenten van elektrische auto’s hun ontwerpen hierop kunnen afstemmen. Ook alle andere Teslapatenten zijn vanaf nu open source. Zij delen kennis vanuit idealisme. Durf jij eigenlijk te delen? Durf jij de stap te zetten iets te ‘posten’ dat misschien reacties oproept? En heb jij de afgelopen week een collega geholpen? Laat het horen, het kan anderen tot voorbeeld zijn. ■ Corline van Reenen, Global L&D Consultant bij Rabobank en bestuurslid NVO2, hét netwerk voor hrd-professionals www.nvo2.nl Referentie • McKinsey & Company. (z.d.). Insights & Publications. Geraadpleegd op 14 juli 2014, van www.mckinsey.com/
  Gratis
  lees meer

  De opmars van Dan Pontefract’s Flat Army

  Frustratie. Frustratie is een belangrijke reden waarom ik het boek ‘Flat Army’ heb geschreven. Onze organisaties zitten vast in het patroon van het verleden. Als je leest over organisaties en mensen spreekt over hun organisaties, dan hoor je over de hele wereld hetzelfde verhaal. Organisaties en hun leiders zijn gericht op controle, op commando en niet op samenwerking. Ik begrijp niet waarom we vandaag de dag nog steeds zoveel leiders kennen die gericht zijn op ‘heersen’, zoals de Romeinse keizers dat deden.” Met deze stevige openingszet begon het interview dat ik tijdens de ASTD-conferentie (American Society fot Training and Development) in Washington had met Dan Pontefract.
  1,95
  lees meer

  Interview met Clark Quinn

  De leerfunctie in organisaties dient volgens Clark Quinn fundamenteel te veranderen. Hij pleit voor een revolutie in denken, waarmee leren beter aansluit bij de manieren waarop mensen in organisaties denken, leren en werken. Clark Quinn bepleit een paradigmashift in het denken over leren in organisaties: van leren naar presteren. Anders gezegd: van de focus op leren en (formele) leerinterventies naar de focus op interventies, die het mogelijk maken dat mensen worden ondersteund om beter te werken, betere prestaties te leveren en daarvan te leren. In dit interview geeft Clark Quinn zijn geheel eigen visie op de toekomst van de leerfunctie in organisaties.
  1,95
  lees meer

  Participatie (volledige uitgave, 18 artikelen)

