logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters
 • Alle artikelen

  1|...|526|527|528|...|533

  Vakmanschap: Hoe word ik een goede counsellor?

  Hoe ziet een goede opleiding voor counsellors eruit? Om die vraag te beantwoorden is eerst nodig te bepalen over welke kennis en vaardigheden counsellors dienen te beschikken. Op basis van wetenschappelijke ontwikkelingen schetsen we hiervan de contouren en zetten uiteen wat dit voor het opleiden van counsellors betekent.
  1,95
  lees meer

  Uit ‘t veld: Een zoektocht naar passend werk

  Op het moment dat ik Marieke (33) ontmoet zit ze volop in de hulpverlening, zodanig zelfs dat ze door de bomen het bos niet meer ziet en daardoor steeds meer stress ervaart. Marieke woont sinds kort alleen en probeert haar draai te vinden in haar huis. Na twee jaar ziektewet is Marieke voorlopig in de WIA belandt, haar belastbaarheid is laag. Dit neemt niet weg dat ze wil onderzoeken wat haar mogelijkheden zijn om weer aan de slag te gaan.
  1,95
  lees meer

  Pioniers: Wilfred Ruprecht Bion

  Wilfred Bion was een Britse psychiater en pionier op het terrein van de groepsdynamica. Hij was verbonden aan de Tavistock Clinic, een instelling die zich sinds haar oprichting in 1920 door Dr. Hugh Crichton richt op psychiatrische en psychische ondersteuning van individuen en groepen.
  1,95
  lees meer

  Issue: Een nieuwe kijk op arbeidsrelaties

  Arbeidsrelaties zijn vol van conflict, zowel individuele relaties op de werkvloer als de collectieve verhoudingen tussen sociale partners. De kans op conflict neemt almaar toe, omdat arbeidsrelaties voortdurend veranderen. Organisaties reorganiseren, werknemers zijn divers en mondig en er is een wildgroei aan contractvormen ontstaan. Tien procent van de beroepsbevolking is inmiddels zzp’er en werknemers zijn hun vaste baan niet zeker.
  1,95
  lees meer

  Help: Werk

  Eveline (43) werkt bij een grote dienstverlenende organisatie, ontstaan door de fusie van drie kleinere bedrijven. Eveline heeft twintig jaar met veel plezier bij haar ‘oude’ bedrijf gewerkt en is met de ontwikkeling van dat bedrijf meegegroeid. In haar beleving was binnen het bedrijf veel mogelijk voor zowel de werknemers alsook de klanten. In de nieuwe veel grotere organisatie heeft zij een gelijksoortige functie gekregen. Qua werkinhoud is er voor haar dus niet veel veranderd, maar zij kan maar moeilijk omgaan met de verplichting om vooraf vastgestelde doelen de halen, de zogenoemde targets. Alles moet sneller, efficiënter en effectiever en er moet strikt volgens opgestelde protocollen worden gewerkt. Er is geen ruimte meer voor het sociale aspect en dat mist zij dan ook erg. Deze geheel andere insteek vraagt veel energie van Eveline en heeft ook regelmatig verzuim tot gevolg. Haar motivatie is sterk verminderd, zij twijfelt aan haar capaciteiten en vraagt zich af of zij bij deze onderneming op deze wijze wil en kan blijven werken.
  1,95
  lees meer

  De opinie van Martijn van der Spek

  Tussen Zelf en Context Moet de counsellor iets weten van de context waarin cliënten werken? Doet het systeem ertoe als je iemand individueel begeleidt? Martijn van der Spek beantwoordt beide vragen met een volmondig ‘ja’. In gesprek met een bevlogen professional met visie.
  1,95
  lees meer

  Column: E-counselling, het nieuwe werken?

