logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters

Alle artikelen

1|...|521|522|523|...|545

Help: Somber

Anneke Wilms is 32 jaar oud en staat als juffrouw voor groep 5. Ze werkt volledig en heeft thuis twee jonge kinderen. Haar man werkt in ploegendienst. Ze wonen naast haar schoonouders, die een grote rol spelen bij de opvang van de kinderen. Anneke verzuimt nu zes weken met psychische klachten, somberheid heeft hierin een groot aandeel. Tijdens haar gesprek met de huisarts kwam naar voren, dat de sociale situatie een rol speelt bij de psychische klachten. Anneke vindt dat haar schoonmoeder te veel invloed heeft op de opvoeding. Anneke wil geen medicijnen, zoals de huisarts voorstelde. Ze meent dat het allemaal vanzelf over gaat als ze maar de tijd krijgt, en lijkt te berusten in haar klachten. Haar huisarts stelt voor eens een bezoek te brengen aan een counsellor.
1,95
lees meer

Gelezen en verder lezen over depressie

Mindfulness en bevrijding van depressie Voorbij chronische ongelukkigheid Mark Williams, John Teasdale, Zindel Segal & Jon Kabat-Zinn. Nieuwezijds, 2012 (11e druk). ISBN 978 90 571 2249 1 Dit boek, dat zich rechtstreeks tot de lezer richt die lijdt aan depressie en somberheid, bestaat uit vier delen van enkele hoofdstukken. Deel I, ‘Lichaam, geest en emotie’, laat zien hoe depressie in stand gehouden wordt en welke kracht schuilt in bewust beleven van het huidige moment. Deel II, ‘Van moment tot moment’, laat zien hoe je kunt vastlopen in somberheid, en deel III, ‘Somberheid transformeren’, leert je mindful meditatie toe te passen om de spiraal van depressie te doorbreken. Deel IV, ‘De draad van je leven weer oppakken’, beschrijft ervaringen van mensen die via mindfulness hun depressie overwonnen, en biedt een acht-wekenprogramma dat de in vorige delen beschreven oefeningen in een kader zet. Besloten wordt een overzicht van literatuur en websites, plus een index. Belangrijke thema’s zijn het onderkennen van automatische negatieve en zelfkritische gedachten en het onderscheid maken tussen de doe-modus en de zijn-modus. De doe-modus is zinvol bij het rationeel nastreven van doelen en het oplossen van alledaagse problemen maar niet bij depressie. Daar leidt ze al snel tot rumineren: het eindeloos en vruchteloos bezig zijn met veronderstelde oorzaken, betekenissen en gevolgen van eigen somberheid. Dit houdt het wiel van de depressie draaiend. De zijn-modus biedt tegenwicht aan de problemen die de doe-modus veroorzaakt. Mindfulness versterkt de zijn-modus, en wordt omschreven als ‘de bewustheid die ontstaat door doelbewust aandacht te geven aan dingen zoals ze zijn, op het moment zelf en zonder te oordelen’. Mindfulness is intentioneel, richt zich rechtstreeks op hier-en-nu-ervaringen en is niet oordelend. Onprettige ervaringen horen bij het leven, maar je kunt ze toelaten zonder pogingen tot vermijding of diepgaande analyse. Belangrijk is leren ze mindful aandacht te geven en dan los te laten. Veel aandacht gaat naar de ademhaling, naar fysieke gewaarwordingen en gevoelens in het algemeen. ‘Mindfulness en bevrijding van depressie’ kan een steun zijn bij het overwinnen van dwepressie, maar vergt gezien de hardnekkigheid van  automatische gedachten en andere ingeslepen patronen veel doorzettingsvermogen van de sombere lezer. Nel Jagt – (leer)supervisor Depressie & psychodynamiek Jos Dirkx & Nelleke Nicolai (red.). Sjibbolet, 2012. ISBN 978 94 911 1012 2 ‘Depressie & psychodynamiek’ is een uitdagend, zo niet lastig boek, in meerdere opzichten. Een achttal auteurs – overwegend psychoanalytici en psychiaters – behandelt het thema depressie vanuit psychodynamisch perspectief. Kennis van psychodynamica is nodig om je een