  INHOUD THEMA 'PARTICIPATIE' (juni 2014) PRAXIS Je kunt niet niet participeren, Annette Mul Learning through nature, Anja Doornbos en Din van Helden Reorganiseren met resultaat, hoe doe je dat? Mariken van de Loo Bedrijven zoeken naar toptalenten, Grethe van Geffen & Kaveh Pour Hoe klantbeleving bij de Rabobank leidend wordt, Eline Steenhuisen Een kennismaking met Esma Choho, Carla Wijers Werkgelegenheidsplan Philips vergroot arbeidsparticipatie, Pim Campman Arbeidsvermogens jonge werknemers, Mári van Beers ‘t Sexy fokschaap, Karin de Galan WETENSCHAP Participatie. Botox en bindweefsel, Lidewey van der Sluis Participatie van oudere werknemers in innovatie, Jol Stoffers & Beatrice van der Heijden Teams die excelleren, Ben Kuipers & Sandra Groeneveld Promotie: Hr-differentiatie creëert winnaars en verliezers, Elise Marescaux Promotie: Meer steun van medewerkers voor bottom-upveranderingen, Joris van der Voet VARIA Participatie: honing of azijn?, Han Nichting Gaan met die banaan? Fer van den Boomen, Jos van Jaarsveld & Nanja Mol ‘De meeste zegen komt van eigen initiatief’ Auteur: Rick van de Weg, Interview: Ria van ‘t Klooster Nieuws, Guido van de Wiel Boeken Participatie Voor u ligt de uitgave waarin het thema participatie centraal staat. Hierbij doelen we op participatie van arbeid. Zo wilde de redactie het begrip afbakenen, om de onderwerpen toe te snijden op het vakgebied van de hrd’er. Wel hanteren we een brede opvatting over wat participatie voor ons betekent. Het gaat in deze uitgave om het meedoen aan het maatschappelijke verkeer in al zijn facetten. Het delen en toepassen van kennis gaan voor ons samen met het actief bijdragen en vergroten van betrokkenheid op alle niveaus. Zo vind u een prachtig artikel geschreven vanuit het project Duurzaam&Divers: ‘Bedrijven zoeken toptalenten’. Het werven van talenten begint vaak al in de schoolbanken en het is een zeer selecte groep die de absolute top behaalt, de zogenaamde happy few. In dit artikel laten de auteurs zien hoe talent van vluchtelingen duurzaam benut kan worden. Want door een buitenkans behoort drie procent van die vluchtelingen, die in Europa worden opgevangen, tot de ‘gelukkigen’ die welkom zijn in Nederland. De vraag waar zij in dit artikel op ingaan is of dit ‘geluk’ ook om te zetten is in een zelfredzame toekomst in de Nederlandse maatschappij. Op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken is onderzoek gedaan naar wat het verschil maakt tussen teams. Wat het ene team makkelijk af lijkt te gaan, lijkt voor een ander team moeilijk te bereiken. Welke factoren leiden tot uitmuntende teamprestaties en wat doen excellente teams in hun dagelijkse praktijk? Dit onderzoek heeft zes herkenbare ingrediënten opgeleverd, die in het artikel Teams die excelleren’ uit de doeken worden gedaan. Ook is er binnen deze uitgave aandacht voor participatie van oudere werknemers in innovatie. Want is het niet vreemd dat er bij innovatie zelden aandacht is voor innovatie in het werkgedrag van medewerkers, terwijl hiermee de concurrentiekracht kan worden vergroot? Vanuit wetenschappelijke hoek is onderzoek gedaan naar de voorspellende waarde van employability bij innovatief werkgedrag. Bij oudere medewerkers blijkt dat het verband tussen employability en innovatief werkgedrag sterker is dan bij jongere werknemers. Investeren in employability loont! Deze uitgave gaat over actief samenwerken, over het delen van investeringen, het gebruiken van kennis en het vergroten van betrokkenheid, waarmee we bij willen dragen aan een samenleving waarin participeren vanzelfsprekend is. Een mooi initiatief in dit kader is de landelijke beweging wehelpen.nl. U zult misschien denken dat in een periode van individuatie elkaar vrijwillig helpen minder aan de orde zal zijn, maar niets blijkt minder waar!