  E-counselling, het nieuwe werken? Als counsellor “in ruste” probeer ik de nieuwe counsellingontwikkelingen zoveel mogelijk bij te houden. Vooral internet geeft veel informatie, waarin ik steeds vaker de term e-counselling voorbij zie komen. In principe kan iedereen zich wenden tot online hulp. De mensen die daarvoor kiezen, hebben vaak affiniteit met internet. Maar hoe is de kwaliteit van online zorg in vergelijking met het echte, persoonlijke contact? Het gebruik van internet als een extra stuk gereedschap naast persoonlijk contact is natuurlijk niet meer weg te denken. Maar op zichzelf, als counsellingmethode? Stel je eens voor … Ik probeer mij te verplaatsen in de situatie: ben ik dan net zoals mijn buurmeisje via msn met een aantal cliënten tegelijk in ‘gesprek’? Of in mijn pyjama achter de laptop in de keuken en counsellen maar? In je eigen kamer, webcam aan, koptelefoon op, microfoon voor je mond en luisteren naar je cliënt, terwijl je naar je scherm zit te turen om maar niets van de non verbale communicatie te missen? Of neem ik mijn laptop mee naar de plaatselijke kroeg en ga ik aan de slag met mijn cliënt onder het genot van een koel biertje? Hoe moet je als e-counsellor omgaan met de niet zichtbare en hoorbare non-verbale communicatie die juist in het counsellingtraject zo belangrijk is? Hoe communiceer je dat eigenlijk? Uitgaande van contact alleen via het toetsenbord: BOOS - hoofdletters, WOEDEND – vette hoofdletters, verdrietig - cursief, [aarzelend, nadenkend, twijfelend] - tussen vierkante haken? Hoe moet je een klein glimlachje omschrijven? Het wordt nog een hele nieuwe studie om dat allemaal duidelijk te krijgen. Niet alleen voor mij als counsellor maar waarschijnlijk ook voor de cliënt. In mijn eigen praktijk maakte de ‘non-verbale’ communicatie een onmisbaar onderdeel uit van het counselling traject. Eens was ik bezig digitaal een studieopdracht uit te werken die bij mij nogal wat emoties losmaakte. Ik rammelde zo hard op het toetsenbord dat mijn partner vroeg wat er aan de hand was en ik liet haar lezen wat ik geschreven had. ‘Moet je hierom je toetsenbord bijna door de tafel slaan?’ was haar vraag. Het werd mij duidelijk dat de letters op het scherm bij haar niet de empathie opriepen die ik verwachtte. Hierna hebben we samen een goed gesprek gehad met tranen, stiltes, wegkijken en vooral een lach. E-counselling als aanvulling op de persoonlijke sessies is prima. Je kunt feedback geven, samenvatten, huiswerkopdrachten meegeven en afspraken vastleggen. Het non-verbale contact zegt echter zoveel meer dan het gesproken woord, het brengt nuances en verduidelijking aan. Counselling zonder elkaar in de ogen te kunnen kijken? Persoonlijk zie ik er niets in. Immers: hoe kan ik digitaal met veel empathie een doosje tissues en een glimlach aanreiken? Wat zijn uw ervaringen met e-counselling? Stuur uw reactie naar redactie@counsellingmagazine.nl
  Gratis
  lees meer

  Caleidoscoop: Rolanalyse

  In mijn werk als psychodynamisch counsellor en consultant, gebruik ik het concept van rolanalyse voornamelijk om te onderzoeken welke bewuste en onbewuste processen en factoren van belang zijn bij het verbeteren van de professionele cultuur. Het is een krachtige en effectieve interventiemethode die ik in mijn praktijk met grote regelmaat toepas, vooral in situaties die complex en conflictueus van aard zijn.
  1,95
  lees meer

  Counselling (volledige uitgave, 10 artikelen)