weg te banen door de soms moeilijk leesbare tekst. Het boek is vooral geschikt voor psychologen, therapeuten en counsellors met interesse in depressieve klachten. De eerste twee hoofdstukken zijn gewijd aan de diagnostiek en depressie als psychodynamisch begrip. De rol van omgevingsfactoren, verlieservaringen en met name van de vroege jeugd en ouders, komen nadrukkelijk aan bod. Depressie manifesteert zich vooral in het domein van betekenisgeving en is een emotioneel relationele aandoening, benadrukken de auteurs. Gebaseerd op het werk van Blatt wordt een tweetal vormen van depressie onderscheiden: de anaclitische of afhankelijkheidsdepressie en de introjectieve of zelfkritische depressie. Het boek bevat zowel theoretische beschouwingen, praktijkgerichte beschrijvingen als wetenschappelijke analyses, en zelfs een persoonlijke, filosofische benadering van depressie. Maarten van Buuren sluit het boek af met een essay over tijdsbeleving en bewustzijn vanuit het gedachtegoed van Augustinus, Husserl en Heidegger, en betekenisgeving in relatie tot (zijn) depressie. De auteurs pleiten door de verschillende hoofdstukken heen voor de psychoanalytische benadering en behandeling van depressie. Terecht merken de auteurs op, dat het onvermogen van de medische wetenschap om een eenduidige neurobiologische of genetische oorzaak van psychiatrische aandoeningen te vinden, alsmede de ontevredenheid over de kortdurende, gestandaardiseerde en protocollaire vormen van therapie, aanleiding kan zijn om depressie vanuit een bio-psycho-sociaal model te onderzoeken. Het boek daagt uit tot verdergaande analyse en het verdiept het inzicht in depressie. En dat is hard nodig. Want, zoals Maarten van Buuren schrijft, is depressie in wezen ondoorgrondelijk: “Zelfs op het hoogtepunt van de crisis heb ik geen idee wat me in de crisis heeft doen belanden, waaruit deze crisis eigenlijk bestaat en zelfs dat ik me in een crisis bevind.” Leona Aarsen – zingever (coach) & hoopverlener (psychosociaal therapeut) Stap voor stap je depressie te lijf Werkboek gedragsactivatie bij depressie Christopher Martell & Michael Addis. Hogrefe, 2008. ISBN 978 90 797 2902 9 ‘Stap voor stap je depressie te lijf’ is het eerste Nederlandstalige boek gebaseerd op gedragsactivatie. Een zelfhulpwerkboek, dat dit keer niet gaat over anders denken, maar over anders doen. Eerst worden de depressie en de factoren die daar een rol bij spelen, beschreven. Dan wordt gekeken naar de eigen gedragspatronen en hoe die je stemming beïnvloeden. Zelfactivatietechnieken helpen gewoonten en patronen te herkennen die depressie in stand houden en terugkeer van depressie te voorkomen. Michael Addis en Christopher Martell, hoogleraren psychologie, hebben zeven jaar onderzoek gedaan naar deze zelfhulpmethode en vele oefeningen en werkbladen ontwikkeld. Dit boek lijkt niet alleen effectief bij lichte depressies, maar ook ondersteunend bij bijvoorbeeld psychotherapie. Psychotherapy and counselling for depression Paul Gilbert. Sage, 2007 (3rd ed.). ISBN 978 14 129 0276 2 ‘Counselling and psychotherapy for depression’ is a practical guide to working with people suffering from depression. As well as describing the skills and techniques used by practitioners, the book explores the features and complexities of depressed states including general negativity, sense of failure and abandonment, and feelings of powerlessness, anger, shame, and guilt. The book examines the essential stages of the therapeutic process from conceptualization and formulation through to a wide variety of interventions for different types of difficulty. The third edition has been revised and updated and features a new chapter focusing on the role of the