logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters
 • Alle artikelen

  1|...|52|53|54|...|513

  Promotie: Groei/Krimp

  One size fits all Verleden tijd in arbeidsrelaties Getting into the mindset of professionals: Psychological contracts of professionals in modern organizations. Promotie mevrouw Rosalie van Stormbroek. 12 oktober 2012. Nyenrode Business Universiteit, Breukelen. De mindset van professionals is een belangrijke motor van hun arbeidskracht. Dat constateert Rosalie van Stormbroek in haar romotieonderzoek aan de Nyenrode Business Universiteit. Professionals navigeren op de arbeidsmarkt vanuit hun eigen denkkader in hun zoektocht naar werk. Gewenste arbeidscontracten zijn op hún maat gemaakt. Voor one size fits all is onder professionals steeds minder ruimte. One size fits one is de nieuwe norm in professionele arbeidsrelaties. Het proefschrift van Rosalie van Stormbroek is daarmee een pleidooi voor gedifferentieerd personeelsbeleid op weg naar de iDeal. Van Stormbroek onderzocht het psychologisch contract van professionals vanuit werknemers én werkgevers perspectief. In haar studie kwamen vier belangrijke onderwerpen aan de orde: (1) sociale netwerken van professionals en de invloed daarvan op identificatie met het werk, prestaties en tevredenheid, (2) de kwaliteit van arbeid (‘quality of work life’) van professionals, (3) werkwaarden van professionals en verschillen in werkwaarden op basis van leeftijd, geslacht en type dienstverband en (4) het werkgever perspectief op het managen van professionals. Bestaand onderzoek toont aan dat sociale relaties de invulling van het psychologisch contract beïnvloeden. Daarom onderzocht Van Stormbroek hoe deze sociale relaties van professionals gekenmerkt worden. De resultaten tonen aan dat sociale netwerken van professionals – en dan met name de adviesnetwerken – voornamelijk bestaan uit contacten binnen de eigen werkkring. De toegevoegde waarde van uitgebreide en brede netwerken blijkt niet significant te zijn. Professionals met een divers en uitgebreid netwerk presteren niet beter dan  professionals waarvan het netwerk ‘slechts’ bestaat uit collega’s van de eigen organisatie. Inzicht in werkwaarden is voor werkgevers ssentieel bij het aantrekken en behouden van professionals. Werkwaarden geven zicht op de motor van arbeidskracht en dragen bij aan de productiviteit en kwaliteit van arbeid. Een gewenste werkomgeving zou in de ogen van professionals in de volgende behoeftes moeten voorzien: een managementsysteem op basis van gelijkheid en mogelijkheden tot zelfsturing en groei. Verder zal de werkomgeving gekenmerkt moeten worden door een positieve werksfeer, open communicatie, transparantie en eerlijkheid. Van Stormbroek onderzocht ook in welke mate professionals dezelfde werkwaarden.   Ruimte maakt 45-plussers ondernemender zodat ze langer doorwerken De creatie van Ruimte met Stijl: De ontwikkeling van intrapreneurship als een loopbaanperspectief voor senior professionals. Promotie de heer Gert van Brussel. 31 augustus 2012. Open Universiteit, Heerlen. Alleen als 45-plus werknemers de ruimte krijgen, worden ze ondernemender zodat ze langer gezond en gemotiveerd doorwerken. Bij ruimte moet gedacht worden aan bijvoorbeeld sociale ruimte of Ruimte maakt 45-plussers ondernemender ontwikkelingsruimte. Sociale ruimte biedt de mogelijkheid om met collega’s en anderen binnen en buiten het bedrijf te interacteren. Ontwikkelingsruimte geeft de kans om te leren en te ontwikkelen. Dat is de conclusie van het  promotieonderzoek van Gert van Brussel. Doel van het promotieonderzoek was uit te zoeken wat de belangrijkste voorwaarde is om met name senior professionals in nonprofit organisaties  ondernemender te maken. Conclusie is dat zonder voldoende ruimte ondernemerschap niet mogelijk is. Van Brussel vond tien dimensies van het ruimteconcept, zoals sociale ruimte en  ontwikkelingsruimte, maar ook financiële en facilitaire ruimte, fysieke ruimte en  experimenteerruimte. Langer gezond en gemotiveerd doorwerken vormt een grote uitdaging voor werkgevers en hun werknemers. Intrapreneurship blijkt een interessante strategie, om werknemers langer gezond en gemotiveerd aan het werk te houden. Met intrapreneurship wordt intern ondernemerschap bedoeld: intrapreneurs zijn werknemers die zich ondernemend gedragen binnen de grenzen van het bedrijf waar ze in dienst zijn. Het onderzoek is uitgevoerd in non-profit organisaties in de sectoren zorg en welzijn, en onderwijs. Juist daar wordt spanning ervaren rond marktoriëntatie, ondernemerschap en handhaving van professionele kwaliteit. Gert van Brussel, zelf actief als ondernemend loopbaanadviseur, heeft zijn promotieonderzoek verricht in een gevorderde fase van zijn eigen loopbaan en had daarmee ook een sterk persoonlijk motief voor zijn onderzoeksproject. Op basis van zijn bevindingen heeft Van Brussel drie stappenplannen ontworpen voor de systematische ontwikkeling van intrapreneurship als loopbaanperspectief: voor de  professional zelf, voor managers en een voor de HR-specialist. Verder schetst hij een methode voor een gestructureerde dialoog  tussen manager en medewerker over de invulling van de ruimteconditie, gebaseerd op deze tien ruimtedimensies. Op het terrein van de  loopbaanontwikkeling heeft Van Brussel vier verschillende loopbaanstijlen geïdentificeerd: Shaping, een zelfsturende stijl met een sterke toekomstfocus; Surveying, zelfsturing wordt gecombineerd met een open oriëntatie op de toekomst; Opportunity taking, gericht op omgevingsmogelijkheden en een sterke focus op de toekomst; en Floating, een mix van omgevings- en een open toekomstgerichtheid. Intrapreneurs ontwikkelen dus op verschillende wijzen hun ondernemend loopbaanperspectief. Nieuw is het theoretisch DICP-model (Development of Intrapreneurship as a Career Perspective), dat op basis van de bevindingen is geconstrueerd. Dit is het resultaat van een methodisch innovatieve, multidisciplinaire studie. Dit model levert een bijdrage aan zowel ondernemersstudies als  loopbaantheorie. Terwijl beide disciplines tot dusver weinig met elkaar hadden, worden in dit integraal theoretisch model de twee concepten ‘ruimte’ en ‘loopbaanstijlen’ gecombineerd.
  Gratis
  lees meer