  5,95
  lees meer

  Boeken: Participatie

  Duurzaam werken Meer engagement, geluk en gezondheid: duurzaam hrm als hefboom Lut van Mossevelde. Academia Press, 2013. ISBN 978 90 382 2204 2 Wat betekent ‘duurzaam´ in het werk en in het leven staan? Hoe kunnen organisaties dat vormgeven en wat betekent het voor mensen? Dit boek biedt inspiratie en meer dan dat. Het biedt modellen, schema’s en vragen met als doel een nieuw bewustzijn en gelukkiger werken. De wereld van werken en ondernemen is in transitie. Een duurzaamheidsstroming wordt zichtbaar, die de aandacht verlegt van consumeren naar ‘duurzaam omgaan met’. Niet duurzaam werken leidt tot een laag engagement en laag geluk. Het maakt de mensen en de wereld ziek. De financiële (profit), ecologische (planet), sociale (people) en menselijke (person) crises dienen zich al enige tijd aan. Duurzaam ondernemen daarentegen gaat uit van ‘planet’ en ‘people’ en niet van ‘profit’. Daarbij wordt gekeken naar wat de wereld nu nodig heeft. Er wordt een vierde ‘p’ aan toegevoegd, die van ‘person’. Daarmee wordt de mens als doel toegevoegd en niet als middel. Hoe kan de menselijke missie verbonden worden aan de organisatiemissie? Hr kan daarin een belangrijke rol spelen door het proces te faciliteren waarin mensen, vanuit hun zingeving, talenten en passies, teams vormen die matchen met wat de organisatie nodig heeft. Hrm wordt dan ‘Duurzaam HRM’ (DHRM). De hoofdstukken over het vormgeven van flexibele teamjobs en over duurzaam leiderschap bieden hier handvaten voor. Het boek neemt ons mee op weg naar het ‘Connection4Balance Model’. Die weg loopt via vier geconnecteerde p’s: planet, people, person en profit/prosperity. Vervolgens wordt aangegeven dat gedragsveranderingen niet alleen nodig zijn op het niveau van gedrag (het ‘wat’), maar ook op het niveau van de waarden (het ‘hoe’) en zingeving (het ‘waarom’). In het bereiken van geluk is zingeving extreem belangrijk. De derde as van het model wordt gevormd door het ‘7S-model’ van McKinsey, dat wordt uitgebouwd tot negen door de toevoeging van spirituael intelligence en shared value. Veel modellen, dat wel, maar steeds concreet uitgewerkt aan de hand van voorbeelden. Organisaties die duurzaamheid nastreven, zijn meestal gestart met het duurzamer maken van de productie (planet en people). Dit boek geeft aan dat focus op de duurzaamheid van de medewerkers (persons) nu aan de beurt is. Zinvol werken leidt tot verbondenheid, hetgeen leidt tot geluk bij de medewerkers en betere resultaten voor de onderneming. Dit boek is een must voor iedere hr-manager en verandermanager. Als inspiratie. Anniek Kramer – hr-adviseur en coach Wow, wat een verschil! Diversiteit werkt Jitske Kramer. Thema, 2014. ISBN 978 90 587 1879 2 Wow, wat een verschil tussen de eerste en de tweede druk. Over de eerste druk was ik al enthousiast, maar de tweede druk overtreft duidelijk de eerste. Het boekje is bijna tweemaal zo dik geworden. Jitske Kramer, trainer van het jaar 2013, definieert in het begin van het boekje acht principes die tot inclusie moeten leiden: heel simpel en duidelijk uitgelegd in maximaal 650 woorden. Inclusie gaat over eigenheid en gezamenlijkheid. Een cultuur waarbij mensen zich inzetten voor een gemeenschappelijk doel, waarbij zij door zichzelf te zijn hun eigen talenten tot hun recht laten komen: een ‘inclusieve cultuur’. Door de acht inclusie principes toe te passen, ontstaat een open samenwerkingscultuur binnen bedrijven, verenigingen, en organisaties, waardoor deze succesvoller worden. De inclusie principes zijn: ´Kloon niet´, ´Zie de macht van macht´, ´Daag de waarheid uit´, ´Geniet van het onbekende´, ´Niet of/of maar en/en´, ´Zoek actief naar het alternatief´, ´Varieer in ritme´ en ´Doe het samen´. Het klinkt simpel, maar de praktijk lijkt soms weerbarstiger. De inclusie principes verbindt ze vervolgens met een aantal thema’s uit haar eerdere werk, zoals diversiteit (verschillen en overeenkomst), cultuurtypen (Het Lewis model), stadia van intercultureel bewustzijn, perspectiefwisseling, polarity map en natuurlijk deep democracy. De thema’s werkt ze heel kort, duidelijk en visueel in maximaal 175 woorden uit. Ze zijn zo toepasbaar in je werk. De verbinding tussen de inclusie principes en de thema’s is heel natuurlijk, haast ritmisch. Hierdoor versterken ze elkaar. Het is een visueel boekje dat uitnodigt tot bladeren en lezen. Visueel door het gebruik van tekeningen en foto’s op alle pagina’s. Hierdoor krijgt de boodschap die Jitske over wil brengen een tweede verdiepende laag. Zelfs de verwijzing naar de bronnen van de behandelde theorieën is gevisualiseerd. Maar ik zou dit boekje geen recht doen als ik zou stellen dat het alleen een visueel boekje is. Mis ik nog wat? Ja, de eerste druk had een omslagflap. Dat heeft de tweede druk niet. Dat is jammer, maar gelukkig slechts bijzaak. Door deze tweede druk is ´WOW!´ nog meer een boekje geworden om weg te geven, te krijgen en te koesteren. Eigenlijk een boekje dat elke manager op zijn nachtkastje moet hebben liggen en moet kunnen dromen.  