therapeutic relationship. Gelukkig zijn kun je leren Martin Seligman. Spectrum, 2009 (2e dr.). ISBN 978 90 491 0046 9  Positieve psychologie is de belangrijkste vernieuwing van de psychologie in de laatste vijftig jaar. Geluk en welzijn zijn de gewenste resultaten van de positieve psychologie. Seligman verdeelt de positieve emoties in drie soorten, omdat de manieren om ze te versterken verschillen: er zijn positieve emoties ten aanzien van het verleden, de toekomst en het heden. Tevredenheid, voldoening, trots en sereniteit zijn op het verleden gerichte emoties; optimisme, hoop, geloof en vertrouwen zijn op de toekomst gerichte emoties. Als grondlegger van de positieve psychologie laat Seligman zien hoe u kunt leren gelukkig te zijn door juist uw sterke punten, talenten en mogelijkheden te ontwikkelen. Dit boek wordt ook wel dé internationale handleiding voor geluk genoemd. De depressie-epidemie Over de plicht het lot in eigen hand te nemen Trudy Dehue.  Atlas Contact, 2010 (8e dr.). ISBN 978 90 457 0430 2 ‘De depressie-epidemie’ werpt een kritische blik op de hulpverlening, de farmaceutische industrie en het maakbaarheidsidee. Trudy Dehue bestudeert de claims van de biologische psychiatrie, analyseert de commercialisering van het psychiatrisch onderzoek en de inhoud van de anti-depressivareclames. Ze betoogt dat gangbare verklaringen voor de toename van depressie niet houdbaar of niet volledig zijn. In dit boek belicht Dehue het proces waarin het ideaal van de maakbare samenleving werd ingeruild voor dat van het maakbare individu. Benadrukten we voorheen omstandigheden als oorzaak van ellende, tegenwoordig gaat de aandacht naar het individuele brein. Daarbij werden we zelf verantwoordelijk voor wat ons vroeger gewoon overkwam. Want nu succes een keuze is geworden, geldt dat voor mislukking evenzeer. Depression Integrating Science, Culture, and Humanities Bradley Lewis. Routledge, 2011. ISBN 978 04 158 7720 6 We live in an era of depression, a condition that causes extensive suffering for individuals and families and saps our collective productivity. Yet there remains considerable confusion about how to understand depression. ‘Depression: Integrating Science, Culture, and Humanities’ looks at the varied and multiple models through which depression is understood. Highlighting how depression is increasingly seen through models of biomedicine – and through biomedical catch-alls such as ‘broken brains’ and ‘chemical imbalances’ – psychiatrist and cultural studies scholar Bradley Lewis shows how depression is also understood through a variety of other contemporary models. Furthermore, Lewis explores the different ways that depression has been categorized, described, and experienced across history and across cultures. Depressie bij kinderen Als een kind prikkelbaar en somber is Yvonne Stikkelbroek. Lannoo Campus, 2013. ISBN 978 90 209 9973 0 ‘Depressie bij kinderen’ geeft hulpverleners, leerkrachten en ouders een actueel inzicht in alles wat met depressie bij kinderen en adolescenten tot achttien jaar te maken heeft. Depressie bij kinderen en adolescenten komt vaker voor dan gedacht wordt. Prikkelbaar gedrag en sombere buien kunnen hierop duiden. De omgeving van deze jongeren voelt zich vaak machteloos en begrijpt niet wat er aan de hand is. Het boek geeft praktische tips waarmee kinderen hun depressie kunnen overwinnen en legt helder uit welke behandelingen er beschikbaar zijn in Nederland en Vlaanderen. Het boek is gebaseerd op de recentste wetenschappelijke kennis over depressie en is daarmee een waardevolle bron van informatie voor psychologen, orthopedagogen en andere hulpverleners die met depressie bij kinderen te maken hebben.
Gratis
lees meer