  Organisatiebeloftes waarmaken

  De reputatie van organisaties hangt voor 90% af van hun gedrag. En dat betekent dus vooral: niet alleen beloven, maar ook doen wat je zegt
  1,95
  lees meer

  Nieuws: Groei/Krimp

  Apps voor online samenwerking Er wordt in steeds grotere mate gebruik gemaakt van ‘gratis’ clouddiensten zoals Google deze aanbiedt, of als Dropbox. Wanneer een groep personen wil samenwerken, moet er eerst onderling worden afgestemd welke communicatie- en samenwerkingsmiddelen er gebruikt worden. Voor interne samenwerking in een HNWomgeving zijn aanraders: Yammer, Evernote, Dropbox en Google Talk. In opkomst is Goodreader. Dit is een applicatie waarin je zowel online als offline bij je documenten kunt. Ook zijn er vele mogelijkheden tot het maken van verbindingen naar verschillende (cloud) storageomgevingen. Via synchronisatie verbindingen kan er samenhang gemaakt worden. Voor internationaal samenwerken noemen we hier Wordlens en Acrobits SIP softphone. Wordlens app is een iPhone app die rechtstreeks en realtime kan vertalen. Acrobits SIP softphone is een van de beste apps als het gaat om SIP-telefonie. Deze(helaas wat duurdere) applicatie maakt het mogelijk om gratis te kunnen telefoneren met zeer veel SIP-providers. Door de integratie in de telefoon via pushberichten en andere slimme oplossingen maakt deze app het mogelijk om gratis te bellen en bereikbaar te zijn via Wi-Fi en G-netwerken. Ten slotte is datumprikker handig om afspraken te maken. Minder vaak ziek, maar wel langer Het gemiddelde ziekteverzuim is de eerste helft van dit jaar gedaald van 4,5% naar 4,3%. Ook het aantal keren dat werknemers zich ziekmelden is afgenomen. Werknemers melden zich minder vaak ziek dan een jaar geleden. Wel was de gemiddelde duur van het ziekteverzuim langer. Dat blijkt uit een analyse van 365/ArboNed, gebaseerd op ruim een miljoen werknemers. Vooral het kortdurende verzuim is afgenomen. Volgens Corné Roelen, bedrijfsarts bij 365, heeft de daling van het verzuim te maken met de krappe arbeidsmarkt. Mensen zijn bang hun werk kwijt te raken. Roelen: “We zien dat er minder kort verzuim is, je blijft als werknemer niet meer thuis voor die verkoudheid en als je op den duur toch uitvalt dan is dat langer.” Het is zinnig om deze twee trends uit elkaar te trekken, omdat het zonder deze scheiding van trends er uit kan zien dat het ziekteverzuim stabiel is gebleven. (Bron: HR Live, analyse 365/ ArboNed) Platform edushock.be Edushock is een Belgisch platform dat zichzelf ‘Breinoptimizer voor leren in de toekomst’ noemt. Edushock zoekt naar meer innovatie en creativiteit rondom leren. Een van de centrale vragen is: hoe kun je met meer passie en plezier vormgeven aan het leren van de toekomst? Op deze site is het prettig grasduinen. Als downloads zijn onder meer beschikbaar: toepassingen van het werk van Dan Pink (‘Drive’), diverse mindmaps en samenvattingen van Thomas Friedman (‘The World is flat’), James Surowiecky (‘The Wisdom of Crowds’), Nassim Taleb (‘The Black Swan’) en Peter Senge (‘Presencing’). Naast de downloads die we in deze nieuwsrubriek centraal stellen, omvat het platform blogs, links, video’s, boeken en stories. www.edushock.be Podcasts, interviews en meer Op de website managementenliteratuur.nl  is veel te vinden voor HR-professionals en iedereen die met leren en ontwikkelen bezig is. Zo is er een veelheid aan podcasts te beluisteren (van Appreciative Inquiry tot coachingsmodellen, van leiderschap tot menskracht). Ook een interview met Michael Porter (concurrentiestrategie) en interviews over onder meer strategische personeelsplanning en High Performance Organizations zijn te beluisteren. www.managementenliteratuur.nl Leesvoer voor internationaal georiënteerde professionals Wie meer internationaal georiënteerd is, komt via de artikelen van McKinsey Quarterly aan zijn trekken. Prettig gerubriceerd naar functionaliteit, industrie en regio is deze database te ontsluiten. Niet in de laatste plaats omdat er nog een aparte knop is voor de grotere dossiers (Big Ideas), waardoor je in een oogopslag alle artikelen rondom  Emerging Markets, Women & Leadership, Sustainability, Talent of Growth & Innovation bijeen krijgt. Voor de niet-geregistreerde bezoeker zijn er al flinke lappen tekst vrij beschikbaar. Anders is registreren een vereiste. www.mckinseyquarterly.com
  Gratis
  lees meer