Henri Haarmans – zelfstandig facilitator, trainer en coach De laptop op tafel Groei en ontwikkeling in organisaties door een goede work-life-balance Richard van der Lee. Van Gorcum, 2013. ISBN 978 90 232 5166 8 Richard van der Lee heeft vele parallellen gezien tussen de managersrol in de arbeidsorganisatie en zijn rol als vader en partner in de gezinsorganisatie. Op een verfrissende en humoristische manier beschrijft hij welke lessen het gezin de manager kan bieden. Hij brengt het vaak verheven vakjargon van het managersgilde terug tot zijn essentie en belicht achttien organisatiethema’s aan de hand van de dagelijkse gezinstaferelen. De auteur gebruikt het natuurlijk gedrag van zijn drie opgroeiende dochters om de lezers te tonen hoe eenvoudig de ingewikkeldste managementinstrumenten worden als ze door kinderen worden toegepast. Denk aan zelfsturing, saamhorigheid, verandering, leiderschap of creativiteit. De ondertitel impliceert dat het boek gaat over ‘groei en ontwikkeling in organisaties door een goede work-life-balance’. Deze richting zal de lezer echter vooral zelf moeten vormgeven. Neem de tijd, herkauw de inspiratie en vind een eigen vorm om je te verbazen over je eigen (managers)gedrag. Timo Wesenaar-Janbroers – hbo-docent hrm en psychologie Systemisch Leiderschap Over de wortels van hoge bomen Bas de Kruyff. Anker & Kompas, 2013. ISBN 978 94 619 3871 8 In dit compacte maar indringend geschreven boek neemt Bas de Kruyff leiderschap onder de loep aan de hand van de grondbeginselen van het systemisch werk. Daarbij wordt het ´trilemma´ van de plek van de leider samengevat in de woorden ‘leiderschap, lidmaatschap en broederschap’. Hoe verhoudt de leider zich tot deze thema’s? Hoe geven zijn ‘wortels’ vorm aan zijn manier van leidinggeven? Ook de sapstromen van de boom krijgen aandacht want ‘voeding’ is belangrijk om als leider sterk te staan; ‘it’s lonely at the top’. Het dilemma van macht, kracht en kwetsbaarheid krijgt een duidelijke plek: Hoe ga je staan voor datgene wat er is, maar ook voor datgene dat buitengesloten is of moet worden? Hoe geef je ruimte aan je eigen twijfels? Hoe maak je met dankbaarheid voor het verleden een nieuwe toekomst mogelijk? Het boek eindigt met een zestal karaktertrekken en de thema’s die daar in relatie tot leiderschap bij horen. Jacquelien Willemse – organisatieontwikkelaar Passie als verdienmodel Inspiratie voor managers Yvonne ’t Hart. Free Musketeers, 2014. ISBN 978 90 484 3150 2 Hoe kunnen leidinggevenden de passie van hun mensen ontdekken en stimuleren? Dat is de centrale vraag in het boek van Yvonne ’t Hart. Ze belooft ons met het Passie-Verdienmodel om medewerkers te inspireren, te motiveren en passie van medewerkers ruimte te geven. Bevlogen mensen werken immers harder, leveren betere prestaties, zijn loyaler aan hun werkgever en minder vaak ziek. Veel verschillende denkers, theorieën, onderwerpen en modellen passeren de revue. Helaas ontbreekt vaak de onderbouwing en is de samenhang niet altijd even duidelijk. Dit neemt niet weg dat de afzonderlijke visies zeker iets aan het onderwerp toevoegen. Voor de lezer (manager) zijn handige checklists opgenomen om snel zicht te krijgen op de eigen bevlogenheid, stijl van leidinggeven, talenten en persoonlijkheid. De interviews met bevlogen medewerkers en hun leidinggevenden vormen een mooie afwisseling. Het boek eindigt met een stappenplan voor leidinggevenden. Een praktisch boek voor managers die aan de slag willen met zichzelf en ruimte willen creëren voor bevlogenheid enpassie in hun team. Wilma Panneman – zelfstandig interim manager en coach De winst van het werkgeheugen Train je brein om sneller en beter te leren en presteren Tracy & Ross Alloway. Nieuwezijds, 2013. ISBN 978 90 5712 356 6 Tracey & Ross Alloway beschrijven het werkgeheugen als de ‘dirigent van het brein’. Het werkgeheugen ligt aan de basis van belangrijke functies als, leren, presteren, besluitvorming, organiseren, timemanagement en multitasking, slaat taak-relevante informatie tijdelijk op en zorgt dat de juiste verbanden worden gelegd. Niet het kortetermijngeheugen maar het werkgeheugen stelt je in staat iets te doen met de informatie die je krijgt. De schrijvers stellen dat een goed werkgeheugen een belangrijker instrument is om te slagen in het leven dan een hoog IQ. Het werkgeheugen bepaalt namelijk of je in staat bent om gebruik te maken van je hoge intelligentie. In het boek worden voorbeelden gegeven van personen met een uitmuntend functionerend werkgeheugen, evenals testen waarmee je kunt vaststellen hoe het met jezelf gesteld is. Met iedere keer de geruststellende mededeling geen zorgen te hebben als je niet goed scoort op de test. Er volgen immers tips – sommige wat onbevredigend zoals gezond eten, bewegen, op tijd naar bed – en oefeningen om het werkgeheugen te trainen. Anja Brakenhoff – loopbaancoach
  Gratis
  lees meer