Depressiezorg in de huisartsenpraktijk

De praktijkondersteuner GGZ is een belangrijke schakel in de huisartsenpraktijk op het gebied van depressiezorg. Is er een rol voor de counsellor weggelegd in het woud van zorgaanbieders als het gaat om preventie of behandeling van depressie? En zo ja, hoe kan dit dan worden ingebed in het huidige zorgverleningstelsel? Wat is daarin onze toegevoegde waarde? Deze vragen heb ik voorgelegd aan Sylvia van Manen, voorzitter en kaderhuisarts GGZ bij Stichting Haspel in Noord- Brabant. Counselling blijkt onder huisartsen nog een grote onbekendheid te genieten, zoveel werd mij tijdens het interview met haar wel duidelijk. Er is dus werk aan de winkel.
1,95
lees meer

De opinie van Jim van Os

Soms is het meest eenvoudige het meest revolutionaire. Jim van Os kun je gerust een revolutionair noemen. In het tijdperk van de DSM-5, waarin langs verschillende assen 400 psychische stoornissen beschreven staan, pleit hij voor hooguit zestien categorale beschrijvingen van symptoomclusters. En voor persoonlijke diagnose. “Laten we de cliënt vragen wat zijn klachten zijn en waar, in zijn beeld, deze aan liggen. Laten we hem vragen naar zijn zorgbehoefte. Laten we de omgevingsfactoren serieus nemen.” Uitgangspunten die in de geestelijke gezondheidszorg anno 2013 logisch klinken, maar niet vanzelfsprekend zijn. In gesprek over depressie met één van de meest besproken en geciteerde psychiaters van Nederland, misschien wel van Europa.
1,95
lees meer

Column: Wat doe jij?

Wat doe jij?   “Kijk, het probleem is dat ik gewoon niet wil dat mensen weten dat ik bij de GGZ kom. Het is zo gênant. Sinds ik de diagnose schizofrenie heb, besef ik dat mensen niet zitten te wachten op iemand met een psychiatrische ziekte.” In de intakeruimte bij Parnassia zit ik tegenover Peter, een intelligente, goed verzorgde 32-jarige man. Hij werkt twee dagen in de week als grafisch ontwerper en in het weekend voetbalt hij met zijn vrienden. Peter heeft een vriendin en een eigen huis, maar voelt zich erg ongelukkig. “Elke dag schaam ik me ervoor dat ik medicatie nodig heb om stabiel te blijven.” Peter heeft sinds zijn 23e geen psychose meer gehad. Toch gaat hij gebukt onder het negatieve oordeel dat zijn omgeving heeft over de psychiatrie. Ofschoon we steeds beter worden in het begrijpen en behandelen van psychopathologie, lijken het begrip voor en de acceptatie van psychische klachten in onze maatschappij af te nemen; klachten waar we allemaal wel eens mee te maken hebben. Boosheid, somberheid, achterdocht, doemdenken en angst passeren bij ons allen regelmatig de revue. Tijdens een reis rond de wereld interviewde ik meer dan vijftig experts en deskundigen op het gebied van stigmatisering en vroeg hen wat we moeten doen om het stigma rondom psychische diagnosen tegen te gaan. Het meest rake antwoord kwam van Antonio, een ervaringsdeskundige uit San Francisco. Zittend aan een grote witte vergadertafel, gekleed in een stoere leren jas vertelde deze verhalenverteller, die ooit het label ‘schizofrenie’ opgespeld kreeg, dat er een nieuw bewustzijn moet komen: “Mensen beseffen niet dat iedereen moet werken om psychisch in balans te blijven. De een loopt hard, de ander gaat naar de sauna en weer een ander werkt om zich goed te voelen over het leven en zichzelf.” Stigma gaat over hoe we met elkaar omgaan. Het gaat over onder- of overschattingen op basis van vooroordelen, generalisaties en misvattingen. Een fenomeen dat ons hulpverleners aangaat. We streven immers naar een goede kwaliteit van leven van onze klanten. Maar, hoe geestelijk gezond voelt iemand zich wanneer hij wordt afgewezen of genegeerd op basis van een psychiatrisch label? Stigma begint op het moment dat we onderscheid maken tussen onszelf en de ander. Tussen jezelf als hulpverlener en Peter en Antonio als cliënten. Tussen degene met en degene zonder psychische diagnose. Dit onderscheid creëert afstand met alle negatieve gevolgen van dien. Wat doe jij om deze kloof te dichten? Kim Helmus is GZ-psycholoog in opleiding tot cognitief gedragstherapeut bij MoleMann-Tielens & Mentrum en intiatiefnemer van ‘Wat Doe Jij?’. www.watdoejij.org  
Gratis
lees meer