  Een handreiking voor een andere kijk op organiseren

  Een duurzame levensstijl is een voorwaarde om te blijven bestaan. Dat geldt ook voor organisaties. Daarmee ligt duurzaamheid aan de basis van een nieuwe stijl van organisatieontwikkeling
  1,95
  lees meer

  Nationaal onderzoek talentmanagement

  Talentmanagement vraagt om evenwichtskunst. Bij talentontwikkeling liggen de wensen van individuele medewerkers niet altijd in het verlengde van het belang van de organisatie. Dat zou wel meer het geval moeten zijn.
  1,95
  lees meer

  Interview Jack Phillips

  Jack Phillips is wereldwijd bekend vanwege zijn bijdrage aan het zichtbaar maken van het resultaat van leren en ontwikkelen. Zijn ‘ROI-studies’ verschijnen in verschillende landen en talen. Tijdens de ASTD 2012 in Denver werd hij door ASTD CEO Tony Bingham in de opening uitvoerig bedankt voor zijn bijdrage aan het vakgebied. Welke trends ziet Jack Phillips als het gaat om het aantoonbaar maken van leereffect? We spraken met hem tijdens de ASTD en legden ‘zijn trends’ voor aan een aantal leerprofessionals in Nederland.
  1,95
  lees meer

  Innoveer u uit de crisis

  Maar liefst 84% van de AEX-genoteerde ondernemingen benoemt in haar missie creativiteit of innovatie als een kerncompetentie. Minder dan 5% werkt echter gericht aan de ontwikkeling van deze competenties. Hier valt nog veel winst te behalen. Zelfs in crisistijd.
  1,95
  lees meer

  Leven lang leren van levensbelang voor laagopgeleiden

  Laagopgeleiden zien een leven lang leren vaak niet zitten. Daarmee doen ze zichzelf en hun werkgever tekort.
  1,95
  lees meer

  Interview met Nick van Dam

  Een ontmoeting met Nick van Dam is indrukwekkend en dat drie keer. De eerste indruk wordt bepaald door zijn twee-meter-plus-gestalte en de begroeting door de uitgestoken hand in bijpassend groot formaat. Deel twee van de indrukwekkende ontmoeting volgt snel door zijn originele ideeën en de energie, visie en passie waarmee hij over het HRD-vak praat. Als derde voegt hij daar nog eens een hartverwarmende indruk aan toe als hij vertelt over zijn goede doel initiatief ‘E-learning for kids’, en wat daarmee inmiddels is bereikt. Nick van Dam is de Chief Learning Officer van Deloitte, een wereldwijd opererend consultancy bedrijf. Inmiddels werken meer dan 190.000 professionals bij het bedrijf dat hard op weg is het doel van 250.000 medewerkers in 2015 te halen. Hoewel Nick het merendeel van zijn tijd buiten Nederland aan het werk is, begint ons gesprek over Nederland. Lees over de noodzaak om zelf voor je opleidingsbudget te sparen, het belang van classroom training en hoe jij kunt bijdragen aan ‘E-learning for kids’
  1,95
  lees meer

  Duurzame inzetbaarheid bij C1000

  Als HRD-professional kun je nog zo je best doen om duurzame inzetbaarheid van medewerkers te realiseren, maar als de leidinggevende je plannen niet ziet zitten, ben je nergens. Hier een aantal tips om leidinggevenden toch met je mee te krijgen
  1,95
  lees meer

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

  HRD-Congres Liefde voor leren

  Thema: Aandacht

  Datum: 14 februari 2020
  Locatie: De Reehorst, Ede

  Informatie & aanmelden »