  Nieuws: Participatie

  Gratis e-book met 101 werkvormen voor trainers Inspiratie nodig voor werkvormen tijdens je training? Hier is een gratis e-book met 101 ervaringsgerichte werkvormen. Te gebruiken als energizer, als meetingonderbreker of als actieve werkvorm om samenwerking, communicatie en vertrouwen voelbaar en bespreekbaar te maken. Van pijlbreken tot puzzels. http://www.101werkvormen.nl/e-book-101-werkvormen/ Alles over HR Op de portal www.allesoverhr.nl vind je een flink aantal artikelen op de grote thema’s van het vakgebied van hr. Van Arbeidsmarkt tot Ziekteverzuim. Van Belonen en Beoordelen tot Geluk Werkt en Recruitment. Van Strategische personeelsplanning tot Leiderschap. Wie goed zoekt, komt er achter dat het platform een initiatief is van de Human Capital Group en Conclusion. Deze partijen hebben er goed aan gedaan om op deze site via de inhoud te communiceren. http://www.allesoverhr.nl/ Originele coachingslocatie: het Speelhuisje Deze rubriek is niet bedoeld als reclamezuil, maar voor dit allerliefste coachingshuisje maken we een uitzondering. Het Speelhuisje op Landgoed Beukenrode is vanaf 2014 te huur als coachruimte. Het heeft een oppervlakte van 16 m2 en herbergt een kleine keukenblokje voor koffie en thee. Voor de prijs van 25 euro per dagdeel hoef je het ook al niet te laten. http://beukenrode.nl/zakelijk/zalen/index-Speelhuisje-9.html Trello als online tool voor actielijsten en samenwerkingsverbanden Weg met alle losse actielijstjes. Voor elke professional is deze gratis Getting Things Done online tool handig (en voor de samensteller van deze nieuwsrubriek inmiddels onmisbaar). Acties schrijf je voortaan op in Trello. Met 1 druk op de knop creeer je boards die weer meerdere lists bevatten. Zo blijven al je aantekeningen, to do’s en planning in beeld. Nodig per board (= project) betrokkenen uit. Eenvoudig en intuïtief om mee te werken. Zet Trello op je tablet, op je smartphone en op je computer. Voeg je iets toe vanuit welk apparaat dan ook, dan is Trello direct op al je devices (en die van je collaborators) direct bijgewerkt. Ook in te richten om er via de SCRUM-methode mee te werken. www.trello.com
  Gratis
  lees meer

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

  Op weg naar ruimte en vrijheid

  Crisis als aanleiding om inzicht te vergroten in (je) identiteitswerk

  Datum:
  Locatie:

  Download gratis deze white paper