Column: Niets menselijks is de counsellor vreemd

Het is wetenschappelijk aangetoond dat apen, dolfijnen en olifanten depressief kunnen zijn. Wanneer gestorven, sjouwt het moederdier haar dode jonkie geruime tijd met zich mee. Het ‘depressief gedrag’ tijdens dit rouwproces verschilt duidelijk van perioden waarin er geen sprake is van verlies van jonggeborenen. Ergo: een depressieve olifant is te herkennen. Toen ik laatst gebeld werd voor het verzetten van mijn afspraak met een arts wegens ziekte, rezen mijn wenkbrauwen onwillekeurig. Een arts die ziek is? Hoe bizar is dat? Ook een depressieve counsellor doet aan als een contradictio in terminis. Is dat de combinatie van functie en mens-zijn? Is dat de beleving ten aanzien van een rol en de eigenschappen die daaraan zijn verbonden? Is het de discrepantie tussen verwachtingspatroon en werkelijkheid? Laat ons eerlijk zijn: een slager die vegetarisch eet, komt niet geheel geloofwaardig over. Wellicht is hij succesvol in het aan de man brengen van vleeswaren, maar hij zal daarbij net zo min openlijk het vegetarisme aanhangen als een monnik zijn voorliefde voor vloeken. Sommige zaken zijn nu eenmaal moeilijk met elkaar te verenigen. Het onderscheid tussen de mens als mens en de mens als counsellor is in ons vakgebied doorgaans beduidend minder gemakkelijk te maken. Ook als begeleider kun je geconfronteerd worden met gevoelens die een depressie kenmerken: neerslachtigheid, zwaarmoedigheid, negatieve gedachten die meningen en gedrag beïnvloeden, of weinig enthousiasme voor zaken die voorheen geestdriftig werden aanvaard. Helpt een depressie de counsellor om depressieve gevoelens van zijn cliënt beter ‘in te voelen’? Als dat zo mocht zijn, wat zou dat dan betekenen voor de kernkwaliteiten van de counsellor om goed te kunnen functioneren? Moet hij eerst alle kwalen zelf ervaren hebben, alvorens zich een goed gekwalificeerd counsellor te mogen noemen? Bekend is dat veel begeleiders gestart zijn met hulpverlenen nadat zij zelf hulpverlening hebben ondergaan. Hoeveel hulpverleners herkennen zichzelf in een depressieve cliënt en denken: Dat weet ik! Dat ken ik! Dat heb ik ook gehad! Oh, daar weet ik wel wat op! In welke mate spelen eigen ervaringen een rol bij kwalitatief verantwoorde hulpverlening? Heeft ‘ziek zijn geweest’ een functie in de vorming van goede begeleiding? Kun je als counsellor je eigen ervaringen volledig uitsluiten? Hoe vaak ‘herken’ je niet bepaalde zaken? Het gaat erom hoe je ermee omgaat. “De Mens Counselor” kan en mag ze ervaren! Frans van der Gouw is redacteur van Counselling Magazine en heeft een eigen adviesbureau voor coaching en management development. www.vandergouwdevelopment.nl  
Gratis
lees meer

Caleidoscoop: Cognitieve animatietherapie

In 2007 leden ongeveer 642.800 Nederlanders van 18 tot 65 jaar (6,2% van de bevolking) aan een stemmingsstoornis, waarvan 545.100 aan een depressieve stoornis en 92.300 aan een dysthyme stoornis (De Graaf et al., 2010). De kans op terugval loopt op tot 90% als cliënten eerder drie of meer depressieve episodes meemaakten (Mueller et al., 1999). Depressie is een veelvoorkomend probleem dat bovendien vaak terugkeert. Moderne behandelmethoden richten zich daarom zowel op het behandelen van depressie als op het voorkomen van terugval.
1,95
lees meer

Beoordeling van kwalitatief onderzoek

Wie een wetenschappelijk rapport of artikel leest, wil weten of hij kan bouwen op de resultaten daarvan, met andere woorden: of het onderzoek waarover verslag wordt gedaan methodologisch goed in elkaar zit. Daarbij zal de lezer uitgaan van het algemene idee dat een goede methode leidt tot objectieve conclusies. Maar wat is objectief? Betekent dit dat elke onderzoeker in principe dezelfde resultaten zou moeten verkrijgen? Moet het onderzoek volgens vaste protocollen zijn verlopen? En mag de onderzoeker geen enkele bias vertonen? Zou de rol van de onderzoeker eigenlijk moeten zijn geminimaliseerd en zou de objectiviteit het beste door de uitvoering met een computer zijn gegarandeerd? Maar hoe geldt dat dan voor kwalitatief onderzoek?
1,95
lees meer