  INHOUD THEMA 'COUNSELLING' (februari 2011) Counselling in Nederland, Els van Mourik Heeft counselling een eigen positie, Frank van der Mijn Hans Hoxter, Nathan Deen Column Mieke de Bruin, New Image Life Coaching, Elsbeth Ophoff PRAKTIJK Familieperikelen, Wim Sterkenburg Contouren van het beroep, Frank van de Mijn Help, Casus Counselling in Context, Christine Beenhakker Werk en Wetenschap, Frans van der Gouw ACTUEEL Gelezen Verder lezen over counselling In het nieuws Agenda Forum Verenigingsnieuws Op weg naar volwassenheid De beroepsgroep is in beweging en groeit naar volwassenheid. Als vakgenoten zijn wij naarstig op zoek naar verdere professionalisering en een volwaardige positie in de keten van de Gezondheidszorg. Als mij iets duidelijk is geworden bij het maken van dit nummer, is dat er over het vak counselling heel wat meningen en visies bestaan. Door de grote diversiteit in achtergrond, opleiding, niveau en zienswijze ontstaat de indruk dat er onderling grote verschillen bestaan in opvatting en werkwijze. Kijken we echter wat verder en dieper, dan blijkt dat er niet zozeer verschillen maar overeenkomsten zijn! Voor ons als redactie een ware ontdekking. Wat is onze professie? Wat doen we als counsellors wel en wat doen we niet? Wat doen wij anders dan coaches of psycho-therapeuten? Of doen wij helemaal niet iets anders? Het zijn vragen waar wij als beroepsgroep mee te maken krijgen en die ook nodig zijn om ons aan te schuren, om een beter inzicht te krijgen in ons eigen vakgebied counselling. Daar worden we scherp van, het dwingt ons tot nadenken en herdefiniëren, tot bezinning en herkaderen. Dat we op deze weg als beroepsgroep en beroepsverenigingen met elkaar in discussie gaan, onze meningen ventileren en op zoek gaan naar de grootste gemene deler, is een goede ontwikkeling en nodig voor het groeiproces. Helderheid verschaft immers inzicht. In de ronde tafel discussie met de beroepsverenigingen wordt dit ook duidelijk – het is nog een zoektocht naar de eigen identiteit. Toch luidt de conclusie: wij zijn op de goede weg, het pad vereffent zich en door de dialoog komen wij nader tot elkaar. Een goede zaak. Dit themanummer – helemaal gewijd aan ons vak – biedt dus een mooi ijkpunt voor de ontwikkeling van ons beroep. Voor u als counsellors is het interessant om uzelf eens te bezien in dit licht – waar staat u nu zelf en hoe is dit van invloed op uw functioneren als counsellor? Herkent u dit, of juist niet? Voelt u zich gesteund en ondersteund? Wat zijn uw raakvlakken met uw collega-counsellors? Of zijn er alleen verschillen? In het visieartikel hebben wij de positie van het beroep Counsellor inzichtelijk gemaakt ten opzichte van andere sociale beroepen als coaching, psychotherapie en maatschappelijk werk. Zelf had ik een boeiend interview met Ellen Reijmers van de Interactie-Academie in Antwerpen, over systemisch werk als methode voor verbinding. In de rubriek Vakmanschap houden wij de eisen van de diverse beroepsvereniging onderling tegen het licht, wat zijn de ontwikkelingen naar verdere professionalisering? Welke toelatingseisen worden er gesteld en wat is er nodig voor de toekomst? Ten slotte, groeien doet pijn. Dat weten wij als counsellors als geen ander. Laten wij dit groeiproces dan ook bezien in dat kader op weg naar een volwassen en volwaardige beroepsgroep. Een beroep om trots op te zijn! Christine Beenhakker, hoofdredacteur Reageren? redactie@counsellingmagazine.nl

  5,95
  lees meer

  Evidence Based Counselling

  Recent onderzoek toont aan dat zowel in de literatuur als in de beleving onder de professionals in Nederlands consensus bestaat ten aanzien van het idee dat coaches en counsellors minimaal moeten beschikken over een HBO denk- en handelingsniveau (Gouw, 2010). Het is daarom interessant om te kijken naar de literaire benadering van de term Evidence Based en hoe deze zich verhoudt tot de kennisstructuur van de professional en zijn/haar handelingswijze.
  1,95
  lees meer

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

  Dag van de Coach - 2020

  Thema - WERK-DRUK

  Datum: Maandag 7 september
  Locatie: De Reehorst, Ede

  Informatie & aanmelden »