Senioren (volledige uitgave, 16 artikelen)

INHOUD THEMA 'SENIOREN' (augustus 2013) Verkenning: Luc van de Ven over het leven als antwoord, Christine Beenhakker Achtergrond: Use it or lose it, Tom Luken Lezerscolumn: Levensverhalen, Jos Govaarts De opinie van...Huub Buijssen: De afgrond van dementie Pioniers: Joep Munnichs, Esther Bruls PRAKTIJK Uit 't veld: De kracht van eenzaamheid, Jeannette Rijks Caleidoscoop: Pastoraat vanuit de contextuele optiek, Marianne Thans Ondernemen: Een website die werkt, Gunnar Michielssen Wetenschap: Levensbeschouwelijke diagnostiek in de geestelijke zorg aan ouderen, Johan Bouwer HELP: Kwetsbaar ACTUEEL Issue: De paradox van de steeds jongere oudere, Jan Baars Trends & Ontwikkelingen Achtergrond: Analyseren, rapporteren en reflecteren, Fenneke Woertman Gelezen Verder lezen over senioren VOORWOORD Gouden team Toen ik fris van de universiteit mijn eerste baan bij een arbodienst in het westen van het land aanvaardde, liep mijn zelfvertrouwen al ras enkele deuken op. Klanten bleken bepaald niet onder de indruk van de gesignaleerde risico’s opgetekend door een jonge, onervaren griet met een zachte g. Daar kwam verandering in toen ik de bedrijven bezocht met mijn Haagse collega Rob, die door jarenlange ervaring de taal van de klanten sprak en geen genoegen nam met halve maatregelen. Hij geloofde in mijn kennis en kunnen, stond voor zijn kwaliteiten en die van mij, en bood mij zo de ruimte om te groeien en mijn zelfvertrouwen weer op te poetsen. In leeftijd had Rob mijn vader kunnen zijn, maar toch ontwikkelde onze samenwerking zich tot een mooie vriendschap. Gerontoloog Jan Baars ziet dergelijke vriendschappen steeds minder, omdat generaties elkaar enkel nog in familiekring lijken te ontmoeten. In het actieve leven maken generaties een karikatuur van elkaar, met het risico dat ze niet meer met elkaar kunnen praten en naar elkaar willen luisteren. Hij roept ouderen in ‘Issue’ op om zich niet op grond van hun leeftijd aan de kant te laten zetten. Een counsellor kan de senioren behulpzaam zijn bij het omgaan en aanvaarden van de complexe realiteit van het ouder worden, legt klinisch ouderenpsycholoog Luc Van de Ven in de ‘Verkenning’ uit. Maar Huub Buijssen vermoedt dat ouderen geen ‘populaire’ doelgroep voor counsellors zijn. Als je als counsellor contextueel wilt werken, biedt de begeleiding van senioren in Buijssens opinie echter een uitgelezen kans. Een counsellor kan mensen bij elkaar brengen, verschillende belangen belichten, begrip kweken en moeilijke onderwerpen aan de orde stellen. Op het feest ter gelegenheid van zijn vijftigste verjaardag vertelde Rob ons dat hij ongeneeslijk ziek was. Diezelfde nacht beviel ik van onze tweede dochter. Tijdens mijn zwangerschapsverlof gingen wij wekelijks naar het strand, toerden in zijn MG door de polders of gingen lunchen in de stad, totdat hij de strijd op moest geven. Onze dochter is inmiddels tien jaar oud, maar de waardevolle herinneringen aan Robs vriendschap, zijn enthousiasme en levenslust toveren nog steeds een glimlach op mijn gezicht en inspireren mij van het leven te genieten. Loes Helwegen Hoofdredacteur Counselling Magazine hoofdredacteur@counsellingmagazine.nl
5,95
lees meer

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

Dag van de Coach

Thema: Stress

Datum: 6 juni 2019
Locatie: De Reehorst, Ede

Informatie & aanmelden »